Chia Sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT theo Thông tư 133 và 200 Mới nhất 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Chia Sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT theo Thông tư 133 và 200 Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng cảm ứng, máy tính, máy tính được update : 2021-09-13 16:56:00

Hướng dẫn cách lập.. Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 04-TT, Giấy tính sổ tiền tạm ứng là bảng liệt kê những khoản tiền đã nhận được được tạm ứng và những khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm Căn cứ tính sổ số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.

I. Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Đơn vị

:

Bộ phận:

………………

Mẫu số 04 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/trong năm này/TT-BTC ngày 26/8/trong năm này của Bộ Tài chính)

GIẤY thanh toán TIỀN TẠM ỨNG

Ngày…. tháng…. năm….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

– Họ và tên người tính sổ:………………………………………………………………..

– Bộ phận (hoặc địa chỉ):………………………………………………………………………..

– Số tiền tạm ứng được xem sổ theo bảng tại đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I . Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng những kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

– Phiếu chi số………… ngày……

– Phiếu chi số………… ngày……

– …

II. Số tiền đã chi

1. Chứng từ số………… ngày……

2. …

III. Chênh lệch

1. Số tạm ứng chi không hết (I – II)

2. Chi quá số tạm ứng (II – I)

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Kế toán

thanh toán

(Ký, họ tên)

Người đề xuất kiến nghị kiến nghị tính sổ

(Ký, họ tên)

Tải mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 133:

Tải mẫu Giấy tính sổ tiền tạm ứng theo Thông tư 200:

Nếu bạn không tải về được thì trọn vẹn trọn vẹn có thể tuân Theo phong thái sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần phản hồi phía dưới

Bước 2

: Gửi đề xuất kiến nghị kiến nghị vào mail:

@gmail.com

(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

II. Cách lập.. GIẤY tính sổ TIỀN TẠM ỨNG

1. Mục đích:

– Giấy thanh toán tiền tạm ứng là bảng liệt kê những khoản tiền đã nhận được được tạm ứng và những khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm Căn cứ tính sổ số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái của Giấy đề xuất kiến nghị kiến nghị tạm ứng ghi rõ tên cty hiệu suất cao, tên bộ phận. Phần đầu ghi rõ ngày, tháng, năm, số hiệu của giấy thanh toán tiền tạm ứng; Họ tên, cty hiệu suất cao người tính sổ.

Căn cứ vào chỉ tiêu của cột A, kế toán ghi vào cột 1 như sau:

Mục I

– Số tiền tạm ứng: Gồm số tiền tạm ứng những kỳ trước chưa chi hết và số tạm ứng kỳ này, gồm:

Mục 1

: Số tạm ứng những kỳ trước chưa chi hết: cứ vào dòng xoáy xoáy số dư tạm ứng tính đến ngày lập phiếu tính sổ trên sổ kế toán đế ghi.

Mục 2

: Số tạm ứng kỳ này: Căn cứ vào những phiếu chi tạm ứng để ghi, mỗi phiếu chi ghi 1 dòng.

Mục II

– Số tiền đã chi: Căn cứ vào những chứng từ xài của người nhận tạm ứng để ghi vào mục này. Mỗi chứng từ tiêu pha ghi 1 dòng.

Mục III

– Chênh lệch: Là số chênh lệch giữa Mục I và Mục II.

– Nếu số tạm ứng chi không hết ghi vào dòng xoáy xoáy 1 của Mục III.

– Nếu chi quá số tạm ứng ghi vào dòng xoáy xoáy 2 của Mục III.

Sau khi lập xong giấy thanh toán tiền tạm ứng, kế toán tính sổ chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc doanh nghiệp duyệt. Giấy thanh toán tiền tạm ứng kèm theo chứng từ gốc được sử dụng làm cứ ghi sổ kế toán.

– Phần chênh lệch tiền tạm ứng chi không hết phải làm thủ tục tịch thu nộp quỹ hoặc trừ vào lương. Phần chi quá số tạm ứng phải làm thủ tục xuất quỹ trả lại cho những người dân dân tạm ứng. Chứng từ gốc, giấy tính sổ tạm ứng phải đính kèm phiếu thu hoặc phiếu chi có liên hệ.

Xem thêm:

——————————————————-

Link tải về Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT theo Thông tư 133 và 200 Full rõ ràng

Share một số trong những trong những thủ thuật có Link tải về về nội dung nội dung bài viết Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT theo Thông tư 133 và 200 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, Postt sẽ tương hỗ Ban hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về kế toán thuế(tax) thông tư..

Tóm tắt về Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT theo Thông tư 133 và 200

You đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT theo Thông tư 133 và 200 rõ ràng nhất. Nếu có vướng mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn trọn vẹn có thể để lại phản hồi hoặc tham gia nhóm zalo để được trợ giúp nghen.
#Giấy #thanh #toán #tiền #tạm #ứng #04TT #theo #Thông #tư