Vì lý do cá nhân ứng viên không nhận việc được nên bên mình Open lại vị trí Kế toán doanh thu, KN 2 năm trở lên, sử dụn 4166491910138095

Vì lý do cá nhân ứng viên không nhận việc được nên bên mình Open lại vị trí Kế toán doanh thu, KN 2 năm trở lên, sử dụng Misa.
Làm việc tại 3C Phổ Quang, Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh.
CV ứng tuyển gửi về email: [email protected]ky.com.vn


#Vì #lý #cá #nhân #ứng #viên #không #nhận #việc #được #nên #bên #mình #Open #lại #vị #trí #Kế #toán #doanh #thu #năm #trở #lên #sử #dụn