TUYỂN NGƯỜI CẮT MÁC ÁO QUẦN TẠI NHÀ
Hàng có người giao tận nhà
Làm xong có nhân viên đến thu trả lương trực tiếp
Yêu 4198082313645721

TUYỂN NGƯỜI CẮT MÁC ÁO QUẦN TẠI NHÀ
Hàng có người giao tận nhà
Làm xong có nhân viên đến thu trả lương trực tiếp
Yêu cầu trên 16tuổi có trách nhiệm với hàng nhận về làm
Lương từ 6-10 triệu
AI THỰC SỰ CẦN NHẮN TIN TRỰC TIẾP ĐỂ NHẬN CÔNG VIỆC!

#TUYỂN #NGƯỜI #CẮT #MÁC #ÁO #QUẦN #TẠI #NHÀ #Hàng #có #người #giao #tận #nhà #Làm #xong #có #nhân #viên #đến #thu #trả #lương #trực #tiếp #Yêu