Tuyển Dụng KẾ TOÁN NỘI BỘ

Làm việc tại: Tây Sơn – Đống Đa
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Tiếp nhận, phân loại và kiểm tra hồ sơ t 4166991443421475

Tuyển Dụng KẾ TOÁN NỘI BỘ

Làm việc tại: Tây Sơn – Đống Đa

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Tiếp nhận, phân loại và kiểm tra hồ sơ thanh toán (thu, chi, TT tạm ứng . . . vv), và thu thập hóa đơn, chứng từ của các Phòng/bộ phận có liên quan để kiểm soát doanh thu, chi phí của lô hàng.
• Kiểm tra chứng từ và hạch toán…

Khác

Có thể là hình ảnh về ‎một hoặc nhiều người và ‎văn bản cho biết '‎TUYỂN DUNG KẾ TOÁN NỘI BỘ CÔNG TY LOGISTICS LÀM VIỆC TẠI: TÂY SON- ĐỐNG ĐA LƯƠNG:9 15TR اب Email: nganvu.hr21@gmail.com‎'‎‎
#Tuyển #Dụng #KẾ #TOÁN #NỘI #BỘLàm #việc #tại #Tây #Sơn #Đống #ĐaMÔ #TẢ #CÔNG #VIỆC #Tiếp #nhận #phân #loại #và #kiểm #tra #hồ #sơ