Thủ Thuật về Đề bài – bài 4 trang 78 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Chi Tiết

Update: 2022-01-27 17:19:03,Bạn Cần tương hỗ về Đề bài – bài 4 trang 78 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. You trọn vẹn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình đc lý giải rõ ràng hơn.

747

(eqalign & d)11 over 2 – 2 over 3x = 7 over 12 cr & 2 over 3x = 11 over 2 – 7 over 2 cr & 2 over 3x = 3 over 2 – 7 over 12 cr & 2 over 3x = 18 over 12 – 7 over 12 cr & 2 over 3x = 11 over 12 cr & x = 11 over 12:2 over 3 cr & x = 11 over 12.3 over 2 Leftrightarrow x = 11 over 8 = 13 over 8 cr & e)2,8:left( 1 over 5 – 3x right) = 12 over 5 cr & 14 over 5:left( 1 over 5 – 3x right) = 7 over 5 cr & 1 over 5 – 3x = 14 over 5:7 over 5 cr & 1 over 5 – 3x = 14 over 5.5 over 7 cr & 1 over 5 – 3x = 2 cr & 3x = 1 over 5 – 2 cr & 3x = 1 over 5 – 10 over 5 Leftrightarrow 3x = – 9 over 5 cr & x = – 9 over 5:3 Leftrightarrow x = – 3 over 5 cr & f)left( 0,25 – 2 over 3x right):4 over 9 = 3 over 2 cr & 0,25 – 2 over 3x = 3 over 2.4 over 9 cr & 1 over 4 – 2 over 3x = 2 over 3 cr & 2 over 3x = – 2 over 3 + 1 over 4 cr & 2 over 3x = – 8 over 12 + 3 over 12 cr & 2 over 3x = – 5 over 12 cr & x = – 5 over 12.3 over 2 Leftrightarrow x = – 15 over 24. cr )

Đề bài

Tìm x, biết :

a) (4 over 5 + x = 2 over 3)

b) (x – 5 over 9 = 1 – 2 over 3)

c) (3 over 4 – x = 1 over 3)

d) (11 over 2 – 2 over 3x = 7 over 12)

e) (2,8:left( 1 over 5 – 3x right) = 12 over 5)

f)(left( 0,25 – 2 over 3x right):left( 4 over 9 right) = 3 over 2).

Lời giải rõ ràng

(eqalign & a)4 over 5 + x = 2 over 3 cr & x = 2 over 3 – 4 over 5 cr & x = 10 over 15 – 12 over 15 Leftrightarrow x = – 2 over 15 cr & b)x – 5 over 9 = 1 – 2 over 3 cr & x = – 5 over 3 + 5 over 9 cr & x = – 15 over 9 + 5 over 9 cr & x = – 10 over 9 Leftrightarrow x = – 11 over 9 cr & c)3 over 4 – x = 1 over 3 cr & x = 3 over 4 – 1 over 3 cr & x = 9 over 12 – 4 over 12 cr & x = 5 over 12 Leftrightarrow x = – 5 over 8 cr & cr )

(eqalign & d)11 over 2 – 2 over 3x = 7 over 12 cr & 2 over 3x = 11 over 2 – 7 over 2 cr & 2 over 3x = 3 over 2 – 7 over 12 cr & 2 over 3x = 18 over 12 – 7 over 12 cr & 2 over 3x = 11 over 12 cr & x = 11 over 12:2 over 3 cr & x = 11 over 12.3 over 2 Leftrightarrow x = 11 over 8 = 13 over 8 cr & e)2,8:left( 1 over 5 – 3x right) = 12 over 5 cr & 14 over 5:left( 1 over 5 – 3x right) = 7 over 5 cr & 1 over 5 – 3x = 14 over 5:7 over 5 cr & 1 over 5 – 3x = 14 over 5.5 over 7 cr & 1 over 5 – 3x = 2 cr & 3x = 1 over 5 – 2 cr & 3x = 1 over 5 – 10 over 5 Leftrightarrow 3x = – 9 over 5 cr & x = – 9 over 5:3 Leftrightarrow x = – 3 over 5 cr & f)left( 0,25 – 2 over 3x right):4 over 9 = 3 over 2 cr & 0,25 – 2 over 3x = 3 over 2.4 over 9 cr & 1 over 4 – 2 over 3x = 2 over 3 cr & 2 over 3x = – 2 over 3 + 1 over 4 cr & 2 over 3x = – 8 over 12 + 3 over 12 cr & 2 over 3x = – 5 over 12 cr & x = – 5 over 12.3 over 2 Leftrightarrow x = – 15 over 24. cr )

Reply
8
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Download Đề bài – bài 4 trang 78 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Đề bài – bài 4 trang 78 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 4 trang 78 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 “.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 4 trang 78 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập Đề bài – bài 4 trang 78 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2