Mục lục bài viết

Mẹo Hướng dẫn Thủ tướng có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại lần 2 không Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-04-22 17:37:08,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Thủ tướng có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại lần 2 không. You trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Admin được tương hỗ.

808

Hiện nay, theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011, khi quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại có hiệu lực hiện hành pháp lý, những bên phải có trách nhiệm thi hành ngay. Luật Khiếu nại không quy định về thẩm quyền xem xét, xử lý và xử lý lại những quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại có hiệu lực hiện hành pháp lý. Tuy nhiên, luật có quy định tại khoản 2 Điều 24 về thẩm quyền của Tổng Thanh tra nhà nước khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp lý về khiếu nại có quyền kiến nghị Thủ tướng nhà nước hoặc kiến nghị người dân có thẩm quyền vận dụng giải pháp thiết yếu để chấm hết vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý so với những người vi phạm. Tại khoản 2 Điều 26 của Luật quy định Thủ tướng nhà nước có thẩm quyền “xử lý những kiến nghị của Tổng Thanh tra nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật này”. Trên thực tiễn trong năm qua, đã và đang xẩy ra tình trạng khiếu nại kéo dãn, nóng bức, phức tạp. Thanh tra nhà nước đã phát hành nhiều kế hoạch để kiểm tra, thanh tra rà soát, xử lý và xử lý những vụ việc khiếu nại phức tạp, tồn dư, kéo dãn, như: Kế hoạch số 319/KH-TTCP ngày 20/2/2009, Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012, Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013.

Cùng với những Kế hoạch nêu trên, để xử lý và xử lý những vướng mắc từ thực tiễn xử lý và xử lý khiếu nại, hạn chế tình trạng khiếu nại kéo dãn, Thanh tra nhà nước đã trình nhà nước phát hành Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Khiếu nại, trong số đó quy định về thẩm quyền xem xét, xử lý và xử lý lại vụ việc xử lý và xử lý khiếu nại có vi phạm pháp lý. Điều 20 của Nghị định quy định khi phát hiện việc xử lý và xử lý khiếu nại vi phạm pháp lý, gây thiệt hại đến quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức triển khai hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội dung vụ việc khiếu nại, Thủ tướng nhà nước có quyền yêu cầu người dân có thẩm quyền xử lý và xử lý lại vụ việc khiếu nại; Tổng Thanh tra nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ kiến nghị người dân có thẩm quyền xử lý và xử lý lại vụ việc khiếu nại. Như vậy, thẩm quyền xử lý và xử lý lại vụ việc khiếu nại trong trường hợp này đó là người đã xử lý và xử lý khiếu nại. Chủ thể này rất rộng, ví như quản trị UBND cấp huyện, cấp tỉnh, Giám đốc sở, thậm chí còn là một Bộ trưởng… Đó là những chủ thể đã xử lý và xử lý khiếu nại, quyết định hành động xử lý và xử lý của tôi đã có hiệu lực hiện hành pháp lý nhưng bị phát hiện việc xử lý và xử lý có vi phạm pháp lý hoặc vụ việc có tình tiết mới. Quyết định xử lý và xử lý khiếu nại của mình bị xem xét, xử lý và xử lý lại trọn vẹn có thể là quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu hoặc lần hai và đã có hiệu lực hiện hành pháp lý. Trên thực tiễn, những quyết định hành động bị xem xét, xử lý và xử lý lại đa phần là quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại lần hai của quản trị UBND tỉnh nhưng trên bình diện pháp lý, đối tượng người tiêu dùng bị xem xét, xử lý và xử lý lại ở đấy là quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại của bất kể chủ thể nào có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại.

Theo quy định của Nghị định 75/2012/NĐ-CP, chủ thể yêu cầu xem xét lại quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại có vi phạm pháp lý là Thủ tướng nhà nước. Bên cạnh đó, Tổng thanh tra nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ là những chủ thể có quyền kiến nghị xử lý và xử lý lại vụ việc hoặc văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước. Như vậy, chủ thể yêu cầu hoặc kiến nghị xử lý và xử lý lại vụ việc khiếu nại là người đứng đầu những cơ quan quản trị và vận hành nhà nước ở Trung ương, nhất là vai trò của Thủ tướng nhà nước. Theo quy định của Điều 20 Nghị định 75/2012/NĐ-CP, khi phát hiện vụ việc xử lý và xử lý khiếu nại có vi phạm pháp lý hoặc có tình tiết mới, sẽ đã có được một trong hai cách xử lý và xử lý: Một là, người xử lý và xử lý khiếu nại xử lý và xử lý lại vụ việc đó; Hai là những cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xem xét lại vụ việc. Theo đó, trên cơ sở chỉ huy của Thủ tướng nhà nước thì Tổng Thanh tra nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ là những chủ thể có trách nhiệm kiểm tra, xem xét lại vụ việc, văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước. Với quy định này, sẽ đảm bảo cho việc kiểm tra, xem xét lại vụ việc khiếu nại một cách khách quan.

Cũng theo Nghị định 75/2012/NĐ-CP, trên cơ sở kiểm tra, xem xét lại vụ việc khiếu nại của Tổng Thanh tra nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, kết quả kiểm tra, xem xét này được xử lý như sau:

-Trường hợp Thủ tướng nhà nước kết luận việc xử lý và xử lý khiếu nại là đúng pháp lý, người ra quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại tổ chức triển khai thi hành quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại và thông tin minh bạch chấm hết việc xem xét, xử lý và xử lý vụ việc khiếu nại.

– Trường hợp Thủ tướng nhà nước kết luận việc xử lý và xử lý khiếu nại sai một phần hoặc sai toàn bộ, người ra quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại xử lý và xử lý lại vụ việc, sửa sai, Phục hồi quyền và quyền lợi hợp pháp của người khiếu nại và thông tin minh bạch việc xử lý và xử lý lại vụ việc khiếu nại.

Như vậy, kết luận của Thủ tướng nhà nước sẽ quyết định hành động đến kết quả của vụ việc xử lý và xử lý khiếu nại trước đó. Tuy nhiên, theo quy định này, người đã ra quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại vẫn là người dân có trách nhiệm xử lý và xử lý lại vụ việc đó.

Chúng tôi nhận định rằng, quy định pháp lý hiện hành về việc xem xét lại việc xử lý và xử lý khiếu nại đã có hiệu lực hiện hành pháp lý có vi phạm pháp lý còn những chưa ổn và gây trở ngại cho hoạt động giải trí và sinh hoạt quản trị và vận hành nhà nước. Cụ thể là:

Một là, về địa thế căn cứ để xem xét lại vụ việc xử lý và xử lý khiếu nại có hiệu lực hiện hành pháp lý, lúc bấy giờ trong Nghị định 75/2012/NĐ-CP chỉ quy định là việc xử lý và xử lý khiếu nại vi phạm pháp lý hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội dung vụ việc khiếu nại. Tuy nhiên, những tín hiệu của việc xử lý và xử lý khiếu nại vi phạm pháp lý là gì thì pháp lý hiện hành chưa quy định, do này sẽ gây nên trở ngại, không thống nhất cho những cơ quan trong việc xác lập hành vi vi phạm pháp lý trong việc xử lý và xử lý khiếu nại.

Hai là, về thẩm quyền xử lý và xử lý lại vụ việc khiếu nại. Theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, kể cả trong trường hợp theo yêu cầu hoặc kết luận của Thủ tướng, hoặc theo kiến nghị của Tổng thanh tra nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thì ở đầu cuối người dân có thẩm quyền xử lý và xử lý lại vụ việc vẫn là người đã phát hành kết luận xử lý và xử lý khiếu nại. Quy định như vậy sẽ không còn đảm bảo tính khách quan trong việc xử lý và xử lý lại vụ việc khiếu nại. Bởi vì chính người dân có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại đã xử lý và xử lý vụ việc đó rồi. Ngoài ra, nếu Thủ tướng nhà nước kết luận việc xử lý và xử lý khiếu nại là sai thì nên chấp hành luôn kết luận đó, không cần xử lý và xử lý lại, gây mất nhiều thời hạn, công sức của con người một cách không thiết yếu, làm cho vụ việc lại kéo dãn thêm.

Ba là, trong quy định của Điều 20 Nghị định số 75/2012/ND-CP đã tiềm ẩn chưa ổn giữa nhận định định hình và nhận định ban sơ làm cơ sở cho việc xem xét lại việc xử lý và xử lý khiếu nại vi phạm pháp lý và kết quả kiểm tra, xem xét lại vụ việc. Nhận định tại điểm 1 Điều 20 để tiến hành xem xét lại là “việc xử lý và xử lý khiếu nại vi phạm pháp lý, gây thiệt hại đến quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức triển khai hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội dung vụ việc khiếu nại” trọn vẹn khác với kết quả “Thủ tướng nhà nước kết luận việc xử lý và xử lý khiếu nại là đúng pháp lý”. Bất cập này dẫn đến hai hệ quả là:

+ Tạo sự định hình và nhận định về kĩ năng nhận định vụ việc của công chức nhà nước không đảm bảo; thiếu sự trao đổi, phối hợp ngặt nghèo trong phục vụ nhu yếu thông tin giữa những cấp trong xử lý vụ việc khiếu nại. Từ đó vừa làm vụ việc khiếu nại kéo dãn không thiết yếu vừa tiêu tốn lãng phí thời hạn, công sức của con người để xem xét lại vụ việc.

+ Không loại trừ có sự “liên kết” giữa người khiếu nại với công chức nhà nước để vụ việc được đưa vào list xem xét lại.

Bốn là, với quy định về việc xem xét lại vụ việc xử lý và xử lý khiếu nại có hiệu lực hiện hành pháp lý không ngặt nghèo dễ dẫn đến tình trạng người khiếu nại cố ý không chấp hành quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại đã có hiệu lực hiện hành pháp lý, cũng không khởi kiện tại Tòa án mà tiếp tục khiếu nại đến những cơ quan Trung ương, làm vụ việc trở nên phức tạp, nếu chưa thống nhất trong cách xử lý và xử lý thì vụ việc sẽ tồn dư, kéo dãn[1]. Do đó, với quy định không rõ ràng, ngặt nghèo về cơ chế xem xét lại quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại đã có hiệu lực hiện hành pháp lý dẫn đến trở ngại trong công tác làm việc tổ chức triển khai tiến hành bởi trên thực tiễn, một khi người dân tiếp tục khiếu nại lên Trung ương và được xem xét thì quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại cũng không thể tổ chức triển khai thi hành.

Năm là, Điều 44 Luật Khiếu nại quy định: “Quyết định xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu có hiệu lực hiện hành pháp lý sau 30 ngày, Tính từ lúc ngày phát hành mà người khiếu nại không khiếu nại lần hai; Quyết định xử lý và xử lý khiếu nại lần hai có hiệu lực hiện hành pháp lý sau 30 ngày, Tính từ lúc ngày phát hành; Quyết định xử lý và xử lý khiếu nại có hiệu lực hiện hành pháp lý có hiệu lực hiện hành thi hành ngay”. Trong Luật khiếu nại không tồn tại quy định về việc xem xét lại so với quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại có hiệu lực hiện hành pháp lý. Trong khi đó, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP lại quy định về yếu tố này. Xét về mặt pháp lý, việc quy định về yếu tố này tại văn bản Nghị định là không phù thích phù hợp với Luật. Do đó, chúng tôi nhận định rằng cần nghiên cứu và phân tích quy định trong Luật cơ chế xem xét lại so với quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại có hiệu lực hiện hành pháp lý.

Sáu là, ở góc cạnh nhìn lý luận pháp lý thì việc xem xét lại quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại đã có hiệu lực hiện hành pháp lý cũng đó là một phương thức xem xét lại quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính ban sơ bị khiếu nại. Thế nhưng, phương thức xử lý và xử lý này sẽ không được quy định rõ ràng về trình tự thủ tục, về thời hạn, về những ràng buộc trách nhiệm pháp lý so với khắp khung hình khiếu nại và người xem xét lại, người quyết định hành động kết quả xem xét ở đầu cuối. Do đó, tạo trở ngại trong tiến hành.

Từ những phân tích trên, để tạo sự nhất quán, đảm bảo hiệu suất cao tiến hành của quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại đã có hiệu lực hiện hành pháp lý và hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh những vụ việc phức tạp tồn dư, kéo dãn không thiết yếu, chúng tôi kiến nghị việc sửa đổi, trấn áp và điều chỉnh cơ chế xem xét lại việc việc xử lý và xử lý khiếu nại có hiệu lực hiện hành pháp lý nhưng có vi phạm pháp lý theo phía sau:

– Cần sửa đổi Luật khiếu nại năm 2011, trong số đó bổ trợ update quy định về cơ chế xem xét lại vụ việc xử lý và xử lý khiếu nại đã có hiệu lực hiện hành pháp lý. Như vậy, sẽ nâng cao giá trị pháp lý của chế định này, thông qua đó góp thêm phần đảm bảo quyền, quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức triển khai. Trong số đó, cần quy định rõ ràng những địa thế căn cứ để xem xét lại quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại. Đặc biệt, cần rõ ràng hóa những tín hiệu của việc xử lý và xử lý khiếu nại vi phạm pháp lý, ví như:

+ Quyết định xử lý và xử lý khiếu nại không phù thích phù hợp với những tình tiết khách quan của nội dung vụ việc khiếu nại;

+ Có vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục khi xác minh, kết luận và phát hành quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại, gây thiệt hại đến quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức triển khai.

+ Có sai lầm đáng tiếc nghiêm trọng về việc vận dụng quyết sách, pháp lý trong quy trình xử lý và xử lý khiếu nại, gây thiệt hại đến quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức triển khai;

+ Việc xử lý và xử lý khiếu nại không đúng thẩm quyền.

+ Có tài liệu, chứng cứ chứng tỏ người xử lý và xử lý khiếu nại, người dân có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại làm sai lệch hồ sơ vụ việc.

Xác định rõ ràng những tín hiệu vi phạm pháp lý sẽ đã có được ý nghĩa quan trọng đảm bảo sự thống nhất trong việc vận dụng pháp lý, làm cơ sở cho những cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra rà soát, kiểm tra những hồ sơ khiếu nại đủ Đk được xem xét lại. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính ngặt nghèo của pháp lý, cần quy định rõ ràng những trường hợp không xem xét lại việc khiếu nại. Chẳng hạn như, quy định người dân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại có hiệu lực hiện hành pháp lý không xem xét lại so với những vụ việc đã được Tòa án thụ lý xử lý và xử lý hoặc đã có bản án, quyết định hành động của Tòa án.

– Cần bỏ quy định hiện hành về người đã phát hành quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại đã có hiệu lực hiện hành pháp lý lại xử lý và xử lý lại vụ việc đó theo yêu cầu hoặc kiến nghị của những cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện một cơ chế duy nhất trong việc xem xét lại là Thủ tướng nhà nước giao Tổng Thanh tra nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ kiểm tra, xem xét lại vụ việc, văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước chỉ huy xử lý và xử lý; Tổng Thanh tra nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước. Trên cơ sở đó, Thủ tướng nhà nước kết luận và người đã xử lý và xử lý khiếu nại cũng như những cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan phải tiến hành kết luận đó. Như vậy, vừa đảm bảo xử lý và xử lý vụ việc một cách khách quan, vừa đỡ tốn thời hạn, công sức của con người của những cơ quan nhà nước, đồng thời đỡ mất thời hạn cho công dân trong việc chờ đón việc xử lý và xử lý lại.

– Cần bổ trợ update quy định về trách nhiệm của Tổng Thanh tra nhà nước với tư cách là người đứng đầu tư mạnh quan giúp nhà nước quản trị và vận hành nhà nước về công tác làm việc xử lý và xử lý khiếu nại trong phạm vi toàn nước. Chúng tôi nhận định rằng cần quy định Tổng Thanh tra nhà nước có trách nhiệm giúp Thủ tướng nhà nước tiếp nhận, phân loại, xem xét, đề xuất kiến nghị việc xử lý và xử lý những đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phán ánh so với những quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại đã có hiệu lực hiện hành pháp lý của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng phát hiện có vi phạm pháp lý, gây thiệt hại đến quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức triển khai hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội dung vụ việc khiếu nại.

– Cần quy định rõ ràng trình tự, thủ tục xem xét lại vụ việc, trong số đó nhất thiết phải có sự phối hợp ngặt nghèo trong trao đổi thông tin với cơ quan đã phát hành Quyết định xử lý và xử lý khiếu nại đã có hiệu lực hiện hành pháp lý trước lúc quyết định hành động việc xem xét lại vụ việc. Quy định rõ ràng trình tự, thủ tục xem xét lại vụ việc sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trong cho những cơ quan có thẩm quyền trong việc tổ chức triển khai tiến hành, tạo sự thống nhất trong việc xem xét lại so với những quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại đã có hiệu lực hiện hành pháp lý nhưng có tín hiệu vi phạm pháp lý hoặc khi có phát sinh tình tiết mới.

– Quy định rõ ràng hình thức xử lý và xử lý và giá trị pháp lý khi đã phát hành Thông báo chấm hết việc xem xét, xử lý và xử lý vụ việc khiếu nại. Như vậy, tạo thuận tiện cho những cơ quan nhà nước trong việc xử lý tình trạng công dân khiếu nại kéo dãn, tuy nhiên việc xử lý và xử lý khiếu nại đang không hề thẩm quyền và đúng pháp lý. Qua đó, xử lý dứt điểm so với những vụ việc khiếu nại kéo dãn, không tồn tại địa thế căn cứ pháp lý./.

Reply
8
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Download Thủ tướng có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại lần 2 không ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Thủ tướng có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại lần 2 không tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Download Thủ tướng có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại lần 2 không “.

Thảo Luận vướng mắc về Thủ tướng có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại lần 2 không

You trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Thủ #tướng #có #thẩm #quyền #giải #quyết #khiếu #nại #lần #không Thủ tướng có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại lần 2 không