Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Trường hợp đặc biệt quan trọng của so sánh nhất 2022

Cập Nhật: 2022-04-07 19:08:12,You Cần kiến thức và kỹ năng về Trường hợp đặc biệt quan trọng của so sánh nhất. You trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở phía dưới để Admin được tương hỗ.

548

Cấu trúc so sánh là một cấu trúc vô cùng phổ cập và thường xuyên xuất hiện trong môi trường sống đời thường thường nhật của toàn bộ chúng ta. Khi so sánh, toàn bộ chúng ta thường so sánh đối tượng người tiêu dùng này với một hay nhiều đối tượng người tiêu dùng khác. Trong Tiếng Anh, toàn bộ chúng ta cũng luôn có thể có 3 cách so sánh đó là so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất như trên. Bài viết này sẽ trình làng tới người học những cấu trúc so sánh cũng như một số trong những lưu ý khi vận dụng những cấu trúc này.

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Phân biệt tính từ/ trạng từ ngắn và tính từ/ trạng từ dài
 • Tính từ/ Trạng từ ngắn
 • Tính từ/ trạng từ dài
 • So sánh hơn
 • Với tính từ/ trạng từ ngắn
 • Với tính từ, trạng từ dài
 • So sánh nhất
 • Với tính từ, trạng từ ngắn
 • Với tính từ, trạng từ dài
 • Một số lưu ý trong cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất
 • Cấu trúc so sánh bằng
 • Tổng kết
 • So sánh hơn
 • So sánh nhất

Phân biệt tính từ/ trạng từ ngắn và tính từ/ trạng từ dài

Trước khi trình làng tới người học những cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất, tác giả mong ước người học trọn vẹn có thể phân biệt rõ tính từ/ trạng từ ngắn và tính từ/ trạng từ dài. Việc này sẽ tương hỗ người học vận dụng đúng chuẩn những cấu trúc so sánh hơn, so sánh nhất được trình diễn ở những phần tiếp theo của nội dung bài viết.

Tính từ/ Trạng từ ngắn

Tính từ/ trạng từ ngắn là những tính từ/ trạng từ chỉ có một âm tiết.

Ví dụ:

 • big /bɪɡ/ (adj): to lớn

 • tall /tɔːl/ (adj): cao

 • hard /hɑːrd/ (adj + adv): khó/ chăm chỉ

 • fast /fɑːst/ (adj + adv): nhanh

 • quick /kwɪk/ (adj + adv): mau lẹ

Ngoài ra, một số trong những tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng đuôi: -le, -y, -ow, -er, -et cũng rất sẽ là tính từ ngắn.

Ví dụ:

 • simple /ˈsɪmpl/ (adj): đơn thuần và giản dị

 • easy /ˈiːzi/ (adj): thuận tiện và đơn thuần và giản dị

 • happy /ˈhæpi/ (adj): vui vẻ

 • narrow /ˈnærəʊ/ (adj): chật hẹp

 • clever /ˈklevə(r)/ (adj): thông minh, khôn khéo

 • quiet /ˈkwaɪət/ (adj): yên lặng, ít nói

Tính từ/ trạng từ dài

Tính từ/ trạng từ dài là tính từ có từ 2 âm tiết trở lên, ngoại trừ những từ đã được xếp vào tính từ ngắn.

Ví dụ:

 • beautiful /ˈbjuːtɪfl/ (adj): đẹp

 • intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ (adj): thông minh

 • humorous /ˈhjuːmərəs/ (adj): vui nhộn

 • carefully /ˈkeəfəli/ (adv) : thận trọng

 • interestingly /ˈɪntrəstɪŋli/ (adv): một cách thú vị

So sánh hơn

So sánh hơn là việc so sánh hai đối tượng người tiêu dùng với nhau, đối tượng người tiêu dùng này còn có tính chất, mức độ, thuộc tính nào đó nổi trội hơn đối tượng người tiêu dùng kia.

Với tính từ/ trạng từ ngắn

Cấu trúc so sánh hơn:S + V + adj/adv-er + than + Object/ Noun/ Pronoun

Trong số đó adj/adv-er là tính từ/ trạng từ ngắn thêm đuôi “er”. Các trường hợp đặc biệt quan trọng:

Trường hợp 1: Nếu tính từ/ trạng từ tận cùng bằng đuôi “y” thì ta đổi thành “i” rồi thêm đuôi “er”.

Ví dụ: tính từ “easy” tận cùng bằng đuôi “y” nên ta đổi thành “i” rồi thêm đuôi “er” easier

Trường hợp 2: Nếu trước phụ âm cuối của từ là một nguyên âm thì ta gấp hai phụ âm cuối của từ tiếp sau đó thêm “er”.

Ví dụ: tính từ “big” có phụ âm cuối là “g”, trước nó là nguyên âm “i” nên ta gấp hai phụ âm “g” tiếp sau đó thêm “er” bigger

Các thành phần còn sót lại trong câu tựa như công thức ở mục 1.

Ví dụ:

 • The Empire State Building in America is higher than the Lotte Center in Hanoi. (Tòa nhà Empire State ở Mỹ cao hơn nữa TT Lotte ở Tp Hà Nội Thủ Đô.)

 • In my house, my mom often works harder than my dad. (Ở nhà tôi, mẹ thường thao tác chăm chỉ hơn bố.)

 • My exercise is easier than yours. (Bài tập của tôi dễ hơn của bạn.)

Với tính từ, trạng từ dài

Với những tính từ, trạng từ dài, ta không cần biến hóa chúng mà chỉ việc thêm “more” trước đó.

Cấu trúc rõ ràng như sau:S + V + more + adj/adv + than + Object/ Noun/ Pronoun

Ví dụ:

 • He is more intelligent than her. (Anh ấy thông minh hơn cô ấy)

 • An sings more beautifully than Binh. (An hát hay hơn Bình)

 • My mom drives more carefully than my dad. (Mẹ tôi lái xe thận trọng hơn bố tôi.)

So sánh nhất

So sánh nhất là việc so sánh một đối tượng người tiêu dùng với nhiều đối tượng người tiêu dùng khác (từ 2 đối tượng người tiêu dùng trở lên) hoặc một tập thể để làm nổi trội một tính chất, điểm lưu ý, thuộc tính nào đó của đối tượng người tiêu dùng.

Với tính từ, trạng từ ngắn

Cấu trúc so sanh nhất:S + V + the + adj/adv-est + than + Object/ Noun/ Pronoun

Trong số đó, adj/adv-est là tính từ/ trạng từ ngắn thêm đuôi “est”. Các trường hợp đặc biệt quan trọng:

Trường hợp 1: Nếu tính từ/ trạng từ tận cùng bằng đuôi “y” thì ta đổi thành “i” rồi thêm đuôi “est”.

Ví dụ: easy easiest.

Trường hợp 2: Nếu trước phụ âm cuối của từ là một nguyên âm thì ta gấp hai phụ âm cuối của từ tiếp sau đó thêm “est”.

Ví dụ: bigger biggest.

Các thành phần còn sót lại trong câu tương tự những công thức trên.

Ví dụ:

 • Binh is the fastest runner in my class. (Bình là người chạy nhanh nhất có thể lớp tôi.)

 • At 2,716 feet,the Burj Khalifain Dubai is the tallest building in the world since 2010. (Với độ cao 2,716 feet, tòa Burj Khalifa ở Dubai là tòa nhà tốt nhất toàn thế giới từ thời gian năm 2010).

 • The Antarcticblue whaleis the biggest animal on the planet. (Cá voi xanh Antartic là loài thú hoang dã lớn số 1 trên toàn thế giới.)

 • The day I was admitted to my dream high school was the happiest day of my life. (Ngày mà tôi trúng tuyển vào trường cấp 3 mơ ước của tôi là ngày niềm hạnh phúc nhất đời sống tôi.)

Với tính từ, trạng từ dài

Với những tính từ, trạng từ dài, ta không cần biến hóa chúng mà chỉ việc thêm “the most” trước đó.

Công thức rõ ràng như sau:S + V + the most + adj/adv + than + Object/ Noun/ Pronoun

Ví dụ:

 • Nam is the most outstanding student in our class. (Nam là học viên nổi trội nhất lớp chúng tôi.)

 • Lisa (Blackpink) is voted as one of the most beautiful women in the world. (Lisa – Blackpink được bầu chọn là một trong những người dân phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời nhất toàn thế giới.)

Một số lưu ý trong cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất

 • Trong tiếng Anh, chỉ có tính từ và trạng từ có dạng so sánh. Các loại từ khác ví như danh từ, động từ,… đều không tồn tại dạng so sánh.

 • Một số tính từ và trạng từ đặc biệt quan trọng trong cấu trúc so sánh:

So sánh hơn

So sánh nhất

Good/ well

better

the best

Bad/ badly

worse

the worst

Many/ much

more

the most

Little

less

the least

far

farther/ further

the farthest/ the furthest

Ví dụ:

 • In my opinion, Taylor Swift is the best singer on the planet. (Theo tôi, Taylor Swift là ca sĩ tinh luyện trên hành tinh này.)

 • That was the worst meal I have ever eaten in my whole life. (Đó là bữa tiệc dở nhất trong đời tôi.)

Đọc thêm: Những điều nên phải ghi nhận về ‘chủ ngữ giả’ trong tiếng Anh

Cấu trúc so sánh bằng

So sánh bằng là so sánh giữa những sự vật, yếu tố với tính chất, mức độ, thuộc tính nào đó ngang nhau.

Công thức: S + V + as + adj/adv +as + Object/ Noun/ Pronoun

Trong số đó:

 • S: Chủ ngữ (Đối tượng được so sánh)

 • V: Động từ

 • adj/adv: Tính từ/ trạng từ

 • Object/ Noun/ Pronoun: Tân ngữ/ Danh từ/ Đại từ

Ví dụ:

 • An is as tall as his brother. (An cao bằng anh trai cậu ấy)

 • Mai sings as beautifully as Hang. (Mai hát hay như thể Hằng)

 • Hung doesn’t run as fast as me. (Hùng không chạy nhanh bằng tôi.)

Đọc thêm: Tính từ tiếng Anh, phân loại tính từ, cách sử dụng và ví dụ – Phần 1

Tổng kết

Như vậy, nội dung bài viết trên đã trình làng tới người học những cấu trúc so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Tác giả kỳ vọng rằng sau khoản thời hạn tìm hiểu thêm nội dung bài viết trên, người học trọn vẹn có thể sử dụng thành thạo những cấu trúc so sánh trên.

Lê Hiền Trang

So sánh hơn [Comparative] được sử dụng để so sánh hai thứ, con người hoặc hành vi trong lúc so sánh nhất [superlative] thể hiện sự vượt trội của một thứ, con người hoặc hành vi.

Có một số trong những tính từ và trạng từ có trường hợp ngoại lệ của so sánh hơn [irregular comparative] và so sánh nhất [superlative].

Trường hợp ngoại lệ của so sánh hơnso sánh nhất không theo quy tắc hình thành chung, toàn bộ chúng ta phải học chúng. Các tính từ và trạng từ so sánh không bình thường được sử dụng phổ cập nhất là:

Adjectives
Adverbs
Comparative
Superlative
bad (adj.)
badly (adv.)
worse
the worst
good (adj.)
well (adv.)
better
the best
far
far
farther/further
the farthest/furthest
little
little
less
the least
much
much
more
the most

So sánh hơn

 • Susan is a better assistant than her sister.
 • You have to go farther to get to the lawyer’s office.
 • Peter is going to talk to him later about the house.

So sánh nhất

 • John is the best assistant in the office.
 • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
 • They come to the garage the latest.

Chúng ta sử dụng trường hợp ngoại lệ của so sánh hơnso sánh nhất Theo phong cách tương tự như những trường hợp thường.

Với tính từ/ trạng từ ngoại lệ, những hình thức so sánh hơn và so sánh nhất không thể được tạo ra tựa như những hình thức thường thì và chúng nên được học thuộc lòng.

Được sử dụng phổ cập nhất là:

 • Bad (tính từ) – badly (trạng từ) ⇒ worse (so sánh hơn) – the worst (so sánh nhất);
 • Good (tính từ) – well (trạng từ) ⇒ better (so sánh hơn) – the best (so sánh nhất).

Ví dụ:
— So sánh hơn: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write a better CV.” / “You can write a gooder CV.“
— So sánh nhất: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write the best CV.” / “You can write the goodest CV.“

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Reply
1
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Down Trường hợp đặc biệt quan trọng của so sánh nhất ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Review Trường hợp đặc biệt quan trọng của so sánh nhất tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Cập nhật Trường hợp đặc biệt quan trọng của so sánh nhất “.

Hỏi đáp vướng mắc về Trường hợp đặc biệt quan trọng của so sánh nhất

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Trường #hợp #đặc #biệt #của #sánh #nhất Trường hợp đặc biệt quan trọng của so sánh nhất