Thưa thầy thưa các bác cô chú anh chị , con , em mới vào nhóm con bị mắc bệnh tiểu đường 6 năm mọi người cho con xin cá 1533202120358683

Thưa thầy thưa các bác cô chú anh chị , con , em mới vào nhóm con bị mắc bệnh tiểu đường 6 năm mọi người cho con xin cách chữa theo khí công y đạo với ạ , ??? con cảm ơn nhiều ạ

Author Y_Họ_Bổ_Sung_Khí_Công_Y_Đạo#Thưa #thầy #thưa #các #bác #cô #chú #anh #chị #con #mới #vào #nhóm #con #bị #mắc #bệnh #tiểu #đường #năm #mọi #người #cho #con #xin #cá