Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm về Một bể cá bằng kính dạng hình lập phương không tồn tại nắp đậy có cạnh là 6dm Tính diện tích quy hoạnh s kính làm bể cá 2022

Cập Nhật: 2022-04-23 00:49:13,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Một bể cá bằng kính dạng hình lập phương không tồn tại nắp đậy có cạnh là 6dm Tính diện tích quy hoạnh s kính làm bể cá. Quý khách trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở phía dưới để Admin đc lý giải rõ ràng hơn.

732

Top 1 ✅ Một bể kính nuôi cá dạng hình lập phương có cạnh 1,2 m. a,Tính diện tích quy hoạnh s kính làm bể cá ( biết bể không tồn tại nắp đậy). b, Tính thể tích bể cá đó nam 2022 được update tiên tiến và phát triển nhất lúc 2022-02-18 09:41:53 cùng với những chủ đề tương quan khác

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • một bể kính nuôi cá dạng hình lập phương có cạnh 1,2 m.a,Tính diện tích quy hoạnh s kính Ɩàm bể cá ( biết bể không tồn tại nắp đậy).b, Tính thể tích bể cá đó
  • một bể kính nuôi cá dạng hình lập phương có cạnh 1,2 m.a,Tính diện tích quy hoạnh s kính Ɩàm bể cá ( biết bể không tồn tại nắp đậy).b, Tính thể tích bể cá đó

một bể kính nuôi cá dạng hình lập phương có cạnh 1,2 m.a,Tính diện tích quy hoạnh s kính Ɩàm bể cá ( biết bể không tồn tại nắp đậy).b, Tính thể tích bể cá đó

Hỏi:

một bể kính nuôi cá dạng hình lập phương có cạnh 1,2 m.a,Tính diện tích quy hoạnh s kính Ɩàm bể cá ( biết bể không tồn tại nắp đậy).b, Tính thể tích bể cá đó

một bể kính nuôi cá dạng hình lập phương có cạnh 1,2 m.
a,Tính diện tích quy hoạnh s kính Ɩàm bể cá ( biết bể không tồn tại nắp đậy).b, Tính thể tích bể cá đó

Đáp:

thanhha:

Đáp án:

a, Diện tích kính Ɩàm bể cá Ɩà:

1,2 x 1,2 x 5 = 7,2 (m²)

b, Thể tích bể cá đó Ɩà:

1,2 x 1,2 x 1,2 = 1,728 (m³)

Đ/S: a, 7,2 m²; b, 1,728 m³

#Chúc bn học tốt#

Giải thích tiến trình giải:

thanhha:

Đáp án:

a, Diện tích kính Ɩàm bể cá Ɩà:

1,2 x 1,2 x 5 = 7,2 (m²)

b, Thể tích bể cá đó Ɩà:

1,2 x 1,2 x 1,2 = 1,728 (m³)

Đ/S: a, 7,2 m²; b, 1,728 m³

#Chúc bn học tốt#

Giải thích tiến trình giải:

thanhha:

Đáp án:

a, Diện tích kính Ɩàm bể cá Ɩà:

1,2 x 1,2 x 5 = 7,2 (m²)

b, Thể tích bể cá đó Ɩà:

1,2 x 1,2 x 1,2 = 1,728 (m³)

Đ/S: a, 7,2 m²; b, 1,728 m³

#Chúc bn học tốt#

Giải thích tiến trình giải:

một bể kính nuôi cá dạng hình lập phương có cạnh 1,2 m.a,Tính diện tích quy hoạnh s kính Ɩàm bể cá ( biết bể không tồn tại nắp đậy).b, Tính thể tích bể cá đó

Xem thêm : …

Vừa rồi, ò-ó-o đã gửi tới những bạn rõ ràng về chủ đề Một bể kính nuôi cá dạng hình lập phương có cạnh 1,2 m. a,Tính diện tích quy hoạnh s kính làm bể cá ( biết bể không tồn tại nắp đậy). b, Tính thể tích bể cá đó nam 2022 ❤️️, kỳ vọng với thông tin hữu ích mà nội dung bài viết “Một bể kính nuôi cá dạng hình lập phương có cạnh 1,2 m. a,Tính diện tích quy hoạnh s kính làm bể cá ( biết bể không tồn tại nắp đậy). b, Tính thể tích bể cá đó nam 2022” mang lại sẽ tương hỗ những bạn trẻ quan tâm hơn về Một bể kính nuôi cá dạng hình lập phương có cạnh 1,2 m. a,Tính diện tích quy hoạnh s kính làm bể cá ( biết bể không tồn tại nắp đậy). b, Tính thể tích bể cá đó nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] lúc bấy giờ. Hãy cùng ò-ó-o tăng trưởng thêm nhiều nội dung bài viết hay về Một bể kính nuôi cá dạng hình lập phương có cạnh 1,2 m. a,Tính diện tích quy hoạnh s kính làm bể cá ( biết bể không tồn tại nắp đậy). b, Tính thể tích bể cá đó nam 2022 bạn nhé.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

youtube/watch?v=XJ4Ak7TmW6E

Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, độ cao 60cm.

a) Tính diện tích quy hoạnh s kính dùng làm bể cá đó (bể không tồn tại nắp đậy).

b) Tính thể tích bể cá đó.

c) Mức nước trong bể cao bằng (dfrac34) độ cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể).

Phương pháp giải:

– Vì bể không tồn tại nắp đậy nên diện tích kính dùng làm bể cá đó bằng tổng diện tích quy hoạnh s xung quanh và diện tích quy hoạnh s mặt đáy.

– Thể tích = chiều dài × chiều rộng × độ cao (cùng cty chức năng đo).

– Mức nước trong bể cao bằng ( dfrac34) độ cao của bể nên thể tích nước trong bể bằng (dfrac34) thể tích bể cá.

Lời giải rõ ràng:

Đổi 1m = 10dm; 50cm = 5dm; 60cm = 6dm.

a) Diện tích xung quanh của bể kính là:

          (10 + 5) × 2 × 6 = 180 (dm2)

Diện tích đáy của bể kính là:

          10 × 5 = 50 (dm2)

Diện tích kính dùng làm bể cá là:

          180 + 50 = 230 (dm2)

b) Thể tích bể cá là:

          10 × 5 × 6 = 300 (dm3)

c) Vì mức nước trong bể cao bằng ( dfrac34) độ cao của bể nên thể tích nước trong bể bằng (dfrac34) thể tích bể cá.

Thể tích nước trong bể là:

          300 × (dfrac34) = 225 (dm3)

                                Đáp số: a) 230 dm2; 

                                             b) 300 dm3;

                                             c) 225 dm3.

Lưu ý: Ta trọn vẹn có thể tìm độ cao mực nước trong bể bằng 6 : 4 × 3 = 4,5dm. Thể tích nước trong bể bằng thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 10dm, chiều rộng 5cm, độ cao 4,5dm. 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

youtube/watch?v=XJ4Ak7TmW6E

Một hình lập phương có cạnh 1,5m. Tính:

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương;

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương;

c) Thể tích của hình lập phương.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức: 

– Diện tích xung quanh = diện tích quy hoạnh s một mặt × 4 = cạnh × cạnh × 4.

– Diện tích toàn phần = diện tích quy hoạnh s một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

– Thể tích V là: V = cạnh × cạnh × cạnh.

Lời giải rõ ràng:

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

              (1,5 × 1,5) × 4 = 9 (mét vuông)

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

              (1,5 × 1,5) × 6 = 13,5 (mét vuông)

c) Thể tích hình lập phương là:

              1,5 × 1,5 × 1,5 = 3,375 (m3)

                           Đáp số: a) 9m2;  

                                        b) 13,5m2;

                                        c) 3,375m3. 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

youtube/watch?v=XJ4Ak7TmW6E

Có hai hình lập phương. Hình M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh hình N.

a) Diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích quy hoạnh s toàn phần của hình N ?

b) Thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích của hình N ?

Phương pháp giải:

Gọi cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a × 3.

Ta tính diện tích quy hoạnh s toàn phần và thể tích từng hình theo công thức rồi so sánh kết quả:

+) Diện tích toàn phần = diện tích quy hoạnh s một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

+) Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh.

Lời giải rõ ràng:

Gọi cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a × 3.

a) Diện tích toàn phần của hình N là :

          a × a × 6

Diện tích toàn phần của hình M là:

         (a × 3) × (a × 3) × 6 = (a × a × 6) × (3 × 3) = (a × a × 6) × 9

Vậy diện tích quy hoạnh s toàn phần của hình M gấp 9 lần diện tích quy hoạnh s toàn phần của hình N.

b) Thể tích của hình N là:

         a × a × a

Thể tích của hình M là: 

        (a × 3) × (a × 3) × (a × 3) = (a × a × a) × (3 × 3 × 3) = (a × a × a) × 27

Vậy thể tích hình M gấp 27 lần thể tích hình N.

Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật.. Bài 1 trang 128 sgk toán 5 – Tiết 120 rèn luyện chung

Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, độ cao 60cm.

a) Tính diện tích quy hoạnh s kính dùng làm bể cá đó (bể không tồn tại nắp đậy).

b) Tính thể tích bể cá đó.

c) Mức nước trong bể cao bằng  độ cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể)

Đổi 1m = 10dm; 50cm = 5dm; 60cm = 6dm.

a) Diện tích xung quanh của bể kính là: (10 + 5) x 2 x 6 = 180 (cm2)

Quảng cáo

Diện tích đáy của bể kính là: 10 x 5 = 50 (cm2)

Diện tích kính dùng làm bể cá là: 180 + 50 = 230 (cm2)

b) Thể tích bể cá là: 10 x 5 x6 = 300 (dm3)

300dm3 = 300l

c) Số lít nước có trong bể cá là: 300 x   = 225 (l)

Đáp số: a) 230 cm2; b) 300l ; c) 225l.

Reply
2
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Cập nhật Một bể cá bằng kính dạng hình lập phương không tồn tại nắp đậy có cạnh là 6dm Tính diện tích quy hoạnh s kính làm bể cá ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Một bể cá bằng kính dạng hình lập phương không tồn tại nắp đậy có cạnh là 6dm Tính diện tích quy hoạnh s kính làm bể cá tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Một bể cá bằng kính dạng hình lập phương không tồn tại nắp đậy có cạnh là 6dm Tính diện tích quy hoạnh s kính làm bể cá “.

Thảo Luận vướng mắc về Một bể cá bằng kính dạng hình lập phương không tồn tại nắp đậy có cạnh là 6dm Tính diện tích quy hoạnh s kính làm bể cá

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Một #bể #cá #bằng #kính #dạng #hình #lập #phương #không #có #nắp #có #cạnh #là #6dm #Tính #diện #tích #kính #làm #bể #cá Một bể cá bằng kính dạng hình lập phương không tồn tại nắp đậy có cạnh là 6dm Tính diện tích quy hoạnh s kính làm bể cá