Thủ Thuật về Trong Hệ thống phục vụ nhu yếu nhiên liệu và không khí của động cơ điêzen có máy bầu lọc Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-04-06 08:37:12,Bạn Cần biết về Trong Hệ thống phục vụ nhu yếu nhiên liệu và không khí của động cơ điêzen có máy bầu lọc. Quý khách trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Admin được tương hỗ.

787

Hệ thông phục vụ nhu yếu nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen
Biết được trách nhiệm, cấu trúc chung và nguyên lí thao tác của khối mạng lưới hệ thống phục vụ nhu yếu nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen.
Đọc được sơ đồ khối của khối mạng lưới hệ thống.
I – NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM của sự việc hình thành HOÀ KHÍ Ồ ĐỘNG Cơ ĐIÊZEN
Nhiệm vụ
Hệ thống phục vụ nhu yếu nhiên liệu và không khí (còn gọi là hệ thông nhiên liệu) trong động cơ điêzen có trách nhiệm phục vụ nhu yếu nhiên liệu và không khí sạch vào xilanh phù thích phù hợp với những chê độ thao tác của động cơ.
Đặc điểm của sự việc hình thành hoà khí
Sự hình thành hoà khí ở động cơ điêzen có những điểm lưu ý sau :
Nhiên liệu được phun vào xilanh động cơ ở cuối kì nén. Áp suất của nhiên liệu phun vào xilanh do bơm cao áp tạo ra rất rộng để đảm bảo sự phun tơi và hoà trộn tốt.
Các quyết sách thao tác của động cơ trọn vẹn tuỳ thuộc vào lượng nhiên liệu cấp vào xilanh trong mồi quy trình. Việc trấn áp và điều chỉnh lượng nhiên liệu cấp vào xilanh do bơm cao áp đảm nhiệm. Vì vậy, bơm cao áp sẽ là bộ phận quan trọng nhất của khối mạng lưới hệ thống.
‘X So sánh điểm lưu ý sự hình thành hoà khí ở động cơ điêzen và động cơ xăng.
n – CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC
Câ’u tạo
Hình 28.1 trình làng những bộ phận chính của một loại khối mạng lưới hệ thống nhiên liệu động cơ điêzen.
Hình 28.1. Sơ đồ khối khối mạng lưới hệ thống nhiên liệu động cơ điêzen
So với khối mạng lưới hệ thống nhiên liệu động cơ xăng, trong hệ thông nhiên liệu động cơ điêzen có một sô bộ phận khác lạ sau :
Bơm cao áp có trách nhiệm phục vụ nhu yếu nhiên liệu với áp suất cao, đúng thời gian và lượng phù thích phù hợp với chê độ thao tác của động cơ tới vòi phun để phun vào xilanh động cơ. Để tiến hành những trách nhiệm này, pit-tông của bơm cao áp có câu tạo đặc biệt quan trọng, pit-tông và xilanh của bơm được chê tạo với độ đúng chuẩn rất cao, khe hở giữa nó rất nhỏ.
Vòi phun có trách nhiệm phun tơi nhiên liệu vào xilanh để quy trình hình thành hoà khí trình làng hoàn hảo nhất, tạo Đk tốt cho quy trình cháy – dãn nở. Thời điểm khởi đầu và kết thúc quy trình phun đều do áp suất nhiên liệu quyết định hành động. Do vậy, vòi phun cũng luôn có thể có cấu trúc đặc biệt quan trọng và được chê tạo với độ đúng chuẩn rất cao.
Do khe hở giữa pit-tông và xilanh của bơm cao áp, giữa kim phun và thân của vòi phun rất nhỏ nên những cặn bẩn có kích thước nhỏ dề gây kẹt và làm mòn những rõ ràng. Bầu lọc tinh có trách nhiệm lọc sạch những cặn bẩn có kích thước rất nhỏ lẫn trong nhiên liệu đê đảm bảo chất lượng thao tác, độ bền của bơm cao áp và vòi phun.
Do cấu trúc và nguyên lí thao tác của bơm cao áp và vòi phun, vẫn còn đấy một lượng nhiên liệu bị rò qua khe hở giữa những rõ ràng (dù đã được sản xuất với độ đúng chuẩn cao) nên trong hệ thông có đường hồi nhiên liệu từ bơm cao áp và vòi phun về thùng chứa.
Nguyên lí thao tác
Khi động cơ thao tác, ở kì nạp, không khí được hút qua bầu lọc khí, đường ông nạp và cửa nạp đi vào xilanh ; ở kì nén, chỉ có khí ở trong xilanh bị nén.
Nhiên liệu được bơm hút từ thùng nhiên liệu, được lọc qua những bầu lọc thô và tinh rồi đưa tới khoang chứa của bơm cao áp. Cuối kì nén, bơm cao áp bơm một lượng nhiên liệu nhất định với áp suất cao vào vòi phun đê phun vào xilanh động cơ. Nhiên liệu hoà trộn với khí nén tạo thành hoà khí rồi tự bốc cháy.
(2. Hãy xác lập những đường nhiên liệu, hàng không khí và đường hồi nhiên liệu trên sơ đổ hình 28.1..
Câu hỏi
Trình bày trách nhiệm và nguyên lí thao tác của khối mạng lưới hệ thống nhiên liệu động cơ điêzen.
Tại sao nhiên liệu phun vào xilanh lại phải có áp suất cao ?
Tại sao trong khối mạng lưới hệ thống lại sở hữu thêm bầu lọc tinh ?

Câu 1. Trình bày trách nhiệm và nguyên lí thao tác của khối mạng lưới hệ thống nhiên liệu động cơ điêzen.
– Nhiệm vụ: Cung cấp nhiên liệu và không khí sạch vào xilanh phù thích phù hợp với yêu cầu những quyết sách thao tác của động cơ.
– Nguyên lí thao tác

Khi động cơ thao tác, ở kì nạp, không khí được hút qua bầu lọc khí, đường ống nạp và cửa nạp đi vào xilanh ; ở kì nén. chỉ có khí ở trong xilanh bị nén.
Nhiên liệu được bơm hút từ thùng nhiên liệu, được lọc qua những bầu lọc thô và tinh rồi đưa tới khoang chứa của bơm cao áp. Cuối kì nén, bơm cao áp bơm một lượng nhiên liệu nhất định với áp suất cao vào vòi phun đổ phun vào xilanh động cơ. Nhiên liệu hoà trộn với khí nén tạo thành hoà khí rồi tự bốc cháy.

Câu 2. Tại sao nhiên liệu phun vào xilanh lại phải có áp suất cao?

Nhiên liệu được phun vào xilanh ở áp suất cao là vì khi nhiên liệu cháy sẽ làm kích nổ, giảng nở không khí bên trong xilanh làm đẩy pittông. ở một số trong những động cơ lớn không dùng puri để đánh lửa mà động cơ sẽ nén khí kèm nhiên liệu ở áp suất cao gây ra kích nổ mà không cần thiết phải có tia lửa nào.

Câu 3. Tại sao trong khối mạng lưới hệ thống lại sở hữu thêm bầu lọc tinh?

Do cấu trúc và nguyên lí thao tác của bơm cao áp và vòi phun, vẫn còn đấy một lượng nhiên liệu bị rò qua khe hở giữa những rõ ràng (dù đã được sản xuất với độ đúng chuẩn cao) nên trong khối mạng lưới hệ thống có đường hồi nhiên liệu từ bơm cao áp và vòi phun về thùng chứa.

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Câu 1: Nhiệm vụ của khối mạng lưới hệ thống nhiên liệu trong động cơ điêzen là:

A. Cung cấp nhiên liệu vào xilanh

B. Cung cấp không khí vào xilanh

C. Cung cấp nhiên liệu và không khí vào xilanh

D. Cung cấp nhiên liệu và không khí sạch vào xilanh

Hiển thị đáp án

Câu 2: Sơ đồ khối của khối mạng lưới hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen có khối nào?

A. Các cảm ứng

B. Bộ điều khiển và tinh chỉnh phun

C. Bộ trấn áp và điều chỉnh áp suất

D. Bơm cao áp

Hiển thị đáp án

Câu 3: Khối nào tại đây không thuộc sơ đồ khối khối mạng lưới hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen?

A. Bơm chuyển nhiên liệu

B. Bơm cao áp

C. Bầu lọc tinh

D. Thùng xăng

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Vì đấy là động cơ điêzen

Câu 4: Phát biểu nào tại đây đúng? Bơm chuyển nhiên liệu hút nhiên liệu từ thùng, qua bầu lọc thô, qua bầu lọc tinh tới:

A. Bơm cao áp

B. Vòi phun

C. Xilanh

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Hiển thị đáp án

Câu 5: Phát biểu nào tại đây đúng: nhiên liệu được phun vào xilanh động cơ ở:

A. Kì nén

B. Cuối kì nén

C. Kì nạp

D. Kì thải

Hiển thị đáp án

Câu 6: Đường hồi nhiên liệu từ bơm cao áp về thùng nhiên liệu là vì?

A. Áp suất nhiên liệu ở vòi phun quá cao

B. Áp suất nhiên liệu ở bơm cao áp quá cao

C. Nhiên liệu bị rò rỉ ở bơm cao áp

D. Giảm áp suất trên đường ống

Hiển thị đáp án

Câu 7: Nhiệm vụ của bơm cao áp là:

A. Cung cấp nhiên liệu với áp suất cao tới vòi phun

B. Cung cấp nhiên liệu đúng thời gian vào vòi phun

C. Cung cấp nhiên liệu với lượng phù thích phù hợp với quyết sách thao tác của động cơ tới vòi phun

D. Cả 3 đáp án trên

Hiển thị đáp án

Câu 8: Chọn phát biểu đúng: Ở khối mạng lưới hệ thống nhiên liệu của động cơ điêzen:

A. Thùng nhiên liệu chứa xăng

B. Chỉ có một bầu lọc

C. Đường hồi từ vòi phun về thùng nhiên liệu để giảm áp suất ở vòi phun

D. Bơm chuyển nhiên liệu hút nhiên liệu điêzen

Hiển thị đáp án

Câu 9: Nhiên liệu được phun vào xilanh của động cơ ở:

A. Kì nạp

B. Kì nén

C. Cuối kì nén

D. Đầu kì nén

Hiển thị đáp án

Câu 10: Ở động cơ điêzen, kì nén có trách nhiệm nén:

A. Nhiên liệu điêzen

B. Không khí

C. Hòa khí

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Hiển thị đáp án

Câu 11. Bộ phận nào tại đây có trách nhiệm loại bỏ các tạp. chất ra khỏi nhiên liệu như cặn bẩn, nước,…?

A. Nút xả nước

B. Bầu lọc nhiên liệu

C. Ống thoát khí

D. Bơm chuyển nhiên liệu

Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Bầu lọc nhiên liệu có trách nhiệm loại bỏ các tạp. chất ra khỏi nhiên liệu như cặn bẩn, nước,…

Câu 12. Khi động cơ thao tác, ở kì nào không khí được hút  qua bầu lọc khí nạp vào xilanh?

A. kì nạp

B. kì nén

C. kì cháy

D. toàn bộ đều sai

Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Ở kì nạp, pit-tông đi xuống, không khí được hút từ ngoài vào xilanh do sự chênh lệch áp suất.

Câu 13. Chọn phát biểu đúng:

A. Khi động cơ thao tác, ở kì nạp, không khí được hút  qua bầu lọc khí nạp vào xilanh; ở kì nén chỉ có khí trong xilanh bị nén.

B. Khi động cơ thao tác, ở kì nạp, không khí được hút  qua bầu lọc khí nạp vào xilanh; ở kì nén chỉ có khí trong bầu lọc khí bị nén.

C. Khi động cơ thao tác, ở kì nạp, không khí được hút  qua van điện từ nạp vào xilanh; ở kì nén chỉ có khí trong xilanh bị nén.

D. Tất cả đều sai

Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Khi động cơ thao tác, ở kì nạp, không khí được hút  qua bầu lọc khí nạp vào xilanh; ở kì nén chỉ có khí trong xilanh bị nén.

Xem thêm những bài Lý thuyết và vướng mắc trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 có đáp án hay khác:

youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và san sẻ nhé! Các phản hồi không phù thích phù hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

bai-28-he-thong-cung-cap-nhien-lieu-va-khong-khi-trong-dong-co-diezen.jsp

Reply
1
0
Chia sẻ

Review Chia Sẻ Link Tải Trong Hệ thống phục vụ nhu yếu nhiên liệu và không khí của động cơ điêzen có máy bầu lọc ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Trong Hệ thống phục vụ nhu yếu nhiên liệu và không khí của động cơ điêzen có máy bầu lọc tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Trong Hệ thống phục vụ nhu yếu nhiên liệu và không khí của động cơ điêzen có máy bầu lọc “.

Hỏi đáp vướng mắc về Trong Hệ thống phục vụ nhu yếu nhiên liệu và không khí của động cơ điêzen có máy bầu lọc

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Trong #Hệ #thống #cung #cấp #nhiên #liệu #và #không #khí #của #động #cơ #điêzen #có #máy #bầu #lọc Trong Hệ thống phục vụ nhu yếu nhiên liệu và không khí của động cơ điêzen có máy bầu lọc