Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm về Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn hoặc giao phối gần có điểm lưu ý là Mới Nhất

Update: 2022-04-03 23:19:13,You Cần biết về Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn hoặc giao phối gần có điểm lưu ý là. Bạn trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Ad được tương hỗ.

713

1: Các đặc trưng di truyền của quần thể 

A, Định nghĩa quần thể

 • Quần thể là một tập hợp những thành viên cùng loài, cùng sống trong một không khí gian xác lập, vào một trong những thời gian xác lập và có kĩ năng sinh ra con cháu để duy trì nòi giống

B,  Đặc trưng di truyền của quần thể

 • Vốn gen: Mỗi quần thể có một vốn gen đặc trưng, thể hiện ở tần số những alen và tần số những kiểu gen của quần thể
 • Tần số alen:
  • Tần số mỗi alen = số lượng alen đó/ tổng số alen của gen đó trong quần thể tại thuở nào gian xác lập
 • Tần số kiểu gen của quần thể:
  • Tần số một loại kiểu gen = số thành viên có kiểu gen đó/ tổng số thành viên trong quần thể

2: Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và giao phối gần

A, Quần thể tự thụ phấn

Công thức tổng quát cho tần số kiểu gen ở thế hệ thứ n của quần thể tự thụ phấn là:

Tần số KG AA=[1- (12)n(12)n]/2 

Tần số KG Aa = (12)n(12)n

Tần số KG aa = [1- (12)n(12)n]/2

Kết luận: 

Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối biến hóa qua những thế hệ theo phía giảm dần tỉ lệ thể dị hợp, tăng dần tỉ lệ thể đồng hợp

B,  Quần thể giao phối gần

 • Đối với những loài thú hoang dã, hiện tượng kỳ lạ những thành viên có cùng quan hệ huyết thống giao phối với nhau thì được gọi là giao phối gần
 • Cấu trúc di truyền của quần thể giao phối gần sẽ biến hóa theo phía tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử và giảm tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử

Bài tập minh họa

Ví dụ 1:

Một quần thể có tổng số alen A là 1200, alen a là 800. Tính tần số alen A và alen a có trong quần thể đó?

Gợi ý vấn đáp:

Tổng số alen A = 1200

Tổng số alen a = 800

⇒ Tổng số alen a + A= 1200+ 800= 2000

Vậy tần số alen A trong quần thể là 1200/ 2000= 0,6 %

Tần số alen a trong quần thể là 800/ 2000 = 0,4 %

Ví dụ 2: 

Một quần thể có tỉ lệ những kiểu gen như sau: 0.6AA: 0.2Aa: 0.2aa (được gọi là cấu trúc di truyền của quần thể đó)

 • Gọi p. là tần số tương đối của alen A
 • Gọi q là tần số tương đối của alen a

Tính tần số tương đối của alen A và alen a?

Gợi ý vấn đáp:

pA = (0.6 + 0.2/2) = 0.7

qa = (0.2 + 0.2/2) = 0.3

Ví dụ 3:

Tại sao Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình lại cấm không cho những người dân có họ hàng gần (trong vòng 3 đời) kết hôn với nhau?

Gợi ý vấn đáp:

Dựa vào hậu quả của hiện tượng kỳ lạ giao phối gần, khi giao phối gần sẽ làm biến hóa cấu trúc di truyền theo phía tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử và giảm tần số kiểu gen dị hợp tử ⇒ Đời con mang nhiều biến hóa nguy hại.

Mọi thông tin rõ ràng về ôn thi khối B cũng như du học Y Nga, vui lòng liên hệ:

TỔ CHỨC GIẢI PHÁP GIÁO DỤC FLAT WORLD

Địa chỉ : Biệt thự số 31/32 đường Bưởi, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội Thủ Đô

Điện thoại liên hệ : 024 665 77771 – 0966 190708 (thầy Giao) 

Website: fmgroup/

E-Mail: 

I. Đặc điểm cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn

Do tự phối nên mỗi quần thể có tỉ lệ thành phần những kiểu gen và kiểu hình thay đổi qua từng thế hệ, trong số đó thể dị hợp giảm dần, thể đồng hợp ngày càng tăng. Trong thực tiễn, quần thể tự phối gồm có những dòng thuần chủng về những kiểu gen rất khác nhau.

Tần số tương đối của những alen thuộc mỗi gen là không đổi qua những thể hệ.

Ví dụ minh họa :

Xét một gen có 2 alen A và a, cho một quần thể tự thụ phấn liên tục nhiều thế hệ, do những thành viên AA chỉ sinh ra AA, những thành viên aa chỉ sinh ra aa, còn những thành viên Aa sinh ra ¼AA : ½Aa : ¼ aa nên sẽ đã có được những kết quả ở từng thế hệ như  sau :

     P :                                100% Aa                              →   tần số A= a=0,5

     F1 :      1/4 AA        :      1/2 Aa       :       1/4 aa       →    tần số A= a=0,5

     F2 :      3/8 AA        :      1/4 Aa       :        3/8 aa      →    tần số A= a=0,5

     F3 :      7/16 AA      :      1/8 Aa       :       7/16 aa     →    tần số A= a=0,5

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Fn :      (frac1- left ( frac12 right )^n2)  AA  :  (left ( frac12 right )^n) Aa :   (frac1- left ( frac12 right )^n2) aa 

 F∞ :          1/2 AA       :         0 Aa             :          1/2 aa       

Bài tập vận dụng :

Quần thể xuất phát P có  0,36 AA :  0,48 Aa :  0,16 aa. Xác định thành phần kiểu gen của quàn thể sau 3 thế hệ tự phối

      – Cứ qua một thế hệ tự phối thì tần số thể dị hợp tử Aa giảm sút 1/2 cho nên vì thế qua 3 thế hệ tự phối liên tục thì tần số thể dị hợp tử còn sót lại là 0,48 x (1/2)3 = 0,06.

      –  Tần số thể dị hợp tử giảm trải qua 3 thế hệ tự phối cũng là tần số tăng thêm của tất cả hai thể đồng hợp AA và aa do thể dị hợp Aa sinh ra là 0,48 – 0,06 = 0,42.  

  => Tần số thể đồng hợp AA sau 3 thế hệ tự phối là 0,36 + 0,42/2 = 0,57

       Tần số thể đồng hợp aa sau 3 thế hệ tự phối là 0,16 + 0,42/2 = 0,37

  => Cấu trúc di truyền của quần thể sau 3 thế hệ tự phối là :

                                0,57 AA  :  0,06 Aa  :  0,37 aa

II. Đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối

– Do giao phối ngẫu nhiên nên quần thể có tính đa hình về kiểu gen và kiểu hình. Giữa những thành viên trong quần thể có sự sai rất khác nhau về thật nhiều rõ ràng, khó mà tìm kiếm được 2 thành viên trọn vẹn giống nhau.

Chẳng hạn, 1 gen có k alen thì số kiểu gen trong quần thể là  k(k+1)/2

+ Nếu trên n cặp NST xét n gen có cùng k alen thì số kiểu gen của n gen là :

                                                       (frack(k+1)2)

+ Nếu trên n cặp NST xét n gen lần lượt có k1, k2, …, kn alen thì số kiểu gen của n gen là :

                        (frack_1(k_1+1)2 times frack_2(k_2 +1)2times … times frack_n(k_n +1)2)  

– Ở thuở nào gian xác lập, mỗi quần thể:

+ Có một vốn gen xác lập và mang tính chất chất đặc trưng. Vốn gen đó không những được di truyền qua những thế hệ sau mà còn được tăng trưởng thêm do sự xuất hiện những alen đột biến mới.

+ Có tỉ lệ thành phần những kiểu gen xác lập, ở trạng thái cân đối và mang tính chất chất đặc trưng. Có tần số tương đối của những alen thuộc mỗi gen mang tính chất chất đặc trưng và không đổi qua những thế hệ liên tục.

Ví dụ minh họa

Xét một quần thể có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát P là :  

                             0,36 AA   :    0,48 Aa   :    0,16 aa.

    => Tần số alen ở thế hệ P:

                          Alen A = 0,36 + 0,48 : 2 =  0,6 

                          Alen a  = 0,16 + 0,48 : 2 =  0,4

Tần số những alen A, a cũng là tỉ lệ những loại giao tử mang những alen đó trong quần thể. Các giao tử của thế hệ P thụ tinh nhau qua ngẫu phối sinh ra thế hệ F1:

Từ đó ta có : 

♂ (0,6 A x 0,4 a) x ♀(0,6 A x 0,4 a) = 0,36 AA   :    0,48 Aa   :    0,16 aa.

    => Tương tự phương pháp tính trên, ở F1 có tần số:                  

    Alen A =  0,6                   Alen a  =  0,4

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 – Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, khá đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi nâng cao; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.

Reply
2
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Cập nhật Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn hoặc giao phối gần có điểm lưu ý là ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn hoặc giao phối gần có điểm lưu ý là tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Tải Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn hoặc giao phối gần có điểm lưu ý là “.

Hỏi đáp vướng mắc về Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn hoặc giao phối gần có điểm lưu ý là

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Cấu #trúc #truyền #của #quần #thể #tự #thụ #phấn #hoặc #giao #phối #gần #có #đặc #điểm #là Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn hoặc giao phối gần có điểm lưu ý là