Cách mở khóa Unlock tài khoản facebook bị treo 72h 092 282 mới nhất . Yêu cầu phải có mail nhé. bí mật nằm ở trong mail.  Nếu anh em đang bị treo dạng upload ảnh cá nhân hoặc upload cmnd lên cho Fb mà đợi cả tháng mà bị treo thì chỉ cần để lại bình luận hoặc kết bạn mình để mình chỉ bí kíp kháng trong mail nha.
unlock-treo-72h-282-fb

Reviewing your information may take longer than usual
Thank you for sending your information. We have received it.
We have fewer people available to review information due to the coronavirus (COVID-19) pandemic. It may take longer than usual to review your account.
We’re always looking out for the security of people on Facebook, so until then, you can’t use your account.
Thank you for understanding.