Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Ngành dịch vụ, chiếm tỉ trọng lớn số 1 trong cơ cấu tổ chức triển khai GDP là 2022

Update: 2022-04-08 04:08:16,Bạn Cần tương hỗ về Ngành dịch vụ, chiếm tỉ trọng lớn số 1 trong cơ cấu tổ chức triển khai GDP là. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở phía dưới để Tác giả đc lý giải rõ ràng hơn.

829

Các ngành tài chính, ngân hàng nhà nước, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải vận tải lối đi bộ… đóng vai trò quan trọng ở Bắc Mĩ.

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

3. Dịch Vụ TM chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế thị trường tài chính

 – Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tổ chức triển khai GDP (Ca-na-đa và Mê-hi-cô: 68%, Hoa Kì: 72%).

 – Các ngành quan trọng: tài chính, ngân hàng nhà nước, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải vận tải lối đi bộ…

 – Phân bố: triệu tập ở những thành phố xung quanh Hồ Lớn, vùng Đông Bắc và “vành đai Mặt Trời” của Hoa Kì.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 7 – Xem ngay

Dịch Vụ TM tiêu dùng gồm có:

Nhân tố tác động tới nhịp độ tăng trưởng và cơ cấu tổ chức triển khai ngành dịch vụ là

Trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính, năng suất lao động xã hội tác động đến

Sự phân bổ dân cư và mạng lưới dân cư tác động đến

Các TT dịch vụ lớn số 1 trên toàn thế giới là:

Ngành dịch vụ nào tại đây không thuộc nhóm ngành dịch vụ marketing:

Các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng

Ngành dịch vụ nào tại đây được ví là “ngành công nghiệp không khói”

Ý nào tại đây đúng với ngành dịch vụ:

Ý nào tại đây không thuộc vai trò của những ngành dịch vụ?

Sự phân bổ những ngành dịch vụ tiêu dùng thường gắn bó mật thiết với:

Cho bảng số liệu

SỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VÀ DOANH THU DU LỊCH

CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM năm trước

Nước
Khách du lịch đến (triệu lượt)
Doanh thu du lịch (tỉ USD)
Pháp
83,8
66,8
Tây Ban Nha
65,0
65,1
Hoa Kì
75,0
220,8
Trung Quốc
55,6
56,9
Anh
32,6
62,8
Mê-hi-cô
29,3
16,6

Nhận xét nào tại đây đúng với bảng số liệu?

Trong cơ cấu tổ chức triển khai GDP những ngành dịch vụ, chiếm tỷ trọng nhỏ nhất nhóm dịch vụ nào tại đây?

A.

B.

C.

D.

Trong cơ cấu tổ chức triển khai GDP những ngành dịch vụ, chiếm tỷ trọng lớn số 1 là

Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất

Xem thêm »

 • Cho bảng số liệu sau:

  DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC NHÓM CÂY (Đơn vị: Nghìn ha)

  Nhóm cây / Năm

  1990

  2000

  2010

  2017

  Cây lương thực

  6474,6

  8399,1

  8615,9

  8992,3

  Cây công nghiệp

  1199,3

  2229,4

  2808,1

  2844,6

  Cây rau đậu, cây ăn quả, cây khác

  1366,1

  năm ngoái,8

  2637,1

  2967,2

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê 2018)

  Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết thêm thêm nhận xét nào tại đây đúng nhất với vận tốc tăng trưởng diện tích quy hoạnh s gieo trồng phân theo nhóm cây trong quá trình 1990 – 2017?

 • Cho bảng số liệu sau:

  DÂN SỐ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG DÂN SỐ Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 – 2017

  Năm

  2005

  2009

  2012

  2017

  Tổng số dân (triệu người)

  83,4

  84,6

  88,8

  90,7

  – Dân thành thị

  23,3

  23,9

  27,3

  29,0

  – Dân nông thôn

  60,1

  60,7

  61,5

  61,7

  Tốc độ tăng dân số (%)

  1,17

  1,09

  1,11

  1,06

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2017, NXB Thống kê, 2018)

  Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết thêm thêm biểu đồ nào tại đây thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu tổ chức triển khai dân số phân theo thành thị, nông thôn ở việt nam năm 2005 và năm 2017?

Xem thêm »

Trong cơ cấu tổ chức triển khai GDP những ngành dịch vụ, chiếm tỷ trọng lớn số 1 là ngành dịch vụ tiêu dùng.

Đáp án: A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Reply
1
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Tải Ngành dịch vụ, chiếm tỉ trọng lớn số 1 trong cơ cấu tổ chức triển khai GDP là ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Review Ngành dịch vụ, chiếm tỉ trọng lớn số 1 trong cơ cấu tổ chức triển khai GDP là tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Download Ngành dịch vụ, chiếm tỉ trọng lớn số 1 trong cơ cấu tổ chức triển khai GDP là “.

Thảo Luận vướng mắc về Ngành dịch vụ, chiếm tỉ trọng lớn số 1 trong cơ cấu tổ chức triển khai GDP là

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Ngành #dịch #vụ #chiếm #tỉ #trọng #lớn #nhất #trong #cơ #cấu #GDP #là Ngành dịch vụ, chiếm tỉ trọng lớn số 1 trong cơ cấu tổ chức triển khai GDP là