Mục lục bài viết

Thủ Thuật về Thực hiện giao thoa ánh sáng 2 khe young cách nhau a=1 2mm Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-04-04 08:19:16,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Thực hiện giao thoa ánh sáng 2 khe young cách nhau a=1 2mm. You trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin được tương hỗ.

509

Thực hiện giao thoa ánh sáng với khe Y-âng cách nhau 1,2 mm có tầm khoảng chừng vân là một trong những mm. Di chuyển màn ảnh ra xa hai khe thêm 50 cm, thì khoảng chừng vẫn là một trong những,25 mm. Bước sóng của ng 12 mm . s ánh sáng dùng trong thí nghiệm là A. 0,50 µm. B.0,60 µm C. 0,54 µm. D. 0,66 µm

Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Yâng cách nhau a = 1 mm. Di chuyển màn ảnh ( E) ra xa hai khe thêm một đoạn 50 cm thì khoảng chừng vân trên màn tăng thêm 0,3 mm. Bước sóng của bức xạ dùng trong thí nghiệm là

A. 400 nm

B. 500 nm

C. 540 nm

D. 600 nm

Đáp án đúng chuẩn

Xem lời giải

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Thực hiện giao thoa ánh sáng 2 khe Young cách nhau a = 1 , 2   m m có tầm khoảng chừng vân là 1mm. Di chuyển màn ảnh E ra xa 2 khe Young thêm 50cm, thì khoảng chừng vân là một trong những,25mm. Tính bước sóng của bức xạ trong thí nghiệm.

A. 0,50μm.                  

B. 0,60μm.                

C. 0,54μm.                

D. 0,66μm.

Các vướng mắc tương tự

Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Yâng cách nhau a = 1mm. Di chuyển màn ảnh (E) ra xa hai khe thêm một đoạn 50 cm thì khoảng chừng vân trên màn tăng thêm 0,3 mm. Bước sóng của bức xạ dùng trong thí nghiệm là

A. 400 nm

B. 500 nm

C. 540 nm

D. 600 nm

Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Yâng cách nhau a = 1 mm. Di chuyển màn ảnh ( E) ra xa hai khe thêm một đoạn 50 cm thì khoảng chừng vân trên màn tăng thêm 0,3 mm. Bước sóng của bức xạ dùng trong thí nghiệm là

A. 400 nm

B. 500 nm

C. 540 nm

D. 600 nm

Trong thí nghiệm Y‒âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe 1 mm. Nếu dịch chuyển màn ra xa mặt phẳng hai khe một đoạn 50cm thì khoảng chừng vân trên màn tăng thêm 0,3 mm. Bước sóng của bức xạ dùng trong thí nghiệm là

A. 400 nm 

B. 600 nm 

C. 540 nm

D. 500 nm

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng chừng cách giữa hai khe là a = 1 m m , khoảng chừng cách từ hai khe đến màn là D = 2   m . Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ 1 = 500 n m   và  λ 2 = 600 n m vào hai khe thì thấy trên màn có những vị trí tại đó vân sáng của hai bức xạ trùng nhau. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vị trí trùng nhau đó là:

A. 4 mm                      

B. 5 mm                  

C. 6 mm                      

D. 7,2 mm

Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I-âng. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng  , khoảng chừng cách giữa hai khe a = 1mm. Khi khoảng chừng cách từ màn chắn chứa hai khe đến màn ảnh là D thì quan sát thấy trên đoạn MN dài 12mm ở màn ảnh có n vân sáng, kể cả hai vân sáng ở M và N. Tịnh tiến màn ảnh theo phía ra xa màn chắn chứa hai khe một đoạn 50cm thì trên đoạn MN bớt đi 2 vân sáng (tại M và N vẫn đang còn vân sáng). Giá trị của D là:

A. 1m

B. 1,5m

C. 2,5m

D. 2m

Thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng với nguồn đơn sắc phát ra bức xạ có bước sóng   λ . Biết khoảng chừng cách giữa hai khe là 1mm. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân TT 4,2mm là một vân sáng bậc 5. Di chuyển màn quan sát ra xa hai khe một khoảng chừng 0,6m thì thấy M lúc nó lại là một vân tối và trong quy trình dịch chuyển có quan sát được một lần M là vân sáng. Giá trị của  λ là

A. 700nm

B. 500nm

C. 600nm

D. 400nm

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng chừng 0,5 mm, khoảng chừng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là một trong những,5 m. Hai khe được chiếu sáng bằng bức xạ có bước sóng 0,6 μ m . Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng TT một khoảng chừng 5,4 mm có

A. Vân sáng bậc 3

B. Vân tối bậc 3

C. Vân sáng bậc 4

D. Vân tối bậc 4

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng chừng cách giữa hai khe là a   =   1 m m , khoảng chừng cách từ hai khe đến màn quan sát D   =   2 m . Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ 1 = 0 , 6 μ m  và λ 2 = 0 , 5 μ m vào hai khe thì thấy trên màn có những vị trí tại đó vân sáng của hai bức xạ trùng nhau, gọi là vân trùng. Trên khoảng chừng rộng L   =   28   m m miền có giao thoa ánh sáng đối xứng nhau qua vân sáng ở chính giữa có bao nhiêu vân trùng?

A. 4

B. 7

C. 6

D. 5

Reply
2
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Tải Thực hiện giao thoa ánh sáng 2 khe young cách nhau a=1 2mm ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Review Thực hiện giao thoa ánh sáng 2 khe young cách nhau a=1 2mm tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Thực hiện giao thoa ánh sáng 2 khe young cách nhau a=1 2mm “.

Thảo Luận vướng mắc về Thực hiện giao thoa ánh sáng 2 khe young cách nhau a=1 2mm

You trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Thực #hiện #giao #thoa #ánh #sáng #khe #young #cách #nhau #2mm Thực hiện giao thoa ánh sáng 2 khe young cách nhau a=1 2mm