Trích xuất văn bạn dạng trước/sau lốt kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng hoặc chuỗi ký tự động vào Excel? 2021-04-21 02:57:00

quý quan lại quý khách khứa hàng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù chóng vánh trích xuất văn bạn dạng trước tầm chừng Trắng kể từ list chỉ bởi vì thế cách thức dùng công thức.
Chọn một ô trống và nhập công thức này =LEFT(A1,(FIND(“”,A1,một)-một)) (A1 là ô lần đầu của list nhiều bạn đọc lấy nhu yếu ớt mong muốn trích xuất văn bạn dạng) và nhấn nút Enter .

Lưu ý : (một) Nếu nhiều bạn đọc lấy nhu yếu ớt mong muốn trích xuất văn bạn dạng trước hoặc sau lốt phẩy, nhiều bạn đọc cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù biến thay đổi ” ” thành “,” ; trọn vẹn tuy rằng thế cho dù thực hiện ni tương tự động cùng với chuỗi ký tự động khác. (2) Nếu nhiều bạn đọc chỉ mong muốn trích xuất văn bạn dạng sau lốt kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng, hãy dùng công thức này =MID(A1,FIND(“”,A1)+một,256) . (3) Phương pháp này trích xuất văn bạn dạng bởi vì thế tầm chừng trống lần input không ít ô được chỉ thị. Nếu lấy khá nhiều thoáng mát rãi lớn một tầm chừng Trắng vào ô, ví như “Thich Net Dot Com”, công thức =MID(A1,FIND(“”,A1)+một,256) nối tiếp trích xuất toàn bộ nhiều ký tự động sau tầm chừng Trắng lần đầu.

Tài Liệu Trích xuất văn bạn dạng trước/sau lốt kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng hoặc chuỗi ký tự động vào Excel?


2021-04-21 02:57:00 #Trích #xuất #văn #bạn dạng #trướcsau #lốt #kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng #hoặc #chuỗi #ký #tự động #vào #Excel