Trích xuất văn bạn dạng trước/sau lốt kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng hoặc chuỗi ký tự động loại nhì vào Excel? 2021-04-21 06:41:00

Trích xuất văn bạn dạng trước lốt kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng loại nhì hoặc lốt phẩy cùng với công thức
Để lấy văn bạn dạng trước lốt kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng loại nhì, vui lòng sử dụng công thức sau:
Nhập công thức này: = IF(ISERROR(FIND “”,A2,FIND(“”,A2,một)+một)),A2,LEFT(A2,FIND(“”,A2,FIND(“”,A2,một)+một))) vào một trong những ô trống khu vực nhiều bạn đọc lấy nhu yếu ớt mong muốn xác lập khu vực hiệu trái, ví như C2 , tiếp tiếp sau kéo con chiếc chuột xuống nhiều ô nhiều bạn đọc lấy nhu yếu ớt mong muốn đựng chấp công thức này và toàn bộ văn bạn dạng trước tầm chừng Trắng loại nhì và sẽ và đang được trích xuất kể từ từng ô, coi hình ảnh chụp monitor:

Lưu ý : Nếu nhiều bạn đọc lấy nhu yếu ớt mong muốn trích xuất văn bạn dạng trước lốt phẩy loại nhì hoặc nhiều lốt phân tách khác, vui lòng thay cho thế tầm chừng Trắng vào công thức bởi vì thế lốt phẩy hoặc nhiều lốt phân kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng loại nhì Khi nhiều bạn đọc cần. Chẳng hạn như: =IF(ISERROR(FIND(“,”,A2,FIND(“,”,A2,một)+một)),A2,LEFT(A2,FIND(“,”,A2,FIND(“,”),A2,một)+một))) .

Trích xuất văn bạn dạng sau lốt kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng loại nhì hoặc lốt phẩy cùng với công thức
Để trả về văn bạn dạng sau lốt kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng loại nhì, công thức sau trọn vẹn tuy rằng thế cho dù góp nhiều bạn đọc.
Vui lòng nhập công thức này: =MID(A2,FIND(“”,A2,FIND(“”,A2)+một)+một,256) vào một trong những ô trống nhằm mò hiệu trái, tiếp tiếp sau kéo chốt điền xuống nhiều ô nhằm điền vào công thức này và toàn bộ văn bạn dạng sau lốt kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng loại nhì và sẽ và đang được trích xuất và một khi, hãy coi hình ảnh chụp monitor:

Lưu ý: Nếu nhiều bạn đọc lấy nhu yếu ớt mong muốn trích xuất văn bạn dạng sau lốt phẩy loại nhì hoặc nhiều lốt phân kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng loại nhì, nhiều bạn đọc Chỉ Cần thay cho thế tầm chừng Trắng bởi vì thế lốt phẩy hoặc nhiều lốt phân kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng loại nhì vào công thức Khi mong muốn thiết. Chẳng hạn như: =MID(A2,FIND(“,”,A2,FIND(“,”,A2)+một)+một,256) .
Nguồn: extendoffice

Post Trích xuất văn bạn dạng trước/sau lốt kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng hoặc chuỗi ký tự động loại nhì vào Excel?


2021-04-21 06:41:00 #Trích #xuất #văn #bạn dạng #trướcsau #lốt #kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng #hoặc #chuỗi #ký #tự động #loại #nhì #vào #Excel