Thuê tài sản của cá nhân để làm trụ sở văn phòng
Thuê tài sản của cá nhân để phục vụ sản xuất kinh doanh
Hồ sơ để ghi nhận các chi phí thuê được trừ khi quyết toán thuế TNDN là gì?
Làm tờ khai thuế cho thuê tài sản mẫu 01/TTS như thế nào?

Anh chị em xem quá nhé!

613717745fe6a