Share Mẹo Hướng dẫn Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Đk doanh nghiệp Mới nhất 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Share Kinh Nghiệm Cách Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Đk doanh nghiệp Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng cảm ứng, máy tính, máy tính được update : 2021-09-14 06:11:00

Ngày thứ tư/01/2021 nhà nước phát hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định rõ ràng về hồ sơ, lớp lang, thủ tục Đk doanh nghiệp, Đk hộ kinh dinh.

————————————————————————-

CHÍNH PHỦ

——-

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 01/2021/NĐ-CP

Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, ngày 04 tháng 01 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH

VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những trong những điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý thuế(tax) ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Các tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán ngày 16 tháng 6 năm 2010;

cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những trong những điều của Luật Các tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm trước đó đó;

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự ngày 14 tháng 6 năm 2019;

cứ Luật vỡ nợ ngày 19 tháng 6 năm năm trước đó;

Căn cứ Luật tiếp xúc điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm năm ngoái;

cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

nhà nước phát hành Nghị định về Đk doanh nghiệp.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. phạm vi trấn áp và trấn áp và điều chỉnh

1. Nghị định này quy định rõ ràng về hồ sơ, lớp lang, thủ tục Đk doanh nghiệp, Đk hộ marketing; quy định về cơ quan Đk marketing và quản trị và vận hành nhà nước về Đk doanh nghiệp, Đk hộ marketing.

2. Việc liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, khai trình việc dùng cần lao, cấp mã số cty hiệu suất cao tham gia bảo hiểm xã hội, Đk dùng hóa đơn của doanh nghiệp thực hành thực tế thực tiễn theo quy định tại Nghị định của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, khai trình việc dùng cần lao, cấp mã số cty hiệu suất cao dự bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Điều 2. Đối tượng ứng dụng

1. Tổ chức, thành viên trong nước; tổ chức triển khai triển khai, thành viên quốc tế thực hành thực tế thực tiễn Đk doanh nghiệp theo quy định của pháp lý Việt Nam.

2. thành viên, thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình tiến hành Đk hộ marketing theo quy định của Nghị định này.

3. Cơ quan Đk marketing.

4. Cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax).

5. Tổ chức, thành viên chủ nghĩa khác hệ trọng đến việc Đk doanh nghiệp, Đk hộ marketing.

Điều 3. giảng giải từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ tại đây được hiểu như sau:

1. Đăng ký doanh nghiệp là việc người xây dựng doanh nghiệp Đk thông tin về doanh nghiệp dự kiến xây dựng, doanh nghiệp Đk những thay đổi trong thông tin về Đk doanh nghiệp với Cơ quan Đk marketing và được lưu giữ tại Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp gồm có Đk xây dựng doanh nghiệp, Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing và những trách nhiệm Đk, thông tin khác theo quy định của Nghị định này.

2. Hệ thống thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp quy định tại khoản 19 Điều 4 Luật Doanh nghiệp là khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống thông tin trách nhiệm trình độ về Đk doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, kết thích phù thích phù hợp với những cơ quan có can dự xây dựng và vận hành để gửi, nhận, tàng trữ, hiển thị hoặc thực hành thực tế thực tiễn những trách nhiệm khác so với tài liệu để phục vụ công tác làm việc thao tác Đk doanh nghiệp.

3. Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp là tập hợp tài liệu về Đk doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. thông tin trong hồ sơ Đk doanh nghiệp và tình trạng pháp lý của doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp có mức giá trị pháp lý là thông tin gốc về doanh nghiệp.

4. Người nộp hồ sơ là người dân có thẩm quyền ký văn bản yêu cầu Đk doanh nghiệp hoặc người được người dân có thẩm quyền ký văn bản yêu cầu Đk doanh nghiệp ủy quyền tiến hành thủ tục Đk doanh nghiệp quy định tại Điều 12 Nghị định này.

5. Số hóa hồ sơ là việc quét (scan) tài liệu có sẵn trên sách vở nhằm mục tiêu tiềm năng chuyển tài liệu dạng văn bản giấy sang dạng văn bản điện tử.

Điều 4. Nguyên tắc vận dụng xử lý và xử lý thủ tục Đk doanh nghiệp

1. Người xây dựng doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ Đk doanh nghiệp và chịu bổn phận trước luật pháp về tính chất chất hợp pháp, trung thực và xác thực của những thông tin kê khai trong hồ sơ Đk doanh nghiệp và những bẩm.

2. Trường hợp công ty bổn phận hữu hạn và công ty Cp có nhiều hơn thế nữa thế nữa một người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp thì người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp thực hành thực tế thực tiễn thủ tục Đk doanh nghiệp phải đảm bảo và phụ trách về việc tiến hành đúng quyền hạn, bổn phận của tớ theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp.

3. Cơ quan Đk kinh dinh phụ trách về tính chất chất hợp lệ của hồ sơ Đk doanh nghiệp, không phụ trách về những vi vi phạm pháp của doanh nghiệp xẩy ra trước và sau khoản thời hạn Đk doanh nghiệp.

4. Cơ quan Đk kinh dinh không xử lý và xử lý tranh chấp Một trong những thành viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa khác hoặc giữa doanh nghiệp với tổ chức triển khai triển khai, thành viên khác.

5. Doanh nghiệp không tấm phải đóng dấu trong giấy đề xuất kiến nghị kiến nghị Đk doanh nghiệp, thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định hành động hành vi, biên bản họp trong hồ sơ Đk doanh nghiệp. Việc đóng dấu so với những tài liệu khác trong hồ sơ Đk doanh nghiệp tiến hành theo quy định của luật pháp có tương quan.

Điều 5. Quyền xây dựng doanh nghiệp và trách nhiệm Đk doanh nghiệp

1. Thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật pháp là quyền của thành viên chủ nghĩa, tổ chức triển khai triển khai và được nhà nước bảo lãnh.

2. Người xây dựng doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có bổn phận thực hành thực tế thực tiễn khá khá đầy đủ, kịp thời trách nhiệm về Đk doanh nghiệp, minh bạch thông tin về xây dựng và hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt của doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này và những văn bản quy phạm pháp lý có liên hệ.

3. Nghiêm cấm Cơ quan Đk marketing và những cơ quan khác gây phiền hà so với tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa trong lúc tiếp thu hồ sơ và xử lý và xử lý thủ tục Đk doanh nghiệp.

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng quần chúng và Ủy ban quần chúng. # những cấp không được phát hành những quy định, văn bản về Đk doanh nghiệp vận dụng riêng cho ngành hoặc địa phương mình. Những quy định về Đk doanh nghiệp do những bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban quần chúng những cấp phép hành trái với quy định tại Nghị định này sẽ không còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành.

Điều 6. Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, Giấy xác nhận Đk vị trí kinh dinh

1. Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, Giấy xác nhận Đk vị trí kinh dinh được cấp cho doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh của doanh nghiệp. Nội dung Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, Giấy ghi nhận Đk vị trí kinh dinh được ghi trên cơ sở thông tin trong hồ sơ Đk doanh nghiệp. Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp đồng thời là Giấy ghi nhận Đk thuế(tax) của doanh nghiệp. Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp không phải là giấy phép kinh dinh.

2. Trường hợp Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp, Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, Giấy ghi nhận Đk vị trí kinh dinh được lưu dưới dạng tài liệu điện tử trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp tại cùng thời hạn có nội dung khác so với Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp, Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, Giấy xác nhận Đk vị trí kinh dinh bằng bản giấy thì Giấy xác nhận có nội dung được ghi đúng theo nội dung trong hồ sơ Đk của doanh nghiệp có mức giá trị pháp lý.

Điều 7. Ghi ngành, nghề marketing

1. Khi Đk xây dựng doanh nghiệp, khi thông tin tương hỗ update, thay đổi ngành, nghề marketing hoặc khi yêu cầu cấp đổi sang Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, người xây dựng doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế tài chính tài chính cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế tài chính tài chính Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh dinh trong Giấy yêu cầu Đk doanh nghiệp, thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp hoặc giấy đề xuất kiến nghị kiến nghị cấp đổi sang Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp. Cơ quan Đk marketing hướng dẫn, so sánh và ghi nhận ngành, nghề marketing của doanh nghiệp vào Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp.

2. Nội dung rõ ràng của ngành kinh tế tài chính tài chính cấp bốn quy định tại khoản 1 Điều này thực hành thực tế thực tiễn theo Quyết định của Thủ tướng nhà nước phát hành Hệ thống ngành kinh tế tài chính tài chính Việt Nam.

3. Đối với những ngành, nghề góp vốn góp vốn đầu tư marketing có Đk được quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý khác thì ngành, nghề kinh dinh được ghi theo ngành, nghề quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý đó.

4. Đối với những ngành, nghề kinh dinh không tồn tại trong Hệ thống ngành kinh tế tài chính tài chính Việt Nam nhưng được quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý khác thì ngành, nghề marketing được ghi theo ngành, nghề quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý đó.

5. Đối với những ngành, nghề kinh dinh không tồn tại trong Hệ thống ngành kinh tế tài chính tài chính Việt Nam và không được quy định tại những văn bản quy vi phạm pháp khác thì Cơ quan Đk marketing coi xét ghi nhận ngành, nghề marketing này vào Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm góp vốn góp vốn đầu tư marketing, đồng thời thông tin cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để tương hỗ update ngành, nghề marketing mới.

6. Trường hợp doanh nghiệp mong ước ghi ngành, nghề kinh dinh rõ ràng hơn ngành kinh tế tài chính tài chính cấp bốn thì doanh nghiệp tuyển lựa một ngành kinh tế tài chính tài chính cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế tài chính tài chính Việt Nam, tiếp Từ đó ghi rõ ràng ngành, nghề marketing của doanh nghiệp dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề marketing rõ ràng của doanh nghiệp thích phù thích phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề marketing của doanh nghiệp là ngành, nghề marketing rõ ràng doanh nghiệp đã ghi.

7. Việc ghi ngành, nghề kinh dinh quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này tiến hành theo quy định tại khoản 6 Điều này, trong số đó, ngành, nghề kinh dinh rõ ràng được ghi theo ngành, nghề quy định tại những văn bản quy vi phạm pháp chuyên ngành.

8. Việc quản trị và vận hành nhà nước so với ngành, nghề góp vốn góp vốn đầu tư marketing có Đk, ngành, nghề tiếp cận thị trường có Đk so với nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế và kiểm tra việc chấp hành Đk marketing của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của luật pháp chuyên ngành.

Điều 8. Mã số doanh nghiệp, mã số cty hiệu suất cao phụ thuộc của doanh nghiệp, mã số vị trí kinh dinh

1. Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế(tax) và mã số cty hiệu suất cao tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

2. Mã số doanh nghiệp tồn tại trong quy trình hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa khác. Khi doanh nghiệp chấm hết hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt thì mã số doanh nghiệp kết thúc hiệu lực hiện hành hiện hành.

3. Mã số doanh nghiệp được tạo, gửi, nhận tự động hóa hóa bởi Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp, Hệ thống thông tin Đk thuế(tax) và được ghi trên Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp.

4. Cơ quan quản trị và vận hành nhà nước thống nhất sử dụng mã số doanh nghiệp để thực hành thực tế thực tiễn công tác làm việc thao tác quản trị và vận hành nhà nước và luận bàn thông tin về doanh nghiệp.

5. Mã số cty hiệu suất cao phụ thuộc của doanh nghiệp được cấp cho Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt của doanh nghiệp. Mã số này tuy nhiên tuy nhiên là mã số thuế(tax) của Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt.

6. Mã số vị trí kinh dinh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số trật tự từ 00001 đến 99999. Mã số này sẽ không còn phải là mã số thuế(tax) của vị trí kinh dinh.

7. Trường hợp doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt bị chấm hết hiệu lực hiện hành hiện hành mã số thuế(tax) do vi phạm pháp lý về thuế(tax) thì doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt không được sử dụng mã số thuế(tax) trong những thanh toán thanh toán kinh tế tài chính tài chính Tính từ lúc ngày Cơ quan thuế(tax) thông tin minh bạch về việc kết thúc hiệu lực hiện hành hiện hành mã số thuế(tax).

8. Đối với những Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt đã xây dựng trước thời gian ngày thứ nhất tháng 11 năm năm ngoái nhưng không được cấp mã số cty hiệu suất cao phụ thuộc, doanh nghiệp liên can trực tiếp với Cơ thuế(tax) quan để được cấp mã số thuế(tax) 13 số, tiếp Từ đó tiến hành thủ tục thay đổi nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt tại Cơ quan Đk kinh dinh theo quy định.

9. Đối với những doanh nghiệp đã được xây dựng và hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo Giấy phép góp vốn góp vốn đầu tư hoặc Giấy xác nhận góp vốn góp vốn đầu tư (đồng thời là Giấy xác nhận Đk kinh dinh) hoặc những giấy má có mức giá trị pháp lý tương tự, Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh dinh góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán, mã số doanh nghiệp là mã số thuế(tax) do Cơ thuế(tax) quan đã cấp cho doanh nghiệp.

Điều 9. Số lượng hồ sơ Đk doanh nghiệp

1. Người xây dựng doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ khi thực hành thực tế thực tiễn thủ tục Đk doanh nghiệp.

2. Cơ quan Đk marketing không được yêu cầu người xây dựng doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp thêm hồ sơ hoặc sách vở khác ngoài những sách vở trong hồ sơ Đk doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định này.

Điều 10. tiếng nói sử dụng trong hồ sơ Đk doanh nghiệp

1. Các sách vở, tài liệu trong hồ sơ Đk doanh nghiệp được lập bằng tiếng Việt.

2. Trường hợp hồ sơ Đk doanh nghiệp có tài năng năng liệu bằng tiếng quốc tế thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng quốc tế.

3. Trường hợp sách vở, tài liệu trong hồ sơ Đk doanh nghiệp được làm bằng tiếng Việt và tiếng quốc tế thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hành thực tế thực tiễn thủ tục Đk doanh nghiệp.

Điều 11. sách vở pháp lý của thành viên chủ nghĩa trong hồ sơ Đk doanh nghiệp

1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh quần chúng. # hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành hiện hành.

2. Đối với những người dân quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành hiện hành.

Điều 12. Ủy quyền tiến hành thủ tục Đk doanh nghiệp

Người có thẩm quyền ký văn bản yêu cầu Đk doanh nghiệp trọn vẹn trọn vẹn có thể ủy quyền cho tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa khác thực hành thực tế thực tiễn thủ tục Đk doanh nghiệp theo quy định tại đây:

1. Trường hợp ủy quyền cho thành viên chủ nghĩa tiến hành thủ tục Đk doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ Đk doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho thành viên chủ nghĩa thực hành thực tế thực tiễn thủ tục hệ trọng đến Đk doanh nghiệp và bản sao giấy má pháp lý của thành viên chủ nghĩa được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này sẽ không còn buộc phải công chứng, ghi nhận.

2. Trường hợp ủy quyền cho tổ chức triển khai triển khai thực hành thực tế thực tiễn thủ tục Đk doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ Đk doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng phục vụ nhu yếu dịch vụ với tổ chức triển khai triển khai làm dịch vụ tiến hành thủ tục liên hệ đến Đk doanh nghiệp, giấy trình làng của tổ chức triển khai triển khai đó cho thành viên chủ nghĩa trực tiếp tiến hành thủ tục liên tưởng đến Đk doanh nghiệp và bản sao giấy má pháp lý của thành viên người được trình làng.

3. Trường hợp ủy quyền cho cty hiệu suất cao phục vụ nhu yếu dịch vụ bưu chính công ích tiến hành thủ tục Đk doanh nghiệp thì khi thực hành thực tế thực tiễn thủ tục Đk doanh nghiệp, viên chức bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp phục vụ nhu yếu dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên cấp dưới cấp dưới bưu chính và người dân có thẩm quyền ký văn bản yêu cầu Đk doanh nghiệp.

4. Trường hợp ủy quyền cho cty hiệu suất cao phục vụ nhu yếu dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích tiến hành thủ tục Đk doanh nghiệp thì việc ủy quyền tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 13. Cấp Đk doanh nghiệp theo quy trình đề phòng

1. Cấp Đk doanh nghiệp theo quy trình ngừa là việc cấp Đk doanh nghiệp không tiến hành duyệt y Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp. Việc cấp Đk doanh nghiệp theo quy trình ngừa được vận dụng khi xẩy ra một hoặc một số trong những trong những trường hợp tại đây:

a) Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp đang trong quy trình xây dựng, tăng cấp;

b) Hệ thống thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp gặp sự cố kỹ thuật;

c) Chiến tranh, bạo loạn, thiên tai và trường hợp bất khả kháng khác.

Căn cứ vào thời kì dự trù khắc phục sự cố hoặc tăng cấp Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp, trừ trường hợp bất khả kháng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin trước cho Cơ quan Đk marketing để tiến hành việc cấp Đk doanh nghiệp theo quy trình dự trữ.

2. Việc phối hợp xử lý và xử lý thủ tục cấp Đk doanh nghiệp theo quy trình đề phòng giữa Cơ quan Đk kinh dinh và Cơ thuế(tax) quan tiến hành theo quy trình luân chuyển hồ sơ bằng bản giấy.

3. Trong hạn vận 15 ngày thao tác Tính từ lúc ngày kết thúc việc cấp Đk doanh nghiệp theo quy trình dự trữ, Cơ quan Đk kinh dinh phải update tài liệu, thông tin mới đã cấp cho doanh nghiệp vào Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ marketing VÀ QUẢN LÝ nhà nước VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ marketing

Điều 14. Cơ quan Đk kinh dinh

1. Cơ quan Đk kinh dinh được tổ chức triển khai triển khai ở tỉnh, thị thành trực thuộc TW (tại đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (tại đây gọi chung là cấp huyện), gồm có:

a) Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký marketing thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại đây gọi chung là Phòng Đăng ký marketing).

Phòng Đăng ký kinh dinh trọn vẹn trọn vẹn có thể tổ chức triển khai triển khai những điểm để hấp thu hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh dinh tại những vị trí rất rất khác nhau trên địa phận cấp tỉnh;

b) Ở cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban quần chúng cấp huyện (tại đây gọi chung là Cơ quan Đk marketing cấp huyện).

2. Cơ quan Đk kinh dinh có trương mục và con dấu riêng.

Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký marketing

1. Phòng Đk marketing trực kết nạp hồ sơ Đk doanh nghiệp; phụ trách về tính chất chất hợp thức của hồ sơ Đk doanh nghiệp; cấp hoặc chối từ cấp Đk doanh nghiệp.

2. hướng dẫn doanh nghiệp và người xây dựng doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục Đk doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan Đk kinh dinh cấp huyện về hồ sơ, lớp lang, thủ tục Đk hộ marketing.

3. phối hợp xây dựng, quản trị và vận hành, vận hành Hệ thống thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp; thực hành thực tế thực tiễn việc chuẩn hóa tài liệu, update tài liệu Đk doanh nghiệp tại địa phương vào Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp.

4. Cung cấp thông tin về Đk doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản trị và vận hành cho Ủy ban dân chúng cấp tỉnh, Cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax) tại địa phương và theo đề xuất kiến nghị kiến nghị của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, những cơ quan có hệ trọng và những tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa theo quy định của pháp lý.

5. yêu cầu doanh nghiệp mỏng dính dính về việc tuân thủ những quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp.

6. Trực tiếp hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra thanh tra rà soát, giám sát doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ Đk doanh nghiệp.

7. kiểm tra, giám sát Cơ quan Đk marketing cấp huyện trong việc tiến hành trách nhiệm, quyền hạn về Đk hộ marketing.

8. đề xuất kiến nghị kiến nghị doanh nghiệp tạm ngừng marketing ngành, nghề góp vốn góp vốn đầu tư kinh dinh có Đk, ngành nghề tiếp cận thị trường có Đk so với nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định này.

9. Thu hồi Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo quy định pháp lý.

10. Đăng ký marketing cho tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa khác theo quy định của luật pháp.

Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Đk kinh dinh cấp huyện

1 Trực hấp thụ hồ sơ Đk hộ marketing; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc từ khước cấp Đk hộ marketing.

2. hướng dẫn hộ marketing và người xây dựng hộ marketing về hồ sơ, lớp lang, thủ tục Đk hộ kinh dinh.

3. phối hợp xây dựng, quản trị và vận hành, vận hành khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống thông tin về hộ kinh dinh hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt trên khuôn khổ địa phận; định kỳ mỏng dính dính Ủy ban quần chúng cấp huyện, Phòng Đăng ký kinh dinh, Cơ quan thuế(tax) cấp huyện về tình hình Đk hộ kinh dinh trên địa phận.

4. Cung cấp thông tin về Đk hộ marketing trên khuôn khổ địa phận cho Ủy ban dân chúng cấp huyện, Cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax) tại địa phương, những cơ quan có tương quan và những tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa có yêu cầu theo quy định của luật pháp.

5. Trực tiếp rà hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền soát hộ kinh dinh theo nội dung trong hồ sơ Đk hộ marketing.

6. yêu cầu hộ marketing bẩm về việc tuân thủ những quy định tại Nghị định này khi thiết yếu.

7. yêu cầu hộ kinh dinh tạm ngừng marketing ngành, nghề góp vốn góp vốn đầu tư marketing có Đk khi phát hiện hộ marketing không phục vụ nhu yếu đủ Đk marketing.

8. Thu hồi Giấy xác nhận Đk hộ kinh dinh theo quy định của pháp lý.

9. Đăng ký kinh dinh cho tổ chức triển khai triển khai, thành viên khác theo quy định của pháp lý.

Điều 17. Quản lý nhà nước về Đk doanh nghiệp

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Trình cấp có thẩm quyền phát hành, phát hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp lý về Đk doanh nghiệp, Đk hộ kinh dinh, văn bản hướng dẫn về trình độ, trách nhiệm, biểu mẫu, quyết sách mỏng dính dính phục vụ công tác làm việc thao tác Đk doanh nghiệp, Đk hộ kinh dinh và việc Đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử;

b) hướng dẫn, đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, tẩm bổ trách nhiệm cho cơ quan Đk kinh dinh, cán bộ làm công tác làm việc thao tác Đk kinh dinh, tổ chức triển khai triển khai, thành viên có yêu cầu; hướng dẫn Phòng Đăng ký marketing tiến hành việc số hóa hồ sơ, chuẩn hóa tài liệu, update tài liệu Đk doanh nghiệp tại địa phương vào Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp;

c) Đôn đốc, chỉ huy, theo dõi, thanh tra thanh tra rà soát, giám sát việc Đk doanh nghiệp;

d) Cung cấp thông tin về nội dung Đk doanh nghiệp, tình trạng pháp lý, mỏng dính dính tài chính và những thông tin khác của doanh nghiệp lưu giữ tại Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp cho những cơ quan có can hệ của nhà nước, tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa có yêu cầu;

đ) Tổ chức xây dựng, quản trị và vận hành, tăng trưởng Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp; tương hỗ Phòng Đăng ký marketing, doanh nghiệp, người xây dựng doanh nghiệp và thành viên chủ nghĩa, tổ chức triển khai triển khai khác trong việc dùng Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp; hướng dẫn việc xây dựng kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư phục vụ vận hành Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp tại địa phương;

e) Chủ trì, kết thích phù thích phù hợp với Bộ Tài chính trong việc link giữa Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế(tax);

g) Chủ trì, phối thích phù thích phù hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu và phân tích và phân tích, xây dựng phương án thực hành thực tế thực tiễn liên thông thủ tục Đk marketing và Đk thuế(tax) so với hộ marketing thích hợp tình hình thực tiễn;

h) Hợp tác quốc tế trong nghành nghề nghề Đk doanh nghiệp.

2. Bộ Tài chính:

a) phối thích phù thích phù hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc link giữa Hệ thống thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế(tax) nhằm mục tiêu tiềm năng phục vụ nhu yếu mã số doanh nghiệp, mã số cty hiệu suất cao phụ thuộc của doanh nghiệp, mã số vị trí marketing và luận bàn thông tin về doanh nghiệp;

b) Ủy ban Chứng khoán nhà nước có trách nhiệm quy đổi tài liệu của những công ty góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán, công ty quản trị và vận hành quỹ góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán, Trụ sở công ty góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán quốc tế và Trụ sở công ty quản trị và vận hành quỹ quốc tế tại Việt Nam và phục vụ nhu yếu list những công ty góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán, công ty quản trị và vận hành quỹ góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán, Trụ sở công ty góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán quốc tế và Trụ sở công ty quản trị và vận hành quỹ quốc tế tại Việt Nam phục vụ nhu yếu Đk quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Chứng khoán cho Cơ quan Đk marketing để thực hành thực tế thực tiễn việc Đk doanh nghiệp cho những đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng nêu trên theo quy định của Luật Chứng khoán.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước trong phạm vi hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được phân công có trách nhiệm hướng dẫn tiến hành pháp lý về Đk kinh dinh; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm việc chấp hành những Đk marketing thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành vương quốc; kiểm tra và công bố trên trang thông tin điện tử của cục, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước khuôn khổ những ngành, nghề góp vốn góp vốn đầu tư kinh dinh có Đk, Đk kinh dinh thuộc phạm vi quản trị và vận hành vương quốc và gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải trên cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW sắp xếp đủ nhân công, kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư và nguồn lực khác cho Cơ quan Đk kinh dinh để đảm bảo thực hành thực tế thực tiễn những trách nhiệm, quyền hạn quy định tại Nghị định này.

Chương III

ĐĂNG KÝ TÊN DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM marketing

Điều 18. Đăng ký tên doanh nghiệp

1. Người xây dựng doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không được Đk tên doanh nghiệp trùng hoặc gây lầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã Đk trong Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp trên khuôn khổ toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải tán hoặc đã có quyết định hành động hành vi có hiệu lực hiện hành hiện hành của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị vỡ nợ.

2. Phòng Đăng ký marketing có quyền bằng lòng hoặc từ chối tên dự kiến Đk của doanh nghiệp theo quy định của pháp lý. Để tránh tên doanh nghiệp bị trùng, nhầm và vi phạm quy định về đặt tên doanh nghiệp, quan điểm Phòng Đăng ký marketing là quyết định hành động hành vi ở đầu cuối. Trường hợp khước từ với quyết định hành động hành vi của Phòng Đăng ký marketing, doanh nghiệp trọn vẹn trọn vẹn có thể khởi kiện theo quy định của luật pháp về tố tụng hành chính.

3. Doanh nghiệp hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo Giấy phép góp vốn góp vốn đầu tư hoặc Giấy xác nhận góp vốn góp vốn đầu tư (đồng thời là Giấy xác nhận Đk kinh dinh) hoặc sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự được cấp trước thời gian ngày thứ nhất tháng 7 năm năm ngoái được tiếp sử dụng tên doanh nghiệp đã Đk và không buộc phải Đk thay tên doanh nghiệp trong trường hợp mang tên trùng, tên gây lầm lẫn với tên doanh nghiệp đã Đk trong Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp.

4. Khuyến khích và tạo Đk tiện lợi cho những doanh nghiệp mang tên trùng và tên gây lầm lẫn tự thương thuyết với nhau để Đk thay tên doanh nghiệp.

Điều 19. Xử lý so với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

1. Không được sử dụng tên thương nghiệp, nhãn, hướng dẫn địa lý của tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa đã được bảo lãnh để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự đồng ý của chủ sở hữu tên thương mại, mác đó. Trước khi Đk đặt tên doanh nghiệp, người xây dựng doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tìm hiểu thêm những thương hiệu, hướng dẫn địa lý đã Đk và được lưu giữ tại Cơ sở tài liệu về nhãn và hướng dẫn địa lý của cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về sở hữu công nghiệp.

2. cứ để xác lập tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được thực hành thực tế thực tiễn theo những quy định của luật pháp về sở hữu trí tuệ.

Doanh nghiệp phải tự phụ trách trước luật pháp nếu để tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp mang tên vi phạm phải Đk thay thay tên doanh nghiệp.

3. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có quyền gửi văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị đến Phòng Đăng ký marketing để yêu cầu doanh nghiệp mang tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thay thay tên doanh nghiệp cho hợp. Kèm theo văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp phải có bản sao những giấy má tại đây:

a) Văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng tên doanh nghiệp là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;

b) Giấy ghi nhận Đk mác, Giấy xác nhận Đk hướng dẫn địa lý; bản trích lục sổ Đk vương quốc về nhãn, hướng dẫn địa lý được bảo lãnh do cơ quan quản trị và vận hành vương quốc về sở hữu công nghiệp cấp; Giấy xác nhận mác Đk quốc tế được bảo lãnh tại Việt Nam do cơ quan quản trị và vận hành vương quốc về sở hữu công nghiệp cấp; hợp đồng dùng đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng quyền sở hữu công nghiệp trong trường hợp tình nhân cầu là người được chuyển quyền dùng đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng sở hữu công nghiệp đó.

4. Trong thời hạn 10 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được khá khá đầy đủ giấy má theo quy định tại khoản 3 Điều này, Phòng Đăng ký kinh dinh ra thông tin đề xuất kiến nghị kiến nghị doanh nghiệp mang tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thay thay tên doanh nghiệp và tiến hành thủ tục Đk thay thay tên doanh nghiệp trong kì hạn 02 tháng Tính từ lúc ngày ra thông tin. Kèm theo thông tin phải có những sách vở quy định tại khoản 3 Điều này. Sau hạn trên, nếu doanh nghiệp không Đk thay thay tên doanh nghiệp theo yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh dinh thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề xử lý theo quy định của pháp lý về sở hữu trí tuệ.

5. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm ra quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính, Từ đó vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả là buộc thay thay tên doanh nghiệp hoặc buộc vô hiệu nguyên tố vi phạm trong tên doanh nghiệp nhưng tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa vi phạm không thực hành thực tế thực tiễn trong kì hạn do luật pháp quy định thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm thông tin cho Phòng Đăng ký marketing để đề xuất kiến nghị kiến nghị doanh nghiệp bẩm theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp không mỏng dính dính, Phòng Đăng ký kinh dinh thực hành thực tế thực tiễn tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp.

6. Phòng Đăng ký marketing thông tin kết quả xử lý so với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp cho chủ thể quyền sở hữu công nghiệp quy định tại khoản 3 Điều này.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối thích phù thích phù hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn rõ ràng Điều này.

Điều 20. Đăng ký tên Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh

1. Tên Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh tiến hành theo quy định tại Điều 40 Luật Doanh nghiệp.

2. Ngoài tên bằng tiếng Việt, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh của doanh nghiệp trọn vẹn trọn vẹn có thể Đk tên bằng tiếng quốc tế và tên viết tắt. Tên bằng tiếng quốc tế là tên gọi thường gọi được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng quốc tế hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng quốc tế.

3. Phần tên riêng trong tên Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

4. Đối với những doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi chuyển thành cty hiệu suất cao hạch toán phụ thuộc do đề xuất kiến nghị kiến nghị tổ chức triển khai triển khai lại thì được phép không thay thay tên doanh nghiệp nhà nước trước lúc tổ chức triển khai triển khai lại.

Chương IV

HỒ SƠ, lớp lang, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM marketing

Điều 21. Hồ sơ Đk doanh nghiệp so với doanh nghiệp tư nhân

1. Giấy yêu cầu Đk doanh nghiệp.

2. Bản sao sách vở pháp lý của thành viên chủ nghĩa so với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Điều 22. Hồ sơ Đk doanh nghiệp so với công ty hợp danh

1. Giấy đề xuất kiến nghị kiến nghị Đk doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao những giấy má tại đây:

a) giấy má pháp lý của thành viên so với thành viên công ty là thành viên chủ nghĩa; sách vở pháp lý của tổ chức triển khai triển khai so với thành viên công ty là tổ chức triển khai triển khai; sách vở pháp lý của thành viên so với những người dân đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức triển khai triển khai quốc tế thì bản sao giấy má pháp lý của tổ chức triển khai triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

b) Giấy xác nhận Đk góp vốn góp vốn đầu tư so với trường hợp doanh nghiệp được xây dựng hoặc dự xây dựng bởi nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế hoặc tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo quy định tại Luật Đầu tư và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 23. Hồ sơ Đk doanh nghiệp so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty Cp

1. Giấy yêu cầu Đk doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; list cổ đông sáng lập và list cổ đông là nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế so với công ty Cp.

4. Bản sao những sách vở tại đây:

a) giấy má pháp lý của thành viên chủ nghĩa so với những người dân đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp của doanh nghiệp;

b) sách vở pháp lý của thành viên so với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế là thành viên chủ nghĩa; giấy má pháp lý của tổ chức triển khai triển khai so với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế là tổ chức triển khai triển khai; sách vở pháp lý của thành viên so với những người dân đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế là tổ chức triển khai triển khai và văn bản cử người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức triển khai triển khai quốc tế thì bản sao giấy má pháp lý của tổ chức triển khai triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy ghi nhận Đk góp vốn góp vốn đầu tư so với trường hợp doanh nghiệp được xây dựng hoặc tham gia xây dựng bởi nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế hoặc tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo quy định tại Luật Đầu tư và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 24. Hồ sơ Đk doanh nghiệp so với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Giấy đề xuất kiến nghị kiến nghị Đk doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Bản sao những giấy má tại đây:

a) giấy má pháp lý của thành viên so với những người dân đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp;

b) giấy má pháp lý của thành viên so với chủ sở hữu công ty là thành viên; giấy má pháp lý của tổ chức triển khai triển khai so với chủ sở hữu công ty là tổ chức triển khai triển khai (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là nhà nước); giấy má pháp lý của thành viên so với những người dân đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức triển khai triển khai quốc tế thì bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy ghi nhận Đk góp vốn góp vốn đầu tư so với trường hợp doanh nghiệp được xây dựng bởi nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế hoặc tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo quy định tại Luật Đầu tư và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 25. Hồ sơ Đk doanh nghiệp so với những công ty được xây dựng trên cơ sở chia, tách, hợp nhất công ty

1. Trường hợp chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty Cp theo quy định tại Điều 198 Luật Doanh nghiệp, ngoài giấy má quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định này, hồ sơ Đk doanh nghiệp so với công ty mới phải có những giấy má tại đây:

a) quyết nghị, quyết định hành động hành vi về việc chia công ty theo quy định tại Điều 198 Luật Doanh nghiệp;

b) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông so với công ty Cp về việc chia công ty.

2. Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty Cp theo quy định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp, ngoài sách vở quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định này, hồ sơ Đk doanh nghiệp so với công ty được tách phải có những giấy má tại đây:

a) nghị quyết, quyết định hành động hành vi về việc tách công ty theo quy định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp;

b) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên so với công ty bổn phận hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông so với công ty Cp về việc tách công ty.

3. Trường hợp thống nhất một số trong những trong những công ty thành một công ty mới, ngoài sách vở quy định tại những Điều 22, 23 và 24 Nghị định này, hồ sơ Đk doanh nghiệp so với công ty thống nhất phải có những sách vở tại đây:

a) hợp đồng hợp nhất theo quy định tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp;

b) nghị quyết, quyết định hành động hành vi về việc trải qua hiệp đồng thống nhất công ty của những công ty bị hợp nhất và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông so với công ty Cp về việc chuẩn y hợp đồng hợp nhất để xây dựng công ty mới.

Điều 26. Hồ sơ Đk doanh nghiệp so với những trường hợp quy đổi quy mô doanh nghiệp

1. Trường hợp quy đổi doanh nghiệp tư nhân thành công xuất sắc xuất sắc ty hợp danh, công ty bổn phận hữu hạn, công ty Cp, hồ sơ Đk quy đổi gồm có những sách vở quy định tại những Điều 22, 23 và 24 Nghị định này, trong số đó không gồm có Giấy ghi nhận Đk góp vốn góp vốn đầu tư quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22, điểm c khoản 4 Điều 23 và điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định này. Kèm theo hồ sơ phải có những sách vở tại đây:

a) Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc phụ trách thành viên chủ nghĩa bằng tuốt luốt tài sản của tớ so với ắt số tiền nợ chưa tính sổ và cam kết tính sổ đủ số nợ khi tới hạn;

b) Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với những bên của hiệp đồng chưa thanh lý về việc công ty được quy đổi tiếp nhận và tiếp thực hành thực tế thực tiễn những hiệp đồng đó;

c) Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận hợp tác hợp tác bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với những thành viên góp vốn khác về việc thu nhận và dùng cần lao hiện có của doanh nghiệp tư nhân;

d) giao kèo chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền hoặc những giấy má chứng tỏ hoàn tất việc chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền trong trường hợp chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền vốn của doanh nghiệp tư nhân; hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho vốn của doanh nghiệp tư nhân; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp lý;

đ) Văn bản của Cơ quan Đk góp vốn góp vốn đầu tư hài lòng về việc góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp của nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế so với trường hợp phải tiến hành thủ tục Đk góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

2. Trường hợp quy đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công xuất sắc xuất sắc ty bổn phận hữu hạn hai thành viên trở lên, hồ sơ Đk quy đổi gồm có những sách vở quy định tại Điều 23 Nghị định này, trong số đó không gồm có Giấy ghi nhận Đk góp vốn góp vốn đầu tư quy định tại điểm c khoản 4 Điều 23 Nghị định này. Kèm theo hồ sơ phải có những sách vở tại đây:

a) hiệp đồng chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền hoặc giấy má chứng tỏ hoàn thành xong xong việc chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền trong trường hợp chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền phần vốn góp; giao kèo tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp; Bản sao văn bản công nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của luật pháp;

b) quyết nghị, quyết định hành động hành vi của chủ sở hữu công ty về việc lôi kéo thêm vốn góp của thành viên chủ nghĩa, tổ chức triển khai triển khai khác và giấy má công nhận việc góp vốn của thành viên mới trong trường hợp lôi kéo vốn góp của thành viên mới;

c) Văn bản của Cơ quan Đk góp vốn góp vốn đầu tư bằng lòng về việc góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp của nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế so với trường hợp phải thực hành thực tế thực tiễn thủ tục Đk góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

3. Trường hợp quy đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công xuất sắc xuất sắc ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hồ sơ Đk quy đổi gồm có những sách vở quy định tại Điều 24 Nghị định này, trong số đó không gồm có Giấy xác nhận Đk góp vốn góp vốn đầu tư quy định tại điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định này. Kèm theo hồ sơ phải có những giấy má tại đây:

a) hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền hoặc những giấy má chứng tỏ hoàn tất việc chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền trong trường hợp chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền phần vốn góp; hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp lý; giao kèo sáp nhập, hợp đồng thống nhất trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất công ty;

b) nghị quyết, quyết định hành động hành vi và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty bổn phận hữu hạn hai thành viên trở lên về việc quy đổi hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo quy mô công ty bổn phận hữu hạn một thành viên;

c) Văn bản của Cơ quan Đk góp vốn góp vốn đầu tư hài lòng về việc góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp của nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế so với trường hợp phải thực hành thực tế thực tiễn thủ tục Đk góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

4. Trường hợp quy đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công xuất sắc xuất sắc ty Cp và trái lại, hồ sơ Đk quy đổi gồm có những giấy má quy định tại Điều 23 và Điều 24 Nghị định này, trong số đó không gồm có Giấy ghi nhận Đk góp vốn góp vốn đầu tư quy định tại điểm c khoản 4 Điều 23 và điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định này. Kèm theo hồ sơ phải có những giấy má tại đây:

a) quyết nghị, quyết định hành động hành vi của chủ sở hữu công ty so với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc quyết nghị, quyết định hành động hành vi và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông so với công ty Cp về việc quy đổi công ty;

b) giao kèo chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền hoặc những giấy má chứng tỏ hoàn thành xong xong việc chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền trong trường hợp chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền Cp, phần vốn góp; hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho Cp, phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp lý;

c) sách vở công nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới;

d) Văn bản của Cơ quan Đk góp vốn góp vốn đầu tư hài lòng về việc góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp của nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế so với trường hợp phải tiến hành thủ tục Đk góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

5. Doanh nghiệp trọn vẹn trọn vẹn có thể Đk quy đổi quy mô doanh nghiệp tuy nhiên tuy nhiên Đk thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp, thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp. Trong trường hợp này, hồ sơ Đk doanh nghiệp tiến hành ứng theo quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Trường hợp doanh nghiệp Đk quy đổi quy mô doanh nghiệp tuy nhiên tuy nhiên Đk thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp thì người ký hồ sơ là quản trị Hội đồng thành viên so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; quản trị công ty hoặc chủ toạ Hội đồng thành viên so với công ty bổn phận hữu hạn một thành viên; quản trị Hội đồng quản trị so với công ty Cp của công ty sau quy đổi.

Điều 27. Đăng ký quy đổi từ hộ marketing thành doanh nghiệp

1. Việc Đk xây dựng doanh nghiệp trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing thực hành thực tế thực tiễn tại Phòng Đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở chính.

2. Hồ sơ Đk xây dựng doanh nghiệp trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing gồm có bản chính Giấy ghi nhận Đk hộ kinh dinh, bản sao Giấy ghi nhận Đk thuế(tax) và những giấy má quy định tại những Điều 21, 22, 23 và 24 Nghị định này tương ứng với từng quy mô doanh nghiệp, trong số đó không gồm có Giấy xác nhận Đk góp vốn góp vốn đầu tư quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22, điểm c khoản 4 Điều 23, điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định này. Trường hợp doanh nghiệp được quy đổi từ hộ marketing có nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế tham gia góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp thuộc trường hợp phải thực hành thực tế thực tiễn thủ tục Đk góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư thì hồ sơ phải có văn bản của Cơ quan Đk góp vốn góp vốn đầu tư đồng ý về việc góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp của nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế.

3. Trong thời hạn 02 ngày thao tác Tính từ lúc ngày cấp Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh gửi bản sao Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp và bản chính Giấy xác nhận Đk hộ kinh dinh đến Cơ quan Đk marketing cấp huyện nơi hộ marketing đặt trụ sở để thực hành thực tế thực tiễn kết thúc hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt hộ kinh dinh.

Điều 28. Hồ sơ, trình tự, thủ tục Đk doanh nghiệp so với doanh nghiệp từng lớp

1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp xã hội, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing của doanh nghiệp từng lớp tiến hành theo quy định tại Nghị định này tương ứng với từng quy mô doanh nghiệp. Kèm theo hồ sơ phải có Cam kết tiến hành đích xã hội, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên do những người dân dân tại đây ký:

a) Đối với doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp tư nhân;

b) Đối với công ty hợp danh: những thành viên hợp danh;

c) Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: những thành viên là thành viên; người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý hoặc người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền so với thành viên là tổ chức triển khai triển khai;

d) Đối với công ty Cp: cổ đông sáng lập là thành viên chủ nghĩa, cổ đông khác là thành viên chủ nghĩa, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong ước ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập; người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý hoặc người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền so với cổ đông sáng lập là tổ chức triển khai triển khai, người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp hoặc người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền so với cổ đông khác là tổ chức triển khai triển khai, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong ước ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập.

Phòng Đăng ký kinh dinh đăng Cam kết thực hành thực tế thực tiễn tiềm năng xã hội, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên trên Cổng thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp khi cấp Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp quy đổi thành doanh nghiệp từng lớp, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký marketing nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính. Hồ sơ gồm có những sách vở tại đây:

a) Cam kết thực hành thực tế thực tiễn tiềm năng xã hội, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên do người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp của doanh nghiệp ký;

b) quyết nghị, quyết định hành động hành vi và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông so với công ty Cp; nghị quyết, quyết định hành động hành vi của chủ sở hữu công ty so với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc ưng chuẩn nội dung Cam kết.

Phòng Đăng ký marketing thực hành thực tế thực tiễn update thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp và đăng Cam kết thực hành thực tế thực tiễn tiềm năng xã hội, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên trên cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp trong hạn vận 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ.

3. Trường hợp nội dung Cam kết thực hành thực tế thực tiễn tiềm năng xã hội, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên có sự thay đổi, doanh nghiệp xã hội phải gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính trong hạn vận 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày quyết định hành động hành vi thay đổi. Kèm theo thông tin phải có những giấy má tại đây:

a) Cam kết thực hành thực tế thực tiễn đích từng lớp, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên đã được sửa đổi, tương hỗ update do người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp ký;

b) nghị quyết, quyết định hành động hành vi và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông so với công ty Cp; nghị quyết, quyết định hành động hành vi của chủ sở hữu công ty so với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc phê chuẩn nội dung thay đổi của Cam kết.

Phòng Đăng ký kinh dinh tiến hành update thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp và đăng tải Cam kết thực hành thực tế thực tiễn đích tầng lớp, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên đã được sửa đổi, tương hỗ update trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp trong hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được thông tin.

4. Trường hợp kết thúc Cam kết thực hành thực tế thực tiễn đích tầng lớp, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên, doanh nghiệp từng lớp phải gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày quyết định hành động hành vi kết thúc. Kèm theo thông tin phải có những giấy má: quyết nghị, quyết định hành động hành vi và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông so với công ty Cp; quyết nghị, quyết định hành động hành vi của chủ sở hữu công ty so với công ty bổn phận hữu hạn một thành viên hoặc quyết định hành động hành vi của cơ quan vương quốc có thẩm quyền (nếu có) về việc kết thúc Cam kết, trong số đó nêu rõ nguyên do chấm hết.

Phòng Đăng ký marketing tiến hành update thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp và đăng tải những giấy má quy định tại khoản 4 Điều này trên cổng thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp trong hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được thông tin.

5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp từng lớp thực hành thực tế thực tiễn theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp xây dựng doanh nghiệp từng lớp mới trên cơ sở chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp, hồ sơ phải có thêm Cam kết tiến hành tiềm năng xã hội, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp tầng lớp dẫn đến kết thúc Cam kết tiến hành đích tầng lớp, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên ốc hồ sơ phải có thêm những giấy má quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Hồ sơ, lớp lang, thủ tục giải thể doanh nghiệp từng lớp được tiến hành theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp doanh nghiệp từng lớp còn số dư tài sản hoặc tài chính so với nguồn viện trợ, tài trợ đã nhận được được, thì hồ sơ giải tán phải có thêm bản sao tài liệu về việc xử lý số dư tài sản hoặc tài chính so với nguồn viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp tầng lớp đã nhận được được.

7. Việc Đk xây dựng doanh nghiệp tầng lớp trên cơ sở quy đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ từng lớp, quỹ từ thiện thực hành thực tế thực tiễn tại Phòng Đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp từng lớp dự kiến đặt trụ sở chính. Hồ sơ Đk doanh nghiệp gồm có những giấy má quy định tại khoản 1 Điều này, trong số đó không gồm có Giấy ghi nhận Đk góp vốn góp vốn đầu tư quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22, điểm c khoản 4 Điều 23, điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định này. Kèm theo hồ sơ phải có những sách vở tại đây:

a) Quyết định được được cho phép quy đổi thành doanh nghiệp từng lớp bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép xây dựng cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ từng lớp, quỹ từ thiện;

b) Giấy xác nhận Đk xây dựng so với cơ sở bảo trợ tầng lớp, giấy phép xây dựng và xác nhận điều lệ quỹ so với quỹ tầng lớp, quỹ từ thiện;

c) Bản sao Giấy xác nhận Đk thuế(tax);

d) Văn bản của Cơ quan Đk góp vốn góp vốn đầu tư chấp thuận đồng ý đồng ý về việc góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp của nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế so với trường hợp phải tiến hành thủ tục Đk góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Trong kì hạn 02 ngày thao tác Tính từ lúc ngày cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing gửi bản sao Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp và bản chính Giấy ghi nhận Đk xây dựng so với cơ sở bảo trợ xã hội, giấy phép xây dựng và xác nhận điều lệ quỹ so với quỹ tầng lớp, quỹ từ thiện cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép xây dựng cơ sở bảo trợ tầng lớp, quỹ tầng lớp, quỹ từ thiện để chấm hết hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt của cơ sở bảo trợ tầng lớp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Điều 29. Hồ sơ, lớp lang, thủ tục Đk doanh nghiệp so với tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán, Trụ sở Ngân hàng quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán quốc tế, tổ chức triển khai triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Ngân hàng

1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục Đk doanh nghiệp so với tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh của tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán thực hành thực tế thực tiễn theo quy định tại Nghị định này tương ứng với từng quy mô doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ phải có bản sao giấy phép hoặc văn bản ưng do nhà băng nhà nước Việt Nam cấp.

2. Hồ sơ Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt, Đk thay đổi nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt so với Trụ sở nhà băng quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán quốc tế, tổ chức triển khai triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt nhà băng thực hành thực tế thực tiễn tương ứng theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 31 và khoản 2 Điều 62 Nghị định này, kèm theo hồ sơ phải có bản sao giấy phép hoặc văn bản vừa lòng do Ngân hàng vương quốc Việt Nam cấp.

3. Trong hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày quyết định hành động hành vi tịch thu giấy phép có hiệu lực hiện hành hiện hành, tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán, Trụ sở Ngân hàng quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán quốc tế, tổ chức triển khai triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt nhà băng gửi thông tin về việc giải thể doanh nghiệp, chấm hết hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt đến Phòng Đăng ký marketing nơi đặt trụ sở của tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt. Kèm theo thông tin phải có bản sao quyết định hành động hành vi chấm hết thanh lý và quyết định hành động hành vi tịch thu giấy phép của nhà băng nhà nước Việt Nam trong trường hợp giải tán tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán, Trụ sở Ngân hàng quốc tế; bản sao quyết định hành động hành vi tịch thu giấy phép trong trường hợp chấm hết hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán quốc tế, tổ chức triển khai triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt nhà băng.

Phòng Đăng ký marketing tiếp thu và xử lý hồ sơ Đk giải thể tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán, chấm hết hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở nhà băng quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán quốc tế, tổ chức triển khai triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt nhà băng theo quy định tại khoản 5 Điều 70 và khoản 3 Điều 72 Nghị định này.

4. Trường hợp nhà băng vương quốc Việt Nam chỉ định người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán được trấn áp đặc biệt quan trọng quan trọng, hồ sơ Đk thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp tiến hành theo quy định tại Điều 50 Nghị định này. Trong số đó, quyết nghị, quyết định hành động hành vi của chủ sở hữu công ty so với công ty bổn phận hữu hạn một thành viên; quyết nghị, quyết định hành động hành vi và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên so với công ty bổn phận hữu hạn hai thành viên trở lên; quyết nghị và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc quyết nghị, quyết định hành động hành vi và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị so với công ty Cp được thay thế bằng bản sao quyết định hành động hành vi của nhà băng vương quốc Việt Nam về việc chỉ định người thay thế chủ toạ Hội đồng quản trị hoặc chủ toạ Hội đồng thành viên hoặc giám đốc điều hành quản lý quản trị và vận hành (Giám đốc) của tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán.

5. Trường hợp nhà băng nhà nước Việt Nam trực tiếp tiến hành hoặc chỉ định tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán khác tiến hành việc tham gia góp vốn, mua Cp của tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán được trấn áp đặc biệt quan trọng quan trọng theo quyết định hành động hành vi của Thủ tướng nhà nước hoặc Ngân hàng vương quốc Việt Nam, hồ sơ Đk thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp tiến hành theo quy định ứng tại Nghị định này, trong số đó, quyết nghị, quyết định hành động hành vi của chủ sở hữu công ty so với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định hành động hành vi và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên so với công ty bổn phận hữu hạn hai thành viên trở lên; quyết nghị và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc quyết nghị, quyết định hành động hành vi và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị so với công ty Cp và giao kèo chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền hoặc sách vở chứng tỏ hoàn tất việc chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền được thay thế bằng bản sao quyết định hành động hành vi của Thủ tướng nhà nước hoặc nhà băng nhà nước Việt Nam.

Điều 30. Hồ sơ, trình tự, thủ tục Đk doanh nghiệp so với công ty góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán, công ty quản trị và vận hành quỹ góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán, công ty góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán, Trụ sở công ty góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán quốc tế và Trụ sở công ty quản trị và vận hành quỹ quốc tế tại Việt Nam

1. Hồ sơ, lớp lang, thủ tục Đk doanh nghiệp so với công ty góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán, công ty quản trị và vận hành quỹ góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán, công ty góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing của công ty góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán, công ty quản trị và vận hành quỹ góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán thực hành thực tế thực tiễn theo quy định tại Nghị định này ứng với từng quy mô doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ phải có bản sao giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt hoặc bản sao văn bản ưng của Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

2. Hồ sơ Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt, Đk thay đổi nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt so với Trụ sở công ty góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán quốc tế và Trụ sở công ty quản trị và vận hành quỹ quốc tế tại Việt Nam thực hành thực tế thực tiễn ứng theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 31 và khoản 2 Điều 62 Nghị định này, kèm theo hồ sơ phải có bản sao giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt hoặc bản sao văn bản vừa lòng của Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

3. Trường hợp công ty góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán, công ty quản trị và vận hành quỹ góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán, Trụ sở công ty góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán quốc tế và Trụ sở công ty quản trị và vận hành quỹ quốc tế tại Việt Nam bị tịch thu giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt, Ủy ban Chứng khoán nhà nước gửi thông tin đến Phòng Đăng ký marketing nơi công ty góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán, công ty quản trị và vận hành quỹ góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán, Trụ sở công ty góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán quốc tế và Trụ sở công ty quản trị và vận hành quỹ quốc tế đặt trụ sở, Trụ sở để tịch thu Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp, Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở theo quy định tại khoản 4 Điều 95 Luật Chứng khoán. Phòng Đăng ký kinh dinh thực hành thực tế thực tiễn tịch thu Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp, Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở theo quy định tại khoản 6 Điều 75 và khoản 5 Điều 77 Nghị định này.

Điều 31. Hồ Sơ, trình tự, thủ tục Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, thông tin lập vị trí kinh dinh

1. Hồ sơ Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt

Doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tại Phòng Đăng ký marketing nơi đặt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt. Hồ sơ gồm có những sách vở tại đây:

a) thông tin xây dựng Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt do người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp của doanh nghiệp ký;

b) Bản sao quyết nghị, quyết định hành động hành vi và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên so với công ty bổn phận hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị so với công ty Cp; bản sao nghị quyết, quyết định hành động hành vi của chủ sở hữu công ty so với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc xây dựng Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt;

c) Bản sao sách vở pháp lý của thành viên chủ nghĩa so với những người dân đứng đầu Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt.

2. thông tin lập vị trí marketing

a) Doanh nghiệp trọn vẹn trọn vẹn có thể lập vị trí marketing tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt Trụ sở;

b) Trong kì hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày quyết định hành động hành vi lập vị trí kinh dinh, doanh nghiệp gửi thông tin lập vị trí marketing đến Phòng Đăng ký marketing nơi đặt vị trí kinh dinh;

c) thông tin lập vị trí marketing do người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp của doanh nghiệp ký trong trường hợp vị trí marketing trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu Trụ sở ký trong trường hợp vị trí kinh dinh trực thuộc Trụ sở.

3. Trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing cấp Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, update thông tin về vị trí marketing trong Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp mong ước, Phòng Đăng ký marketing cấp Giấy ghi nhận Đk vị trí kinh dinh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa thích hợp thức, Phòng Đăng ký kinh dinh thông tin bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, tương hỗ update cho doanh nghiệp.

4. Việc lập Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt của doanh nghiệp ở quốc tế tiến hành theo quy định của luật pháp nước đó. Trong hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày chính thức lập Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt ở quốc tế, doanh nghiệp phải thông tin bằng văn bản đến Phòng Đăng ký marketing nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông tin phải có bản sao Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt hoặc sách vở tương tự. Phòng Đăng ký kinh dinh update thông tin về Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp trong hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được thông tin.

Điều 32. thu nạp, xử lý hồ sơ Đk doanh nghiệp

1. Người nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký marketing nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính.

2. Hồ sơ Đk doanh nghiệp được kết nạp để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp khi có đủ những Đk tại đây:

a) Có đủ giấy má theo quy định tại Nghị định này;

b) Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề xuất kiến nghị kiến nghị Đk doanh nghiệp, Giấy yêu cầu Đk thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp, thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp;

c) Có địa chỉ giao thông vận tải vận tải lối đi bộ của người nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp;

d) Đã nộp đủ phí, lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy định.

3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho những người dân dân nộp hồ sơ.

4. Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký marketing nhập khá khá đầy đủ, xác thực thông tin trong hồ sơ Đk doanh nghiệp, thẩm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải những văn bản đã được số hóa trong hồ sơ Đk doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp.

5. Người xây dựng doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trọn vẹn trọn vẹn có thể dừng thực hành thực tế thực tiễn thủ tục Đk doanh nghiệp khi hồ sơ Đk doanh nghiệp không được đồng ý trên Hệ thống thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp. Trong trường hợp này, người dân có thẩm quyền ký văn bản yêu cầu Đk doanh nghiệp gửi văn bản yêu cầu dừng tiến hành thủ tục Đk doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký marketing nơi đã nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký marketing xem xét, ra thông tin về việc dừng tiến hành thủ tục Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp và hủy hồ sơ Đk doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp trong hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị. Trường hợp chối từ dừng tiến hành thủ tục Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing ra thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do khước từ cho những người dân dân xây dựng doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp.

Điều 33. hạn vận cấp Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp

1. Phòng Đăng ký kinh dinh cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Giấy công nhận về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp, update thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp trong vận hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ hợp thức.

2. Trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu Đk không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký marketing phải thông tin bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, tương hỗ update cho những người dân dân xây dựng doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong vận hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày tiếp thụ hồ sơ. Phòng Đăng ký marketing ghi sờ soạng đề xuất kiến nghị kiến nghị sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ Đk doanh nghiệp so với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một thông tin yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ Đk doanh nghiệp.

3. Nếu quá hạn trên mà không được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Giấy công nhận về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp hoặc không được thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp hoặc không sở hữu và nhận được thông tin đề xuất kiến nghị kiến nghị sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ Đk doanh nghiệp thì người xây dựng doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của luật pháp về khiếu nại, tố giác.

Điều 34. Cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp khi có đủ những Đk theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Doanh nghiệp.

2. Các thông tin trên Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp có mức giá trị pháp lý Tính từ lúc ngày Phòng Đăng ký kinh dinh cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh dinh Tính từ lúc ngày được cấp Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp, trừ trường hợp kinh dinh ngành, nghề góp vốn góp vốn đầu tư marketing có Đk. Trường hợp doanh nghiệp Đk ngày khởi đầu hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing sau ngày được cấp Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp thì doanh nghiệp được quyền hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing Tính từ lúc ngày doanh nghiệp Đk, trừ trường hợp marketing ngành, nghề góp vốn góp vốn đầu tư kinh dinh có Đk.

3. Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Phòng Đăng ký marketing cấp bản sao Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định.

4. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp mới thì Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp của những lần trước đó không hề hiệu lực hiện hành hiện hành.

Điều 35. công bố nội dung Đk doanh nghiệp

1. Các nội dung công bố quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 32 Luật Doanh nghiệp.

2. thông tin ban bố nội dung Đk doanh nghiệp được đăng tải trên Cổng thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp.

3. Việc đề xuất kiến nghị kiến nghị ban bố nội dung Đk doanh nghiệp và nộp phí công bố nội dung Đk doanh nghiệp được tiến hành tại thời hạn doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp Đk doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ tiến hành hoàn trả phí ban bố nội dung Đk doanh nghiệp.

Điều 36. Cung cấp thông tin Đk doanh nghiệp

1. thông tin được phục vụ nhu yếu minh bạch, miễn phí trên cổng thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn, gồm có: tên doanh nghiệp; mã số doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; ngành, nghề marketing; họ và tên người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp; tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

2. Tổ chức, thành viên mong ước phục vụ nhu yếu thông tin Đk doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Doanh nghiệp gửi yêu cầu phục vụ nhu yếu thông tin đến cổng thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp hoặc Cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về Đk marketing hoặc Cơ quan Đk kinh dinh cấp tỉnh để được phục vụ nhu yếu thông tin.

Cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về Đk marketing phục vụ nhu yếu thông tin về doanh nghiệp lưu giữ trên Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp. Cơ quan Đk marketing cấp tỉnh phục vụ nhu yếu thông tin về doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản trị và vận hành.

Điều 37. Phương thức tính sổ phí, lệ phí Đk doanh nghiệp

1. Người nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp nộp phí, lệ phí Đk doanh nghiệp tại thời hạn nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp. Phí, lệ phí Đk doanh nghiệp trọn vẹn trọn vẹn có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký marketing hoặc chuyển vào account của Phòng Đăng ký marketing hoặc dùng dịch vụ tính sổ điện tử. Lệ phí Đk doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp Đk doanh nghiệp.

2. Phương thức thanh toán phí, lệ phí qua mạng điện tử được tương hỗ trên Cổng thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp. Phí sử dụng dịch vụ tính sổ điện tử không được xem trong lệ phí Đk doanh nghiệp, phí phục vụ nhu yếu thông tin Đk doanh nghiệp và phí công bố nội dung Đk doanh nghiệp.

3. Khi phát sinh lỗi thanh toán thanh toán trong quy trình dùng dịch vụ thanh toán điện tử, tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa thanh toán phí, lệ phí qua mạng điện tử liên hệ với tổ chức triển khai triển khai trung gian phục vụ nhu yếu dịch vụ thanh toán điện tử để được xử lý và xử lý.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối thích phù thích phù hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về mức thu, quyết sách thu, nộp, quản trị và vận hành và việc dùng phí, lệ phí Đk doanh nghiệp, phí phục vụ nhu yếu thông tin và ban bố nội dung về Đk doanh nghiệp bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín việc tăng cấp, duy trì, vận hành Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp.

Điều 38. Chuẩn hóa, quy đổi tài liệu Đk doanh nghiệp

1. Chuẩn hóa tài liệu là việc thực hành thực tế thực tiễn tiến trình rà, thanh tra thanh tra rà soát so sánh và tương hỗ update, hiệu chính thông tin Đk doanh nghiệp, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp.

2. thông tin trong Giấy ghi nhận Đk kinh dinh, Giấy xác nhận Đk marketing và Đk thuế(tax) lưu giữ tại thảy những Phòng Đăng ký marketing và thông tin về nội dung Đk marketing trong Giấy phép góp vốn góp vốn đầu tư hoặc Giấy xác nhận góp vốn góp vốn đầu tư (đồng thời là Giấy ghi nhận Đk marketing) hoặc những sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự, Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán đều phải được quy đổi vào Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp. Các thông tin Đk tại Phòng Đăng ký marketing, Cơ quan Đk góp vốn góp vốn đầu tư và Ủy ban Chứng khoán nhà nước là thông tin gốc về doanh nghiệp khi quy trình quy đổi tài liệu được tiến hành.

3. Trường hợp thông tin Đk doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp bị thiếu hoặc chưa đúng chuẩn so với Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy do quy trình quy đổi tài liệu, Phòng Đăng ký marketing hướng dẫn doanh nghiệp hoặc trực tiếp tương hỗ update, update thông tin theo quy định.

4. Việc khai triển công tác làm việc thao tác chuẩn hóa tài liệu, số hóa hồ sơ, update và quy đổi tương hỗ update tài liệu Đk doanh nghiệp được tiến hành theo kế hoạch thường niên của Phòng Đăng ký kinh dinh.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn rõ ràng thi hành Điều này.

Điều 39. hiệu chính thông tin trên Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp, Giấy xác nhận thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp, Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, Giấy ghi nhận Đk vị trí kinh dinh

1. Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung trên Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp chưa xác thực so với nội dung hồ sơ Đk doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị hiệu đính thông tin đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính. Phòng Đăng ký kinh dinh cấp lại Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp trong vận hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được văn bản yêu cầu của doanh nghiệp nếu thông tin nêu tại văn bản yêu cầu của doanh nghiệp là đúng chuẩn.

2. Trường hợp Phòng Đăng ký marketing phát hiện nội dung trên Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp chưa xác thực so với nội dung hồ sơ Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh gửi thông tin về việc hiệu đính nội dung trên Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp đến doanh nghiệp và thực hành thực tế thực tiễn việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong hạn vận 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày gửi thông tin.

3. Việc hiệu đính thông tin trên Giấy công nhận về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp, Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, Giấy xác nhận Đk vị trí kinh dinh và những thông tin về Đk doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp thực hành thực tế thực tiễn theo quy định tại những khoản 1, 2 Điều này.

Điều 40. hiệu chính thông tin Đk doanh nghiệp do quy đổi tài liệu vào Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp

1. Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung thông tin Đk doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp bị thiếu hoặc chưa chuẩn xác so với bản giấy của Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Giấy ghi nhận Đk kinh dinh, Giấy ghi nhận Đk kinh dinh và Đk thuế(tax), Giấy ghi nhận góp vốn góp vốn đầu tư (đồng thời là Giấy ghi nhận Đk kinh dinh), Giấy phép góp vốn góp vốn đầu tư hoặc những giấy má có mức giá trị tương tự, Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán do quy trình quy đổi tài liệu vào Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi văn bản yêu cầu hiệu chính đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi đặt hội sở chính. Kèm theo văn bản yêu cầu hiệu chính phải có bản sao Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp, Giấy ghi nhận Đk marketing, Giấy xác nhận Đk marketing và Đk thuế(tax), Giấy ghi nhận góp vốn góp vốn đầu tư (đồng thời là Giấy ghi nhận Đk kinh dinh), Giấy phép góp vốn góp vốn đầu tư hoặc những sách vở có mức giá trị tương tự, Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh dinh góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán.

Trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày hấp thu văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị hiệu chính của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh có bổn phận tương hỗ update, hiệu đính thông tin Đk doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp.

2. Trường hợp Phòng Đăng ký marketing phát hiện nội dung thông tin Đk doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp không tồn tại hoặc không đúng chuẩn so với bản giấy của Giấy ghi nhận do quy trình quy đổi tài liệu vào Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp, trong kì hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc lúc phát hiện, Phòng Đăng ký marketing tương hỗ update, hiệu đính nội dung thông tin Đk doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp.

Điều 41. Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Các tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp gồm có:

1. “Tạm ngừng marketing” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời hạn thực hành thực tế thực tiễn tạm ngừng marketing theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp. Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Tạm ngừng marketing” là ngày doanh nghiệp Đk khởi đầu tạm ngừng marketing. Ngày kết thúc tình trạng pháp lý “Tạm ngừng marketing” là ngày chấm hết hạn tạm ngừng kinh dinh mà doanh nghiệp đã thông tin hoặc ngày doanh nghiệp Đk tiếp chuyện marketing trước vận hạn đã thông tin.

2. “Không còn hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing tại địa chỉ đã Đk” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp mà qua công tác làm việc thao tác thẩm tra, xác minh của Cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax) và những cty hiệu suất cao có can hệ không tìm thấy doanh nghiệp tại địa chỉ đã Đk. thông tin về doanh nghiệp không hề hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt tại địa chỉ đã Đk do Cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax) phục vụ nhu yếu cho Cơ quan Đk marketing. Việc thay đổi, update, thời khắc chuyển tình trạng pháp lý và kết thúc tình trạng pháp nguyên do Cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax) quyết định hành động hành vi. Cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax) có trách nhiệm phục vụ nhu yếu, update tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing tại địa chỉ đã Đk” của doanh nghiệp tới Cơ quan Đk kinh dinh qua Hệ thống thông tin Đk thuế(tax) link với Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp. Cơ quan Đk kinh dinh tiến hành ghi nhận, update tình trạng pháp nguyên do Cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax) phục vụ nhu yếu vào Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp.

3. “Bị tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp do cưỡng chế về quản trị và vận hành thuế(tax)” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp bị Phòng Đăng ký kinh dinh ra quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax) về tiến hành giải pháp cưỡng chế thi hành hình định hành chính về quản trị và vận hành thuế(tax). Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Bị tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp do cưỡng chế về quản trị và vận hành thuế(tax)” là ngày Phòng Đăng ký kinh dinh ra quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp. Ngày chấm hết tình trạng pháp lý “Bị tịch thu do cưỡng chế về quản trị và vận hành thuế(tax)” là ngày Phòng Đăng ký kinh dinh Phục hồi lại tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cơ sở văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị của Cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax) theo quy định của luật pháp về quản trị và vận hành thuế(tax).

4. “Đang làm thủ tục giải tán, đã biết thành chia, bị thống nhất, bị sáp nhập” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đã có nghị quyết, quyết định hành động hành vi giải tán theo khoản 3 Điều 208 Luật Doanh nghiệp; doanh nghiệp đã biết thành Phòng Đăng ký marketing ra quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, trừ trường hợp doanh nghiệp bị tịch thu do cưỡng chế về quản trị và vận hành thuế(tax); doanh nghiệp bị giải thể theo quyết định hành động hành vi của Tòa án theo khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp; doanh nghiệp đã biết thành chia, bị thống nhất, bị sáp nhập và đang làm thủ tục quyết toán và chuyển giao trách nhiệm thuế(tax) với Cơ quan thuế(tax) do bị chia, bị thống nhất, bị sáp nhập. thời hạn xác lập chuyển tình trạng pháp lý “Đang làm thủ tục giải tán, đã biết thành chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập” là thời hạn Phòng Đăng ký marketing thông tin tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải tán trên cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp; công ty được chia, công ty hợp nhất, công ty nhận sáp nhập được cấp Đk doanh nghiệp trên cơ sở chia, hợp nhất, sáp nhập công ty.

5. “Đang làm thủ tục vỡ nợ” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đã có quyết định hành động hành vi mở thủ tục vỡ nợ của Tòa án theo quy định của luật pháp về vỡ nợ. thời hạn xác lập chuyển tình trạng pháp lý “Đang làm thủ tục phá sản” là thời hạn Phòng Đăng ký kinh dinh update tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục phá sản trong Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp.

6. “Đã giải thể, phá sản, chấm hết tồn tại” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải tán theo quy định và được Phòng Đăng ký marketing update tình trạng pháp lý theo khoản 8 Điều 208, khoản 5 Điều 209 Luật Doanh nghiệp; doanh nghiệp có quyết định hành động hành vi tuyên bố phá sản của Tòa án theo quy định của pháp lý về vỡ nợ; doanh nghiệp bị chấm hết tồn tại do bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập theo khoản 5 Điều 198, khoản 5 Điều 200, khoản 4 Điều 201 Luật Doanh nghiệp. thời kì xác lập chuyển tình trạng pháp lý “Đã giải thể, phá sản, kết thúc tồn tại” là thời khắc Phòng Đăng ký kinh dinh update tình trạng pháp lý trên Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp.

7. “Đang hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đã được cấp Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp mà không thuộc tình trạng pháp lý quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này.

Chương V

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG thông tin ĐIỆN TỬ

Điều 42. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

1. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người xây dựng doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp thực hành thực tế thực tiễn việc Đk doanh nghiệp duyệt y cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp. Tổ chức, thành viên chủ nghĩa có quyền tinh lọc sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp lý về tiếp xúc điện tử hoặc sử dụng account Đk kinh dinh để Đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

2. trương mục Đk kinh dinh quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Doanh nghiệp là account được sử dụng để xác thực hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử trong trường hợp người dân có thẩm quyền ký văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị Đk doanh nghiệp không dùng chữ ký số. account Đk kinh dinh được tạo bởi Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp, cấp cho thành viên chủ nghĩa để tiến hành Đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. thành viên truy vấn vào cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp để kê khai thông tin và tạo account Đk kinh dinh. Các thông tin thành viên chủ nghĩa được kê khai trên cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp để cấp trương mục Đk kinh dinh phải khá khá đầy đủ và đúng chuẩn theo những thông tin trên sách vở pháp lý của thành viên và phải tuân mức độ đảm bảo đúng chuẩn người nộp hồ sơ của Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp.

3. Một Tài khoản Đk marketing chỉ được cấp cho một thành viên chủ nghĩa. thành viên được cấp account Đk kinh dinh chịu bổn phận trước pháp lý về tính chất chất đúng chuẩn, hợp pháp của những thông tin Đk để được cấp Tài khoản Đk kinh dinh và việc sử dụng trương mục Đk kinh dinh.

4. Phòng Đăng ký marketing tạo Đk thuận tiện cho những tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa tìm hiểu thông tin, thực hành thực tế thực tiễn Đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Điều 43. Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

1. Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử gồm có những tài liệu theo quy định của Nghị định này và được biểu lộ dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có mức giá trị pháp lý như hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy.

2. Văn bản điện tử là văn bản dưới dạng thông điệp tài liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và miêu tả chuẩn xác, vẹn toàn nội dung của văn bản giấy. Văn bản điện tử trọn vẹn trọn vẹn có thể định dạng “.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf’.

3. Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử được hài lòng khi có khá khá đầy đủ những yêu cầu sau:

a) Có khá khá đầy đủ những giấy má và nội dung những giấy má này được kê khai khá khá đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được diễn tả dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt ứng với tên loại giấy má trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản yêu cầu Đk doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế hoặc thành viên chủ nghĩa khác ký tên trong hồ sơ Đk doanh nghiệp trọn vẹn trọn vẹn có thể dùng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo những định dạng quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Các thông tin Đk doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp phải khá khá đầy đủ và chuẩn xác theo những thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có gồm có thông tin về số điện thoại cảm ứng cảm ứng, thư điện tử của người nộp hồ sơ;

c) Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được đúng chuẩn bằng chữ ký số hoặc trương mục Đk marketing của người dân có thẩm quyền ký văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị Đk doanh nghiệp hoặc người được người dân có thẩm quyền ký văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị Đk doanh nghiệp ủy quyền thực hành thực tế thực tiễn thủ tục Đk doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền tiến hành thủ tục Đk doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ Đk doanh nghiệp phải có những sách vở, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định này.

4. hạn để doanh nghiệp sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là 60 ngày Tính từ lúc ngày Phòng Đăng ký kinh dinh ra thông tin đề xuất kiến nghị kiến nghị sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ. Sau hạn nêu trên, nếu không sở hữu và nhận được hồ sơ sửa đổi, tương hỗ update của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing sẽ hủy hồ sơ Đk doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp.

Điều 44. lớp lang, thủ tục Đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử dùng chữ ký số

1. Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký đúng chuẩn hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp.

2. Sau khi hoàn thành xong xong việc gửi hồ sơ Đk doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

3. Trường hợp hồ sơ đủ Đk cấp Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thực hành thực tế thực tiễn cấp Đk doanh nghiệp và thông tin cho doanh nghiệp về việc cấp Đk doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ Đk cấp Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh gửi thông tin qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để đề xuất kiến nghị kiến nghị sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ.

4. Việc Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, thông tin lập vị trí kinh dinh của doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tiến hành theo quy trình quy định tại Điều này.

Điều 45. trình tự, thủ tục Đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử dùng Tài khoản Đk marketing

1. Người nộp hồ sơ sử dụng trương mục Đk kinh dinh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hành thực tế thực tiễn thủ tục Đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử dùng trương mục Đk marketing, văn bản ủy quyền phải có thông tin can hệ của người ủy quyền để chuẩn xác việc nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

2. Sau khi hoàn tất việc gửi hồ sơ Đk, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

3. Phòng Đăng ký marketing cấp Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đủ Đk và thông tin cho doanh nghiệp về việc cấp Đk doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ Đk, Phòng Đăng ký marketing gửi thông tin qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ.

4. Quy trình Đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử quy định tại Điều này cũng ứng dụng so với việc Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, thông tin lập vị trí marketing của doanh nghiệp.

Điều 46. Xử lý vi phạm, khiếu nại và xử lý và xử lý tranh chấp hệ trọng đến chữ ký số, trương mục Đk kinh dinh

1. Việc xác lập và xử lý những tranh chấp, khiếu nại và hành vi vi phạm tương quan đến việc quản trị và vận hành, sử dụng chữ ký số, Tài khoản Đk marketing tiến hành theo quy định của luật pháp.

2. Cơ quan Đk marketing, Cơ quan quản trị và vận hành vương quốc về Đk marketing không chịu bổn phận về những vi phạm của doanh nghiệp, người xây dựng doanh nghiệp, người nộp hồ sơ khi kê khai thông tin để được cấp account Đk marketing và việc dùng trương mục Đk kinh dinh.

Chương VI

HỒ SƠ, lớp lang, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ thay đổi, thông tin thay đổi NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Điều 47. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

1. Trước khi Đk thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thị thành trực thuộc TW khác nơi đặt hội sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế(tax) quản trị và vận hành, doanh nghiệp phải tiến hành những thủ tục với Cơ thuế(tax) quan can dự đến việc chuyển vị trí theo quy định của luật pháp về thuế(tax).

2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp gửi hồ sơ Đk thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký marketing nơi đặt hội sở mới. Hồ sơ gồm có những sách vở tại đây:

a) thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp do người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp của doanh nghiệp ký;

b) quyết nghị, quyết định hành động hành vi của chủ sở hữu công ty so với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; quyết nghị, quyết định hành động hành vi và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên so với công ty bổn phận hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông so với công ty Cp về việc chuyển địa chỉ hội sở chính của doanh nghiệp.

3. Sau khi thu nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing trao Giấy biên nhận, thanh tra thanh tra rà soát tính hợp thức của hồ sơ và cấp Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp theo quy định.

4. Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp không thay đổi.

Điều 48. Đăng ký thay tên doanh nghiệp

1. Trường hợp thay tên doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ Đk thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính. Hồ sơ gồm có những giấy má tại đây:

a) thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp do người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp ký;

b) quyết nghị, quyết định hành động hành vi và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên so với công ty bổn phận hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông so với công ty Cp; nghị quyết, quyết định hành động hành vi của chủ sở hữu công ty so với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay tên doanh nghiệp.

2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh trao Giấy biên nhận, rà tính hợp thức của hồ sơ và cấp Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên doanh nghiệp Đk thay đổi không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

3. Việc thay thay tên doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp.

Điều 49. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

1. Trường hợp chấm hết nhân cách thành viên hợp danh, hấp thu thành viên hợp danh mới theo quy định tại Điều 185 và Điều 186 Luật Doanh nghiệp, công ty hợp danh gửi hồ sơ Đk thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký marketing nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ gồm có những sách vở tại đây:

a) thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp do người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp ký;

b) Danh sách thành viên công ty hợp danh quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp, trong số đó không gồm có nội dung kê khai về thành viên góp vốn;

c) Bản sao giấy má pháp lý của thành viên chủ nghĩa so với thành viên hợp danh mới.

2. Sau khi kết nạp hồ sơ Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh trao Giấy biên nhận, rà tính hợp thức của hồ sơ và cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Điều 50. Đăng ký thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty Cp

1. Trường hợp thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý của công ty, công ty gửi hồ sơ Đk thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi công ty đặt hội sở chính. Hồ sơ gồm có những giấy má tại đây:

a) thông tin thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp;

b) Bản sao sách vở pháp lý của thành viên so với những người dân đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý mới;

c) nghị quyết, quyết định hành động hành vi của chủ sở hữu công ty so với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định hành động hành vi và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý; nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông so với công ty Cp về việc thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp trong trường hợp việc thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định hành động hành vi và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị so với công ty Cp trong trường hợp việc thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

2. Người ký thông tin thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý là một trong những thành viên chủ nghĩa tại đây:

a) quản trị Hội đồng thành viên hoặc chủ toạ công ty so với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

b) quản trị Hội đồng thành viên so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp quản trị Hội đồng thành viên là người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp thì người ký thông tin là chủ toạ Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu;

c) chủ toạ Hội đồng quản trị so với công ty Cp. Trường hợp chủ toạ Hội đồng quản trị là người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp thì người ký thông tin là quản trị Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu;

d) Trường hợp quản trị Hội đồng thành viên, chủ toạ Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hành thực tế thực tiễn những quyền và trách nhiệm của tớ thì người ký thông tin thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý là người được quản trị Hội đồng thành viên, chủ toạ Hội đồng quản trị ủy quyền. Trường hợp không tồn tại thành viên được ủy quyền hoặc quản trị Hội đồng thành viên, quản trị Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành giải pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện ép, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi hàm, bị hạn chế hoặc mất kĩ năng hành vi dân sự, có trở ngại trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm trách chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm thuê việc một mực thì người ký thông tin thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý là người được bầu trợ thời làm chủ toạ Hội đồng thành viên, quản trị Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 4 Điều 56, khoản 3 Điều 80 và khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

3. Trường hợp Đk thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ Đk thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý gồm có những sách vở quy định tại khoản 1 Điều này, trong số đó, quyết nghị, quyết định hành động hành vi và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên được thay thế bằng bản sao văn bản công nhận việc người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý của công ty chết, mất tích, hiện giờ hiện giờ đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành giải pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt, cơ sở giáo dục bắt, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất kĩ năng hành vi dân sự, có trở ngại trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm đương chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất thiết.

4. Sau khi tiếp nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing trao Giấy biên nhận, thanh tra thanh tra rà soát tính hợp thức của hồ sơ và cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Điều 51. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ trọng phần vốn góp

1. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty Cp, công ty hợp danh Đk thay đổi vốn điều lệ, công ty gửi hồ sơ Đk thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi công ty đặt hội sở chính. Hồ sơ gồm có những sách vở tại đây:

a) thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp do người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp ký;

b) quyết nghị, quyết định hành động hành vi của chủ sở hữu công ty so với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định hành động hành vi và biên bản họp của Hội đồng thành viên so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông so với công ty Cp về việc thay đổi vốn điều lệ;

c) Văn bản của Cơ quan Đk góp vốn góp vốn đầu tư chấp thuận đồng ý đồng ý về việc góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp của nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế so với trường hợp phải thực hành thực tế thực tiễn thủ tục Đk góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

2. Trường hợp công ty Đk thay đổi phần vốn góp, tỷ trọng phần vốn góp của thành viên công ty bổn phận hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh công ty hợp danh, công ty gửi hồ sơ Đk thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký marketing nơi công ty đặt hội sở chính. Hồ sơ gồm có những sách vở tại đây:

a) thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp do người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp ký;

b) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; list thành viên công ty hợp danh, trong số đó không gồm có nội dung kê khai về thành viên góp vốn. Các list phải gồm có chữ ký của những thành viên có phần vốn góp thay đổi, không tấm phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;

c) hiệp đồng chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền hoặc những sách vở chứng tỏ hoàn tất việc chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền trong trường hợp chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền phần vốn góp; hiệp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp;

d) Văn bản của Cơ quan Đk góp vốn góp vốn đầu tư đồng ý về việc góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp của nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế so với trường hợp phải tiến hành thủ tục Đk góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

3. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông duyệt việc rao bán Cp để tăng vốn điều lệ, đồng thời tụ hội đồng quản trị tiến hành thủ tục Đk tăng vốn điều lệ sau khoản thời hạn chấm hết mỗi đợt bán Cp, kèm theo thông tin quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, hồ sơ Đk tăng vốn điều lệ phải có những giấy má tại đây:

a) quyết nghị và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc rao bán Cp để tăng vốn điều lệ, trong số đó nêu rõ số lượng Cp rao bán và tụ họp đồng quản trị tiến hành thủ tục Đk tăng vốn điều lệ sau khoản thời hạn kết thúc mỗi đợt bán Cp;

d) nghị quyết, quyết định hành động hành vi và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Cp về việc Đk tăng vốn điều lệ công ty sau khoản thời hạn kết thúc mỗi đợt bán Cp.

4. Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết đảm bảo tính sổ đủ những số tiền nợ và những trách nhiệm tài sản khác sau khoản thời hạn giảm vốn. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên giảm vốn điều lệ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ Đk giảm vốn điều lệ phải kèm theo vắng tài chính sớm nhất với thời khắc quyết định hành động hành vi giảm vốn điều lệ.

5. Sau khi nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh trao Giấy biên nhận, thẩm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Điều 52. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Trường hợp tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ công ty, công ty nộp hồ sơ Đk thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký marketing nơi công ty đặt hội sở chính. Hồ sơ gồm có những sách vở tại đây:

a) thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp do người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp ký;

b) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải gồm có chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không cần thiết phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;

c) nghị quyết, quyết định hành động hành vi và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc kết nạp thành viên mới;

d) sách vở công nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;

đ) Bản sao sách vở pháp lý của thành viên trong trường hợp thành viên mới là thành viên chủ nghĩa hoặc bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai triển khai, bản sao sách vở pháp lý của thành viên so với những người dân đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức triển khai triển khai.

Đối với thành viên là tổ chức triển khai triển khai quốc tế thì bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

e) Văn bản của Cơ quan Đk góp vốn góp vốn đầu tư ưng về việc góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp của nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế so với trường hợp phải thực hành thực tế thực tiễn thủ tục Đk góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

2. Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền phần vốn góp, hồ sơ Đk doanh nghiệp gồm có những giấy má tại đây:

a) thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp do người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp ký;

b) Danh sách thành viên công ty bổn phận hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải gồm có chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bức phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;

c) giao kèo chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền hoặc những giấy má chứng tỏ hoàn thành xong xong việc chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền;

d) Bản sao giấy má pháp lý của thành viên chủ nghĩa trong trường hợp thành viên mới là thành viên hoặc bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai triển khai, bản sao giấy má pháp lý của thành viên so với những người dân đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức triển khai triển khai.

Đối với thành viên là tổ chức triển khai triển khai quốc tế thì bản sao giấy má pháp lý của tổ chức triển khai triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

đ) Văn bản của Cơ quan Đk góp vốn góp vốn đầu tư hài lòng về việc góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp của nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế so với trường hợp phải tiến hành thủ tục Đk góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

3. Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế, hồ sơ Đk doanh nghiệp gồm có những sách vở tại đây:

a) thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp do người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp của doanh nghiệp ký;

b) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải gồm có chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không cần thiết phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;

c) Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;

d) Bản sao giấy má pháp lý của thành viên trong trường hợp người thừa kế là thành viên hoặc bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai triển khai, bản sao sách vở pháp lý của thành viên so với những người dân đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo quyền và bản sao văn bản cử người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền trong trường hợp người thừa kế là tổ chức triển khai triển khai.

Đối với thành viên là tổ chức triển khai triển khai quốc tế thì bản sao giấy má pháp lý của tổ chức triển khai triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

4. Trường hợp Đk thay đổi thành viên do có thành viên không thực hành thực tế thực tiễn cam kết góp vốn theo quy định tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ Đk doanh nghiệp gồm có những giấy má tại đây:

a) thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp do người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp của doanh nghiệp ký;

b) Danh sách thành viên còn sót lại của công ty. Danh sách thành viên phải gồm có chữ ký của thành viên có phần vốn góp thay đổi, không cần thiết phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;

c) nghị quyết, quyết định hành động hành vi và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không tiến hành cam kết góp vốn.

5. Đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp

a) Trường hợp người được tặng cho phần vốn góp thuộc đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng quy định tại điểm a khoản 6 Điều 53 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ Đk doanh nghiệp gồm có những giấy má quy định tại khoản 2 Điều này, trong số đó, hiệp đồng chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền hoặc những sách vở chứng tỏ hoàn thành xong xong việc chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền được thay bằng hiệp đồng tặng cho phần vốn góp;

b) Trường hợp người được tặng cho phần vốn góp thuộc đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng quy định tại điểm b khoản 6 Điều 53 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ Đk doanh nghiệp gồm có những sách vở quy định tại khoản 1 Điều này, trong số đó, sách vở công nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty được thay bằng hiệp đồng tặng cho phần vốn góp.

6. Đăng ký thay đổi thành viên trong trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ

a) Trường hợp công ty Đk thay đổi thành viên do thành viên dùng phần vốn góp để trả nợ và người nhận tính sổ được Hội đồng thành viên chấp thuận đồng ý đồng ý trở thành thành viên công ty theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 53 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ Đk doanh nghiệp gồm có những giấy má quy định tại khoản 1 Điều này, trong số đó, giấy má xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty được thay bằng giao kèo về việc vay nợ và những giấy má diễn đạt việc dùng phần vốn góp để trả nợ;

b) Trường hợp công ty Đk thay đổi thành viên do thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ và người nhận tính sổ dùng phần vốn góp đó để rao bán và chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền cho những người dân dân khác theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 53 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ Đk doanh nghiệp gồm có những sách vở quy định tại khoản 2 Điều này kèm theo hiệp đồng về việc vay nợ và những giấy má diễn tả việc dùng phần vốn góp để trả nợ.

7. Trường hợp thay đổi thành viên theo quyết định hành động hành vi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty, hồ sơ Đk doanh nghiệp gồm có những sách vở theo quy định tại khoản 1 Điều này, trong số đó, sách vở xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty được thay bằng nghị quyết, quyết định hành động hành vi chia công ty, quyết nghị, quyết định hành động hành vi tách công ty, những giấy má quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định này, những sách vở quy định tại những điểm a, b, c khoản 2 Điều 61 Nghị định này. nghị quyết, quyết định hành động hành vi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty phải biểu lộ nội dung chuyển giao phần vốn góp trong công ty sang thành viên mới.

8. Sau khi nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh trao Giấy biên nhận, soát tính hợp thức của hồ sơ và cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Điều 53. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền toàn bộ vốn điều lệ cho một thành viên chủ nghĩa hoặc một tổ chức triển khai triển khai thì người nhận chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền phải nộp hồ sơ Đk thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký marketing nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ gồm có những sách vở tại đây:

a) thông tin thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp của chủ sở hữu mới ký;

b) Bản sao sách vở pháp lý của thành viên trong trường hợp người nhận chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền là thành viên chủ nghĩa hoặc bản sao giấy má pháp lý của tổ chức triển khai triển khai, bản sao sách vở pháp lý của thành viên so với những người dân được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền là tổ chức triển khai triển khai.

Đối với chủ sở hữu là tổ chức triển khai triển khai quốc tế thì bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Bản sao Điều lệ sửa đổi, tương hỗ update của công ty;

d) hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền phần vốn góp hoặc những giấy má chứng tỏ hoàn tất việc chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền phần vốn góp;

đ) Văn bản của Cơ quan Đk góp vốn góp vốn đầu tư bằng lòng về việc góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp của nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế so với trường hợp phải tiến hành thủ tục Đk góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

2. Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định hành động hành vi của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, thay đổi doanh nghiệp nhà nước, hồ sơ Đk thay đổi tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, trong số đó, hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền hoặc những giấy má hoàn thành xong xong việc chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền được thay bằng quyết định hành động hành vi của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu công ty.

3. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế thì người thừa kế nộp hồ sơ Đk thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký marketing nơi công ty đặt hội sở chính. Hồ sơ gồm có những giấy má tại đây:

a) thông tin thay đổi chủ sở hữu công ty bổn phận hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp của chủ sở hữu mới ký;

b) Bản sao Điều lệ sửa đổi, tương hỗ update của công ty;

c) Bản sao sách vở pháp lý của thành viên trong trường hợp người thừa kế là thành viên hoặc bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai triển khai, bản sao giấy má pháp lý của thành viên so với những người dân được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền trong trường hợp người thừa kế là tổ chức triển khai triển khai.

Đối với chủ sở hữu là tổ chức triển khai triển khai quốc tế thì bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

d) Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế.

4. Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho vơ phần vốn góp, hồ sơ Đk doanh nghiệp gồm có những giấy má theo quy định tại khoản 1 Điều này, trong số đó giao kèo chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền hoặc những giấy má chứng tỏ hoàn tất việc chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền được thay bằng hợp đồng tặng cho phần vốn góp.

5. Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định hành động hành vi chia, tách, sáp nhập, thống nhất công ty, hồ sơ Đk doanh nghiệp gồm có những giấy má theo quy định tại khoản 1 Điều này, trong số đó, hiệp đồng chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền vốn góp hoặc những sách vở chứng tỏ hoàn thành xong xong việc chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền vốn góp được thay bằng nghị quyết, quyết định hành động hành vi chia công ty, nghị quyết, quyết định hành động hành vi tách công ty, những giấy má quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định này, những giấy má quy định tại những điểm a, b, c khoản 2 Điều 61 Nghị định này. nghị quyết, quyết định hành động hành vi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty phải diễn đạt nội dung chuyển giao bít tất phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty mới.

6. Sau khi nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh trao Giấy biên nhận, thanh tra thanh tra rà soát tính hợp thức của hồ sơ và cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Điều 54. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết

1. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người tiêu dùng, người được tặng cho, người thừa kế phải nộp hồ sơ Đk thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính. Hồ sơ gồm có những giấy má tại đây:

a) thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng cho và người tiêu dùng, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân so với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người thừa kế so với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết;

b) Bản sao giấy má pháp lý của thành viên so với những người dân tiêu dùng, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế;

c) hiệp đồng mua và bán hoặc những giấy má chứng tỏ hoàn tất việc mua và bán trong trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân; giao kèo tặng cho trong trường hợp tặng cho doanh nghiệp tư nhân; bản sao văn bản công nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế.

2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Điều 55. Đăng ký thay đổi vốn góp vốn góp vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Trường hợp tăng, giảm vốn góp vốn góp vốn đầu tư đã Đk, chủ doanh nghiệp tư nhân phải gửi thông tin về việc thay đổi vốn góp vốn góp vốn đầu tư đến Phòng Đăng ký marketing nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính. Sau khi nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing trao Giấy biên nhận, rà tính hợp thức của hồ sơ và cấp Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Điều 56. thông tin thay đổi ngành, nghề kinh dinh

1. Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh dinh, doanh nghiệp gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ Đk doanh nghiệp gồm có những sách vở tại đây:

a) thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp do người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp ký;

b) nghị quyết, quyết định hành động hành vi và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông so với công ty Cp; quyết nghị, quyết định hành động hành vi của chủ sở hữu công ty so với công ty bổn phận hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh dinh.

2. Sau khi thu nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh trao Giấy biên nhận, thanh tra thanh tra rà soát tính hợp thức của hồ sơ và Đk tiếp cận thị trường so với những ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường so với nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo quy định của pháp lý về góp vốn góp vốn đầu tư, update thông tin về ngành, nghề kinh dinh của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp mong ước, Phòng Đăng ký marketing cấp Giấy công nhận về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Điều 57. thông tin thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty Cp chưa niêm yết

1. Cổ đông sáng lập quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp là cổ đông sở hữu tối thiểu một Cp phổ quát và ký tên trong Danh sách cổ đông sáng lập nộp cho Phòng Đăng ký marketing tại thời hạn Đk xây dựng doanh nghiệp.

2. Việc thông tin thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh dinh chỉ tiến hành trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa tính sổ hoặc chỉ thanh toán một phần số Cp đã Đk mua theo quy định tại Điều 113 Luật Doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm tiến hành thông tin thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày chấm hết hạn vận phải tính sổ đủ số Cp đã Đk mua.

3. Trường hợp thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập quy định tại khoản 2 Điều này, công ty gửi hồ sơ thông tin thay đổi nội dung Đk sơ gồm có những sách vở tại đây:

a) thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp do người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp của doanh nghiệp ký;

b) Danh sách cổ đông sáng lập công ty Cp, trong số đó không gồm có thông tin về cổ đông sáng lập chưa tính sổ số Cp đã Đk mua.

4. Sau khi tiếp nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh trao Giấy biên nhận, thanh tra thanh tra rà soát tính hợp lệ của hồ sơ, update thông tin của cổ đông sáng lập trong Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp mong ước, Phòng Đăng ký kinh dinh cấp Giấy công nhận về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Điều 58. thông tin thay đổi cổ đông là nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế trong công ty Cp chưa niêm yết

1. Trường hợp công ty Cp chưa niêm yết thay đổi cổ đông là nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính. Hồ sơ gồm có những sách vở tại đây:

a) thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp do người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp của doanh nghiệp ký;

b) Danh sách cổ đông là nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế sau khoản thời hạn đã thay đổi. Danh sách cổ đông là nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế phải gồm có chữ ký của cổ đông có mức giá trị Cp thay đổi, không bức phải có chữ ký của cổ đông có mức giá trị Cp không thay đổi;

c) giao kèo chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền Cp hoặc những giấy má chứng tỏ việc hoàn thành xong xong chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền;

d) Bản sao giấy má pháp lý của thành viên chủ nghĩa trong trường hợp người nhận chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền là thành viên chủ nghĩa; bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai triển khai, bản sao giấy má pháp lý của thành viên chủ nghĩa so với những người dân đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền là tổ chức triển khai triển khai.

Đối với cổ đông là tổ chức triển khai triển khai quốc tế thì bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

đ) Văn bản của Cơ quan Đk góp vốn góp vốn đầu tư ưng về việc góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp của nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế so với trường hợp phải tiến hành thủ tục Đk góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

2. Sau khi tiếp thu hồ sơ Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh trao Giấy biên nhận, soát tính hợp lệ của hồ sơ, update thông tin về cổ đông là nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế trong Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp mong ước, Phòng Đăng ký marketing cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Điều 59. thông tin thay đổi nội dung Đk thuế(tax)

1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung Đk thuế(tax) mà không thay đổi nội dung Đk marketing, trừ thay đổi phương pháp tính thuế(tax), doanh nghiệp gửi thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp do người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp ký đến Phòng Đăng ký marketing nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

2. Sau khi thu nhận thông tin, Phòng Đăng ký kinh dinh trao Giấy biên nhận, soát tính hợp lệ của hồ sơ, nhập tài liệu vào Hệ thống thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp và truyền thông tin sang Hệ thống thông tin Đk thuế(tax). Trường hợp doanh nghiệp mong ước, Phòng Đăng ký kinh dinh cấp Giấy công nhận về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Điều 60. thông tin thay đổi thông tin cổ đông là nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế, thông tin thay đổi thông tin người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức triển khai triển khai quốc tế, thông tin cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông tin thay đổi thông tin người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền

1. Trong vận hạn 03 ngày thao tác sau khoản thời hạn có thông tin hoặc có thay đổi những thông tin về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ liên lạc, số Cp và loại Cp của cổ đông là thành viên quốc tế; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ hội sở chính, số Cp và loại Cp của cổ đông là tổ chức triển khai triển khai quốc tế và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ liên lạc của người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức triển khai triển khai quốc tế, doanh nghiệp gửi thông tin về việc tương hỗ update, update thông tin Đk doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo quy định tại khoản 3 Điều 176 Luật Doanh nghiệp.

2. Trong hạn vận 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày giao kèo cho thuê doanh nghiệp có hiệu lực hiện hành hiện hành, chủ doanh nghiệp tư nhân phải gửi thông tin cho thuê doanh nghiệp tư nhân kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Phòng Đăng ký marketing nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính theo quy định tại Điều 191 Luật Doanh nghiệp.

3. Trong vận hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày có thay đổi về thông tin người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn là tổ chức triển khai triển khai, công ty gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

4. Sau khi tiếp thụ hồ sơ Đk doanh nghiệp quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này, Phòng Đăng ký marketing trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, update thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp mong ước, Phòng Đăng ký kinh dinh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Điều 61. Đăng ký thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp so với công ty bị tách, công ty nhận sáp nhập

1. Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty Cp mà công ty bị tách thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông là nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế tương ứng với phần vốn góp, Cp và số lượng thành viên, cổ đông là nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế hạ xuống, hồ sơ Đk thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp của công ty bị tách phải có những sách vở ứng quy định tại Chương này và những sách vở tại đây:

a) quyết nghị, quyết định hành động hành vi về việc tách công ty theo quy định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp;

b) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên so với công ty bổn phận hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông so với công ty Cp về việc tách công ty.

2. Trường hợp sáp nhập một hoặc một số trong những trong những công ty vào một trong những trong những công ty khác, hồ sơ Đk thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập phải có những sách vở tương ứng quy định tại Chương này và những sách vở tại đây:

a) hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp;

b) quyết nghị, quyết định hành động hành vi về việc duyệt y hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông so với công ty Cp về việc trải qua giao kèo sáp nhập của công ty nhận sáp nhập;

c) quyết nghị, quyết định hành động hành vi về việc phê duyệt giao kèo sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên so với công ty bổn phận hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông so với công ty Cp về việc trải qua hiệp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ so với công ty bổn phận hữu hạn, công ty hợp danh hoặc Cp có quyền biểu quyết so với công ty Cp của công ty bị sáp nhập.

3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh trao Giấy biên nhận, rà tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp, Giấy công nhận về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Điều 62. Đăng ký thay đổi nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing

1. Trước khi Đk thay đổi địa chỉ đặt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt dẫn đến thay đổi cơ thuế(tax) quan quản trị và vận hành, doanh nghiệp phải thực hành thực tế thực tiễn những thủ tục về thuế(tax) với cơ thuế(tax) quan can dự đến việc chuyển vị trí theo quy định của luật pháp về thuế(tax).

2. Khi thay đổi những nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing, doanh nghiệp gửi thông tin thay đổi nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh đến Phòng Đk marketing nơi đặt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing. Trường hợp thay đổi người đứng đầu Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, kèm theo thông tin phải có bản sao sách vở pháp lý của thành viên so với những người dân đứng đầu Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt.

Khi nhận được thông tin của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp thức của hồ sơ, thay đổi thông tin Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh trong Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp và cấp Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, Giấy ghi nhận Đk vị trí kinh dinh trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ hợp thức. Trường hợp doanh nghiệp mong ước, Phòng Đăng ký marketing cấp Giấy công nhận về việc thay đổi nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing.

3. Trường hợp chuyển địa chỉ nơi đặt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh sang tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác nơi Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing đã Đk, doanh nghiệp gửi thông tin thay đổi nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh đến Phòng Đk kinh dinh nơi Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh chuyển đến.

Khi nhận được thông tin của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh nơi Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh chuyển đến trao Giấy biên nhận, soát tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, Giấy ghi nhận Đk vị trí kinh dinh.

4. Sau khi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được cấp Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp quy đổi thành công xuất sắc xuất sắc ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty Cp thì những Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing tiến hành Đk thay đổi nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo quy định tại Điều này.

5. Sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn được quy đổi thành công xuất sắc xuất sắc ty Cp và trái lại, doanh nghiệp tư nhân được quy đổi thành công xuất sắc xuất sắc ty bổn phận hữu hạn, công ty Cp, công ty hợp danh thì những Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh của những doanh nghiệp nêu trên thực hành thực tế thực tiễn Đk thay đổi nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo quy định tại Điều này.

Điều 63. Cập nhật, tương hỗ update thông tin trong hồ sơ Đk doanh nghiệp

1. Khi Đk, thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm tương hỗ update thông tin không đủ về số điện thoại cảm ứng cảm ứng của doanh nghiệp trong hồ sơ. Trường hợp doanh nghiệp không tương hỗ update thông tin về số điện thoại cảm ứng cảm ứng thì hồ sơ Đk, thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp sẽ là không hợp thức.

2. Doanh nghiệp có trách nhiệm tiến hành việc update, tương hỗ update thông tin trong Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, hồ sơ Đk doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Doanh nghiệp, như sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp update, tương hỗ update những thông tin trong hồ sơ Đk doanh nghiệp làm thay đổi nội dung Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp nhưng không thuộc những trường hợp Đk thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp quy định từ Điều 47 đến Điều 55 Nghị định này, doanh nghiệp gửi thông tin yêu cầu update, tương hỗ update thông tin Đk doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký marketing nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký marketing nhận thông tin, xem xét tính hợp thức và cấp Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp;

b) Trường hợp doanh nghiệp chỉ update, tương hỗ update những thông tin trong hồ sơ Đk doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp và không thuộc những trường hợp thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp quy định tại những điều từ Điều 56 đến Điều 60 Nghị định này thì doanh nghiệp gửi thông tin yêu cầu update, tương hỗ update thông tin Đk doanh nghiệp đến Phòng Đk kinh dinh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh dinh tương hỗ update thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, update thông tin vào Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp không phải trả phí, lệ phí Đk doanh nghiệp trong trường hợp update, tương hỗ update thông tin về số điện thoại cảm ứng cảm ứng, số fax, thư điện tử, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính và những trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Điều 64. Hồ sơ Đk doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp duyệt y quyết định hành động hành vi theo như hình thức lấy quan điểm bằng văn bản

Trường hợp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty Cp duyệt những quyết nghị, quyết định hành động hành vi theo như hình thức lấy quan điểm bằng văn bản theo quy định của Luật Doanh nghiệp, bản sao biên bản họp trong hồ sơ Đk doanh nghiệp quy định tại Nghị định này được thay thế bằng bản sao mỏng dính dính kết quả kiểm phiếu của Hội đồng thành viên so với công ty bổn phận hữu hạn hoặc biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông so với công ty Cp.

Điều 65. Các trường hợp không được Đk, thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp không được Đk, thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp trong những trường hợp sau:

a) Đã bị Phòng Đăng ký marketing ra thông tin về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc đã biết thành ra Quyết định tịch thu Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp;

b) Đang trong quy trình giải thể theo quyết định hành động hành vi giải thể của doanh nghiệp;

c) Theo đề xuất kiến nghị kiến nghị của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan khảo sát, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan khảo sát, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;

d) Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing tại địa chỉ đã Đk”.

2. Doanh nghiệp được đấu Đk, thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp trong những trường hợp sau:

a) Đã có giải pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong thông tin về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký marketing chấp thuận đồng ý đồng ý;

b) Phải Đk thay đổi một số trong những trong những nội dung Đk doanh nghiệp để phục vụ quy trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ Đk thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về nguyên do Đk thay đổi;

c) Có quan điểm vừa lòng bằng văn bản của những tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa gửi đề xuất kiến nghị kiến nghị quy định tại điểm c khoản 1 Điều này về việc được được cho phép tiếp tục Đk thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp;

d) Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh dinh tại địa chỉ đã Đk” sang “Đang hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt”.

Chương VII

HỒ SƠ, trình tự, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG marketing, CẤP LẠI GIẤY ghi nhận ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, giải tán DOANH NGHIỆP, THU HỒI GIẤY xác nhận ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Điều 66. Đăng ký tạm ngừng marketing, tiếp chuyện marketing trước hạn vận đã thông tin so với doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing

1. Trường hợp doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing tạm ngừng kinh dinh hoặc tiếp chuyện kinh dinh trước kì hạn đã thông tin, doanh nghiệp gửi thông tin đến Phòng Đăng ký marketing nơi doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing đặt hội sở chậm nhất 03 ngày thao tác trước thời gian ngày tạm ngừng kinh dinh hoặc tiếp kiến marketing trước hạn vận đã thông tin. Trường hợp doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing mong ước nối tạm ngừng marketing sau khoản thời hạn hết thời hạn đã thông tin thì phải thông tin cho Phòng Đăng ký kinh dinh chậm nhất 03 ngày thao tác trước thời gian ngày nối tạm ngừng marketing. kì hạn tạm ngừng kinh dinh của mỗi lần thông tin không được quá một năm.

2. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh dinh, kèm theo thông tin phải có quyết nghị, quyết định hành động hành vi và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị so với công ty Cp; nghị quyết, quyết định hành động hành vi của chủ sở hữu công ty so với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh dinh.

3. Sau khi nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh trao Giấy biên nhận, thẩm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing Đk tạm ngừng kinh dinh, giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh Đk tiếp marketing trước hạn vận đã thông tin trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ hợp thức.

4. Trường hợp doanh nghiệp Đk tạm ngừng marketing, Phòng Đăng ký marketing update tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và tình trạng của quờ quạng những Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng marketing.

5. Doanh nghiệp trọn vẹn trọn vẹn có thể yêu cầu Đk tiếp chuyện marketing trước hạn vận đã thông tin tuy nhiên tuy nhiên với Đk đấu marketing trước hạn đã thông tin so với Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh của doanh nghiệp. Phòng Đăng ký marketing update tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đồng thời với tình trạng của Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing trong Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp.

Điều 67. Tạm ngừng kinh dinh, đình chỉ hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt, kết thúc marketing theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

1. Trường hợp Phòng Đăng ký marketing nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp marketing ngành, nghề góp vốn góp vốn đầu tư marketing có Đk, ngành, nghề tiếp cận thị trường có Đk so với nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế nhưng không phục vụ nhu yếu Đk theo quy định của pháp lý, Phòng Đăng ký marketing ra thông tin đề xuất kiến nghị kiến nghị doanh nghiệp tạm ngừng, kết thúc kinh dinh ngành, nghề góp vốn góp vốn đầu tư marketing có Đk, ngành, nghề tiếp cận thị trường có Đk so với nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế. Trường hợp doanh nghiệp không tạm ngừng, không kết thúc kinh dinh ngành, nghề góp vốn góp vốn đầu tư marketing có Đk, ngành, nghề tiếp cận thị trường có Đk so với nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo đề xuất kiến nghị kiến nghị, Phòng Đăng ký marketing đề xuất kiến nghị kiến nghị doanh nghiệp mỏng dính dính theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp.

2. Trong hạn vận 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày Phòng Đăng ký marketing nhận được văn bản của cơ quan vương quốc có thẩm quyền về việc doanh nghiệp bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm ngừng kinh dinh, đình chỉ hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt, chấm hết marketing hoặc chấp hành xong hình phạt, chấp hành xong giải pháp tư pháp theo quy định của pháp lý chuyên ngành, Phòng Đăng ký kinh dinh update thông tin vào Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp và ban bố trên cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp.

Điều 68. Cấp lại Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp

1. Trường hợp doanh nghiệp mong ước được cấp lại Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp, giấy công nhận về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp, giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt do bị mất, cháy, rách nát nát, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi văn bản yêu cầu cấp lại đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký marketing coi xét cấp lại trong hạn vận 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị.

2. Trường hợp doanh nghiệp mong ước được cấp lại Giấy xác nhận Đk vị trí kinh dinh, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung Đk vị trí kinh dinh do bị mất, cháy, rách nát nát, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp hoặc Trụ sở có vị trí kinh dinh gửi văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị cấp lại đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi đặt vị trí marketing. Phòng Đăng ký marketing xem xét cấp lại trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được văn bản yêu cầu.

Điều 69. Xử lý trường hợp cấp Đk doanh nghiệp không đúng hồ sơ, lớp lang, thủ tục hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ Đk doanh nghiệp là không trung thực, không đúng chuẩn

1. Trường hợp cấp Đk doanh nghiệp không đúng hồ sơ, lớp lang, thủ tục theo quy định

a) Trường hợp cấp Đk doanh nghiệp không đúng lớp lang, thủ tục theo quy định, Phòng Đăng ký marketing gửi thông tin tới doanh nghiệp, đồng thời thực hành thực tế thực tiễn lại việc cấp theo như đúng quy định về trình tự, thủ tục;

b) Trường hợp cấp Đk xây dựng doanh nghiệp không đúng hồ sơ theo quy định, Phòng Đăng ký kinh dinh thông tin Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ theo quy định là không tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành, yêu cầu doanh nghiệp hoàn hảo nhất nhất và nộp hồ sơ hợp thức theo quy định trong hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày gửi thông tin để được định hình và nhận định xét cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp. Doanh nghiệp trọn vẹn trọn vẹn có thể gộp những nội dung thay đổi hợp pháp của những lần Đk, thông tin thay đổi tiếp Từ đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần Đk thay thay đổi;

c) Trường hợp cấp Đk thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp và những Đk, thông tin khác không đúng hồ sơ theo quy định, Phòng Đăng ký marketing thông tin nội dung Đk doanh nghiệp được ưng không đúng theo quy định là không tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành, đồng thời Phòng Đăng ký kinh dinh cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp và những Đk, thông tin khác trên cơ sở hồ sơ hợp thức của lần sớm nhất trước đó. Phòng Đăng ký kinh dinh gửi thông tin đề xuất kiến nghị kiến nghị doanh nghiệp hoàn hảo nhất nhất và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày gửi thông tin để được xem xét cấp Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp, Giấy công nhận về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp và những Đk, thông tin khác. Doanh nghiệp trọn vẹn trọn vẹn có thể gộp những nội dung thay đổi hợp pháp của những lần Đk, thông tin thay đổi tiếp Từ đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần Đk thay thay đổi.

2. Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ Đk doanh nghiệp là không trung thực, không xác thực

a) Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ Đk xây dựng doanh nghiệp là không chân thực, không chuẩn xác, Phòng Đăng ký kinh dinh thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp lý, đồng thời thông tin Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp được cấp trên cơ sở hồ sơ Đk có thông tin kê khai không trung thực, không chuẩn xác là không tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành, đề xuất kiến nghị kiến nghị doanh nghiệp hoàn hảo nhất nhất và nộp lại hồ sơ theo quy định trong hạn vận 30 ngày Tính từ lúc ngày gửi thông tin để được xem xét cấp Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp. Doanh nghiệp trọn vẹn trọn vẹn có thể gộp những nội dung thay đổi hợp pháp của những lần Đk, thông tin thay đổi tiếp Từ đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần Đk thay thay đổi.

Trường hợp doanh nghiệp không hoàn hảo nhất nhất và nộp lại hồ sơ theo quy định, Phòng Đăng ký kinh dinh đề xuất kiến nghị kiến nghị doanh nghiệp văn bản văn bản báo cáo giải trình giải trình theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp;

b) Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ Đk thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp là không trung thực, không đúng chuẩn, Phòng Đăng ký kinh dinh thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của luật pháp, tuy nhiên tuy nhiên thông tin Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp được cấp không tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành và cấp Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ sớm nhất trước đó.

Phòng Đăng ký kinh dinh thông tin yêu cầu doanh nghiệp hoàn hảo nhất nhất và nộp lại hồ sơ theo quy định trong kì hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày gửi thông tin để được xem xét cấp Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp. Doanh nghiệp trọn vẹn trọn vẹn có thể gộp những nội dung thay đổi hợp pháp của những lần Đk, thông tin thay đổi tiếp Từ đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần Đk thay thay đổi.

3. Việc xử lý so với trường hợp cấp Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, Giấy xác nhận Đk vị trí kinh dinh, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ là không trung thực, không xác thực tiến hành tương ứng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 70. Đăng ký giải tán doanh nghiệp so với trường hợp quy định tại những

điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp

Việc Đk giải thể doanh nghiệp quy định tại những điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp được tiến hành theo lớp lang, thủ tục tại đây:

1. Trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày duyệt quyết nghị, quyết định hành động hành vi giải thể quy định tại khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông tin về việc giải tán doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký marketing nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính. Kèm theo thông tin phải có những giấy má tại đây:

a) quyết nghị, quyết định hành động hành vi và biên bản họp của Hội đồng thành viên so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông so với công ty Cp; nghị quyết, quyết định hành động hành vi của chủ sở hữu công ty so với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải tán doanh nghiệp;

b) Phương án xử lý và xử lý nợ (nếu có).

2. Trong kì hạn 01 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được thông tin về việc giải tán doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing phải đăng những sách vở quy định tại khoản 1 Điều này và thông tin tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải tán của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế(tax). Doanh nghiệp tiến hành thủ tục hoàn tất trách nhiệm thuế(tax) với Cơ quan thuế(tax) theo quy định của Luật Quản lý thuế(tax).

3. Trong kì hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày tính sổ hết những số tiền nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ Đk giải tán doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính. Hồ sơ Đk giải tán doanh nghiệp gồm có những giấy má quy định tại khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp.

4. Trước khi nộp hồ sơ Đk giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hành thực tế thực tiễn thủ tục chấm hết hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh dinh nơi đặt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh.

5. Sau khi thu nạp hồ sơ Đk giải tán doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh gửi thông tin về việc doanh nghiệp Đk giải thể cho Cơ thuế(tax) quan. Trong kì hạn 02 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký marketing, Cơ thuế(tax) quan gửi quan điểm về việc hoàn tất trách nhiệm nộp thuế(tax) của doanh nghiệp đến Phòng Đk marketing. Trong hạn vận 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ Đk giải tán doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không sở hữu và nhận được ý kiến chối từ của Cơ thuế(tax) quan, tuy nhiên tuy nhiên ra thông tin về việc giải tán của doanh nghiệp.

6. Sau vận hạn 180 ngày Tính từ lúc ngày Phòng Đăng ký kinh dinh nhận được thông tin kèm theo nghị quyết, quyết định hành động hành vi giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký marketing không sở hữu và nhận được hồ sơ Đk giải tán của doanh nghiệp và quan điểm phản đối bằng văn bản của bên có can hệ, Phòng Đăng ký marketing chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải tán của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế(tax), tuy nhiên tuy nhiên ra thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp trong vận hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày chấm hết hạn nêu trên.

7. Trong kì hạn 180 ngày Tính từ lúc ngày nhận được thông tin kèm theo quyết nghị, quyết định hành động hành vi giải tán quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp và Phòng Đăng ký kinh dinh chưa chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp không đấu tiến hành giải thể, doanh nghiệp gửi thông tin về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định hành động hành vi giải thể đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông tin phải có nghị quyết, quyết định hành động hành vi của chủ sở hữu công ty so với công ty bổn phận hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông so với công ty Cp về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định hành động hành vi giải tán. Trong vận hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được thông tin về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định hành động hành vi giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh phải đăng thông tin và quyết nghị, quyết định hành động hành vi về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định hành động hành vi giải thể doanh nghiệp trên cổng thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp, Phục hồi tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp và gửi thông tin hủy bỏ quyết nghị, quyết định hành động hành vi giải tán của doanh nghiệp cho Cơ thuế(tax) quan.

8. Đối với doanh nghiệp dùng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có bổn phận trả con dấu, Giấy ghi nhận đã Đk mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể.

Điều 71. Đăng ký giải tán doanh nghiệp trong trường hợp bị tịch thu Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp hoặc theo quyết định hành động hành vi của Tòa án

1. Trong thời hạn 01 ngày thao tác Tính từ lúc ngày ra quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định hành động hành vi của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành hiện hành pháp lý, Phòng Đăng ký kinh dinh đăng quyết định hành động hành vi và thông tin tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải tán trên cổng thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp, chuyển tình trạng của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải tán và gửi thông tin về việc giải tán doanh nghiệp cho Cơ quan thuế(tax), trừ trường hợp doanh nghiệp bị tịch thu Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp để thực hành thực tế thực tiễn giải pháp cưỡng chế theo đề xuất kiến nghị kiến nghị của Cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax).

2. Trong hạn vận 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày tính sổ hết những số tiền nợ của doanh nghiệp, người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp gửi hồ sơ Đk giải thể doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký marketing nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính. Hồ sơ, trình tự, thủ tục Đk giải thể doanh nghiệp thực hành thực tế thực tiễn theo quy định tại những khoản 3,4 và 5 Điều 70 Nghị định này.

3. Sau kì hạn 180 ngày Tính từ lúc ngày Phòng Đăng ký kinh dinh thông tin tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải tán trên cổng thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký marketing không sở hữu và nhận được hồ sơ Đk giải tán của doanh nghiệp và ý kiến phản đối của bên có tương quan bằng văn bản, Phòng Đăng ký kinh dinh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải tán của doanh nghiệp cho Cơ thuế(tax) quan, tuy nhiên tuy nhiên ra thông tin về việc giải tán của doanh nghiệp trong hạn vận 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày chấm hết hạn vận nêu trên.

Điều 72. kết thúc hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing

1. Trước khi thông tin kết thúc hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing thì doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt phải Đk với Cơ thuế(tax) quan để hoàn thành xong xong trách nhiệm nộp thuế(tax) theo quy định của pháp lý về thuế(tax).

2. Trong vận hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày quyết định hành động hành vi chấm hết hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh, doanh nghiệp gửi thông tin về việc chấm hết hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh đến Phòng Đăng ký marketing nơi đặt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh. Trường hợp kết thúc hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, kèm theo thông tin phải có nghị quyết, quyết định hành động hành vi và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị so với công ty Cp; quyết nghị, quyết định hành động hành vi của chủ sở hữu công ty so với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc kết thúc hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt.

3. Sau khi tiếp thu hồ sơ chấm hết hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh, Phòng Đăng ký marketing gửi thông tin về việc Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing chấm hết hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt cho Cơ thuế(tax) quan. Trong vận hạn 02 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh dinh, Cơ quan thuế(tax) gửi ý kiến về việc hoàn tất bổn phận nộp thuế(tax) của Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh đến Phòng Đk marketing. Trong kì hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ kết thúc hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh, Phòng Đăng ký kinh dinh tiến hành chấm hết hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt của Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh trong Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp nếu không sở hữu và nhận được quan điểm từ chối của Cơ quan thuế(tax), tuy nhiên tuy nhiên ra thông tin về việc kết thúc hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh.

4. Việc chấm hết hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt của doanh nghiệp ở quốc tế thực hành thực tế thực tiễn theo quy định của pháp lý nước đó. Trong vận hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày chính thức chấm hết hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt ở quốc tế, doanh nghiệp gửi thông tin bằng văn bản về việc chấm hết hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt của doanh nghiệp ở quốc tế đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính. Phòng Đăng ký kinh dinh update thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được thông tin.

Điều 73. chấm hết tồn tại của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập

1. Sau khi công ty được chia, công ty hợp nhất, công ty nhận sáp nhập được cấp Đk doanh nghiệp, công ty bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập chuyển sang tình trạng pháp lý đã biết thành chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập. Phòng Đăng ký marketing nơi công ty bị chia, bị thống nhất, bị sáp nhập đặt hội sở chính gửi thông tin cho Cơ quan thuế(tax). Cơ quan thuế(tax) có trách nhiệm gửi thông tin cho Phòng Đk kinh dinh về việc doanh nghiệp đã hoàn thành xong xong việc quyết toán và chuyển giao bổn phận thuế(tax).

2. Trong hạn vận 01 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được thông tin của Cơ quan thuế(tax) về việc công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập hoàn tất việc quyết toán và chuyển giao bổn phận thuế(tax), Phòng Đăng ký marketing nơi công ty bị chia, công ty bị thống nhất, công ty bị sáp nhập đặt hội sở chính thực hành thực tế thực tiễn update tình trạng pháp lý so với những công ty này trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp sang tình trạng chấm hết tồn tại theo quy trình trên Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp.

3. Phòng Đăng ký marketing thực hành thực tế thực tiễn việc chấm hết tồn tại Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập trước lúc kết thúc tồn tại của những công ty này trong Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp.

4. Trường hợp sau khoản thời hạn sáp nhập doanh nghiệp mà nội dung Đk doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập không thay đổi, trong vận hạn 10 ngày thao tác Tính từ lúc ngày hoàn thành xong xong việc sáp nhập doanh nghiệp, công ty nhận sáp nhập gửi thông tin bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi công ty nhận sáp nhập đặt hội sở chính để tiến hành kết thúc tồn tại của công ty bị sáp nhập. Kèm theo thông tin phải có những sách vở quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 61 Nghị định này.

5. Trường hợp công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thị thành trực thuộc TW nơi đặt trụ sở chính của công ty được chia, công ty hợp nhất, công ty nhận sáp nhập, Phòng Đăng ký kinh dinh nơi công ty được chia, công ty thống nhất, công ty nhận sáp nhập gửi thông tin cho Phòng Đăng ký kinh dinh nơi đặt hội sở chính của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập để tiến hành kết thúc tồn tại so với những công ty này trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp.

Điều 74. Xác định nội dung kê khai trong hồ sơ Đk doanh nghiệp là hàng fake

1. Trường hợp có cứ xác lập nội dung kê khai trong hồ sơ Đk doanh nghiệp là hàng fake, tổ chức triển khai triển khai, thành viên có quyền yêu cầu Phòng Đăng ký kinh dinh thực hành thực tế thực tiễn tịch thu Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp và có bổn phận phục vụ nhu yếu cho Phòng Đăng ký marketing một trong những văn bản thiết yếu theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Văn bản xác lập nội dung kê khai trong hồ sơ Đk doanh nghiệp là mạo gồm có:

a) Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản giải đáp văn bản do cơ quan đó cấp bị hàng fake;

b) Bản sao văn bản vấn đáp của cơ quan công an về việc nội dung kê khai trong hồ sơ Đk doanh nghiệp là hàng fake.

3. Trường hợp cần xác lập nội dung kê khai trong hồ sơ Đk doanh nghiệp là mạo để làm cơ sở tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing gửi văn bản kèm theo hồ sơ Đk doanh nghiệp đến cơ quan quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này. Các cơ quan có bổn phận đáp bằng văn bản về kết quả xác lập theo đề xuất kiến nghị kiến nghị của Phòng Đăng ký marketing trong hạn vận 30 ngày Tính từ lúc ngày nhận được văn bản yêu cầu. cứ kết luận của những cơ quan nêu trên, Phòng Đăng ký kinh lệch giá hồi Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 1 Điều 75 Nghị định này nếu nội dung kê khai trong hồ sơ Đk doanh nghiệp là hàng fake.

Điều 75. lớp lang, thủ tục tịch thu Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp

1. Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ Đk doanh nghiệp là mạo

a) Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ Đk xây mới doanh nghiệp là hàng fake, Phòng Đăng ký kinh dinh ra thông tin về hành vi vi phạm của doanh nghiệp tuy nhiên tuy nhiên ra quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp;

b) Trường hợp hồ sơ Đk thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp, thông tin thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp là mạo, Phòng Đăng ký kinh dinh ra thông tin về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và ra quyết định hành động hành vi hủy bỏ những thay đổi trong nội dung Đk doanh nghiệp được thực hành thực tế thực tiễn trên cơ sở những thông tin hàng fake và cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Giấy công nhận về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ sớm nhất trước đó. Phòng Đăng ký kinh dinh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để được định hình và nhận định xét cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp. Doanh nghiệp trọn vẹn trọn vẹn có thể gộp những nội dung thay đổi hợp pháp của những lần Đk, thông tin thay đổi tiếp Từ đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần Đk thay thay đổi;

c) Phòng Đăng ký marketing thông tin về hành vi kê khai hồ sơ Đk doanh nghiệp là mạo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để coi xét, xử lý theo quy định của luật pháp.

2. Trường hợp doanh nghiệp đã Đk có thành viên chủ nghĩa, tổ chức triển khai triển khai thuộc đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng bị cấm xây dựng doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp

a) Đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thành viên chủ nghĩa là chủ sở hữu: Phòng Đăng ký marketing nơi doanh nghiệp đã Đk ra thông tin về hành vi vi phạm tuy nhiên tuy nhiên ra quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp;

b) Đối với công ty bổn phận hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty bổn phận hữu hạn một thành viên do tổ chức triển khai triển khai là chủ sở hữu, công ty Cp và công ty hợp danh: Phòng Đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp đã Đk ra thông tin bằng văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị doanh nghiệp thay đổi thành viên hoặc cổ đông thuộc đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng không được quyền xây dựng doanh nghiệp trong hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày thông tin. Quá hạn nói trên mà doanh nghiệp không Đk thay đổi thành viên hoặc cổ đông thì Phòng Đăng ký kinh dinh ra thông tin về hành vi vi phạm đồng thời ra quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

3. Trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing 01 năm mà không thông tin với Cơ quan Đk marketing và Cơ thuế(tax) quan, Phòng Đăng ký marketing thông tin bằng văn bản về hành vi vi phạm và đề xuất kiến nghị kiến nghị người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày thao tác Tính từ lúc ngày chấm hết hạn vận hẹn trong thông tin mà người được đề xuất kiến nghị kiến nghị không đến hoặc nội dung giải trình không được bằng lòng thì Phòng Đăng ký marketing phát hành quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

4. Trường hợp doanh nghiệp không gửi thưa theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp thì trong vận hạn 10 ngày thao tác Tính từ lúc ngày kết thúc hạn quy định tại điểm d khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh gửi thông tin bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp của doanh nghiệp đến hội sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày thao tác Tính từ lúc ngày kết thúc vận hạn hẹn trong thông tin mà người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không được đồng ý thì Phòng Đăng ký kinh dinh phát hành quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

5. Trường hợp Tòa án quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh ra quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp trên cơ sở quyết định hành động hành vi của Tòa án trong hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày Phòng Đăng ký kinh dinh nhận được quyết định hành động hành vi của Tòa án.

6. Trường hợp Phòng Đăng ký marketing nhận được văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật, Phòng Đăng ký kinh dinh tiến hành tịch thu Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp theo lớp lang, thủ tục quy định tại khoản 3 Điều này.

7. Phòng Đăng ký marketing có trách nhiệm phối thích phù thích phù hợp với những cơ quan quản trị và vận hành nhà nước có can hệ trong việc xem xét nội dung giải trình quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

8. Sau khi nhận được quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành thủ tục giải tán theo quy định tại Điều 209 Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp doanh nghiệp bị tịch thu Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp để thực hành thực tế thực tiễn giải pháp cưỡng chế theo yêu cầu của Cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax).

9. thông tin về việc tịch thu Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp phải được nhập vào Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp và gửi sang Cơ thuế(tax) quan trong vận hạn 01 ngày thao tác Tính từ lúc ngày ra quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp.

10. Trong hạn vận 02 ngày thao tác Tính từ lúc ngày ra thông tin về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp tịch thu Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp hoặc ra quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh gửi thông tin, quyết định hành động hành vi nêu trên đến địa chỉ hội sở chính của doanh nghiệp và đăng thông tin trên cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp.

11. Doanh nghiệp hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo Giấy phép góp vốn góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn góp vốn đầu tư (đồng thời là Giấy xác nhận Đk kinh dinh) hoặc những sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự bị tịch thu nội dung Đk marketing trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp. trình tự, thủ tục tịch thu tiến hành theo quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này. Phòng Đăng ký kinh dinh ra quyết định hành động hành vi tịch thu nội dung Đk kinh dinh mà không tịch thu Giấy phép góp vốn góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn góp vốn đầu tư (đồng thời là Giấy xác nhận Đk marketing) hoặc những giấy má có mức giá trị pháp lý tương tự. Việc xử lý nội dung dự án bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất khu khu công trình xây dựng xây dựng góp vốn góp vốn đầu tư trên Giấy phép góp vốn góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn góp vốn đầu tư (đồng thời là Giấy ghi nhận Đk kinh dinh) hoặc những giấy má có mức giá trị pháp lý tương tự tiến hành theo quy định của pháp lý về góp vốn góp vốn đầu tư.

Phòng Đăng ký kinh dinh gửi quyết định hành động hành vi tịch thu đến Cơ quan Đk góp vốn góp vốn đầu tư để phối hợp quản trị và vận hành nhà nước so với doanh nghiệp.

Điều 76. Khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khoản thời hạn bị tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp

1. Phòng Đăng ký kinh dinh ra quyết định hành động hành vi hủy bỏ quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp tuy nhiên tuy nhiên Phục hồi tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp trong những trường hợp tại đây:

a) Phòng Đăng ký kinh dinh xác lập doanh nghiệp không thuộc trường hợp phải tịch thu Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp;

b) Phòng Đăng ký marketing nhận được văn bản của Cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax) đề xuất kiến nghị kiến nghị Phục hồi tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khoản thời hạn bị tịch thu Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp do cưỡng chế nợ thuế(tax) trong trường hợp doanh nghiệp chưa chuyển sang tình trạng pháp lý đã giải thể trong Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp.

2. Phòng Đăng ký kinh dinh chịu bổn phận về việc quyết định hành động hành vi hủy bỏ quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp và việc Phục hồi tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp.

3. Trong hạn 01 ngày thao tác Tính từ lúc ngày ra quyết định hành động hành vi hủy bỏ quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing gửi quyết định hành động hành vi nêu trên đến địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, đồng thời gửi thông tin về việc hủy bỏ quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp và Phục hồi tình trạng pháp lý của doanh nghiệp cho Cơ thuế(tax) quan, đăng tải quyết định hành động hành vi trên cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp.

Điều 77. Thu hồi Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt

1. Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt bị tịch thu Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt trong những trường hợp tại đây:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt là hàng fake;

b) Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt ngừng hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt 01 năm mà không thông tin với Phòng Đăng ký kinh dinh và Cơ quan thuế(tax);

c) Theo quyết định hành động hành vi của Tòa án, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

2. Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ Đk xây mới Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt là mạo thì Phòng Đăng ký kinh dinh ra thông tin về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và ra quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt.

Trường hợp hồ sơ Đk thay đổi nội dung Đk Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt là hàng fake thì Phòng Đăng ký marketing ra thông tin về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và ra quyết định hành động hành vi hủy bỏ những thay đổi trong nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt được thực hành thực tế thực tiễn trên cơ sở những thông tin mạo và cấp Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt trên cơ sở hồ sơ hợp thức sớm nhất trước đó, tuy nhiên tuy nhiên thông tin cho cơ quan có thẩm quyền để coi xét, xử lý theo quy định của pháp lý. Phòng Đăng ký marketing yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để được định hình và nhận định xét cấp Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt. Doanh nghiệp trọn vẹn trọn vẹn có thể gộp những nội dung thay đổi hợp pháp của những lần Đk, thông tin thay đổi tiếp Từ đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần Đk thay thay đổi.

3. Trường hợp Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt ngừng hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt 01 năm mà không thông tin, Phòng Đăng ký marketing thông tin bằng văn bản về hành vi vi phạm và đề xuất kiến nghị kiến nghị người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày thao tác Tính từ lúc ngày kết thúc hạn hẹn trong thông tin mà người được đề xuất kiến nghị kiến nghị không đến hoặc nội dung giải trình không được bằng lòng thì Phòng Đăng ký kinh dinh phát hành quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt.

4. Trường hợp Tòa án quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, Phòng Đăng ký kinh dinh ra quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt trên cơ sở quyết định hành động hành vi của Tòa án.

5. Trường hợp Phòng Đăng ký marketing nhận được văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị tịch thu Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt của cơ quan vương quốc có thẩm quyền theo quy định của luật, trong hạn 10 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được văn bản yêu cầu tịch thu, Phòng Đăng ký marketing tiến hành tịch thu Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo lớp lang, thủ tục quy định tại khoản 3 Điều này.

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo Giấy phép góp vốn góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn góp vốn đầu tư (tuy nhiên tuy nhiên là Giấy ghi nhận Đk kinh dinh) hoặc những sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự, Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt do Cơ quan Đk góp vốn góp vốn đầu tư cấp bị tịch thu nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. lớp lang, thủ tục tịch thu thực hành thực tế thực tiễn theo quy định tại những khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này. Phòng Đăng ký kinh dinh ra quyết định hành động hành vi tịch thu nội dung Đk kinh dinh mà không tịch thu Giấy phép góp vốn góp vốn đầu tư, Giấy xác nhận góp vốn góp vốn đầu tư (đồng thời là Giấy xác nhận Đk marketing) hoặc những sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự, Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt do Cơ quan Đk góp vốn góp vốn đầu tư cấp. Việc xử lý nội dung dự án bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất khu khu công trình xây dựng xây dựng góp vốn góp vốn đầu tư trên Giấy phép góp vốn góp vốn đầu tư, Giấy xác nhận góp vốn góp vốn đầu tư (tuy nhiên tuy nhiên là Giấy ghi nhận Đk marketing) hoặc những sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự tiến hành theo quy định của luật pháp về góp vốn góp vốn đầu tư.

Phòng Đăng ký marketing gửi quyết định hành động hành vi tịch thu đến Cơ quan Đk góp vốn góp vốn đầu tư để phối hợp quản trị và vận hành nhà nước.

7. Trong hạn vận 02 ngày thao tác Tính từ lúc ngày ra thông tin về việc vi phạm của Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt thuộc trường hợp tịch thu Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, Phòng Đăng ký kinh dinh gửi thông tin, quyết định hành động hành vi nêu trên đến địa chỉ hội sở chính của doanh nghiệp và đăng tải thông tin trên cổng thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp.

8. thông tin về việc tịch thu Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt phải được nhập vào Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp và gửi sang Cơ quan thuế(tax) trong hạn vận 01 ngày thao tác Tính từ lúc ngày ra quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt.

9. Phòng Đăng ký kinh dinh ra quyết định hành động hành vi hủy bỏ quyết định hành động hành vi tịch thu và Phục hồi lại Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt trong những trường hợp tại đây:

a) Phòng Đăng ký kinh dinh xác lập Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt không thuộc trường hợp phải tịch thu Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt;

b) Phòng Đăng ký marketing nhận được văn bản của Cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax) yêu cầu hủy bỏ quyết định hành động hành vi tịch thu và Phục hồi lại Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt sau khoản thời hạn bị tịch thu Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt do cưỡng chế nợ thuế(tax).

Phòng Đăng ký marketing phụ trách về việc quyết định hành động hành vi hủy bỏ quyết định hành động hành vi tịch thu và Phục hồi lại Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt. Trong vận hạn 01 ngày thao tác Tính từ lúc ngày ra quyết định hành động hành vi hủy bỏ quyết định hành động hành vi tịch thu và Phục hồi lại Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, Phòng Đăng ký kinh dinh gửi quyết định hành động hành vi nêu trên đến địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, đăng quyết định hành động hành vi trên cổng thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp, tuy nhiên tuy nhiên gửi thông tin về việc hủy bỏ quyết định hành động hành vi tịch thu và Phục hồi lại Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cho Cơ thuế(tax) quan.

10. Doanh nghiệp phải thực hành thực tế thực tiễn thủ tục chấm hết hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày có quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, trừ trường hợp Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt bị tịch thu Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt do cưỡng chế nợ thuế(tax).

Điều 78. Quy trình đăng quyết định hành động hành vi mở thủ tục vỡ nợ, quyết định hành động hành vi tuyên bố doanh nghiệp vỡ nợ của Tòa án

1. Trong hạn vận 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được quyết định hành động hành vi mở thủ tục phá sản của Tòa án, Phòng Đăng ký kinh dinh đăng quyết định hành động hành vi trên Cổng thông tin nhà nước về Đk doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục vỡ nợ.

2. Trong hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được quyết định hành động hành vi tuyên bố doanh nghiệp phá sản của Tòa án, Phòng Đăng ký kinh dinh đăng tải quyết định hành động hành vi trên cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp và chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu nhà nước về Đk doanh nghiệp sang tình trạng đã phá sản.

Chương VIII

HỘ kinh dinh VÀ ĐĂNG KÝ HỘ marketing

Điều 79. Hộ kinh dinh

1. Hộ marketing do một thành viên chủ nghĩa hoặc những thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình Đk xây dựng và phụ trách bằng quờ quạng tài sản của tớ so với hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing của hộ. Trường hợp những thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình Đk hộ marketing thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt hộ marketing. thành viên chủ nghĩa Đk hộ kinh dinh, người được những thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình ủy quyền làm đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt hộ kinh dinh là chủ hộ marketing.

2. Hộ mái ấm mái ấm gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người dân dân bán thành phầm rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh dinh lưu động, kinh dinh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập trung bình không phải Đk hộ kinh dinh, trò trường hợp kinh dinh những ngành, nghề góp vốn góp vốn đầu tư marketing có Đk, Ủy ban dân chúng tỉnh, đô thị trực thuộc TW quy định mức thu nhập trung bình vận dụng trên khuôn khổ địa phương.

Điều 80. Quyền xây dựng hộ marketing và trách nhiệm Đk hộ marketing

1. thành viên, thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình là công dân Việt Nam có kĩ năng hành vi dân sự khá khá đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền xây dựng hộ kinh dinh theo quy định tại Chương này, trừ những trường hợp tại đây:

a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế kĩ năng hành vi dân sự; người bị mất kĩ năng hành vi dân sự; người dân có trở ngại trong nhận thức, làm chủ hành vi;

b) Người hiện giờ hiện giờ đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành quyết phạt tù, đang chấp hành giải pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bức, cơ sở giáo dục bức hoặc hiện giờ hiện giờ đang bị Tòa án cấm đảm trách chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm mướn việc khăng khăng;

c) Các trường hợp khác theo quy định của luật pháp có liên tưởng.

2. thành viên chủ nghĩa, thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được Đk một hộ kinh dinh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua Cp, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với nhân cách thành viên chủ nghĩa.

3. thành viên chủ nghĩa, thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình Đk hộ kinh dinh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự tán đồng của những thành viên hợp danh còn sót lại.

Điều 81. Quyền và trách nhiệm của chủ hộ kinh dinh, thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình tham gia Đk hộ kinh dinh

1. Chủ hộ kinh dinh thực hành thực tế thực tiễn những trách nhiệm về thuế(tax), những trách nhiệm tài chính và những hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh dinh của hộ marketing theo quy định của luật pháp.

2. Chủ hộ kinh dinh đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cho hộ kinh dinh với tư cách người đề xuất kiến nghị kiến nghị xử lý và xử lý việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người dân có quyền lợi, trách nhiệm liên tưởng trước Trọng tài, Tòa án và những quyền và trách nhiệm khác theo quy định của luật pháp.

3. Chủ hộ kinh dinh trọn vẹn trọn vẹn có thể thuê người khác quản trị và vận hành, điều hành quản lý quản trị và vận hành hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing của hộ kinh dinh. Trong trường hợp này, chủ hộ kinh dinh, những thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình tham gia Đk hộ marketing vẫn phụ trách so với những số tiền nợ và bổn phận tài sản khác phát sinh từ hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh dinh.

4. Chủ hộ kinh dinh, những thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình dự Đk hộ kinh dinh chịu bổn phận so với những hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh dinh của hộ kinh dinh.

5. Các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp lý.

Điều 82. Giấy ghi nhận Đk hộ marketing

1. Giấy xác nhận Đk hộ marketing được cấp cho hộ kinh dinh xây dựng và hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo quy định tại Nghị định này. Hộ marketing được cấp Giấy ghi nhận Đk hộ kinh dinh khi có đủ những Đk tại đây:

a) Ngành, nghề Đk marketing không trở thành cấm góp vốn góp vốn đầu tư marketing;

b) Tên của hộ marketing được đặt theo như đúng quy định tại Điều 88 Nghị định này;

c) Có hồ sơ Đk hộ marketing hợp thức;

d) Nộp đủ lệ phí Đk hộ marketing theo quy định.

2. Giấy xác nhận Đk hộ marketing được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ Đk hộ kinh dinh do người xây dựng hộ kinh dinh tự khai và tự phụ trách.

3. Các thông tin trên Giấy ghi nhận Đk hộ kinh dinh có mức giá trị pháp lý Tính từ lúc ngày được cấp Giấy xác nhận Đk hộ kinh dinh và hộ marketing có quyền hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh dinh Tính từ lúc ngày được cấp Giấy ghi nhận Đk hộ marketing, trừ trường hợp marketing ngành, nghề góp vốn góp vốn đầu tư kinh dinh có Đk. Trường hợp hộ marketing Đk ngày khởi đầu hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh dinh sau ngày được cấp Giấy xác nhận Đk hộ kinh dinh thì hộ marketing được quyền hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing Tính từ lúc ngày Đk, trừ trường hợp kinh dinh ngành, nghề góp vốn góp vốn đầu tư marketing có Đk.

4. Hộ marketing trọn vẹn trọn vẹn có thể nhận Giấy ghi nhận Đk hộ marketing trực tiếp tại Cơ quan Đk marketing cấp huyện hoặc Đk và trả phí để nhận qua đường bưu điện.

5. Hộ kinh dinh có quyền yêu cầu Cơ quan Đk kinh dinh cấp huyện cấp bản sao Giấy xác nhận Đk hộ kinh dinh và nộp phí theo quy định.

Điều 83. Mã số Đk hộ kinh dinh

1. Cơ quan Đk marketing cấp huyện ghi mã số Đk hộ marketing trên Giấy xác nhận Đk hộ marketing theo cấu trúc sau:

a) Mã cấp tỉnh: 02 ký tự bằng số;

b) Mã cấp huyện: 01 ký tự bằng vần âm tiếng Việt;

c) Mã quy mô: 01 ký tự, 8 = hộ kinh dinh;

d) Số trật tự hộ kinh dinh: 06 ký tự bằng số, từ 000001 đến 999999.

2. Các quận, huyện, thị xã, thành thị thuộc tỉnh được xây mới sau ngày Nghị định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành được chèn mã tiếp, theo thứ tự của bảng vần âm tiếng Việt.

3. Trường hợp tách quận, huyện, thị xã, đô thị thuộc tỉnh sau ngày Nghị định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành, cty hiệu suất cao bị tách không thay đổi mã chữ cũ và cty hiệu suất cao được tách được chèn mã tiếp, theo trật tự của bảng vần âm tiếng Việt.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin bằng văn bản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư mã mới của cấp huyện được xây mới hoặc được tách.

Điều 84. Nguyên tắc vận dụng trong Đk hộ marketing

1. Hộ kinh dinh, người xây dựng hộ marketing tự kê khai hồ sơ Đk hộ kinh dinh và chịu bổn phận trước pháp lý về tính chất chất hợp pháp, trung thực và xác thực của những thông tin kê khai trong hồ sơ Đk hộ kinh dinh.

2. Cơ quan Đk marketing cấp huyện chịu bổn phận về tính chất chất hợp thức của hồ sơ Đk hộ marketing, không phụ trách về những vi vi phạm pháp của người xây dựng hộ marketing, hộ marketing.

3. Cơ quan Đk marketing cấp huyện không xử lý và xử lý tranh chấp Một trong những thành viên chủ nghĩa trong hộ kinh dinh với nhau hoặc với tổ chức triển khai triển khai, thành viên khác.

4. Chủ hộ kinh dinh trọn vẹn trọn vẹn có thể ủy quyền cho tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa khác tiến hành thủ tục Đk hộ kinh dinh theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Điều 85. Số lượng hồ sơ Đk hộ marketing

1. Người xây dựng hộ marketing hoặc hộ kinh dinh nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan Đk marketing cấp huyện khi tiến hành thủ tục Đk hộ marketing.

2. Cơ quan Đk kinh dinh cấp huyện không được yêu cầu người xây dựng hộ kinh dinh hoặc hộ kinh dinh nộp thêm hồ sơ hoặc sách vở khác ngoài những sách vở trong hồ sơ Đk hộ marketing theo quy định.

Điều 86. Địa điểm kinh dinh của hộ kinh dinh

1. Địa điểm kinh dinh của hộ marketing là nơi hộ kinh dinh thực hành thực tế thực tiễn hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing.

2. Một hộ marketing trọn vẹn trọn vẹn có thể hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh dinh tại nhiều vị trí nhưng phải chọn một vị trí để Đk hội sở hộ kinh dinh và phải thông tin cho Cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax), cơ quan quản trị và vận hành thị trường nơi tiến hành hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing so với những vị trí kinh dinh còn sót lại.

Điều 87. Đăng ký hộ kinh dinh

1. Đăng ký hộ kinh dinh được tiến hành tại Cơ quan Đk kinh dinh cấp huyện nơi đặt hội sở hộ marketing.

2. Hồ sơ Đk hộ kinh dinh gồm có:

a) Giấy yêu cầu Đk hộ marketing;

b) sách vở pháp lý của thành viên so với chủ hộ marketing, thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình Đk hộ kinh dinh trong trường hợp những thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình Đk hộ kinh dinh;

c) Bản sao biên bản họp thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình về việc xây dựng hộ marketing trong trường hợp những thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình Đk hộ marketing;

d) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh dinh so với trường hợp những thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình Đk hộ kinh dinh.

3. Khi tiếp thụ hồ sơ, Cơ quan Đk kinh dinh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy xác nhận Đk hộ marketing cho hộ kinh dinh trong hạn vận 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong vận hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ, Cơ quan Đk kinh dinh cấp huyện phải thông tin bằng văn bản cho những người dân dân nộp hồ sơ hoặc người xây dựng hộ marketing biết. thông tin phải nêu rõ nguyên do và những yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ (nếu có).

4. Nếu sau 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nộp hồ sơ Đk hộ marketing mà không sở hữu và nhận được Giấy xác nhận Đk hộ marketing hoặc không sở hữu và nhận được thông tin đề xuất kiến nghị kiến nghị sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ Đk hộ kinh dinh thì người xây dựng hộ marketing hoặc hộ marketing có quyền khiếu nại, cáo giác theo quy định của luật pháp về khiếu nại, tố giác.

5. Định kỳ vào tuần thao tác trước hết hàng tháng, Cơ quan Đk marketing cấp huyện gửi list hộ marketing đã Đk tháng trước cho Cơ thuế(tax) quan cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh dinh và cơ quan quản trị và vận hành chuyên ngành cấp tỉnh.

Điều 88. Đặt tên hộ kinh dinh

1. Hộ marketing mang tên thường gọi riêng. Tên hộ marketing gồm có hai thành tố theo trật tự tại đây:

a) mực tàu “Hộ marketing”;

b) Tên riêng của hộ kinh dinh.

Tên riêng được viết bằng những vần âm trong bảng vần âm tiếng Việt, những chữ F, J, Z, W, trọn vẹn trọn vẹn có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

2. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống cuội nguồn cuội nguồn lịch sử dân tộc bản địa dân tộc bản địa địa phương, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa địa phương để tại vị tên riêng cho hộ kinh dinh.

3. Hộ kinh dinh không được sử dụng những mức “công ty”, “doanh nghiệp” để tại vị tên hộ marketing.

4. Tên riêng hộ kinh dinh không được trùng với tên riêng của hộ marketing đã Đk trong khuôn khổ cấp huyện.

Điều 89. Ngành, nghề marketing của hộ kinh dinh

1. Khi Đk xây dựng, Đk thay đổi nội dung Đk hộ kinh dinh, hộ kinh dinh ghi ngành, nghề kinh dinh trên Giấy yêu cầu Đk hộ kinh dinh, thông tin thay đổi nội dung Đk hộ marketing. Cơ quan Đk marketing cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề marketing trên Giấy ghi nhận Đk hộ kinh dinh.

2. Hộ marketing được quyền marketing ngành, nghề góp vốn góp vốn đầu tư kinh dinh có Đk Tính từ lúc lúc có đủ Đk theo quy định của pháp lý và phải bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín phục vụ nhu yếu những Đk đó trong suốt quy trình hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt. Việc quản trị và vận hành vương quốc so với ngành, nghề góp vốn góp vốn đầu tư marketing có Đk và kiểm tra việc chấp hành Đk kinh dinh của hộ kinh dinh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của luật pháp chuyên ngành.

3. Trường hợp Cơ quan Đk marketing cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ marketing kinh dinh ngành, nghề góp vốn góp vốn đầu tư kinh dinh có Đk nhưng không phục vụ nhu yếu đủ Đk theo quy định của pháp lý, Cơ quan Đk marketing cấp huyện ra thông tin đề xuất kiến nghị kiến nghị hộ marketing tạm ngừng kinh dinh ngành, nghề góp vốn góp vốn đầu tư marketing có Đk, tuy nhiên tuy nhiên thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp lý.

Điều 90. Đăng ký thay đổi nội dung Đk hộ marketing

1. Chủ hộ marketing có trách nhiệm Đk thay đổi nội dung Giấy ghi nhận Đk hộ kinh dinh với Cơ quan Đk kinh dinh trong hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày có thay đổi.

2. Khi thay đổi nội dung Đk hộ marketing, trừ những trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này, hộ marketing gửi hồ sơ thông tin thay đổi nội dung Đk hộ kinh dinh đến Cơ quan Đk kinh dinh cấp huyện nơi đã Đk. Hồ sơ gồm có những sách vở tại đây:

a) thông tin thay đổi nội dung Đk hộ marketing do chủ hộ marketing ký;

b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình về việc Đk thay đổi nội dung Đk hộ marketing so với trường hợp những thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình Đk hộ marketing.

3. Trường hợp thay đổi chủ hộ kinh dinh thì hộ marketing gửi hồ sơ thông tin thay đổi nội dung Đk hộ kinh dinh đến Cơ quan Đk marketing cấp huyện nơi đã Đk. Hồ sơ gồm có những giấy má tại đây:

a) thông tin thay đổi chủ hộ kinh dinh do chủ hộ kinh dinh cũ và chủ hộ kinh dinh mới ký hoặc do chủ hộ marketing mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ marketing do thừa kế;

b) hợp đồng mua và bán hoặc những giấy má chứng tỏ hoàn thành xong xong việc mua và bán trong trường hợp bán hộ kinh dinh; giao kèo tặng cho so với trường hợp tặng cho hộ marketing; bản sao văn bản công nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh dinh do thừa kế;

c) Bản sao biên bản họp thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh dinh so với trường hợp những thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình Đk hộ kinh dinh;

d) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh dinh so với trường hợp những thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình Đk hộ kinh dinh.

Sau khi bán, tặng cho, thừa kế hộ kinh dinh, hộ marketing vẫn phải chịu bổn phận về những số tiền nợ và bổn phận tài sản khác của hộ marketing nảy trong thời hạn trước thời gian ngày chuyển giao hộ marketing, trừ trường hợp hộ marketing, người tiêu dùng, người được tặng cho, người thừa kế và chủ nợ của hộ marketing có thỏa thuận hợp tác hợp tác khác.

4. Trường hợp hộ marketing chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, tỉnh thành thuộc tỉnh khác nơi hộ marketing đã Đk, hộ marketing gửi hồ sơ thông tin thay đổi địa chỉ đến Cơ quan Đk marketing cấp huyện nơi dự trù đặt trụ sở mới. Hồ sơ phải có bản sao những sách vở tại đây:

a) thông tin thay đổi nội dung Đk hộ marketing do chủ hộ kinh dinh ký;

b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình về việc Đk thay đổi địa chỉ hội sở so với trường hợp những thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình Đk hộ marketing;

c) Bản sao giấy má pháp lý của thành viên chủ nghĩa so với chủ hộ marketing, thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình Đk hộ marketing trong trường hợp những thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình Đk hộ marketing.

5. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan Đk marketing cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy xác nhận Đk hộ marketing cho hộ kinh dinh trong hạn vận 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp thức, Cơ quan Đk kinh dinh cấp huyện thông tin rõ nội dung cần sửa đổi, tương hỗ update bằng văn bản cho hộ kinh dinh trong kì hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày thu nạp hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày cấp Giấy xác nhận Đk hộ marketing trong trường hợp hộ kinh dinh Đk thay đổi địa chỉ hội sở, Cơ quan Đk kinh dinh cấp huyện nơi hộ marketing đặt địa mới chỉ phải thông tin đến Cơ quan Đk marketing nơi trước đó hộ kinh dinh đã Đk.

6. Khi được cấp Giấy xác nhận Đk hộ kinh dinh mới trong trường hợp Đk thay đổi nội dung Đk hộ kinh dinh, hộ marketing phải nộp lại Giấy ghi nhận Đk hộ marketing cũ.

Điều 91. Tạm ngừng kinh dinh, tiếp kiến marketing trước vận hạn đã thông tin của hộ kinh dinh

1. Trường hợp tạm ngừng kinh dinh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh dinh phải thông tin với Cơ quan Đk marketing cấp huyện nơi đã Đk marketing và Cơ quan thuế(tax) trực tiếp quản trị và vận hành.

2. Trường hợp hộ marketing tạm ngừng marketing, tiếp kiến kinh dinh trước thời hạn đã thông tin, hộ marketing gửi thông tin bằng văn bản cho Cơ quan Đk kinh dinh cấp huyện nơi hộ kinh dinh đã Đk chí ít 03 ngày thao tác trước lúc tạm ngừng kinh dinh hoặc đấu marketing trước hạn vận đã thông tin. Kèm theo thông tin phải có bản sao biên bản họp thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình về việc Đk tạm ngừng kinh dinh hoặc đấu kinh dinh trước kì hạn đã thông tin so với trường hợp những thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình Đk hộ marketing. Sau khi tiếp thu thông tin, Cơ quan Đk marketing cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho hộ marketing. Trong kì hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan Đk marketing cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh dinh Đk tạm ngừng marketing, Giấy công nhận về việc hộ kinh dinh Đk tiếp chuyện kinh dinh trước hạn đã thông tin cho hộ kinh dinh.

Điều 92. chấm hết hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt hộ kinh dinh

1. Khi kết thúc hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing, hộ marketing phải gửi thông tin về việc kết thúc hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt hộ kinh dinh đến Cơ quan Đk kinh dinh cấp huyện nơi đã Đk. Kèm theo thông tin phải có những sách vở tại đây:

a) thông tin về việc kết thúc hiệu lực hiện hành hiện hành mã số thuế(tax) của Cơ quan thuế(tax);

b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình về việc kết thúc hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt hộ marketing so với trường hợp những thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình Đk hộ marketing;

c) Bản gốc Giấy ghi nhận Đk hộ kinh dinh.

2. Hộ kinh dinh có trách nhiệm tính sổ khá khá đầy đủ những số tiền nợ, gồm cả nợ thuế(tax) và bổn phận tài chính chưa thực hành thực tế thực tiễn trước lúc nộp hồ sơ kết thúc hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt hộ kinh dinh, trừ trường hợp hộ kinh dinh và chủ nợ có thỏa thuận hợp tác hợp tác khác. Cơ quan Đk marketing cấp huyện xem xét tính hợp thức của hồ sơ và ra thông tin về việc kết thúc hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt của hộ marketing cho hộ marketing.

Điều 93. Thu hồi Giấy xác nhận Đk hộ kinh dinh

1. Hộ marketing bị tịch thu Giấy xác nhận Đk hộ marketing trong những trường hợp sau:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ Đk hộ marketing là hàng fake;

b) Ngừng hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing quá 06 tháng liên tục mà không thông tin với Cơ quan Đk kinh dinh cấp huyện nơi Đk và Cơ quan thuế(tax);

c) kinh dinh ngành, nghề bị cấm;

d) Hộ kinh dinh do những người dân dân không được quyền xây dựng hộ marketing xây dựng;

đ) Hộ marketing không gửi vắng theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định này đến Cơ quan Đk kinh dinh cấp huyện trong kì hạn 03 tháng Tính từ lúc ngày hết hạn gửi thưa hoặc có đề xuất kiến nghị kiến nghị bằng văn bản;

e) Trường hợp khác theo quyết định hành động hành vi của Tòa án, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

2. Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ Đk xây dựng hộ marketing là mạo, Cơ quan Đk kinh dinh cấp huyện ra thông tin về hành vi vi phạm của hộ marketing và ra quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy ghi nhận Đk hộ marketing.

Trường hợp hồ sơ Đk thay đổi nội dung Đk hộ kinh dinh là hàng fake thì Cơ quan Đk kinh dinh cấp huyện ra thông tin về hành vi vi phạm của hộ kinh dinh và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung Đk hộ marketing được tiến hành trên cơ sở những thông tin hàng fake và cấp Giấy ghi nhận Đk hộ marketing trên cơ sở hồ sơ hợp thức sớm nhất trước đó, tuy nhiên tuy nhiên thông tin cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp lý. Cơ quan Đk kinh dinh cấp huyện yêu cầu hộ marketing làm lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy xác nhận Đk hộ marketing. Hộ kinh dinh trọn vẹn trọn vẹn có thể gộp những nội dung thay đổi hợp pháp của những lần Đk thay đổi tiếp Từ đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần Đk thay thay đổi.

3. Trường hợp hộ marketing ngừng hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing quá 06 tháng liên tục mà không thông tin với Cơ quan Đk marketing cấp huyện nơi Đk hoặc không gửi bẩm theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này thì Cơ quan Đk marketing cấp huyện thông tin bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu chủ hộ kinh dinh đến Cơ quan Đk marketing cấp huyện để giải trình. Sau vận hạn 10 ngày thao tác Tính từ lúc ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông tin mà người được đề xuất kiến nghị kiến nghị không đến hoặc giải trình không được bằng lòng thì Cơ quan Đk kinh dinh cấp huyện ra quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy xác nhận Đk hộ kinh dinh. Cơ quan Đk marketing cấp huyện có trách nhiệm phối thích phù thích phù hợp với những cơ quan quản trị và vận hành nhà nước có can hệ trong việc xem xét nội dung giải trình của hộ marketing.

4. Trường hợp hộ kinh dinh kinh dinh ngành, nghề bị cấm thì Cơ quan Đk marketing cấp huyện ra thông tin về hành vi vi phạm và ra quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy ghi nhận Đk hộ kinh dinh.

5. Trường hợp hộ marketing được xây dựng bởi những người dân dân không được quyền xây dựng hộ kinh dinh thì:

a) Nếu hộ kinh dinh do một thành viên xây dựng và thành viên đó không được quyền xây dựng hộ marketing thì Cơ quan Đk marketing cấp huyện ra thông tin về hành vi vi phạm và phát hành quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy ghi nhận Đk hộ kinh dinh;

b) Nếu hộ marketing do thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình xây dựng và có thành viên không được quyền xây dựng hộ kinh dinh thì Cơ quan Đk marketing cấp huyện ra thông tin đề xuất kiến nghị kiến nghị hộ marketing Đk thay đổi thành viên đó trong vận hạn 15 ngày thao tác Tính từ lúc ngày thông tin. Nếu quá hạn trên mà hộ marketing không Đk thay đổi thì Cơ quan Đk marketing cấp huyện ra thông tin về hành vi vi phạm và ra quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy ghi nhận Đk hộ marketing.

6. Trường hợp Tòa án quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy ghi nhận Đk hộ marketing, Cơ quan Đk marketing cấp huyện ra quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy ghi nhận Đk hộ kinh dinh trên cơ sở quyết định hành động hành vi của Tòa án trong hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được quyết định hành động hành vi của Tòa án.

7. Trường hợp Cơ quan Đk marketing cấp huyện nhận được văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị tịch thu Giấy xác nhận Đk hộ marketing của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật, trong kì hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận được văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị tịch thu Giấy ghi nhận Đk hộ marketing, Cơ quan Đk kinh dinh cấp huyện thực hành thực tế thực tiễn tịch thu Giấy ghi nhận Đk hộ marketing theo lớp lang, thủ tục quy định tại khoản 3 Điều này.

8. Sau khi có quyết định hành động hành vi tịch thu Giấy ghi nhận Đk hộ kinh dinh, hộ kinh dinh phải thực hành thực tế thực tiễn thủ tục kết thúc hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo quy định tại Điều 92 Nghị định này, trừ trường hợp hộ kinh dinh bị tịch thu Giấy ghi nhận Đk hộ kinh dinh để tiến hành giải pháp cưỡng chế nợ thuế(tax) theo yêu cầu của Cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax).

9. Trường hợp Cơ quan Đk marketing cấp huyện nhận được văn bản của Cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax) đề xuất kiến nghị kiến nghị hủy bỏ quyết định hành động hành vi tịch thu và Phục hồi lại Giấy ghi nhận Đk hộ marketing sau khoản thời hạn hộ marketing bị tịch thu Giấy xác nhận Đk hộ kinh dinh do cưỡng chế nợ thuế(tax), Cơ quan Đk marketing cấp huyện ra quyết định hành động hành vi hủy bỏ quyết định hành động hành vi tịch thu và Phục hồi lại Giấy ghi nhận Đk hộ kinh dinh cho hộ marketing trong kì hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được văn bản yêu cầu.

Điều 94. Cấp lại Giấy ghi nhận Đk hộ marketing

1. Trường hợp Giấy xác nhận Đk hộ kinh dinh bị mất, cháy, rách nát nát, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ marketing trọn vẹn trọn vẹn có thể gửi văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị cấp lại Giấy xác nhận Đk hộ marketing đến Cơ quan Đk marketing cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh dinh. Cơ quan Đk marketing cấp huyện xem xét cấp lại Giấy xác nhận Đk hộ marketing trong kì hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị.

2. Việc xử lý so với trường hợp Giấy xác nhận Đk hộ kinh dinh được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định được tiến hành theo quy định tại đây:

a) Trường hợp Giấy ghi nhận Đk hộ kinh dinh được cấp không đúng trình tự, thủ tục theo quy định, Cơ quan Đk marketing cấp huyện gửi thông tin tới hộ marketing, tuy nhiên tuy nhiên tiến hành lại việc cấp theo như đúng quy định về trình tự, thủ tục;

b) Trường hợp cấp Đk xây dựng hộ kinh dinh không đúng hồ sơ theo quy định, Cơ quan Đk marketing cấp huyện thông tin Giấy ghi nhận Đk hộ kinh dinh được cấp không đúng hồ sơ theo quy định là không tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành, đề xuất kiến nghị kiến nghị hộ kinh dinh hoàn hảo nhất nhất và nộp hồ sơ hợp thức theo quy định trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày gửi thông tin để được định hình và nhận định xét cấp Giấy xác nhận Đk hộ marketing. Hộ kinh dinh trọn vẹn trọn vẹn có thể gộp những nội dung thay đổi hợp pháp của những lần Đk thay đổi tiếp Từ đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần Đk thay thay đổi;

c) Trường hợp cấp Đk thay đổi nội dung Đk hộ kinh dinh không đúng hồ sơ theo quy định, Cơ quan Đk kinh dinh cấp huyện thông tin Giấy xác nhận Đk hộ kinh dinh được cấp trên cơ sở hồ sơ không đúng theo quy định là không tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành, đồng thời cấp Giấy ghi nhận Đk hộ marketing trên cơ sở hồ sơ hợp lệ sớm nhất trước đó. Cơ quan Đk marketing cấp huyện gửi thông tin yêu cầu hộ marketing hoàn hảo nhất nhất và nộp hồ sơ hợp thức theo quy định trong hạn vận 30 ngày Tính từ lúc ngày gửi thông tin để được định hình và nhận định xét cấp Giấy ghi nhận Đk hộ kinh dinh. Hộ marketing trọn vẹn trọn vẹn có thể gộp những nội dung thay đổi hợp pháp của những lần Đk thay đổi tiếp Từ đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần Đk thay thay đổi.

3. Việc xử lý so với trường hợp Giấy ghi nhận Đk hộ kinh dinh được cấp trên cơ sở thông tin kê khai trong hồ sơ Đk hộ marketing là không trung thực, không xác thực được thực hành thực tế thực tiễn theo quy định tại đây:

a) Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ Đk xây dựng hộ marketing là không trung thực, không đúng chuẩn, Cơ quan Đk marketing cấp huyện thông tin cho cơ quan vương quốc có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp lý, tuy nhiên tuy nhiên thông tin Giấy xác nhận Đk hộ marketing được cấp trên cơ sở hồ sơ Đk có thông tin kê khai không chân thực, không chuẩn xác là không tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành, đề xuất kiến nghị kiến nghị hộ marketing hoàn hảo nhất nhất và nộp lại hồ sơ theo quy định trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày gửi thông tin để được xem xét cấp Giấy ghi nhận Đk hộ marketing. Hộ marketing trọn vẹn trọn vẹn có thể gộp những nội dung thay đổi hợp pháp của những lần Đk tiếp Từ đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần Đk thay thay đổi.

Trường hợp hộ marketing không hoàn hảo nhất nhất và nộp lại hồ sơ theo quy định, Cơ quan Đk marketing cấp huyện đề xuất kiến nghị kiến nghị hộ kinh dinh mỏng dính dính theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định này;

b) Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ Đk thay đổi nội dung Đk hộ marketing là không trung thực, không đúng chuẩn, Cơ quan Đk marketing cấp huyện thông tin cho cơ quan vương quốc có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp lý, đồng thời thông tin Giấy xác nhận Đk hộ kinh dinh được cấp trên cơ sở hồ sơ Đk có thông tin kê khai không trung thực, không xác thực là không tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành và thực hành thực tế thực tiễn cấp Giấy xác nhận Đk hộ kinh dinh trên cơ sở hồ sơ hợp thức sớm nhất trước đó. Cơ quan Đk kinh dinh cấp huyện thông tin yêu cầu hộ kinh dinh hoàn hảo nhất nhất và nộp lại hồ sơ theo quy định trong vận hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày gửi thông tin để được định hình và nhận định xét cấp Giấy xác nhận Đk hộ marketing. Hộ marketing trọn vẹn trọn vẹn có thể gộp những nội dung thay đổi hợp pháp của những lần Đk, thông tin thay đổi tiếp Từ đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần Đk thay thay đổi.

4. Trường hợp hộ kinh dinh được cấp Giấy xác nhận Đk hộ marketing mới thì Giấy ghi nhận Đk hộ kinh dinh của những lần trước đó không hề hiệu lực hiện hành hiện hành.

Chương IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 95. Xử lý vi phạm, khen thưởng

1. Cán bộ, công chức yêu cầu người xây dựng doanh nghiệp, hộ kinh dinh nộp thêm những sách vở, đặt thêm những thủ tục, Đk Đk doanh nghiệp, hộ kinh dinh trái với Nghị định này; có hành vi gây trở ngại, phiền hà so với tổ chức triển khai triển khai, thành viên trong lúc xử lý và xử lý việc Đk doanh nghiệp, hộ marketing, trong rà những nội dung Đk doanh nghiệp, hộ kinh dinh thì bị xử lý theo quy định của pháp lý.

2. Cơ quan Đk marketing, cán bộ làm mướn tác Đk doanh nghiệp, Đk hộ kinh dinh hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm được giao được khen thưởng theo quy định.

Điều 96. Quy định chuyển tiếp so với những doanh nghiệp hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo Giấy xác nhận Đk kinh dinh hoặc Giấy xác nhận Đk kinh dinh và Đk thuế(tax)

Doanh nghiệp đã được cấp Giấy ghi nhận Đk marketing hoặc Giấy ghi nhận Đk kinh dinh và Đk thuế(tax) được tiếp hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo nội dung những giấy xác nhận nêu trên và không bắt phải thực hành thực tế thực tiễn thủ tục đổi sang Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp. Doanh nghiệp được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp khi mong ước hoặc khi Đk thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp theo quy định tại đây:

1. Trường hợp doanh nghiệp mong ước đổi Giấy xác nhận Đk marketing hoặc Giấy ghi nhận Đk marketing và Đk thuế(tax) sang Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung Đk marketing và Đk thuế(tax), doanh nghiệp nộp giấy đề xuất kiến nghị kiến nghị kèm theo bản chính Giấy ghi nhận Đk marketing và bản chính Giấy xác nhận Đk thuế(tax) hoặc bản chính Giấy ghi nhận Đk kinh dinh và Đk thuế(tax) tại Phòng Đăng ký kinh dinh để được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp Đk, thông tin thay đổi nội dung Đk kinh dinh, tạm ngừng marketing, đấu marketing trước thời hạn đã thông tin, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký marketing nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính. Hồ sơ gồm có những sách vở ứng quy định tại Nghị định này kèm theo bản chính Giấy ghi nhận Đk kinh dinh và bản chính Giấy xác nhận Đk thuế(tax) hoặc bản chính Giấy ghi nhận Đk marketing và Đk thuế(tax). Phòng Đăng ký marketing coi xét cấp Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Điều 97. Quy định chuyển tiếp so với những doanh nghiệp hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo Giấy phép góp vốn góp vốn đầu tư, Giấy xác nhận góp vốn góp vốn đầu tư (đồng thời là Giấy ghi nhận Đk kinh dinh) hoặc những giấy má có mức giá trị pháp lý tương tự

1. Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép góp vốn góp vốn đầu tư hoặc Giấy ghi nhận góp vốn góp vốn đầu tư (đồng thời là Giấy xác nhận Đk marketing) hoặc những sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự được tiếp chuyện hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo nội dung những giấy xác nhận nêu trên và không ép phải thực hành thực tế thực tiễn thủ tục cấp đổi sang Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo Giấy phép góp vốn góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn góp vốn đầu tư (tuy nhiên tuy nhiên là Giấy ghi nhận Đk marketing) hoặc những sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự chuyển sang hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp trong trường hợp tại đây:

a) Trường hợp doanh nghiệp mong ước cấp đổi sang Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp mà không thay đổi nội dung Đk marketing. Trong trường hợp này, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ gồm có văn bản yêu cầu tương hỗ update, update thông tin Đk doanh nghiệp; bản sao Giấy phép góp vốn góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn góp vốn đầu tư (đồng thời là Giấy ghi nhận Đk kinh dinh) hoặc những giấy má có mức giá trị pháp lý tương tự; bản sao Giấy xác nhận Đk thuế(tax) của doanh nghiệp;

b) Trường hợp doanh nghiệp Đk, thông tin thay đổi nội dung Đk marketing, tạm ngừng kinh dinh, tiếp chuyện marketing trước hạn vận đã thông tin, Đk xây dựng Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh cùng tỉnh, thị thành trực thuộc TW nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong trường hợp này, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính. Hồ sơ gồm có những giấy má tương ứng với nội dung Đk, thông tin quy định tại Nghị định này và những giấy má quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

c) Trường hợp doanh nghiệp mong ước cấp Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, Giấy xác nhận Đk vị trí kinh dinh thay thế nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt trên Giấy phép góp vốn góp vốn đầu tư, Giấy xác nhận góp vốn góp vốn đầu tư (đồng thời là Giấy xác nhận Đk marketing) hoặc những giấy má có mức giá trị pháp lý tương tự, Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt do Cơ quan Đk góp vốn góp vốn đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt so với Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing cùng tỉnh, thành thị trực thuộc TW nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính. Trong trường hợp này, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính. Hồ sơ gồm có những sách vở quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và văn bản yêu cầu tương hỗ update update thông tin Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing, bản sao Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt do Cơ quan Đk góp vốn góp vốn đầu tư cấp so với trường hợp Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo giấy này, bản sao Giấy xác nhận Đk thuế(tax) của Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt;

d) Trường hợp doanh nghiệp Đk thay đổi nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt, tạm ngừng kinh dinh, tiếp kinh dinh trước kì hạn đã thông tin, kết thúc hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt so với Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh trên Giấy phép góp vốn góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn góp vốn đầu tư (đồng thời là Giấy xác nhận Đk kinh dinh) hoặc những giấy má có mức giá trị pháp lý tương tự, Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt do Cơ quan Đk góp vốn góp vốn đầu tư cấp so với Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing cùng tỉnh, thị thành trực thuộc TW nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong trường hợp này, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính. Hồ sơ gồm có những sách vở quy định ứng tại Nghị định này và những sách vở quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

3. Trường hợp Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh khác tỉnh, đô thị trực thuộc TW nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính, doanh nghiệp phải thực hành thực tế thực tiễn thủ tục cấp đổi giấy xác nhận Đk doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký marketing nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này trước lúc tiến hành thủ tục Đk xây dựng, Đk thay đổi nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt, tạm ngừng kinh dinh, nối kinh dinh trước kì hạn đã thông tin, chấm hết hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt so với Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing tại Phòng Đăng ký marketing nơi đặt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí kinh dinh. Trong trường hợp này hồ sơ Đk xây dựng, Đk thay đổi nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt, tạm ngừng kinh dinh, tiếp kiến marketing trước hạn vận đã thông tin, chấm hết hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt so với Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, vị trí marketing thực hành thực tế thực tiễn theo quy định tại những điểm b, c và d khoản 2 Điều này, trong số đó không gồm có những sách vở quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

4. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo Giấy phép góp vốn góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn góp vốn đầu tư (đồng thời là Giấy ghi nhận Đk marketing) hoặc những sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự Đk giải thể, doanh nghiệp không bắt phải tiến hành thủ tục cấp đổi sang Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp. Hồ sơ Đk giải thể trong trường hợp này gồm có những giấy má tương ứng theo quy định tại khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp và những sách vở quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

5. Trường hợp Giấy phép góp vốn góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn góp vốn đầu tư (tuy nhiên tuy nhiên là Giấy xác nhận Đk marketing) hoặc những giấy má có mức giá trị pháp lý tương tự có thông tin về vị trí marketing thì khi thực hành thực tế thực tiễn cấp đổi sang hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp, Giấy xác nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, doanh nghiệp sẽ tiến hành cấp Giấy ghi nhận Đk vị trí kinh dinh nếu mong ước.

6. Khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh trao Giấy biên nhận, xem xét tính hợp thức của hồ sơ và cấp Giấy xác nhận Đk doanh nghiệp, Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt, Giấy xác nhận Đk vị trí kinh dinh, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp và những giấy công nhận khác theo quy định ứng tại Nghị định này.

Điều 98. Quy định chuyển tiếp so với công ty góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán, công ty quản trị và vận hành quỹ góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán, Trụ sở công ty góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán quốc tế và Trụ sở công ty quản trị và vận hành quỹ quốc tế tại Việt Nam được Đk xây dựng và hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh dinh góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán

Trong thời hạn 02 năm Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2021, công ty góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán, công ty quản trị và vận hành quỹ góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán, Trụ sở công ty góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán quốc tế và Trụ sở công ty quản trị và vận hành quỹ quốc tế tại Việt Nam đã được Ủy ban Chứng khoán vương quốc cấp giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt trước thời gian ngày thứ nhất tháng 01 năm 2021 mà phục vụ nhu yếu quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Chứng khoán thì tiến hành Đk doanh nghiệp, Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ thường trực Phòng Đăng ký kinh dinh nơi đặt hội sở của công ty, Trụ sở. Hồ sơ gồm có văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị tương hỗ update, update thông tin Đk doanh nghiệp hoặc văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị tương hỗ update, update thông tin Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt Trụ sở; bản sao giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt và bản sao Giấy xác nhận Đk thuế(tax).

Điều 99. Quy định chuyển tiếp so với hộ kinh dinh do hộ mái ấm mái ấm gia đình, nhóm thành viên xây dựng

1. Hộ kinh dinh do hộ mái ấm mái ấm gia đình, nhóm thành viên xây dựng đã được cấp Giấy ghi nhận Đk hộ kinh dinh trước thời gian ngày Nghị định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành được tiếp chuyện hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt mà không nép phải Đk lại theo quy định tại Nghị định này.

2. Trường hợp hộ kinh dinh do nhóm thành viên chủ nghĩa xây dựng trước thời gian ngày Nghị định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành Đk thay đổi nội dung Đk hộ marketing, thông tin tạm ngừng kinh dinh, thông tin tiếp marketing trước hạn vận đã thông tin, thông tin kết thúc hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt hộ kinh dinh thì biên bản họp nhóm thành viên tham gia hộ marketing được sử dụng thay thế cho biên bản họp thành viên hộ mái ấm mái ấm gia đình trong hồ sơ. Hộ marketing nêu trên chỉ thực hành thực tế thực tiễn thủ tục Đk thay đổi thành viên nếu có thành viên không tiếp tham gia hộ kinh dinh.

Điều 100. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành từ thời hạn ngày 04 tháng 01 năm 2021.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm năm ngoái của nhà nước về Đk doanh nghiệp và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những trong những điều của Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm năm ngoái của nhà nước về Đk doanh nghiệp.

Điều 101. trách nhiệm thi hành

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành biểu mẫu vận dụng trong Đk doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, chủ toạ Ủy ban dân chúng những tỉnh, tỉnh thành trực thuộc TW và những đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng vận dụng của Nghị định phụ trách thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:

– Ban bí thơ Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;

– HĐND, UBND những tỉnh, thị thành trực thuộc TW;

– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn phòng quản trị nước;

– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án nhân dân vô thượng;

– Viện kiểm sát quần chúng. # tối cao;

– Kiểm toán vương quốc;

– Ủy ban Giám sát tài chính vương quốc;

– Ngân hàng Chính sách từng lớp;

– nhà băng Phát triển Việt Nam;

– Ủy ban TW trận mạc giang sơn Việt Nam;

– Cơ quan TW của những đoàn thể;

– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, những Vụ, Cục, cty hiệu suất cao trực thuộc, Công báo;

– Lưu: VT, ĐMDN (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Tải Nghị định 01/2021/NĐ-CP về tại đây:

Trường hợp.. bạn không tải về được thì tuân Theo phong thái sau:

Bước 1

: Comment mail vào phần phản hồi phía dưới

Bước 2

: Gửi đề xuất kiến nghị kiến nghị vào mail: @gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

Link tải Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Đk doanh nghiệp Full rõ ràng

Chia sẻ một số trong những trong những thủ thuật có Link tải về nội dung nội dung bài viết Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Đk doanh nghiệp tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, Bài viết sẽ tương hỗ You hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về kế toán thuế(tax) thông tư..

Tóm tắt về Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Đk doanh nghiệp

Bạn đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Đk doanh nghiệp rõ ràng nhất. Nếu có vướng mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn trọn vẹn có thể để lại comment hoặc tham gia nhóm zalo để được phản hồi nhé.
#Nghị #định #012021NĐCP #quy #định #về #đăng #ký #doanh #nghiệp