Chia Sẻ Mẹo Cách Mức phạt chậm nộp tiền thuế(tax) môn bài, GTGT, TNCN, TNDN Mới nhất 2022

Ban đang search từ khóa Chia Sẻ Mẹo Hướng dẫn Mức phạt chậm nộp tiền thuế(tax) môn bài, GTGT, TNCN, TNDN Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng cảm ứng, máy tính, máy tính đã update : 2021-09-14 16:18:00

Mức phạt chậm nộp thuế(tax) môn bài, GTGT, TNCN, TNDN tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất; Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế(tax); Cách tính số ngày chậm nộp tiền thuế(tax)?

xin trích những quy định tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất hiện thời hành.

cứ theo Điều 59 Luật số 38/2019/QH14 Luật quản trị và vận hành thuế(tax)

có hiệu lực hiện hành hiện hành từ thời hạn ngày thứ nhất/7/2020

quy định Xử lý so với việc chậm nộp tiền thuế(tax), rõ ràng như sau:

————————————————————————————-

1. Mức tính tiền chậm nộp và thời hạn tính tiền chậm nộp

như sau:

a) Mức tính tiền chậm nộp

bằng 0,03%/ngày

tính trên số tiền thuế(tax) chậm nộp;

Số tiền phạt chậm nộp

=

Số tiền thuế(tax) chậm nộp

X

0,03%

X

Số ngày chậm nộp

b) thời hạn tính tiền chậm nộp được

tính liên tục

kể

từ thời hạn ngày tiếp theo ngày phát sinh

tiền chậm nộp quy định tại khoản 2 phía dưới

đến ngày liền kề trước thời gian ngày

số tiền nợ thuế(tax), tiền tịch thu hoàn thuế(tax), tiền thuế(tax) tăng thêm, tiền thuế(tax) ấn định, tiền thuế(tax) chậm chuyển

đã

nộp

vào ngân sách nhà nước.

thí dụ:

Công ty A nộp Tờ khai thuế(tax) GTGT quý IV/2020 vào trong thời hạn ngày 30/1/2021

(nộp đúng hạn nộp Tờ khai)

, theo số liệu trên Tờ khai thì Cty

phải nộp 100tr

tiền thuế(tax) GTGT.

– Theo quy định thì hạn nộp Tiền thuế(tax) GTGT quý IV/2020 chậm nhất là ngày 30/1/2021

(Ví dụ Tháng 1/20121 có 31 ngày)

-> Nhưng đến ngày 10/2/2021 Công ty mới nộp tiền thuế(tax).

-> Số ngày chậm nộp Tiền thuế(tax)

được xem từ thời hạn ngày 31/1/2021

(

ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp

)

đến ngày 09/2/2021

(

đến ngày liền kề trước thời gian ngày đã nộp tiền thuế(tax)

)

: là

10 ngày.

Cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế(tax) là:

= 100 tr x 0,03% x 10 ngày =

300.000

để ý:

– Đó là trường hợp Cty nộp Tờ khai thuế(tax) GTGT

đúng hạn

-> Nếu Công ty nộp Tờ khai

không đúng hạn

thì còn bị phạt thêm tội

Chậm nộp Tờ khai thuế(tax)

nhé.

-> tức thị sẽ Phạt chậm nộp Tờ khai + Phạt chậm nộp Tiền thuế(tax).

Xem thêm

:

——————————————————————

2. Các trường hợp

phải nộp tiền chậm nộp

gồm có:

a) Người nộp thuế(tax)

chậm nộp tiền thuế(tax)

so với vận hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế(tax), hạn vận ghi trong thông tin của cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax), kì hạn trong quyết định hành động hành vi ấn định thuế(tax) hoặc quyết định hành động hành vi xử lý của cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax);

b) Người nộp thuế(tax)

khai tương hỗ update

hồ nguyên sơ thuế(tax) làm

tăng số tiền thuế(tax) phải nộp

hoặc cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax), cơ quan vương quốc có thẩm quyền rà, thanh tra phát hiện giờ

khai thiếu

số tiền thuế(tax) phải nộp thì phải nộp tiền chậm nộp so với số tiền thuế(tax) phải nộp tăng thêm Tính từ lúc ngày tiếp Từ đó ngày rút cục vận hạn nộp thuế(tax) của kỳ tính thuế(tax) có sai, sót hoặc Tính từ lúc ngày hết hạn vận nộp thuế(tax) của tờ khai thương chính ban sơ;

c) Người nộp thuế(tax)

khai tương hỗ update

hồ nguyên sơ thuế(tax) làm

giảm số tiền thuế(tax) đã được hoàn trả

hoặc cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax), cơ quan nhà nước có thẩm quyền rà, thanh tra phát hiện giờ số tiền thuế(tax) được hoàn nhỏ hơn số tiền thuế(tax) đã hoàn thì phải nộp tiền chậm nộp so với số tiền thuế(tax) đã hoàn trả phải tịch thu Tính từ lúc ngày nhận được tiền hoàn từ ngân sách nhà nước;

d) Trường hợp được nộp dần tiền thuế(tax) nợ quy định tại khoản 5 Điều 124 của Luật này;

đ) Trường hợp

không trở thành xử phạt vi phạm hành chính

về quản trị và vận hành thuế(tax)

do hết thời hiệu xử phạt nhưng bị truy thu số tiền thuế(tax) thiếu

quy định tại khoản 3 Điều 137 của Luật này;

e) Trường hợp không trở thành xử phạt vi phạm hành chính về quản trị và vận hành thuế(tax) so với hành vi quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 142 của Luật này;

g) Cơ quan, tổ chức triển khai triển khai được cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax) ủy nhiệm thu thuế(tax) chậm chuyển tiền thuế(tax), tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế(tax) vào ngân sách vương quốc thì phải nộp tiền chậm nộp so với số tiền chậm chuyển theo quy định.

Lưu ý

: – Người nộp thuế(tax) phải nộp tiền chậm nộp theo quy định trên

được miễn tiền chậm nộp trong trường hợp bất khả kháng

quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật này, rõ ràng như sau:

“27. Trường hợp bất khả kháng gồm có:

a) Người nộp thuế(tax)

bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn đáng tiếc không mong ước bất thần

;

b) Các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của nhà nước.”

———————————————————————-

Một số lưu ý khác:

– Người nộp thuế(tax)

tự xác lập

số tiền chậm nộp theo quy định trên và nộp vào ngân sách vương quốc theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế(tax) có khoản tiền thuế(tax), tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 60 của Luật này.

– Trường hợp sau 30 ngày Tính từ lúc ngày hết thời hạn nộp thuế(tax), người nộp thuế(tax) chưa nộp tiền thuế(tax), tiền chậm nộp, tiền phạt thì cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax) thông tin cho những người dân dân nộp thuế(tax) biết số tiền thuế(tax), tiền phạt còn nợ và số ngày chậm nộp.

– Người nộp thuế(tax) khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế(tax) làm giảm số tiền thuế(tax) phải nộp hoặc cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax), cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra thanh tra rà soát, thanh tra phát bây chừ số tiền thuế(tax) phải nộp giảm thì được trấn áp và trấn áp và điều chỉnh số tiền chậm nộp đã tính ứng với số tiền chênh lệch giảm.

——————————————————————————-

3.

Không tính tiền chậm nộp

trong những trường hợp tại đây:

a) Người nộp thuế(tax) phục vụ nhu yếu thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ

được xem sổ bằng nguồn vốn ngân sách vương quốc

,

gồm có cả nhà thầu phụ

được quy định trong giao kèo ký với chủ góp vốn góp vốn đầu tư và được chủ góp vốn góp vốn đầu tư

trực tiếp thanh toán nhưng không được xem sổ

thì không phải nộp tiền chậm nộp.

Số tiền nợ thuế(tax) không tính chậm nộp là tổng số tiền thuế(tax) còn nợ ngân sách vương quốc của người nộp thuế(tax) nhưng không vượt quá số tiền ngân sách vương quốc chưa tính sổ;

b) Các trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 55 của Luật này thì không tính tiền chậm nộp trong thời kì chờ kết quả phân tích, giám định; trong thời kì chưa tồn tại giá chính thức; trong thời kì chưa xác lập được khoản thực tính sổ, những khoản trấn áp và trấn áp và điều chỉnh cộng vào trị giá thương chính.

—————————————————————————————

Lưu ý:

Trước ngày một/7/2020

thì quy định về xử phạt chậm nộp tiền thuế(tax)

được vận dụng theo Thông tư 130/trong năm này/TT-BTC, Nghị định 100/trong năm này/NĐ-CP, Luật 106/trong năm này/QH13, rõ ràng như sau:

Chú ý

: Tùy vào từng thời khắc rất rất khác nhau mà cách mức phạt chậm nộp thuế(tax) sẽ không còn hề giống nhau nhé.

Chi tiết theo khoản 3 điều 3 Thông tư 130/trong năm này/TT-BTC quy định mức phạt chậm nộp tiền thuế(tax) rõ ràng như sau:

a) Đối với khoản tiền thuế(tax) nợ phát sinh từ thời hạn ngày thứ nhất/7/trong năm này

thì tiền chậm nộp được xem theo mức

0,03%/ngày

tính trên số tiền thuế(tax) chậm nộp.

b) Đối với khoản tiền thuế(tax) nợ phát sinh trước thời gian ngày thứ nhất/7/trong năm này

nhưng sau ngày thứ nhất/7/trong năm này vẫn chưa nộp thì tính như sau:

Trước ngày

01/01/năm ngoái tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản trị và vận hành thuế(tax) số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những trong những điều của Luật quản trị và vận hành thuế(tax) số 21/2012/QH13,

Từ ngày

01/01/năm ngoái tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những trong những điều của những luật về thuế(tax) số 71/năm trước đó/QH13,

Từ ngày

01/7/trong năm này tính tiền chậm nộp theo mức

0,03%/ngày

.

———————————————————————–

Như vậy

: Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế(tax) sẽ chia 3 thời khắc như sau:

1, thời khắc trước thời gian ngày một/1/năm ngoái:

– Nếu số ngày chậm nộp dưới 90 ngày:

Số tiền phạt chậm nộp

=

Số tiền thuế(tax) chậm nộp

X

0,05%

X

Số ngày chậm nộp

– Nếu số ngày chậm nộp to nhiều hơn thế nữa 90 ngày:

Số tiền phạt chậm nộp

=

Số tiền thuế(tax) chậm nộp

X

0,07%

X

Tổng số ngày chậm nộp – 90

——————————————————————————–

2, thời khắc từ thời hạn ngày một/1/năm ngoái đến ngày 30/6/trong năm này:

Số tiền phạt chậm nộp

=

Số tiền thuế(tax) chậm nộp

X

0,05%

X

Số ngày chậm nộp

————————————————————————————

3, thời khắc từ thời hạn ngày một/7/trong năm này trở đi

:

Số tiền phạt chậm nộp

=

Số tiền thuế(tax) chậm nộp

X

0,03%

X

Số ngày chậm nộp

Cách tính số ngày chậm nộp tiền thuế(tax):

Số ngày chậm nộp tiền thuế(tax)

(

gồm có một ngày dài lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp lý

)

được xem từ thời hạn ngày liền kề sau ngày rốt cuộc của hạn nộp thuế(tax)

, hạn vận gia hạn nộp thuế(tax) theo quy định của pháp lý về thuế(tax), thời hạn nộp thuế(tax) ghi trong thông tin hoặc quyết định hành động hành vi xử lý vi phạm pháp lý về thuế(tax) của cơ thuế(tax) quan hoặc quyết định hành động hành vi xử lý của cơ quan vương quốc có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế(tax) nộp số tiền thuế(tax) vào ngân sách nhà nước.

Ví dụ 1:

Công ty A nộp Tờ khai thuế(tax) GTGT tháng 7/2019, trên đó phải nộp số tiền thuế(tax) GTGT 50 triệu đồng. -> Hạn nộp tiền thuế(tax) GTGT là ngày 20/8/2019.

– Ngày 26/8/2019, người nộp thuế(tax) nộp số tiền trên vào ngân sách nhà nước.

->

Số ngày chậm nộp thuế(tax) là

06 ngày, được xem từ thời hạn ngày 21/8/2019 đến ngày 26/8/2019.

Ví dụ 2:

Người nộp thuế(tax) B được cơ thuế(tax) quan quyết định hành động hành vi gia hạn nộp thuế(tax) so với khoản thuế(tax) GTGT 50 triệu đồng, hạn chế nộp là ngày 20/5/2019, thời hạn gia hạn từ này 21/5/2019 đến ngày 20/11/2019.

– Ngày 21/11/2019, người nộp thuế(tax) nộp 50 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

-> Số ngày chậm nộp là 01 ngày (ngày 21/11/2019).

thí dụ 3:

Cơ quan thuế(tax) tiến hành thanh tra thuế(tax) so với những người dân nộp thuế(tax) C.

– Ngày 15/4/2019, cơ quan thuế(tax) phát hành hình định xử lý vi vi phạm pháp về thuế(tax) với số tiền là 500 triệu đồng, hạn vận nộp thuế(tax) chậm nhất là ngày 14/5/2019.

– Ngày 30/5/2019, người nộp thuế(tax) nộp 500 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

->

Số ngày chậm nộp thuế(tax)

là 16 ngày, được xem từ thời hạn ngày 15/5/2019 đến ngày 30/5/2019.

Nếu những bạn chưa chứng tỏ và xác lập lịch rõ ràng nộp những loại thưa thuế(tax) ->

-> trọn vẹn trọn vẹn có thể xem rõ ràng tại đây

:

———————————————————————————————-

Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế(tax):

Ví dụ 4:

Công ty D nộp

tờ khai thuế(tax) GTGT tháng 8/năm trước đó (

tờ khai đã nộp đúng hạn cho cơ thuế(tax) quan

), theo số liệu trên Tờ khai thì Cty phải nộp

100 triệu đồng bạc thuế(tax) GTGT.

-> kì hạn nộp tiền thuế(tax) chậm nhất là ngày 20/9/năm trước đó ->

(

Ví dụ

:

do ngày 20/9/năm trước đó và ngày 21/9/năm trước đó là ngày nghỉ

). = >

T

hời hạn nộp tiền thuế(tax) chậm nhất là ngày

22/9/năm trước đó.

-> Ngày

20/8/trong năm này

, người nộp thuế(tax) nộp số tiền thuế(tax) này vào ngân sách nhà nước.

– >

Số ngày chậm nộp thuế(tax) được xem từ

n

gày 23/9/năm trước đó đến ngày 20/8/trong năm này.

Cách tính số tiền phạt chậm nộp từng thời hạn như sau:

– Trước ngày thứ nhất/01/năm ngoái

tiền chậm nộp được xem như sau:

+ Từ ngày 23/9/năm trước đó đến ngày 21/12/năm trước đó, số ngày chậm nộp là

90 ngày

:

Số tiền phạt = 100 triệu đồng x

0,05%

x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.

+ Từ ngày 22/12/năm trước đó đến ngày 31/12/năm trước đó, số ngày chậm nộp là 10 ngày:

Số tiền phạt = 100 triệu đồng x

0,07%

x 10 ngày = 0,7 triệu đồng.

Từ ngày thứ nhất/01/năm ngoái đến ngày 30/6/trong năm này

, số ngày chậm nộp là 547 ngày:

Số tiền phạt = 100 triệu đồng x

0,05%

x 547 ngày = 27,35 triệu đồng.

Từ ngày thứ nhất/7/trong năm này đến ngày 20/8/trong năm này

,

số ngày chậm nộp là 51 ngày:

Số tiền phạt = 100 triệu đồng x

0,03%

x 51 ngày = 1,53 triệu đồng.

=> Tổng

số tiền chậm nộp phải nộp là

: = 4,5tr + 0,7tr + 27,35tr + 1,53tr =

34,08 triệu đồng

Xem thêm

:

Ví dụ 5

: Công ty E nộp Tờ khai thuế(tax) GTGT quý IV/2019 vào trong thời hạn ngày 30/1/2020 (

nộp đúng hạn nộp Tờ khai

), theo số liệu trên Tờ khai thì Cty phải nộp 100tr tiền thuế(tax) GTGT.

– Theo quy định thì hạn nộp Tiền thuế(tax) GTGT quý IV/2019 chậm nhất là ngày 30/1/2020 (

tỉ dụ Tháng 1/20120 có 30 ngày)

-> Nhưng đến ngày 10/2/2020 Công ty mới nộp tiền thuế(tax).

->

Số ngày chậm nộp Tiền thuế(tax)

được xem từ thời hạn ngày một/2/2020 đến ngày 10/2/2020: là

10 ngày.

Cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế(tax) là:

= 100 tr x

0,03%

x 10 ngày =

300.000

để ý:

– Đó là trường hợp Cty nộp Tờ khai thuế(tax) GTGT đúng hạn -> Nếu Công ty

nộp Tờ khai không đúng hạn

thì còn bị phạt thêm tội Chậm nộp Tờ khai thuế(tax) nhé.

-> tức thị sẽ

Phạt chậm nộp Tờ khai + Phạt chậm nộp Tiền thuế(tax).

——————————————————————————————–

Trường hợp.. làm điểu chỉnh, bổ sung:

Theo Công văn 5352/TCT-KK ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Tổng cục thuế

Tổng cục Thuế(Tax) nhận được Công văn số 2208/CT-TTHT ngày 19/9/2017 của Cục Thuế(Tax) tỉnh Tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi đề xuất kiến nghị kiến nghị Tổng cục Thuế(Tax) hướng dẫn phương pháp xử lý tiền chậm nộp của Công ty Cp Đường Tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi. Về việc này, Tổng cục Thuế(Tax) có quan điểm như sau:

Về nội dung na ná, Tổng cục Thuế(Tax) đã có công văn số 5733/TCT-KK ngày 12/12/trong năm này hướng dẫn “

Trường hợp người nộp thuế(tax) khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế(tax) theo quy định của kỳ trước đó làm giảm số thuế(tax) phải nộp thì

tính tiền chậm nộp

từ thời khắc khai tương hỗ update

hồ nguyên sơ thuế(tax)

đến thời khắc người nộp thuế(tax) nộp tiền

vào Ngân sách nhà nước được xác lập

theo số thuế(tax) phải nộp trên hồ sơ khai thuế(tax) tương hỗ update

.

Tiền phạt chậm nộp

đã tính trước đó

(

từ thời hạn sau hạn nộp của hồ sơ khai thuế(tax) chính thức đến thời khắc người nộp thuế(tax) khai hồ sơ khai thuế(tax) tương hỗ update

)

không tiến hành tính lại

trừ trường hợp khai tương hỗ update quyết toán năm hướng dẫn tại tiết a khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

– Tổng cục Thuế(Tax) đề xuất kiến nghị kiến nghị Cục Thuế(Tax) tỉnh Tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu và phân tích và phân tích, hướng dẫn doanh nghiệp thực hành thực tế thực tiễn.

__________________________________________________

Link tải về Mức phạt chậm nộp tiền thuế(tax) môn bài, GTGT, TNCN, TNDN Full rõ ràng

Share một số trong những trong những thủ thuật có Link tải về nội dung nội dung bài viết Mức phạt chậm nộp tiền thuế(tax) môn bài, GTGT, TNCN, TNDN tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, Post sẽ tương hỗ You hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về kế toán thuế(tax) thông tư..

Tóm tắt về Mức phạt chậm nộp tiền thuế(tax) môn bài, GTGT, TNCN, TNDN

Quý quý khách đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật Mức phạt chậm nộp tiền thuế(tax) môn bài, GTGT, TNCN, TNDN rõ ràng nhất. Nếu có vướng mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn trọn vẹn có thể để lại comment hoặc tham gia nhóm zalo để được trợ giúp nhé.
#Mức #phạt #chậm #nộp #tiền #thuế(tax) #môn #bài #GTGT #TNCN #TNDN