Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử Mẫu 01 Nghị định 119 2022

Tờ khai Mẫu 01 Nghị định 119 – Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đổi thay thông tin dùng hóa đơn điện tử; Cách điền Mẫu 01 Nghị định 119 yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử.

Mẫu 01 Tờ khai Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

(Kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ)

——————————————————————————

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

TỜ KHAI

Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Tên người nộp thuế:

đánh ty kế toán tài chính Thiên Ưng

Mã số thuế:

0106208569

Người can dự:

Lã văn Nam

Địa chỉ can hệ:

Số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN Thủ Đô

Địa chỉ thư điện tử:

[email protected]

Điện thoại can hệ:

Theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ, chúng tôi/tôi thuộc đối tượng dùng hóa đơn điện tử. Chúng tôi/tôi đăng ký/thay đổi thông tin đã đăng ký với cơ quan lại thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

– vận dụng hóa đơn điện tử:

□ Có mã của cơ thuế quan lại

□ Không có mã của cơ thuế quan lại

– Đăng ký giao thiệp qua:

□ Cổng thông báo điện tử của Tổng cục Thuế (theo khoản…Điều …Nghị định)

□ Tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử

– Loại hóa đơn dùng:

□ Hóa đơn GTGT

□ Hóa đơn buôn bán sản phẩm

□ Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

□ Các loại hóa đơn khác

– Danh sách chứng thư số sử dụng:

STT

Tên tổ chức cơ quan lại chứng thực/cấp/đánh nhận chữ ký số, chữ ký điện tử

Số sê-ri chứng thư

kì thời hạn chứng thư số

Hình thức đăng ký (Thêm mới, gia hạn, ngừng dùng)

Từ ngày

Đến ngày

01

NEWTEL-CA v2

54 01 01 09 ff d6 af ca 46 5f b1 49 74 fe 6a e5

04/05/2019

11/08/2022

Thêm mới

Chúng tôi cam kết trọn vẹn chịu bổn phận trước pháp luật về tính chính xác, chân thực của nội dung nêu trên và thực hành theo đúng quy định của luật pháp./.

……

, ngày

……..

tháng

…..

năm

…..

NGƯỜI NỘP THU

hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THU

(Chữ ký s

, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

—————————————————————————–

Tờ khai Mẫu 01 Nghị định 119 về tại đây:

Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi đề nghị vào mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

Xem thêm

:

.

—————————————————————–

Tác_Giả_2 chúc bạn thành tiến đánh!

—————————————————————–

Scr Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử Mẫu 01 Nghị định 119 2021-08-31 14:20:00

#Tờ #khai #đăng #ký #sử #dụng #hóa #đơn #điện #tử #Mẫu #Nghị #định