Xem Manga Nhất Kiếm Độc Tôn Raw Novel Online Mới Nhất

Đọc xem truyện tranh light novel Nhất Kiếm Độc Tôn Raw Novel Full đầy chủ Online Office Mới Nhất đến tập cuối ngoại truyện, rõ ràng mê hoặc với những video manage review sub việt soi từ chap tập 1 2 3.. đã update : 2021-09-22 22:41:12

356


Tác giả
Đang update
Tình trạng
Đang tiến hành
Thể loại
kích hoạt – Adventure – Manhua – Mystery – Truyện Màu
Số người xem
19.772.604
Gia tộc trưởng lão vì tranh đoạt mỏ phía trên quyền khai thác, phái người nát hắn đan điền, từ đây trở thành Diệp gia con rơi. Nhưng mà hắn lại chính vì mẫu thân chảy máu chiếc nhẫn ngoài ý muốn tiến vào giới ngục tháp, đến người thần bí chỉ điểm, tu luyện chưa hề có người tu luyện qua kiếm đạo. Diệp gia khí thiếu Diệp Huyền: Ta nhất định phải trở nên cường đại, như vậy mới trọn vẹn có thể bảo vệ muội muội, đoạt lại ta tại Diệp gia mất đi hết thảy. Nữ tử thần bí: Đi theo ta, ta để ngươi trở thành chư thiên giới mạnh nhất kiếm sĩ. Tại nữ tử thần bí trợ giúp hạ, Diệp Huyền trọn vẹn có thể trở thành chư thiên giới mạnh nhất kiếm sĩ sao?…
Danh sách chương
DS Tập
Update- update mới
Số người xem
Tập Chap 166
15 phút trước
Tập Chap 165
4 ngày trước
13.060
Tập Chap 164
7 ngày trước
16.205
Tập Chap 163
11 ngày trước
19.748
Tập Chap 162
14 ngày trước
21.869
Tập Chap 161
18 ngày trước
27.393
Tập Chap 160
20 ngày trước
29.274
Tập Chap 159
23 ngày trước
32.190
Tập Chap 158
27 ngày trước
30.626
Tập Chap 157
10:46 22/08
32.371
Tập Chap 156
05:43 19/08
35.420
Tập Chap 155
22:56 14/08
2.189
Tập Chap 154
09:14 12/08
39.499
Tập Chap 153
11:35 09/08
40.581
Tập Chap 152
11:35 09/08
41.358
Tập Chap 151
11:35 09/08
41.298
Tập Chap 150
11:32 09/08
41.642
Tập Chap 149
15:26 05/08
41.423
Tập Chap 148
11:24 01/08
40.813
Tập Chap 147
11:24 01/08
42.909
Tập Chap 146
14:32 26/07
42.423
Tập Chap 145
13:20 22/07
44.405
Tập Chap 144
13:13 19/07
44.790
Tập Chap 143
12:24 16/07
44.654
Tập Chap 142
05:24 12/07
47.881
Tập Chap 141
17:29 08/07
49.414
Tập Chap 140
14:53 06/07
50.155
Tập Chap 139
16:10 01/07
52.586
Tập Chap 138
16:37 26/06
59.320
Tập Chap 137
09:50 25/06
58.575
Tập Chap 136
14:45 21/06
60.061
Tập Chap 135
14:36 17/06
60.658
Tập Chap 134
12:45 14/06
60.831
Tập Chap 133
12:45 14/06
63.603
Tập Chap 132
19:33 07/06
62.422
Tập Chap 131
19:33 07/06
64.292
Tập Chap 130
09:29 04/06
65.471
Tập Chap 129
09:29 04/06
64.373
Tập Chap 128
09:29 04/06
63.093
Tập Chap 127
09:29 04/06
62.037
Tập Chap 126
09:29 04/06
62.342
Tập Chap 125
09:29 04/06
62.225
Tập Chap 124
09:29 04/06
62.190
Tập Chap 123
11:02 10/05
68.017
Tập Chap 122
11:02 10/05
67.912
Tập Chap 121
19:17 29/04
71.956
Tập Chap 120
17:36 26/04
74.957
Tập Chap 119
16:58 20/04
82.175
Tập Chap 118
13:17 01/08
20.660
Tập Chap 117
19:06 14/04
89.136
Tập Chap 116
12:06 11/04
88.122
Tập Chap 115
10:04 09/04
89.749
Tập Chap 114
06:25 08/04
84.272
Tập Chap 113
15:54 02/04
92.800
Tập Chap 112
15:54 02/04
94.301
Tập Chap 111
20:12 27/03
95.194
Tập Chap 110
13:37 22/03
99.021
Tập Chap 109
10:42 18/03
97.230
Tập Chap 108
15:39 15/03
93.550
Tập Chap 107
15:39 15/03
93.846
Tập Chap 106
06:04 12/03
97.327
Tập Chap 105
16:56 10/03
100.773
Tập Chap 104
12:38 09/03
101.463
Tập Chap 103
15:08 06/03
98.482
Tập Chap 102
16:08 05/03
102.956
Tập Chap 101
06:59 04/03
101.640
Tập Chap 100
17:31 03/03
109.614
Tập Chap 99
08:54 28/02
106.136
Tập Chap 98
00:28 24/02
107.411
Tập Chap 97
05:30 22/02
108.741
Tập Chap 96
21:02 20/02
113.362
Tập Chap 95
15:19 20/02
110.783
Tập Chap 94
15:19 20/02
110.792
Tập Chap 93
06:38 20/02
110.148
Tập Chap 92
22:29 19/02
112.220
Tập Chap 91
14:01 17/02
115.982
Tập Chap 90
17:43 08/02
123.492
Tập Chap 89
17:43 08/02
123.367
Tập Chap 88
13:15 05/02
120.406
Tập Chap 87
14:43 03/02
120.321
Tập Chap 86
18:03 02/02
121.493
Tập Chap 85
18:03 02/02
124.565
Tập Chap 84
10:52 29/01
122.410
Tập Chap 83
17:18 28/01
125.413
Tập Chap 82
13:23 27/01
125.162
Tập Chap 81
15:44 25/01
126.375
Tập Chap 80
21:11 21/01
129.145
Tập Chap 79
04:53 20/01
126.855
Tập Chap 78
14:12 19/01
129.150
Tập Chap 77
13:57 18/01
130.441
Tập Chap 76
18:57 16/01
132.166
Tập Chap 75
14:43 14/01
134.630
Tập Chap 74
21:24 11/01
138.240
Tập Chap 73
14:48 11/01
138.143
Tập Chap 72
14:49 08/01
139.275
Tập Chap 71
00:07 08/01
139.982
Tập Chap 70
18:39 04/01
138.500
Tập Chap 69
07:22 03/01
136.425
Tập Chap 68
14:22 02/01
138.715
Tập Chap 67
31/12/20
142.108
Tập Chap 66
30/12/20
141.390
Tập Chap 65
30/12/20
143.523
Tập Chap 64
26/12/20
142.443
Tập Chap 63
25/12/20
146.344
Tập Chap 62
23/12/20
145.948
Tập Chap 61
20/12/20
150.967
Tập Chap 60
20/12/20
156.742
Tập Chap 59
19/12/20
148.356
Tập Chap 58
15/12/20
148.066
Tập Chap 57
14/12/20
149.860
Tập Chap 56
12/12/20
154.923
Tập Chap 55
12/12/20
156.973
Tập Chap 54
10/12/20
149.748
Tập Chap 53
07/12/20
154.071
Tập Chap 52
05/12/20
155.868
Tập Chap 51
03/12/20
160.074
Tập Chap 50
02/12/20
163.785
Tập Chap 49
29/11/20
152.880
Tập Chap 48
29/11/20
156.552
Tập Chap 47
26/11/20
160.460
Tập Chap 46
25/11/20
162.516
Tập Chap 45
22/11/20
165.180
Tập Chap 44
22/11/20
165.588
Tập Chap 43
19/11/20
163.814
Tập Chap 42
17/11/20
167.362
Tập Chap 41
16/11/20
165.531
Tập Chap 40
15/11/20
168.064
Tập Chap 39
12/11/20
165.196
Tập Chap 38
10/11/20
166.030
Tập Chap 37
08/11/20
163.957
Tập Chap 36
08/11/20
167.055
Tập Chap 35
05/11/20
172.668
Tập Chap 34
03/11/20
173.964
Tập Chap 33
02/11/20
173.155
Tập Chap 32
31/10/20
177.848
Tập Chap 31
30/10/20
179.177
Tập Chap 30
29/10/20
177.702
Tập Chap 29
27/10/20
172.282
Tập Chap 28
26/10/20
173.729
Tập Chap 27
23/10/20
173.256
Tập Chap 26
21/10/20
176.155
Tập Chap 25
21/10/20
186.573
Tập Chap 24
19/10/20
187.803
Tập Chap 23
17/10/20
189.794
Tập Chap 22
14/10/20
188.060
Tập Chap 21
14/10/20
187.246
Tập Chap 20
14/10/20
187.207
Tập Chap 19
08/10/20
185.031
Tập Chap 18
08/10/20
188.390
Tập Chap 17
06/10/20
189.777
Tập Chap 16
06/10/20
191.088
Tập Chap 15
06/10/20
197.578
Tập Chap 14
06/10/20
200.191
Tập Chap 13
03/10/20
204.489
Tập Chap 12
03/10/20
200.722
Tập Chap 11
03/10/20
199.429
Tập Chap 10
01/10/20
204.365
Tập Chap 9
01/10/20
199.134
Tập Chap 8
01/10/20
197.766
Tập Chap 7
01/10/20
196.817
Tập Chap 6
01/10/20
198.827
Tập Chap 5
01/10/20
204.594
Tập Chap 4
01/10/20
195.131
Tập Chap 3
01/10/20
209.996
Tập Chap 2
01/10/20
227.343
Tập Chap 1
01/10/20
304.597
Xem thêm

Tóm tắt Review video clip việt sub Nhất Kiếm Độc Tôn New

Share list update Nhất Kiếm Độc Tôn update link Review video clip việt sub New

Search Tìm Kiếm list tập Manga Nhất Kiếm Độc Tôn tập cuối

Tổng hợp từ khóa Search Tìm Kiếm Manga Nhất Kiếm Độc Tôn với những list tập chương tiên tiến và phát triển nhất

Tìm nơi bán Apps truyện tranh Nhất Kiếm Độc Tôn FULL HD

Bạn đang tìm kiếm nơi bán truyện tranh Ứng dụng Nhất Kiếm Độc Tôn FULL HD uy tín của nhà xuất bản, Thảo luận về truyện thì trọn vẹn có thể tham gia Nhóm Zalo FB để Bàn tán nghen.
#Nhất #Kiếm #Độc #Tôn