Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Title Tiếng Anh là gì 2022

Update: 2022-04-01 23:28:15,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Title Tiếng Anh là gì. Bạn trọn vẹn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad đc tương hỗ.

736

title

* danh từ
– tên (sách); nhan đề
– tước; thương hiệu
=the title of Duke+ tước công
– tư cách, danh nghĩa
=to have a title to a place among great poets+ có đủ tư cách đứng trong hàng ngũ những nhà thơ lớn
– tuổi (của một sắt kẽm kim loại tổng hợp vàng…), chuẩn độ
– (pháp lý) quyền sở hữu; chứng từ, văn tự

title

chủ đề ; chức vụ ; chức vô địch ; chức vụ ; cái tên tuổi đại ; tên gọi ; thương hiệu vô địch ; thương hiệu ; thương hiệu đó ; danh ; giành chức vô địch ; giành đai ; như title ; nên tiêu đề ; phim ; phong nữa ; rất chuẩn ; tiêu đề mang ; tiêu đề ; tuổi tác ; tên của chương trình ; tên thường gọi thường dùng ; tước vị ; tước vị đó ; tựa ; tựa đề ; vô địch ; đai ; đầu đề ; đặt tên cho ; đặt tên ; đề ; địch ;

title

chủ đề ; chức vụ ; chức vô địch ; chức vụ ; cái tên tuổi đại ; tên gọi ; thương hiệu vô địch ; thương hiệu ; thương hiệu đó ; danh ; giành đai ; giâ ; như title ; phim ; phong nữa ; rất chuẩn ; tiêu đề mang ; tiêu đề ; trang ; tuổi tác ; tên của chương trình ; tước vị ; tước vị đó ; tựa ; tựa đề ; vô địch ; đai ; đầu đề ; đặt tên cho ; đặt tên ; đề ; địch ;

title; rubric; statute title

a heading that names a statute or legislative bill; may give a brief summary of the matters it đơn hàng with

title; championship

the status of being a champion

title; deed; deed of conveyance

a legal document signed and sealed and delivered to effect a transfer of property and to show the legal right to possess it

title; form of address; title of respect

an identifying appellation signifying status or function: e.g. `Mr.’ or `General’

title; claim

an established or recognized right

title; entitle

give a title to

title; style

designate by an identifying term

half-title

* danh từ
– đề sách ở bìa phụ

title

* danh từ
– tên (sách); nhan đề
– tước; thương hiệu
=the title of Duke+ tước công
– tư cách, danh nghĩa
=to have a title to a place among great poets+ có đủ tư cách đứng trong hàng ngũ những nhà thơ lớn
– tuổi (của một sắt kẽm kim loại tổng hợp vàng…), chuẩn độ
– (pháp lý) quyền sở hữu; chứng từ, văn tự

title-deed

* danh từ
– (pháp lý) chứng từ

title-page

* danh từ
– (ngành in) trang trên sách

title-part

-role) /’taitlroul/
* danh từ
– nhân vật chính tên được sử dụng làm nhan đề (kịch, phim ảnh…)

title-role

-role) /’taitlroul/
* danh từ
– nhân vật chính tên được sử dụng làm nhan đề (kịch, phim ảnh…)

titled

* tính từ
– có tước vị, có chức tước

titling

* danh từ
– (thú hoang dã học) chim sẻ đồng ((cũng) titlark)
– (thú hoang dã học) chim sẻ ngô ((cũng) titmouse)

catch-title

* danh từ
– tên tắt quyển sách

title-holder

* danh từ
– nhà vô địch

English Word Index:

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q. . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q. . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn trọn vẹn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy ghi lại chúng tôi:
Tweet

Reply
8
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Download Title Tiếng Anh là gì ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Title Tiếng Anh là gì tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Title Tiếng Anh là gì “.

Thảo Luận vướng mắc về Title Tiếng Anh là gì

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Title #Tiếng #Anh #là #gì Title Tiếng Anh là gì