Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Bảng so sánh trào lưu cách mạng 1930 — 1931 với trào lưu cách mạng 1936 1939 Mới Nhất

Update: 2022-01-27 05:35:04,Quý khách Cần tương hỗ về Bảng so sánh trào lưu cách mạng 1930 — 1931 với trào lưu cách mạng 1936 1939. Bạn trọn vẹn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả đc lý giải rõ ràng hơn.

567

-Kẻ thù
+1930 1931: Đế quốc Pháp và địa chủ phong kiến

+1936 1939: Thực dân Pháp phản động và bè lũ tay sai không chịu thi hành quyết sách của Mặt trận nhân dân Pháp

-Nhiệm vụ

+1930 1931: Độc lập dân tộc bản địa và người cày có ruộng (có tính kế hoạch)

+1936 1939: Tự do dân chủ, cơm áo, hoà bình (có tính sách lược)

– Mặt trận:

+1930 1931: Liên minh công nông
+ 1936 1939:Mặt trận Dân chủ Đông Dương, tập hợp mọi lực lượng dân chủ, yêu nước và tiến bộ.

-Hình thức đấu tranh

+1930 1931: Bạo lực cách mạng, vũ trang, bí mật, phạm pháp: bãi công, biểu tình, đấu tranh vũ trang -> lập Xô Viết Nghệ- Tĩnh.

+1936 1939:Đấu tranh chính trị hoà bình, minh bạch, hợp pháp: trào lưu ĐD đại hội, đấu tranh nghị trường, báo chí truyền thông, bãi công, bãi thị, bãi khoá.

-Kẻ thù
+1930 1931: Đế quốc Pháp và địa chủ phong kiến

+1936 1939: Thực dân Pháp phản động và bè lũ tay sai không chịu thi hành quyết sách của Mặt trận nhân dân Pháp

-Nhiệm vụ

+1930 1931: Độc lập dân tộc bản địa và người cày có ruộng (có tính kế hoạch)

+1936 1939: Tự do dân chủ, cơm áo, hoà bình (có tính sách lược)

– Mặt trận:

+1930 1931: Liên minh công nông
+ 1936 1939:Mặt trận Dân chủ Đông Dương, tập hợp mọi lực lượng dân chủ, yêu nước và tiến bộ.

-Hình thức đấu tranh

+1930 1931: Bạo lực cách mạng, vũ trang, bí mật, phạm pháp: bãi công, biểu tình, đấu tranh vũ trang -> lập Xô Viết Nghệ- Tĩnh.

+1936 1939:Đấu tranh chính trị hoà bình, minh bạch, hợp pháp: trào lưu ĐD đại hội, đấu tranh nghị trường, báo chí truyền thông, bãi công, bãi thị, bãi khoá.

Reply
4
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Download Bảng so sánh trào lưu cách mạng 1930 — 1931 với trào lưu cách mạng 1936 1939 ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Bảng so sánh trào lưu cách mạng 1930 — 1931 với trào lưu cách mạng 1936 1939 tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Download Bảng so sánh trào lưu cách mạng 1930 — 1931 với trào lưu cách mạng 1936 1939 “.

Giải đáp vướng mắc về Bảng so sánh trào lưu cách mạng 1930 — 1931 với trào lưu cách mạng 1936 1939

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Bảng #sánh #phong #trào #cách #mạng #với #phong #trào #cách #mạng Bảng so sánh trào lưu cách mạng 1930 — 1931 với trào lưu cách mạng 1936 1939