TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP LÀM TẠI MINH KHAI – HBT – HN
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị n 4174818592638760


TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP LÀM TẠI MINH KHAI – HBT – HN
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
– Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
– In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định
– Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TV
– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định
YÊU CẦU ỨNG VIÊN
– Độ tuổi từ 28 trở lên
– Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
– Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
– Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.
– Sử dụng máy vi tính thành thạo( phần mềm excel, phần mềm kế toán Misa)
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
– Thu nhập: Từ (12 – 14 triệu) + phụ cấp (Tiền ăn + Điện thoại +sim thẻ + Chuyên cần)
– Các chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản và nghỉ phép theo quy định của công ty và pháp luật quy định.
– Du lịch, nghỉ mát theo quy định của công ty.
– Có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
ĐT:0868553927
Mail: [email protected]
#TUYỂN #DỤNG #KẾ #TOÁN #TỔNG #HỢP #LÀM #TẠI #MINH #KHAI #HBT #MÔ #TẢ #CÔNG #VIỆC #Kiểm #tra #đối #chiếu #số #liệu #giữa #các #đơn #vị