Kinh Nghiệm Hướng dẫn Trong tự nhiên nguyên tố đồng có hai đồng vị là và nguyên tử khối trung bình của đồng là 63 , 54 2022

Cập Nhật: 2022-04-06 22:26:11,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Trong tự nhiên nguyên tố đồng có hai đồng vị là và nguyên tử khối trung bình của đồng là 63 , 54. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Tác giả đc tương hỗ.

617

18/06/2021 3,861

D. 34,18%.

Đáp án đúng chuẩn

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • D. 34,18%.
  • Đáp án D
    Giả sử % nguyên tử 65Cu và 63Cu trong tự nhiên lần lượt là x, y.
    Ta có hpt

    Phần trăm khối lượng của 63Cu trong CuCl2 là 

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là

Đáp án D
Giả sử % nguyên tử 65Cu và 63Cu trong tự nhiên lần lượt là x, y.
Ta có hpt

Phần trăm khối lượng của 63Cu trong CuCl2 là 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị là 63Cu và 65Cu. biết nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54. Phần trăm khối lượng của 63Cu  trong Cu2O là?

Xem đáp án » 18/06/2021 21,253

Đồng có 2 đồng vị 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng bằng 63,5. Tính số nguyên tử 65Cu có trong 16 gam CuSO4 khan.

Xem đáp án » 18/06/2021 17,289

Trong tự nhiên Cu có hai đồng vị: 6329Cu; 6529Cu. Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54. Thành phần % về khối lượng của  6329Cu trong CuCl2 là giá trị nào tại đây? Biết MCl = 35,5.

Xem đáp án » 18/06/2021 11,713

Trong tự nhiên đồng vị 37Cl chiếm 24,23% số nguyên tử clo. Nguyên tử khối trung bình của clo bằng 35,485. Thành phần Phần Trăm về khối lượng của 37Cl có trong HClO4 là (với 1H, 16O)

Xem đáp án » 18/06/2021 7,659

Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị là 63Cu và 65Cu trong số đó đồng vị 65Cu chiếm 27% về số nguyên tử. Phần trăm khối lượng của 65Cu trong CuSO4.5H2O là

Xem đáp án » 18/06/2021 5,364

Nguyên tố X có hai đồng vị X1 và X2. Tổng số hạt không mang điện trong X1 và X2 là 90. Nếu cho một,2 gam Ca tác dụng với một lượng X vừa đủ thì thu được 5,994 gam hợp chất CaX2. Biết tỉ lệ số nguyên tử X1 : X2 = 9 : 11. Số khối của X1, X2 lần lượt là

Xem đáp án » 18/06/2021 4,772

Trong tự nhiên, nguyên tố clo có hai đồng vị bền là Cl1735  và C1737l, trong số đó đồng vị Cl1735 chiếm 75,77% về số nguyên tử. Phần trăm khối lượng của Cl1737 trong CaCl2 là

Xem đáp án » 18/06/2021 4,554

Trong tự nhiên kali gồm 3 đồng vị 39K chiếm 93,26% và đồng vị 40K chiếm 0,012% và đồng vị 41K. Brom là hỗn hợp hai đồng vị 79Br và 81Br với nguyên tử khối trung bình của Br là 79,92. Thành phần % khối lượng của 39K trong KBr là

Xem đáp án » 18/06/2021 3,192

Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị là 63Cu và 65Cu, trong đó tỉ lệ số nguyên tử 63Cu : 65Cu = 81 : 219. Nếu hoàn tan một miếng đồng nặng 19,062 gam bằng dung dịch HNO3 loãng thì thể tích khí NO (đktc) thu được là:

(3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O)

Xem đáp án » 18/06/2021 2,275

Nitơ trong vạn vật thiên nhiên là hỗn hợp gồm hai đồng vị là 147N (99,63%) và A7N (0,37%). Trong HNO3 14N chiếm 22,1387% khối lượng. Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai của Nitơ là:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,727

Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Thành phần % khối lượng của 37Cl trong KClO3 là (cho K = 39, O = 16)

Xem đáp án » 18/06/2021 1,119

Trong tự nhiên Si có ba đồng vị bền 2814Si chiếm 92,23%, 2914Si chiếm 4,67% còn sót lại là 3014Si.P

hần trăm khối lượng của 2914Si trong Na2SiO3

(Biết Na = 23 , O = 16):

Xem đáp án » 18/06/2021 1,003

Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54. Tính thành phần % khối lượng của 63Cu trong CuSO4?

Xem đáp án » 18/06/2021 930

Trong nước tự nhiên, hiđro đa phần tồn tại 2 đồng vị 1H và 2H. Biết nguyên tử khối trung bình của hiđro trong nước nguyên chất bằng 1,008. Thành phần % về khối lượng của đồng vị 2H có trong một,000 gam nước nguyên chất là (cho: O = 16)

Xem đáp án » 18/06/2021 840

Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là

Câu hỏi: Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần Phần Trăm nguyên tử của đồng vị 63Cu là:

A 54%.

B 27%.

C 73%.

D 50%.

Đáp án

C

– Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Công thức tính NTK trung bình:

(bar M = dfracx_1.A_1 + … + x_nA_n100) với x1, …, xn là Phần Trăm số nguyên tử của những đồng vị có số khối A1, …, An

Giải rõ ràng:

Gọi Phần Trăm số nguyên tử 63Cu là x%

Ta có: (overline M _Cu = dfrac63.x + 65.left( 100 – x right)100 = 63,54 to x = 73)

Vậy đồng vị63Cu chiếm 73% về số nguyên tử.

Đáp án C

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài kiểm tra giữa học kì I – Đề số 5 (Có lời giải rõ ràng)

Lớp 9 Hoá học Lớp 9 – Hoá học

Reply
0
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Tải Trong tự nhiên nguyên tố đồng có hai đồng vị là và nguyên tử khối trung bình của đồng là 63 , 54 ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Trong tự nhiên nguyên tố đồng có hai đồng vị là và nguyên tử khối trung bình của đồng là 63 , 54 tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Trong tự nhiên nguyên tố đồng có hai đồng vị là và nguyên tử khối trung bình của đồng là 63 , 54 “.

Giải đáp vướng mắc về Trong tự nhiên nguyên tố đồng có hai đồng vị là và nguyên tử khối trung bình của đồng là 63 , 54

You trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Trong #tự #nhiên #nguyên #tố #đồng #có #hai #đồng #vị #là #và #nguyên #tử #khối #trung #bình #của #đồng #là Trong tự nhiên nguyên tố đồng có hai đồng vị là và nguyên tử khối trung bình của đồng là 63 , 54