Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại với sở công thương 2022

Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại với sở công thương: Quy định về các mẫu mã khuyến mại, mức giảm tối đa, giấy tờ đăng ký chương trình khuyến mại, điểm nộp giấy tờ đăng ký khuyến mại …

Lưu ý

: Bài viết này

xin trích các quy định về:

Nguyên tắc thực hiện nay khuyến mại, giới hạn mức tối đa giá trị của product, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm tối đa đối với product, dịch vụ được khuyến mại

. —> Còn

product, dịch vụ trưng bày, giới thiệu tại hội trợ, triển lãm thương mại

các bạn

xem quy định tại Chương III Nghị định 81/2018/NĐ-CP

nhé

 

————————————————————————–

 

I. Các mẫu mã khuyến mại được đăng ký:

 

Căn cứ theo Mục 2 Chương II Nghị định 81/2018/NĐ-CP

quy định các mẫu mã khuyến mại 

như sau:

 

    – Đưa mặt hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

dùng thử

ko phải trả tiền

    –

Tặng

product, cung ứng dịch vụ miễn giảm

    – Bán mặt hàng, cung ứng dịch vụ với

giá thấp rộng giá buôn bán

mặt hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo

(khuyến mại bởi mẫu mã giảm giá)

    – Bán mặt hàng, cung ứng dịch vụ có

tất nhiên phiếu mua mặt hàng, phiếu sử dụng dịch vụ

    – Bán mặt hàng, cung ứng dịch vụ có

tất nhiên phiếu dự thi

cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố

(hoặc các mẫu mã tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương)

    – Bán mặt hàng, cung ứng dịch vụ

tất nhiên việc tham dự các chương trình

mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn sát với việc mua product, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi)

    – Tổ chức chương trình

quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thường xuyên

, theo đó việc tặng thưởng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua product, dịch vụ mà quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thực hiện nay được thể hiện nay bên dưới mẫu mã thẻ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, phiếu ghi nhận sự mua product, dịch vụ hoặc các mẫu mã khác

    – Khuyến mại product, dịch vụ mà quá trình thực hiện nay có sử dụng mạng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin.

=>

Quy định cụ thể và chi tiết các bạn xem tại Mục 2 Chương II Nghị định 81/2018/NĐ-CP

nhé.

 ————————————————————————-

 

II. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại:

 

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại

như sau:

 

Hàng hóa, dịch vụ

được

khuyến mại,

dùng để

khuyến mại thực hiện nay theo quy định của Luật thương mại và các quy định cụ thể sau:

 

1. Hàng hóa, dịch vụ

được

khuyến mại

ko bao héc tàm tất cả

rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người bao gồm các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế

(trừ ngôi trường hợp khuyến mại cho thương nhân marketing thương mại thuốc)

dịch vụ thăm khám xét, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp công lập, product, dịch vụ bị cấm lưu hành tại nước ta và các product, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

 

2. Hàng hóa, dịch vụ

dùng để

khuyến mại

ko bao héc tàm tất cả

rượu, xổ số, thuốc lá, thuốc chữa bệnh cho người bao gồm các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế

(trừ ngôi trường hợp khuyến mại cho thương nhân marketing thương mại thuốc)

,

product, dịch vụ bị cấm lưu hành tại nước ta và các product, dịch vụ bị cấm khuyến mại khác theo quy định của pháp luật.

 

3.

Tiền có thể được sử dụng

như product, dịch vụ

dùng để khuyến mại

trừ các ngôi trường hợp khuyến mại theo quy định tại các Điều 8, Điều 10, Điều 11 Nghị định 81.

 ———————————————————————————

 

III. Hạn mức tối đa về giá trị product, dịch vụ

dùng để

khuyến mại

 

Căn cứ theo Điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định Hạn mức tối đa về giá trị product, dịch vụ dùng để khuyến mại như sau:

 

1. Giá trị vật chất

dùng để khuyến mại

cho một đơn vị

product, dịch vụ được khuyến mại

ko được vượt quá 50%

giá của đơn vị product, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại,

trừ ngôi trường hợp khuyến mại bởi các mẫu mã quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8, Khoản 2 Điều 9, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định 81.

 

2. Tổng giá trị

của product, dịch vụ dùng để khuyến mại

mà thương nhân thực hiện nay

trong một chương trình khuyến mại

ko được vượt quá 50%

tổng giá trị của product, dịch vụ được khuyến mại,

trừ ngôi trường hợp khuyến mại bởi mẫu mã quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định 81.

 

3. Giá trị product, dịch vụ dùng để khuyến mại

thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây:

    a) Trường hợp thương nhân thực hiện nay khuyến mại

ko trực tiếp

sản xuất, nhập vào product hoặc ko trực tiếp cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại,

giá trị được tính bởi giá thanh toán

của thương nhân thực hiện nay khuyến mại để mua product, dịch vụ dùng để khuyến mại

hoặc giá thị ngôi trường

của product, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời điểm công bố;

    b) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là product của thương nhân đó

trực tiếp

sản xuất, nhập vào hoặc cung ứng dịch vụ, g

iá trị được tính bởi giá thành

hoặc

giá nhập vào

của product, dịch vụ dùng để khuyến mại.

4. Trong các ngôi trường hợp tổ chức các

chương trình khuyến mại

tập trung

(g

iờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại)

thì áp dụng giới hạn mức tối đa về giá trị của product, dịch vụ dùng để khuyến mại là

100%.

    Hạn mức tối đa về giá trị của product, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các phát động và sinh hoạt giải trí khuyến mại trong phạm vi các chương trình, phát động và sinh hoạt giải trí xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

5.

Chương trình khuyến mại tập trung

theo quy định tại Khoản 4 Điều này

gồm

:

    a) Chương trình do cơ quan lại đất nước

(

cấp trung ương và cấp tỉnh

)

chủ trì tổ chức, trong một quãng thời gian xác định, theo mẫu mã giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm mục đích thực hiện nay các chính sách phát triển tài chính tài chính có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương. Nhà nước có chính sách khuyến nghị việc tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung. Mọi thương nhân đều được quyền tham gia vào các chương trình;

    b) Các đợt khuyến mại vào các

dịp lễ, tết

theo quy định của pháp luật lao động, gồm:

        –

Đợt Tết Âm lịch

: 3

0 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch

;

        –

Các ngày nghỉ ngơi lễ, tết khác

. Thời hạn khuyến mại của từng đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết

ko được vượt quá thời gian nghỉ ngơi

của các dịp lễ, tết tương ứng theo quy định của pháp luật lao động.

————————————————————————————

 

IV.  Mức giảm giá tối đa đối với product, dịch vụ

được

khuyến mại

 

Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định

Mức giảm giá tối đa đối với product, dịch vụ được khuyến mại

như sau:

 

1.

Mức giảm giá tối đa

đối với product, dịch vụ được khuyến mại

ko được vượt quá 50%

giá product, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

 

2. Trong các ngôi trường hợp tổ chức các

chương trình khuyến mại

tập trung

(giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với product, dịch vụ được khuyến mại là

100%

.

    Mức giảm giá tối đa 100% cũng áp dụng đối với các phát động và sinh hoạt giải trí khuyến mại trong phạm vi các chương trình, phát động và sinh hoạt giải trí xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

3.

Không áp dụng giới hạn mức giảm giá tối đa

Khi thực hiện nay khuyến mại giảm giá

cho

:

    a) Hàng hóa dịch vụ Khi thực hiện nay chính sách bình ổn giá của Nhà nước;

    b) Hàng thực phẩm tươi sống;

    c) Hàng hóa, dịch vụ trong ngôi trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, marketing thương mại.

 ——————————————————————————

 

V. Thủ tục

Thông báo

phát động và sinh hoạt giải trí khuyến mại:

 

Căn cứ theo Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

quy định Thông báo phát động và sinh hoạt giải trí khuyến mại

như sau:

 

1. Thương nhân thực hiện nay thủ tục hành chính

thông báo

phát động và sinh hoạt giải trí khuyến mại

đến tất cả các Sở Công Thương

điểm tổ chức khuyến mại (

tại địa bàn thực hiện nay khuyến mại

)

trước Khi

thực hiện nay chương trình khuyến mại

theo mẫu mã quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định 81.

   

Hồ sơ thông báo phải được gửi đến

Sở Công Thương

tối thiểu trước 03 ngày làm việc

trước Khi thực hiện nay khuyến mại

(căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các mẫu mã có giá trị tương đương trong ngôi trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận giấy tờ trong ngôi trường hợp nộp trực tiếp, căn cứ theo thời gian ghi nhận trên khối mạng lưới server thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên khối mạng lưới server trong ngôi trường hợp nộp qua khối mạng lưới server dịch vụ công trực tuyến).

 

2. Các ngôi trường hợp 

ko phải thông báo thực hiện nay khuyến mại

 Khi khuyến mại theo các mẫu mã 

quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này:

    a) Thương nhân thực hiện nay các chương trình khuyến mại quy định tại Khoản 1 Điều này 

có tổng giá trị

giải thưởng, quà tặng

 

bên dưới 100 triệu đồng

;

    b) Thương nhân chỉ thực hiện nay buôn bán sản phẩm và khuyến mại 

thông qua sàn

giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

—————————————————————————————–

 

3. Các mẫu mã nộp Thông báo chương trình khuyến mại:

– Thương nhân

được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau

:

    a) Nộp 01 giấy tờ

thông báo qua đường bưu điện

đến các Sở Công Thương

điểm tổ chức khuyến mại

;

    b) Nộp 01 giấy tờ thông báo

trực tiếp tại trụ sở

các Sở Công Thương điểm tổ chức khuyến mại;

    c) Nộp 01 giấy tờ thông báo

qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử

hoặc

kèm bạn dạng scan

Thông báo thực hiện nay khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;

    d) Sử dụng

khối mạng lưới server dịch vụ công trực tuyến

do Sở Công Thương cung cấp.

=> Chi tiết việc nộp trực tiếp hoặc qua mạng: Các bạn liên hệ trực tiếp với Sở Công Thương điểm DN tổ chức khuyến mại nhé.

———————————————————————————-

 

4. Hồ sơ thông báo chương trình khuyến mại vơi Sở Công Thương:

01 Thông báo thực hiện nay khuyến mại theo Mẫu số 01

Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81.

 Tải về tại đây:

—————————————————————-

5. Nội dung thông báo thực hiện nay khuyến mại bao héc tàm tất cả:

    a) Tên thương nhân thực hiện nay khuyến mại;

    b) Tên chương trình khuyến mại;

    c) Địa bàn thực hiện nay khuyến mại (các tỉnh, thành phố điểm thương nhân thực hiện nay khuyến mại);

    d) Hình thức khuyến mại;

    đ) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

    e) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

    g) Thời gian thực hiện nay khuyến mại;

    h) Khách mặt hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng trọn khuyến mại);

    i) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

    k) Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại.

    l) Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện nay chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện nay, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện nay trong chương trình.

 ——————————————————————————————

 

6. Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã thông báo phải được cơ quan lại cai quản lý đất nước công khai bởi các mẫu mã phù hợp

(văn bạn dạng, trang tin điện tử hoặc các mẫu mã khác có tác dụng tương đương)

ko sớm rộng thời gian chính thức phát động của chương trình khuyến mại

.

– Nội dung thông tin phải công khai bao héc tàm tất cả:

    a) Tên thương nhân thực hiện nay;

    b) Nội dung chi tiết chương trình;

    c) Thời gian thực hiện nay khuyến mại;

    d) Địa bàn thực hiện nay khuyến mại.

 

——————————————————————————————–

 

VI: Thủ tục

Đăng ký

phát động và sinh hoạt giải trí động khuyến mại:

Căn cứ theo Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP 

quy định Đăng ký phát động và sinh hoạt giải trí khuyến mại

 như sau:

1. Thương nhân thực hiện nay thủ tục hành chính

đăng ký

phát động và sinh hoạt giải trí khuyến mại và

phải được cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền xác nhận

trước Khi thực hiện nay chương trình khuyến mại theo mẫu mã

quy định tại Điều 13 Nghị định này và các mẫu mã khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.

2. Cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này bao héc tàm tất cả:

    a)

Sở Công Thương

đối với chương trình khuyến mại

mang tính may rủi

thực hiện nay

trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố

trực thuộc trung ương;

    b)

Bộ Công Thương

đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện nay

trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố

trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại

theo các mẫu mã khác

.

3. Các mẫu mã đăng ký phát động và sinh hoạt giải trí khuyến mại:

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau:

    a) Nộp 01 giấy tờ đăng ký

qua đường bưu điện

đến cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền;

    b) Nộp 01 giấy tờ đăng ký

trực tiếp tại trụ sở

cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền;

    c) Sử dụng

khối mạng lưới server dịch vụ công trực tuyến

do cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền cung cấp.

 

=> Chi tiết việc nộp trực tiếp hoặc qua mạng: Các bạn liên hệ trực tiếp với Sở Công Thương điểm DN tổ chức khuyến mại nhé.

– Nếu DN bạn đăng ký chương trình khuyến mại tại Hà Nôi

: Có thể liên hệ với 

Cục Xúc tiến thương mại – 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN Thủ Đô

(Để biết chi tiết nhé)

—————————————————————-

 

4. Hồ sơ đăng ký thực hiện nay chương trình khuyến mại bao héc tàm tất cả:

a)

01 Đăng ký thực hiện nay chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02

Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81;

Tải về:

b)

01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03

Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81;

Tải về:

c)

Mẫu bởi cớ xác định trúng thưởng

hoặc

mô tả chi tiết về bởi cớ xác định trúng thưởng

;

d) 01 Bản sao chẳng cần chứng thực

giấy tờ về chất lượng của product khuyến mại

theo quy định của pháp luật.

Như vậy

:

Hồ sơ Thông báo và Đăng ký chương trình khuyến mại gồm:

– Thông báo thực hiện nay khuyến mại theo Mẫu số 01

– Đăng ký thực hiện nay chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02

– Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03

– Mẫu bởi cớ xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bởi cớ xác định trúng thưởng;

– Bản sao chẳng cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của product khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Số lượng giấy tờ:

01 bộ

 

 —————————————————————————————-

 

5. Nội dung đăng ký thực hiện nay khuyến mại bao héc tàm tất cả:

a) Tên thương nhân thực hiện nay khuyến mại;

b) Tên chương trình khuyến mại;

c) Địa bàn thực hiện nay khuyến mại (các tỉnh, thành phố điểm thương nhân thực hiện nay khuyến mại);

d) Hình thức khuyến mại;

đ) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

e) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

g) Thời gian thực hiện nay khuyến mại;

h) Khách mặt hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng trọn khuyến mại);

i) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

k) Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại);

l) Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện nay chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện nay, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện nay trong chương trình.

——————————————————————————————–

 

6. Trong thời hạn

05 ngày làm việc

Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp giấy tờ

(căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các mẫu mã có giá trị tương đương trong ngôi trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận giấy tờ trong ngôi trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên khối mạng lưới server trong ngôi trường hợp nộp qua khối mạng lưới server dịch vụ công trực tuyến)

, cơ quan lại cai quản lý đất nước về thương mại có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này

xem xét, trả lời xác nhận

hoặc

ko xác nhận

việc

đăng ký thực hiện nay chương trình khuyến mại

của thương nhân.

    Trong ngôi trường hợp

ko xác nhận

, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật. Nội dung xác nhận hoặc ko xác nhận thực hiện nay theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81.

 ———————————————————————————————-

 

7.

Trường hợp Bộ Công Thương

là cơ quan lại xác nhận đăng ký thực hiện nay chương trình khuyến mại, Bộ Công Thương cung cấp cho Sở Công Thương điểm thương nhân tổ chức khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận để phối hợp cai quản lý.

 ————————————————————————————————

 

8. Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân

đã đăng ký

được xác nhận

phải được cơ quan lại cai quản lý đất nước công khai bởi các mẫu mã phù hợp

(văn bạn dạng, trang tin điện tử hoặc các mẫu mã khác có tác dụng tương đương)

ko sớm rộng thời gian chính thức phát động

của chương trình khuyến mại.

– Nội dung thông tin phải công khai bao héc tàm tất cả:

    a) Tên thương nhân thực hiện nay;

    b) Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại;

    c) Thời gian thực hiện nay khuyến mại;

    d) Địa bàn thực hiện nay khuyến mại.

 —————————————————————————————————–

VII. Báo cáo hiệu quả thực hiện nay chương trình khuyến mại:

Căn cứ theo Điều 21 Nghị định 81/2018/NĐ-CP 

quy định Công bố hiệu quả, trao thưởng và báo cho biết giải trình hiệu quả thực hiện nay chương trình khuyến mại

 như sau:

1. Trong ngôi trường hợp thực hiện nay chương trình khuyến mại theo các mẫu mã quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định này và các mẫu mã khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại. ->

Thời hạn

công bố hiệu quả

trúng thưởng và

trao giải thưởng

của chương trình

ko được vượt quá 45 ngày

Tính từ lúc ngày kết thúc thời gian thực hiện nay khuyến mại.

2. Báo cáo hiệu quả thực hiện nay chương trình khuyến mại:

a)

Trong thời hạn 45 ngày

Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại theo mẫu mã quy định tại Điều 13 Nghị định này và các mẫu mã khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại: -> Doanh nghiệp thực hiện nay chương trình khuyến mại

phải có văn bạn dạng báo cho biết giải trình

cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền (

điểm đã đăng ký và được xác nhận

) về hiệu quả thực hiện nay chương trình khuyến mại theo Mẫu số 07 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81.

Tải về:

 

    Trong ngôi trường hợp phải trích nộp 50% giá trị giải thưởng ko hề người trúng thưởng vào ngân sách đất nước, trong thời hạn 07 ngày làm việc Tính từ lúc lúc cảm bắt gặp báo cho biết giải trình của thương nhân, cơ quan lại cai quản lý đất nước ra quyết định thu nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng ko hề người trúng thưởng của chương trình khuyến mại theo Mẫu số 08 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định này. Trong thời hạn 15 ngày làm việc Tính từ lúc lúc cảm bắt gặp quyết định thu nộp của cơ quan lại cai quản lý đất nước, thương nhân có trách nhiệm nộp Khoản tiền 50% giá trị đã công bố của giải thưởng ko hề người trúng thưởng của chương trình khuyến mại theo quyết định.

    Trong vòng 10 ngày Tính từ lúc ngày nộp ngân sách đất nước, thương nhân có trách nhiệm gửi văn bạn dạng báo cho biết giải trình theo Mẫu số 09 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81 cho cơ quan lại cai quản lý đất nước ra quyết định thu nộp. Các chứng từ, tài liệu liên quan lại đến báo cho biết giải trình hiệu quả thực hiện nay khuyến mại phải được thương nhân lưu trữ và chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, đánh giá, giám sát.

 

b) Thương nhân thực hiện nay khuyến mại

theo các mẫu mã quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 14 và các ngôi trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 17 Nghị định 81

ko phải báo cho biết giải trình hiệu quả thực hiện nay khuyến mại

.

(Nhưng phải theo quy định khoản 3 bên dưới đây)

3. Thương nhân thực hiện nay chương trình khuyến mại theo các mẫu mã ngoài các mẫu mã quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này

có trách nhiệm

thông báo công khai thông tin về hiệu quả thực hiện nay khuyến mại tại địa điểm khuyến mại hoặc trên phương tiện thông tin hoặc trên website của thương nhân

(nếu có website)

.

– Nội dung thông tin phải thông báo công khai gồm:

    a) Tên chương trình khuyến mại;

    b) Địa bàn thực hiện nay khuyến mại (các tỉnh, thành phố điểm thương nhân thực hiện nay khuyến mại);

    c) Hình thức khuyến mại;

    d) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

    đ) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

    e) Thời gian thực hiện nay khuyến mại;

    g) Khách mặt hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng trọn khuyến mại);

    h) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng đã trao của chương trình khuyến mại.

 

——————————————————————————————

Một số chú ý Khi thực hiện nay chương trình khuyến mại:

– Thương nhân thực hiện nay khuyến mại

ko được chấm dứt

việc thực hiện nay chương trình khuyến mại trước

thời hạn đã công bố

hoặc đã được cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền

xác nhận

,

trừ các ngôi trường hợp quy định bên dưới đây

:

    1. Trong ngôi trường hợp bất khả kháng, việc chấm dứt chương trình khuyến mại trước thời hạn phải được thông báo công khai tới quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng và cơ quan lại cai quản lý đất nước về thương mại có thẩm quyền.

    2. Trong ngôi trường hợp thương nhân thực hiện nay khuyến mại ko hề số lượng product, dịch vụ khuyến mại hoặc product, dịch vụ dùng để khuyến mại, phát hành ko hề số lượng bởi cớ xác định trúng thưởng đã công bố hoặc đã được cơ quan lại cai quản lý đất nước xác nhận, việc chấm dứt thực hiện nay chương trình khuyến mại chỉ được thực hiện nay sau Khi thương nhân thực hiện nay thông báo đến cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền và phải đảm bảo đầy đủ quyền lợi quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng đã tham gia chương trình.

    3. Trong ngôi trường hợp bị cơ quan lại cai quản lý đất nước yêu cầu chấm dứt việc thực hiện nay toàn bộ hoặc một phần chương trình khuyến mại của thương nhân, việc chấm dứt thực hiện nay chương trình phải được thương lực lượng lao động bố công khai theo một trong các cách thức quy định tại Điều 98 Luật thương mại, trên website của thương nhân (nếu có website) và phải đảm bảo thương nhân sẽ thực hiện nay đầy đủ các cam kết với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng đã tham gia chương trình khuyến mại đó; trừ ngôi trường hợp trong chương trình khuyến mại đó có sử dụng product, dịch vụ cấm marketing thương mại, product, dịch vụ giới hạn marketing thương mại, product chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng để khuyến mại hoặc có sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người bên dưới 18 tuổi hoặc có sử dụng thuốc lá, rượu, thuốc chữa bệnh để khuyến mại (trừ ngôi trường hợp dùng thuốc chữa bệnh để khuyến mại cho thương nhân marketing thương mại thuốc) bên dưới mọi mẫu mã. Thương nhân bị cơ quan lại cai quản lý đất nước yêu cầu chấm dứt thực hiện nay chương trình khuyến mại Khi:

    a) Vi phạm các quy định tại Điều 100 Luật thương mại và Điều 3 Nghị định này;

    b) Không thực hiện nay hoặc thực hiện nay ko đúng hoặc ko đầy đủ các nội dung trong thể lệ chương trình khuyến mại đã đăng ký tại cơ quan lại cai quản lý đất nước về thương mại có thẩm quyền.

– Việc thực hiện nay khuyến mại phải đảm bảo: 

Không đưa ra điều khiếu nại để quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng được hưởng trọn khuyến mại là

phải từ bỏ

,

từ chối

hoặc

đổi product, dịch vụ

của thương nhân, tổ chức khác;

Không được sử dụng hiệu quả xổ số

để làm hiệu quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để tặng, thưởng trong các chương trình khuyến mại theo mẫu mã quy định tại Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.

 

————————————————————————–

Xem thêm:

________________________________________

__________

Tài Liệu Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại với sở công thương 2021-09-05 16:54:00

#Thủ #tục #đăng #ký #chương #trình #khuyến #mại #với #sở #công #thương