Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Kế hoạch chấm sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề trường mần nin thiếu nhi Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-02-26 21:55:13,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Kế hoạch chấm sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề trường mần nin thiếu nhi. Bạn trọn vẹn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình đc tương hỗ.

581

Kế hoạch triển khai viết sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề năm học 2019-2020

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Kế hoạch triển khai viết sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề năm học 2019-2020
 • QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm tay nghề cấp trường Năm học 2019-2020

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây (132.34 KB, 4 trang )

(1)

PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG MN QUANG TRUNG

Số: /KH-MNQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia lâm, ngày tháng năm 2019

KẾ HOẠCH

Công tác Sáng kiến kinh nghiệm tay nghề năm học 2019 – 2020.

Căn cứ công văn hướng dẫn số 272/GD&ĐT – SKKN ngày 24 /09 /2019 của
PGD&ĐT Gia Lâm về việc hướng dẫn XD kế hoạch công tác làm việc SKKN năm học
2019 – 2020;

Căn cứ trách nhiệm trọng tâm năm học 2019 – 2020 của trường mần nin thiếu nhi
Quang Trung. Trường mần nin thiếu nhi Quang Trung xây dựng kế hoạch và hướng dẫn
cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới tồn trường tiến hành trách nhiệm cơng tác SKKN,
NCKH năm học 2019 – 2020 như sau:

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU.
1. Mục đích:

Nâng cao kĩ năng nghiên cứu và phân tích, đúc rút kinh nghiệm tay nghề, ứng dụng tiến bộ khoa
học giáo dục cho cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong những hoạt động giải trí và sinh hoạt quản trị và vận hành
chăm sóc và giáo dục của nhà trường, góp thêm phần nâng cao chất lượng và hiệu suất cao
hoạt động giải trí và sinh hoạt chăm sóc, giáo dục và tiến hành những tiềm năng thay đổi của ngành.

2. Yêu cầu:

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong nhà trường tiến hành khá đầy đủ những
nội dung kế hoạch công tác làm việc SKKN, NCKH; triệu tập nâng cao chất lượng, tăng
cường phổ cập, vận dụng SKKN, NCKH vào thực tiễn; tạo mọi Đk thuận tiện
để cơng tác SKKN, NCKH thực sự có hiệu suất cao, góp thêm phần nâng cao chất lượng
chăm sóc và giáo dục trẻ.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

1. Công tác SKKN giáo dục tiên tiến và phát triển:

1.1. Nội dung đúc rút, tổng kết SKKN giáo dục tiên tiến và phát triển:

Trọng tâm hoạt động giải trí và sinh hoạt SKKN năm học 2019 – 2020 là triệu tập nâng cao
chất lượng, phổ cập và vận dụng SKKN giáo dục tiên tiến và phát triển vào thực tiễn, nội dung
SKKN giáo dục tiên tiến và phát triển trọn vẹn có thể triệu tập vào những yếu tố sau:

– Công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, chỉ huy, kiểm tra định hình và nhận định và những
hoạt động giải trí và sinh hoạt CS&GD trong nhà trường.

– Ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến và phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin
trong hoạt động giải trí và sinh hoạt quản trị và vận hành và giảng dạy, những phương pháp tiên tiến và phát triển nhằm mục tiêu nâng cao
chất lượng, hiệu suất cao những nghành giáo dục; kinh nghiệm tay nghề xây dựng những ứng dụng
quản trị và vận hành, tương hỗ giảng dạy.

– Hoạt động tổ chức triển khai, tu dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nhiệm vụ,
tăng trưởng nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong nhà trường.

(2)

– Phương pháp sử dụng những vật dụng dạy học tự làm và thiết bị dạy học hiện
đại trong dạy và học.

– Nội dung, phương pháp giảng dạy bộ môn, phương pháp kiểm tra, định hình và nhận định
học viên thích hợp yêu cầu thay đổi của Ngành.

– Công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức triển khai hoạt động giải trí và sinh hoạt ngoài giờ lên lớp những hoạt động giải trí và sinh hoạt
chăm sóc ni dưỡng trẻ, hoạt động giải trí và sinh hoạt tập thể và những hoạt động giải trí và sinh hoạt đồn thể.

1.2. Cơng tác tàng trữ, phổ cập, ứng dụng kết quả SKKN, NCKH:

Trong năm học 2019 – 2020, nhà trường cần tiếp tục quan tâm tăng cường
việc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác làm việc SKKN; tổ chức triển khai phổ cập, ứng dụng
kết quả NCKH và SKKN vào thực tiễn hoạt động giải trí và sinh hoạt của cty chức năng, đồng thời định hình và nhận định
hoạt động giải trí và sinh hoạt phổ cập, ứng dụng kết quả NCKH, SKKN là một trong những hoạt
động trọng tâm trong năm học này và yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong
trường văn bản báo cáo giải trình kết quả rõ ràng vào thời gian ở thời gian cuối năm học (có minh chứng kèm theo). Yêu
cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới toàn trường tham gia vào hoạt động giải trí và sinh hoạt phổ
biến SKKN cấp Thành phố, cấp cơ sở của trường mình( nếu nhà trường khơng có
Ban giám hiệu sẽ liên hệ với PGD&ĐT để học tập SKKN tiêu biểu vượt trội của những trường
khác trong Huyện). Nhà trường xây dựng kế hoạch để vận dụng phối hợp dưới những
hình thức phổ cập ứng dụng sau:

– Tổ chức hội nghị, hội thảo chiến lược những chuyên đề NCKH, SKKN; văn bản báo cáo giải trình, phổ
biến trao đổi thảo luận về SKKN theo qui mô tồn cty chức năng, tổ, nhóm chun mơn;

– Tổ chức thử nghiệm những hoạt động giải trí và sinh hoạt quản trị và vận hành, giảng dạy mới;

– Chủ động tàng trữ tại thư viện những SKKN được xếp loại tận nhà trường.
– Ban giám hiệu nhà trường tổ chức triển khai sửa đổi và biên tập những SKKN có rất chất lượng theo

từng nghành, từng môn học để phổ cập tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới
trong trường được học tập và tìm hiểu thêm.

2. Công tác nghiên cứu và phân tích khoa học:

Nhà trường dữ thế chủ động xây dựng kế hoạch để khuyến khích những tập thể, cá
nhân của cty chức năng tiến hành nghiên cứu và phân tích những đề tài khoa học sư phạm ứng dụng,
nhằm mục tiêu tìm ra những giải pháp xử lý và xử lý những yếu tố phát sinh trong q trình quản
lý, chăm sóc ni dưỡng, giảng dạy và tiến hành những trách nhiệm khác của cty chức năng.

Trên cơ sở những yếu tố phát sinh trong thực tiễn và kĩ năng nghiên cứu và phân tích
khoa học của cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong cty chức năng, cần xây dựng kế hoạch
nghiên cứu và phân tích những đề tài khoa học cấp Thành phố, cấp Ngành, cấp trường. Khuyến
khích, động viên và tạo Đk cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới tham gia
NCKH. Tổ chức hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong cty chức năng nghiên cứu và phân tích
khoa học phù thích phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cấp học và tuổi của trẻ;
Phân công cán bộ hướng dẫn, giúp sức cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới NCKH. Các đề
tài NCKH phải phù thích phù hợp với chủ trương và yêu cầu thay đổi của Ngành Giáo dục đào tạo và
Đào tạo trong quá trình lúc bấy giờ, đồng thời phải đi sâu xử lý và xử lý những yếu tố
của thực tiễn giáo dục tại cty chức năng công tác làm việc, nhằm mục tiêu phục vụ nhu yếu được mục tiêu, u cầu
chăm sóc và giáo dục trẻ trong quá trình lúc bấy giờ.

(3)

1. Tổ chức hướng dẫn viết SKKN và qui định sử dụng kết quả chấm SKKN:
Ban giám hiệu nhà trường dữ thế chủ động xây dựng kế hoạch phổ cập công
tác SKKN tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong nhà trường và hướng
dẫn viết SKKN, biểu điểm chấm, nguyên tắc sử dụng kết quả chấm SKKN cấp
Ngành đến từng thành viên. Tham khảo trên Website của Sở GD&ĐT Tp Hà Nội Thủ Đô
(hanoiedu) và văn bản 9757/ SGD&ĐT- KHCN ngày 28/10/2009 qui
định việc sử dụng kết quả chấm SKKN để xét những thương hiệu thi đua như sau:

– SKKN xếp loại A, loại B cấp trường được sử dụng kết quả để xét thương hiệu
thi đua trong năm.

– SKKN xếp loại A cấp trường được gửi về PGD&ĐT chấm để công nhận cấp
cơ sở.

2. Quy trình nộp và chấm SKKN cấp trường:

– Thời gian thu nhận SKKN cấp trường của những thành viên 8h00 ngày
17-20/01/2020;

– Thời gian chấm SKKN từ thời gian ngày 21/01/2020 đến hết ngày 10/02/ 2020;

Sau khi có kết quả chấm của Hội đồng chấm SKKN cấp trường, nhà trường
tập hợp gửi những SKKN được xếp loại A, biên bản và list SKKN đề xuất kiến nghị
chấm cấp ngành gửi về Phòng GD&ĐT từ thời gian ngày 17/2/2020 đến 27/2/2020.

3. Quy định về khen thưởng công tác làm việc SKKN, NCKH:

3.1. Đối với thành viên:

– Cá nhân có SKKN được Hội đồng xét duyệt cấp trường và cấp Ngành xếp
loại A, B hoặc thành viên là chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Ngành, cấp Thành phố có
kết quả nghiệm thu sát hoạch với số điểm từ 9,5 trở lên sẽ tiến hành PGD&ĐT, UBND Huyện,
Sở GD& ĐT cấp giấy ghi nhận khen thưởng và trọn vẹn có thể được Liên đoàn lao động
Thành phố xét tặng Bằng lao động sáng tạo.

– Cá nhân có SKKN được xếp loại cấp Ngành và được Sở GD& ĐT cấp giấy
ghi nhận sẽ tiến hành cty chức năng khen thưởng theo quy định thi đua khen thưởng đã quy
định trong năm học 2019 – 2020.

3.2. Đối với tập thể:

– Thực hiện đúng và có chất lượng quy trình chấm SKKN tại cty chức năng, thực
hiện nộp SKKN và văn bản báo cáo giải trình Hội đồng khoa học cấp trên đúng quy định.

– Tổ chức tốt những hoạt động phổ biến, áp dụng kết quả NCKH và
SKKN giáo dục tiên tiến và phát triển tại cty chức năng (thể hiện ở số lượng buổi tổ chức triển khai, hình
thức tổ chức triển khai, hiệu suất cao).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Căn cứ vào kế hoạch của Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo, Ban giám hiệu nhà
trường dữ thế chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai quán triệt kế hoạch của PGD-ĐT
và của nhà trường tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong cty chức năng, tổ chức triển khai
tiến hành trang trọng công tác làm việc SKKN và NCKH.

Nhà trường có kế hoạch quan tâm, chỉ huy và tiến hành trang trọng kế hoạch để
công tác làm việc SKKN và NCKH thực sự hiệu suất cao, thiết thực, góp thêm phần nâng cao chất
lượng giáo dục toàn vẹn của nhà trường và tồn ngành GD&ĐT Thủ đơ./.

(4)

– Phịng GD&ĐT (để văn bản báo cáo giải trình);
– CB, GV, NV(để tiến hành);
– Lưu: VT, SKKN./.

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm tay nghề cấp trường Năm học 2019-2020

Đọc bài
Lưu

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm tay nghề cấp trường

Năm học 2019-2020

PHÒNG GD-ĐT TP VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QĐ–MN3 Phường 3, ngày tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm tay nghề cấp trường

Năm học 2019-2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 3

Căn cứ Điều lệ Trường mần nin thiếu nhi phát hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày thứ 7 tháng bốn năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011, Thông tư số 09/năm ngoái/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ trợ update một số trong những điều của Điều lệ Trường mần nin thiếu nhi phát hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày thứ 7 tháng bốn năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ vào kế hoạch số 111 /KH –MN3 ngày 18 tháng 9 năm 2019 kế hoạch tiến hành trách nhiệm Năm học 2019-2020 của trường Mầm Non 3;

Căn cứ tình hình thực tiễn của nhà trường trong năm học 2019-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm tay nghề cấp trường năm học 2019-2020, gồm những Ông (Bà) mang tên sau:

 • Bà Trịnh Thị Thủy Hiệu trường CTHĐ
 • Bà Lương Phượng Khánh P.Hiệu trưởng Phó CTHĐ
 • Bà Tiêu Thanh Trúc P.Hiệu trưởng Phó CTHĐ
 • Bà Tô Thị Thanh Nguyên VT Thư ký
 • Bà Lê Thị Ngọc Ngân TTVP Thành viên
 • Điều 2. Hội đồng địa thế căn cứ số lượng sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề của Cán bộ-giáo viên-nhân viên cấp dưới để phân công chấm thích hợp. Các thành viên được phân công chấm SKKN cấp trường có trách nhiệm nghiên cứu và phân tích những văn bản để chấm SKKN công minh, dân chủ, khách quan và có chất lượng. Sau khi chấm xong, Hội đồng có trách nhiệm tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch những sáng tạo độc lạ theo quy định.

  Thời gian: Từ ngày 02/6/2020 đến hết ngày 05/6/2020

  Hội đồng sẽ tự giải tán sau khoản thời hạn kết thúc trách nhiệm.

  Điều 3. BGH, những tổ trình độ, kế toán và những ông (bà) ở điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định hành động này.

  HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:

  – Điều 3 (t/h);

  – Lưu VP .

  Trịnh Thị Thủy

  DANH SÁCH PHÂN CÔNG

  (Kèm theo quyết định hành động số /QĐ-MN3 ngày tháng 5 năm 2020)

  TT

  HỌ VÀ TÊN

  CHỨC VỤ

  NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

  GHI CHÚ

  1

  Trịnh Thị Thủy

  Trưởng Ban

  Chỉ đạo chung

  Chấm SKKN

  2

  Tiêu Thanh Trúc

  Phó ban

  Chấm SKKN

  3

  Lương Phượng Khánh

  Phó ban

  Chấm SKKN

  4

  Lê Thị Ngọc Ngân

  Thành viên

  Chuẩn bị cơ sở vật chất.

  Quyết toán theo quy định tiêu pha nội bộ

  5

  Tô Thị Thanh Nguyên

  Thư ký

  Tổng hợp kết quả trình CTHĐ duyệt.

  Tác giả:
  Trịnh Thị Thủy

  Tổng số điểm của nội dung bài viết là: 0 trong 0 định hình và nhận định

  Click để định hình và nhận định nội dung bài viết

  Reply
  8
  0
  Chia sẻ

  Review Chia Sẻ Link Cập nhật Kế hoạch chấm sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề trường mần nin thiếu nhi ?

  – Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Kế hoạch chấm sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề trường mần nin thiếu nhi tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Download Kế hoạch chấm sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề trường mần nin thiếu nhi “.

  Giải đáp vướng mắc về Kế hoạch chấm sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề trường mần nin thiếu nhi

  Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
  #Kế #hoạch #chấm #sáng #kiến #kinh #nghiệm #trường #mầm Kế hoạch chấm sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề trường mần nin thiếu nhi