Tuyển kế toán làm việc online
Thực hiện nghiệp vụ tại nhà
Họp mỗi tháng 1 lần
Thu nhập theo khối lượng công việc
4198053663648586

Tuyển kế toán làm việc online
Thực hiện nghiệp vụ tại nhà
Họp mỗi tháng 1 lần
Thu nhập theo khối lượng công việc
Yêu cầu :
Nắm rõ nghiệp vụ kế toán liên quan báo cáo thuế và kê khai quyết toán thuế
Biết cách hạch toán cho nhiều ngành nghề


#Tuyển #kế #toán #làm #việc #online #Thực #hiện #nghiệp #vụ #tại #nhà #Họp #mỗi #tháng #lần #Thu #nhập #theo #khối #lượng #công #việc