Mục lục bài viết

Mẹo Hướng dẫn Văn đề nào tại đây không được đưa ra bàn luận tại Hội nghị Ianta Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-04-22 19:16:12,You Cần tương hỗ về Văn đề nào tại đây không được đưa ra bàn luận tại Hội nghị Ianta. Bạn trọn vẹn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad được tương hỗ.

787

60 điểm

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề
 • Tham khảo giải bài tập hay nhất
 • Loạt bài Lớp 12 hay nhất
 • Sơ đồ tư duy lịch sử dân tộc bản địa 12 và Trắc nghiệm lịch sử dân tộc bản địa 12 từng bài có đáp án
 • Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949)
 • Câu 1. Sự kiện nào tại đây mở ra một chương mới cho quyết sách “đa phương hóa”, “phong phú chủng loại hóa” quan hệ đối ngoại của Việt Nam?
 • Hội nghị Ianta trình làng trong tình hình nào?
 • Hội nghị Ianta trình làng ở đâu?
 • Những quyết định hành động Hội nghị Ianta
 • CHỦ ĐỀ 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945- 1991). LIÊN BANG NGA (1991- 2000)
 • Sơ đồ tư duy lịch sử dân tộc bản địa 12 và Trắc nghiệm lịch sử dân tộc bản địa 12 từng bài có đáp án

NguyenChiHieu

Vấn đề nào tại đây không được thảo luận tại Hội nghị Ianta (2/1945)
A. Tổ chức lại trật tự toàn thế giới sau cuộc chiến tranh.
B. Nhanh chóng vượt mặt trọn vẹn những nước phát xít.
C. Việc giải giáp phát xít Nhật ở Đông Dương.

D. Phân phân thành quả cuộc chiến tranh giữa những nước thắng trận.

Tổng hợp câu vấn đáp (1)

Đáp án đúng là C. Việc giải giáp phát xít Nhật ở Đông Dương.
Giải thích:
Dựa vào thông tin được phục vụ nhu yếu.
Cách giải:
Vấn đề không được thảo luận tại Hội nghị Ianta (2/1945) là: Việc giải giáp phát xít Nhật ở Đông Dương. việc này được thảo luận tại hội nghị Pốtxđam.

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

 • Pháp luật ở bất kì xã hội nào đều mang
  A. Bản chất giai cấp và thực ra xã hội.
  B. Bản chất giai cấp và thực ra thời đại.
  C. Bản chất giai cấp và thực ra lịch sử dân tộc bản địa.
  D. Bản chất giai cấp và thực ra dân tộc bản địa
 • Điểm giống nhau về ý nghĩa của thắng lợi Ấp Bắc (2/1/1963) và thắng lợi Vạn Tường là
  A. Chứng tỏ sự trưởng thành của quân giải phóng miền Nam.
  B. Làm thất bại những kế hoạch cuộc chiến tranh của Mĩ.
  C. Tiêu hao một bộ phận lớn sinh lực địch
  D. Chứng tỏ nhân dân miền Nam có kĩ năng vượt mặt kế hoạch cuộc chiến tranh của Mĩ.
 • Ý nào tại đây không nằm trong phương hướng kế hoạch đông xuân 1953-1954 được Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng đưa ra?
  A. Buộc địch phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa phận xung yếu
  mà chúng không thể bỏ
  B. Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về kế hoạch mà địch tương đối yếu để tiêu diệt địch, giải phóng đất đai
  C. Nhanh chóng vượt mặt quân Pháp kết thúc cuộc chiến tranh
  D. Do địch phải phân tán lực lượng mà tạo Đk phân tán nhiều lực lượng
 • Ngay sau khoản thời hạn giành độc lập, để tăng trưởng kinh tế tài chính, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đều tiến hành
  A. tăng cường sản xuất, tăng cường xuất khẩu.
  B. công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn
  C. tăng cường sản xuất, hạn chế nhập khẩu.
  D. tăng cường nhập khẩu.
 • : Thực tiễn lịch sử dân tộc bản địa nào là yếu tố quyết định hành động nhân dân Việt Nam phải tiến hành đồng thời hai trách nhiệm cách mạng trong thời kì 1954-1975?
  A. Đất nước trong thời gian tạm thời bị chia cắt thành hai miền với hai quyết sách chính trị rất khác nhau.
  B. Đất nước trọn vẹn được giải phóng.
  C. Đất nước bị chia cắt thành hai miền với hai quyết sách chính trị rất khác nhau.
  D. Thực hiện chủ trương của Đảng đã được đưa ra trong Cương lĩnh chính trị thứ nhất
 • Trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954, thắng lợi nào của quân và dân ta được ghi nhận là “cái mốc bằng vàng, nơi ghi dấu Chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc”? A. Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947.
  B. Chiến thắng Biên giới thu đông 1950.
  C. Chiến thắng Ðiện Biên Phủ 1954.
  D. Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954.
 • Trong trào lưu Đông Dương đại hội, Đảng ta đã vận dụng hình thức đấu tranh nào?
  A. Công khai, hợp pháp. B. Bất hợp pháp.
  C. Bán minh bạch, bán hợp pháp. D. Công khai, phạm pháp.
 • Hình thức đấu tranh đa phần của nhân dân miền Nam trong những ngày đầu hiệp định Giơnevơ là
  A. Đấu tranh chính trị B. Đấu tranh vũ trang
  C. Khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành làm chủ D. Bạo lực cách mạng
 • Ý nghĩa nào tại đây không phải là nội dung cơ bản trong kế hoạch kinh tế tài chính hướng ngoại của 5 nước sáng lập tổ chức triển khai ASEAN trong trong năm 60 – 70 của thế kỉ XX
  A. Tiến hành Open nền kinh tế thị trường tài chính
  B. Tập trung sản xuất hàng hoá để xuất khẩu
  C. Lấy thị trường trong nước làm chỗ tựa để tăng trưởng sản xuất
  D. Thu hút vốn góp vốn đầu tư và kĩ thuật bên phía ngoài
 • Đáp án D
  Một trong những nội dung của đường lối thay đổi về chính trị được đưa ra tại Đại hội Đại biêu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (1986) là xây hình thành dân chủ, đảm bảo quyền lực tối cao thuộc về nhân dân.

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 12 hay nhất

click more

Bộ vướng mắc trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Sơ đồ tư duy Lịch sử THPT vương quốc – Mindmap ôn thi Lịch sử: Xem bài viết

Team tôi chỉ tổng hợp và san sẻ tài liệu.
Các admin không lý giải hay giải bài tập giúp nhé.
Mong những bạn thông cảm nha.

Sơ đồ tư duy lịch sử dân tộc bản địa 12 và Trắc nghiệm lịch sử dân tộc bản địa 12 từng bài có đáp án

Bộ vướng mắc trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949)

CÂU HỎI NHẬN BIẾT:

Câu 1. Tham dự Hội nghị Ianta (2-1945) có nguyên thủ của những vương quốc nào tại đây?

A. Anh, Pháp, Mĩ.

B. Anh, Pháp, Đức.

C. Liên Xô, Mĩ, Anh.

D. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc.

Câu 2. Hội nghị Ianta (Liên Xô) trình làng trong tầm thời hạn nào?

A. Từ ngày 4 đến 11-2-1945.

B. Từ ngày 2 đến 12-2-1945.

C. Từ ngày 2 đến 12-4-1945.

D. Từ ngày 4 đến 12-4-1945.

Câu 3. Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh trình làng từ ngày 4 đến 11-2-1945 được tổ chức triển khai tại đâu?

A. Oasinhtơn (Mĩ).

B. Ianta (Liên Xô).

C. Pốtxđam (Đức).

D. Luân Đôn (Anh).

Câu 4. Theo quyết định hành động của Hội nghị Ianta (2-1945), quân đội nước nào sẽ vào chiếm đóng Nhật Bản và Nam Triều Tiên?

A. Mĩ.

B. Anh.

C. Pháp.

D. Liên Xô.

Câu 5. Sự kiện nào tại đây gắn sát với ngày 24-10-1945?

A. Bản Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực hiện hành.

B. Mĩ và Liên Xô phê chuẩn bản Hiến chương Liên hợp quốc.

C. Hội nghị Xan Phranxixcô (Mĩ) trải qua bản Hiến chương Liên hợp quốc.

D. Năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an trải qua bản Hiến chương.

Câu 6. Tháng 9-1977, Việt Nam đã gia nhập vào tổ chức triển khai nào tại đây?

A. Liên hợp quốc (UN).

B. Hội đồng tương trợ kinh tế tài chính (SEV).

C. Tổ chức thương mại toàn thế giới (WTO).

D. Thương Hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á (ASEAN).

Câu 7. Có bao nhiêu nước là thành viên sáng lập tổ chức Liên hợp quốc?

A. 30.

B. 40.

C. 45.

D. 50.

Câu 8. Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia khá đầy đủ đại diện thay mặt thay mặt những nước thành viên và mỗi năm họp một lần?

A. Ban Thư kí.

B. Đại hội đồng. 

C. Hội đồng Bảo an.

D. Hội đồng Quản thác.

Câu 9. Hiến chương Liên hợp quốc được trải qua tại hội nghị nào tại đây?

A. Hội nghị Ianta (Liên Xô)

B. Hội nghị Niu Oóc (Mĩ).

C. Hội nghị Pốtxđam (Đức).

D. Hội nghị Xan Phranxixcô (Mĩ).

Câu 10Tổ chức nào dưới đấy là tiền thân của tổ chức triển khai Liên hợp quốc ?

A. Hội Quốc liên.

C. Đệ nhị Quốc tế.

B. Liên minh vì tiến bộ.

D. Khối Đồng minh chống phát xít.

Câu 11. Hiện nay, tổ chức triển khai Liên hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên?

A. 190.

B. 191.

C. 192.

D. 193.

Câu 12. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lúc bấy giờ có bao nhiêu nước thành viên?

A. 5.

B. 7.

C. 10.

D. 15.

Câu 13. Theo quyết định hành động của Hội nghị Ianta, nước nào sẽ chiếm đóng Nhật Bản sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai?

A. Mĩ.

B. Anh.

C. Liên Xô.

D. Trung Quốc.

Câu 14. “Duy trì hòa bình và bảo mật thông tin an ninh toàn thế giới” là mục tiêu hoạt động giải trí và sinh hoạt của tổ chức triển khai nào tại đây?

A. Thương Hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á (ASEAN).

B. Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á (SEATO).

C. Liên minh châu Âu (EU).

D. Liên hợp quốc (UN).

Câu 15. Cơ quan nào tại đây không  thuộc tổ chức triển khai Liên hợp quốc ?

A. Đại hội đồng.

B. Ban Thư kí.

C. Hội đồng điệu trưởng.

D. Hồi đồng Kinh tế và Xã hội.

CÂU HỎI THÔNG HIỂU:

Câu 1. Nội dung nào tại đây không phải là nguyên tắc hoạt động giải trí và sinh hoạt của tổ chức triển khai Liên hợp quốc?

A. Giải quyết những tranh chấp quốc tế bằng giải pháp hòa bình.

B. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của năm cường quốc.

C. Không sử dụng vũ lực hoặc rình rập đe dọa vũ lực với nhau.

D. Không can thiệp vào việc làm nội bộ của những nước.

Câu 2. Hội nghị Ianta (2-1945) được triệu tập trong toàn cảnh lịch sử dân tộc bản địa nào?

A. Chiến tranh toàn thế giới thứ hai đã kết thúc.

B. Chiến tranh toàn thế giới thứ hai mới bùng nổ.

C. Chiến tranh toàn thế giới thứ hai đang trình làng quyết liệt.

D. Chiến tranh toàn thế giới thứ hai xộc vào quá trình kết thúc.

Câu 3. Theo nghị quyết của Hội nghị Pốtxđam, quân đội của những nước nào sẽ làm trách nhiệm giải giáp chủ nghĩa phát xít ở nước Đức?

A. Anh, Pháp, Mĩ và Liên Xô.

B. Liên Xô, Mĩ, Canada và Pháp.

C. Anh, Liên Xô, Trung Quốc và Mĩ.

D. Anh, Pháp, Mĩ, Pháp, Anh và Canada.

Câu 4Nội dung nào tại đây phản ánh đúng quyết định hành động của Hội nghị Ianta (2-1945)?

A. Các nước Đồng minh đàm phán, ký kết những hiệp ước với những nước bại trận.

B. Các nước phát xít Đức, Italia ký văn kiện đầu hàng Đồng minh vô Đk.

C. Các nước Đồng minh thỏa thuận hợp tác chia Đức thành hai nước Đông Đức và Tây Đức.

D. Các nước Đồng minh thỏa thuận hợp tác khu vực đóng quân và phân loại phạm vi tác động.

Câu 5. Việc Liên Xô là một trong năm nước y viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có ý nghĩa ra làm thế nào trong quan hệ quốc tế?

A. Thể hiện là tổ chức triển khai quốc tế có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình bảo mật thông tin an ninh toàn thế giới.

B. Góp phần hạn chế sự thao túng của chủ nghĩa tư bản so với tổ chức triển khai Liên hợp quốc.

C. Tổ chức quốc tế quan trọng nhất trong đời sống chính trị quốc tế sau năm 1945.

D. Khẳng định vai trò tối cao của năm nước lớn trong tổ chức triển khai Liên hợp quốc.

Câu 6. Nước Cộng hòa Liên bang Đức được xây dựng vào tháng 9-1949 là vì lí do nào tại đây?

A. Do cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của người Đức.

B. Do sự thỏa thuận hợp tác của Anh, Mĩ, Liên Xô tại Hội nghị Ianta.

C. Do âm mưu của Anh, Pháp, Mĩ nhằm mục tiêu chia cắt lâu dài nước Đức.

D. Do quyết sách phản động mà chủ nghĩa phát xít đã thi hành ở nước này.

Câu 7. Một trong những yếu tố cấp bách yên cầu những nước lớn phải xử lý và xử lý khi Chiến tranh toàn thế giới thứ hai xộc vào quá trình kết thúc là

A. xây dựng tổ chức triển khai Liên hợp quốc nhằm mục tiêu duy trì hòa bình và bảo mật thông tin an ninh toàn thế giới.

B. thỏa thuận hợp tác về việc đóng quân tại những nước nhằm mục tiêu giải giáp phát xít.

C. phân phân thành quả thắng lợi giữa những nước thắng trận.

D. Liên Xô sẽ tham chiến chống phát xít Nhật ở châu Á.

Câu 8. Bức hình tại đây phản ánh sự kiện nào của lịch sử dân tộc bản địa toàn thế giới?

A. Hội nghị Ianta (2-1945).

B. Hội nghị Pốtxđam (7 – 1945).

C. Hội nghị Xan Phranxixcô (6 – 1945).

D. Nhật Bản kí hiệp ước đầu hàng Đồng minh (8 – 1945).

Câu 9Nội dung nào dưới đây không phải là quyết định hành động của Hội nghị Ianta (2 – 1945)?

A. Thành lập tổ chức triển khai Liên hợp quốc.

B. Nhanh chóng khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh.

C. Thống nhất tiềm năng tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

D. Thỏa thuận về việc đóng quân tại những nước nhằm mục tiêu giải giáp phát xít.

Câu 10. Sự kiện nào dưới đây góp thêm phần hình thành khuôn khổ trật tự toàn thế giới mới sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai?

A. Hội nghị Ianta (2 – 1945).

B. Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.

C. Tổ chức Liên hợp quốc được xây dựng.

D. Tuyên bố của Tổng thống Mĩ Truman (3 – 1947).

Câu 11.  Một trong những mục tiêu hoạt động giải trí và sinh hoạt của tổ chức triển khai Liên hợp quốc là

A. duy trì hòa bình và bảo mật thông tin an ninh toàn thế giới.

B. khắc phục hậu quả sau cuộc chiến tranh.

C. giúp sức những nước thành viên về kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống.

D. xử lý và xử lý những tranh chấp bằng giải pháp hòa bình.

Câu 12. Nội dung nào sau đấy là nguyên tắc hoạt động giải trí và sinh hoạt của tổ chức triển khai Liên hợp quốc?

A. Bình đẳng độc lập giữa những vương quốc và quyền tự quyết của những dân tộc bản địa.

B. Không sử dụng vũ lực hoặc rình rập đe dọa bằng vũ lực so với nhau.

C. Hợp tác có hiệu suất cao trên nghành kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, giáo dục.

D. Thúc đẩy những quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế.

Câu 13. Cơ quan nào dưới đây giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và bảo mật thông tin an ninh toàn thế giới của tổ chức triển khai Liên hợp quốc?

A. Đại hội đồng.

B. Toà án quốc tế.

C. Hội đồng Bảo an.

D. Hội đồng quản thác.

Câu 14Hiến chương sẽ là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức triển khai Liên hợp quốc vì

A. đã được những nước thành viên phê chuẩn.

B. đã quy định cỗ máy tổ chức triển khai của Liên hợp quốc.

C. đưa ra nguyên tắc hoạt động giải trí và sinh hoạt của tổ chức triển khai Liên hợp quốc.

D. nêu rõ mục tiêu hoạt động giải trí và sinh hoạt của tổ chức triển khai Liên hợp quốc.

Câu 15. Vấn đề nào tại đây không phải là yêu cầu cấp bách yên cầu những nước lớn phải xử lý và xử lý khi Chiến tranh toàn thế giới thứ hai xộc vào quá trình kết thúc?

A. Thành lập tổ chức triển khai Liên hợp quốc.

B. Nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh.

C. Giải quyết hậu quả của cuộc chiến tranh.

D. Phân phân thành quả thắng lợi.

CÂU HỎI VẬN DỤNG:

Câu 1. Để nhanh gọn kết thúc Chiến tranh toàn thế giới thứ hai, ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã thống nhất nội dung nào tại đây?

A. Sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt phát xít Nhật.

B. Liên Xô sẽ vào giải giáp quân phiệt Nhật ở Bắc Triều Tiên.

C. Hồng quân Liên Xô sẽ tiến công vào sào huyệt Béc-lin của Đức.

D. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

Câu 2. Trật tự toàn thế giới hai cực Ianta được hình thành trên cơ sở nào?

A. Những quyết định hành động của Hội nghị Ianta và thỏa thuận hợp tác tiếp sau đó của ba cường quốc.

B. Những quyết định hành động của những nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

C. Những thỏa thuận hợp tác tiếp sau đó của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.

D. Những quyết định hành động của Hội nghị Ianta và Hội nghị Pốtxđam.

Câu 3Quyết định nào tại đây của Hội nghị Ianta (2 – 1945) đã tạo Đk cho thực dân Pháp trở lại xâm lược Đông Dương?

A. Liên Xô không được đưa quân đội vào Đông Dương.

B. Quân Anh sẽ mở đường cho thực dân Pháp chiếm lại Đông Dương.

C. Khu vực Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi tác động của những nước phương Tây.

D. Đồng ý cho quân Trung Hoa Dân quốc và quân Anh vào Đông Dương.

Câu 3Quyết định nào tại đây của Hội nghị Ianta (2–1945) đã tạo Đk cho thực dân Pháp trở lại xâm lược Đông Dương?

A. Liên Xô không được đưa quân đội vào Đông Dương.

B. Quân Anh sẽ mở đường cho thực dân Pháp chiếm lại Đông Dương.

C. Khu vực Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi tác động của những nước phương Tây.

D. Đồng ý cho quân Trung Hoa Dân quốc và quân Anh vào Đông Dương.

Câu 4Quyết định nào tại đây của Hội nghị Pốtxđam (7– 945) đã tạo ra những trở ngại mới cho cách mạng Đông Dương sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai?

A. Liên Xô không được đưa quân đội vào Đông Dương.

B. Quân Anh sẽ mở đường cho thực dân Pháp chiếm lại Đông Dương.

C. Khu vực Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi tác động của những nước phương Tây.

D. Đồng ý cho quân Trung Hoa Dân quốc và quân Anh vào Đông Dương.

Câu 5Theo quyết định hành động của Hội nghị Pốtxđam (Đức), lực lượng nào sẽ vào giải giáp phát xít Nhật ở Đông Dương ?

A. Quân Anh và quân Pháp.

B. Quân Mĩ và quân Liên Xô.

C. Quân Anh và quân Trung Hoa Dân quốc.

D. Quân Mĩ và quân Trung Hoa Dân Quốc.

Câu 6. Từ năm 1945 đến nay, tổ chức triển khai nào đang trở thành forum quốc tế vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm mục tiêu duy trì hòa bình và bảo mật thông tin an ninh toàn thế giới?

A. Liên hợp quốc (UN).

C. Liên minh châu Âu (EU).

D. Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM).

B. Thương Hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á (ASEAN).

Câu 7Những quyết định hành động của Hội nghị Ianta (2-1945) đã tác động ra làm thế nào đến quan hệ quốc tế sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai?

A. Đánh dấu trật tự toàn thế giới mới được hình thành.

B. Góp phần hình thành nên khuôn khổ của trật tự toàn thế giới mới.

CGiải quyết được xích míc của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ và Anh.

D. Tạo Đk để xử lý và xử lý những tranh chấp quốc tế bằng giải pháp hòa bình.

Câu 8. Hội nghị Ianta (2-1945) trình làng căng thẳng mệt mỏi, quyết liệt đa phần là vì

Anhững nước có quan điểm rất khác nhau về việc nhanh gọn kết thúc cuộc chiến tranh.

B. những nước muốn giành quyền lợi tương xứng với vai trò, vị thế của tớ.

D. những nước muốn tạo ra tình trạng đối đầu Đông-Tây.

C. những nước muốn tổ chức triển khai lại toàn thế giới sau cuộc chiến tranh.

Câu 9. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (2/1945) là

A. phân loại khu vực chiếm đóng và phạm vi tác động giữa những nước.

Bquan điểm rất khác nhau về tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít .

C. xây dựng Liên hợp quốc để duy trì hòa bình bảo mật thông tin an ninh toàn thế giới.

D. xử lý và xử lý hậu quả do Chiến tranh toàn thế giới thứ hai để lại.

Câu 10. Nhận xét nào dưới đấy là đúng về hạn chế trong những nguyên tắc hoạt động giải trí và sinh hoạt của tổ chức triển khai Liên hợp quốc?

A. Coi trọng việc xử lý và xử lý những tranh chấp quốc tế bằng giải pháp hòa bình.

B. Đề cao việc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của những nước.

C. Coi trọng việc không can thiệp vào việc làm nội bộ của bất kể nước nào.

D. Đề cao sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc).

Câu 11. Ý nào tại đây không là hệ quả của những quyết định hành động quan trọng trong Hội nghị Ianta (2-1945)?

A. Dẫn đến việc hình thành trật tự toàn thế giới “hai cực”.

B. Dẫn đến tình hình toàn thế giới phân thành hai phe.

C. Dẫn đến tình trạng đối đầu Đông-Tây.

D. Dẫn đến hình thành trật tự toàn thế giới “đa cực”.

Câu 16. Theo thỏa thuận hợp tác của Hội nghị Ianta (2-1945) về việc đóng quân tại những nước nhằm mục tiêu giải giáp phát xít,Việt Nam thuộc phạm vi tác động của 

A. Pháp.

B. Mĩ.

C. Liên Xô.

D. Anh.

CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO:

Câu 1. Sự kiện nào tại đây mở ra một chương mới cho quyết sách “đa phương hóa”, “phong phú chủng loại hóa” quan hệ đối ngoại của Việt Nam?

A. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc (1977).

B. Việt Nam tham gia vào tổ chức triển khai WTO (2007).

C. Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN (1995).

D. Việt nam tham gia vào Hội đồng tương trợ kinh tế tài chính (SEV).

Câu 2. Đặc trưng lớn số 1 của trật tự toàn thế giới được hình thành sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai là gì?

A. Thế giới bị phân thành hai cực, hai phe.

B. Hệ thống chủ nghĩa xã hội được hình thành.

C. Mĩ vương lên trở thành siêu cường duy nhất.

D. Phong trào giải phóng dân tộc bản địa tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin.

Câu 3Nhận xét nào dưới đấy là đúng về việc thỏa thuận hợp tác đóng quân và phân loại phạm vi tác động giữa ba cường quốc trong Hội nghị Ianta (2-1945)?

A. Thực chất là phân loại phạm vi tác động giữa Liên Xô và Mĩ, Anh.

B. Thực chất là phân loại phạm vi tác động giữa Mĩ và Liên Xô.

C. Thực chất là hình thành trật tự toàn thế giới “đơn cực”.

D. Thực chất là hình thành trật tự toàn thế giới “đa cực”.

Câu 4. Nhận xét nào dưới đấy là đúng về vai trò đa phần của Liên hợp quốc trong việc xử lý và xử lý những dịch chuyển của tình hình thế giới lúc bấy giờ?

A. Liên hợp quốc trở thành forum vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm mục tiêu duy trì hòa bình, bảo mật thông tin an ninh toàn thế giới.

B. Liên hợp quốc thúc đẩy những quan hệ giao lưu, hơp tác giữa những nước thành viên trên nhiều nghành.

C. Liên hợp quốc bảo vệ những di sản trên toàn thế giới, cứu trợ nhân đạo khi những thành viên gặp trở ngại

DLiên hợp quốc góp thêm phần ngăn chặn những đại dịch đe doạ sức khỏe loại người.

Câu 5. Nguyên tắt hoạt động giải trí và sinh hoạt nào tại đây của tổ chức triển khai Liên hợp quốc được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng để xử lý và xử lý yếu tố Biển Đông lúc bấy giờ? 

A. Giải quyết những tranh chấp quốc tế bằng giải pháp hòa bình.

B. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của năm cường quốc.

C. Không rình rập đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực với nhau.

D. Hợp tế có hiệu suất cao về kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, giáo dục.

Hội nghị Ianta trình làng trong tình hình nào?

Đầu năm 1945, Chiến tranh toàn thế giới thứ hai xộc vào quá trình kết thúc. Khi đó, nhiều yếu tố cấp bách cần đưa ra với những nước Đồng minh. 3 việc quan trọng nên phải xử lý và xử lý đó là:

 • Nhanh chóng vượt mặt trọn vẹn những nước phát xít
 • Tổ chức lại toàn thế giới sau cuộc chiến tranh.
 • Phân phân thành quả thắng lợi giữa những nước thắng trận.

Chính vì thế, từ thời gian ngày 4/3 đến ngày 11/2/1945, nguyên thủ 3 nước Anh (Thủ tướng Sơcsin)  Mỹ (Tổng thống Rudơven) và Liên Xô (quản trị Hội đồng Bộ trưởng Xtalin) tổ chức triển khai một cuộc họp tại Ianta. Mục đích hội nghị nhằm mục tiêu xử lý và xử lý những yếu tố cấp bách sau cuộc chiến tranh và lập thành một trật tự toàn thế giới mới.

Hội nghị Ianta trình làng ở đâu?

Hội nghị Ianta được trình làng tại Cung điện Livadia, thành phố Yalta, miền nam Ukraina. Hội nghị trình làng rất căng thẳng mệt mỏi và gay go. Bởi vì đây vốn là một cuộc Hội nghị nhằm mục tiêu đâu tranh quyết liệt để hình thành một trật tự toàn thế giới mới, phân chi phạm vi, thành quả của cuộc chiến tranh giữa những cường quốc đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến tranh. Hay nói cách khách, đấy là một hợp tác quân sự chiến lược nhằm mục tiêu xử lý và xử lý những sự không tương đồng giữa 3 cường quốc, thắng những nước phát xít và buộc Đức đầu hàng vô Đk. Sau đó đưa ra những quyết sách so với Đức và những nước được giải phóng.

Những quyết định hành động Hội nghị Ianta

Sau khi thỏa thuận hợp tác, đàm phán, ở đầu cuối 3 nước đã thống nhất:

Thứ nhất: Tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức, chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Sau khi cuộc chiến tranh ở Châu Âu kết thúc, Liên Xô sẽ tham gia chống Nhật.

Hội nghị Ianta trình làng trong tình hình nào?

Thứ 2: 3 cường quốc quyết định hành động xây dựng tổ chức triển khai Liên Hợp Quốc nhằm mục tiêu giữ trật tự hoàn bình và bảo mật thông tin an ninh toàn thế giới sau cuộc chiến tranh.

Và điều ở đầu cuối thỏa thuận hợp tác việc đóng quân tại những nước để phân loại phạm vi tác động ở Châu Âu và Châu Á Thái Tỉnh bình Dương, cũng như để giải phóng quân đội phát xít. Hội nghị thống nhất việc thêm Pháp để chia Đức thành 4 vùng chiếm đóng, việc đền bù cuộc chiến tranh.Qua đó, Đức phải phi phát xít hóa, phi quân sự chiến lược hóa, dân chủ hóa. Bồi thường cuộc chiến tranh bằng hình thức tịch thu tài sản nước này một lần.

– Ở Châu Âu: Liên Xô sẽ chiếm đóng Đông Âu, Đông Đức và Đông Béc lin. Còn Mĩ, Pháp và Anh chiếm đóng Tây Âu, Tây Đức, Tây Beclin.

– Ở Châu Á Thái Tỉnh bình Dương: Hội nghị thống nhất để Liên Xô tham chiến chống Nhật 2-3 tháng sau khoản thời hạn cuộc chiến tranh Châu Âu kết thúc cũng như những nước khác ở Châu Á Thái Tỉnh bình Dương; Phục hồi quyền lợi nước Nga sau khoản thời hạn đã mất trong cuộc chiến tranh Nga- Nhật (1904-1905); vẫn không thay đổi trạng Mông Cổ.

Mĩ sẽ chiếm đóng Nhật Bản, phía nam Bán hòn đảo Triều Tiên, còn Liên Xô chiếm đóng phía Bắc. Trung Quóc trở thành vương quốc thống nhất và dân chủ.

Các vùng còn sót lại ở Châu Á Thái Tỉnh bình Dương: Nam Á, Khu vực Đông Nam Á và Tây Á vẫn  thuộc phạm vi tác động của những nước phương Tây cũ.

Như vậy, so với trật tự khối mạng lưới hệ thống Vecxai- Osinhtơn, Hội nghị Ianta xử lý và xử lý thỏa đáng hơn so với những yếu tố quân sự chiến lược, chính trị, lãnh thổ, bồi thường sau cuộc chiến tranh  với những nước thắng bại. Cơ quan duy trì hòa bình, bảo mật thông tin an ninh trật tự của Liên Hợp Quốc cũng tiến bộ hơn só với Hội Quốc Liên trước đó.

Sau khi Hội nghị Ianta kết thúc, những quyết định hành động của Hội nghị đang trở thành khuôn khổ của trật tự toàn thế giới mới, hay còn được gọi “Trật tự hai cực Ianta”

Hệ quả của những quyết định hành động trên:

– Đặt nền tảng cho việc xây dựng tổ chức triển khai Liên Hiệp Quốc để duy trì hòa bình và bảo mật thông tin an ninh toàn thế giới sau cuộc chiến tranh .

– Sự nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc. sẽ hạn chế sự thao túng trọn vẹn của chủ nghĩa tư bản với những tổ chức triển khai quốc tế 

– Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít và phạm vi tác động của chúng dẫn đến việc mở rộng tác động của Liên Xô và Mỹ ở Châu  u và Châu Á Thái Tỉnh bình Dương .

– Những quyết định hành động của Hội nghị chỉ là yếu tố thoả thuận của Liên Xô , Mỹ và Anh , nhưng tác động đến việc xử lý và xử lý những yếu tố của toàn thế giới sau cuộc chiến tranh .

– Một trật tự toàn thế giới được hình thành trên khuôn khổ của những thoả thuận tại hội nghị này , được gọi là “Trật tự hai cực Ianta”.

CHỦ ĐỀ 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945- 1991). LIÊN BANG NGA (1991- 2000)

I. Nhận biết:

Câu 1 . Năm 1961, Liên Xô đạt được thành tựu gì trong nghành nghề khoa học – kĩ thuật?

A. Phóng thành công xuất sắc tên lửa đạn đạo.

B. Chế tạo thành công xuất sắc bom nguyên tử.

C. Phóng thành công xuất sắc vệ tinh tự tạo.

D. Phóng tàu vũ trụ đưa I. Gagarin bay vòng quanh trái đất.

Câu 2. Từ 1950 đến nữa đầu trong năm 70, Liên Xô tiến hành quyết sách đối ngoại nào?

D. Bảo vệ hoà bình toàn thế giới. 

C. Đối đầu với những nước Tây Âu.

A. Muốn làm bạn với toàn bộ những nước.

B. Quan hệ ngặt nghèo với những nước XHCN.      

Câu 3. Một trong những quyết sách đối ngoại của Liên bang Nga từ thời gian năm 1991 đến năm 2000 là

A. ngả về phương Tây.                                                                                                                                                                                                       

D. tiến hành quyết sách hòa bình.

C. tăng trưởng quan hệ với những nước châu Á.

B. Phục hồi và tăng trưởng quan hệ với những nước Tây Âu.

Câu 4. Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế của Liên Xô đã hoàn thành trong thời gian

A. 5 năm.

B. 4 năm 3 tháng.

C. 4 năm 8 tháng. 

D. 4 năm 9 tháng.

Câu 5Đến đầu trong năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đi đầu trong lĩnh vực

Acông nghiệp. nhẹ.

B. công nghiệp. nặng.

C. công nghiệp. vũ trụ.

D. sản xuất nông nghiệp..

Câu 6. Năm 1949, liên Xô đạt thành tựu nổi trội nào tại đây?

A.   Phóng thành công xuất sắc vệ tinh tự tạo.

B. Chế tạo thành công xuất sắc bom nguyên tử.

C. Thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn.

DPhóng thành công xuất sắc tàu vũ trụ bay vòng quanh trái đất.

Câu 7. Sản xuất nông nghiệp của Liên Xô năm 1950 đã

A. đứng thứ hai toàn thế giới.

B. gấp hai mức trước cuộc chiến tranh toàn thế giới.

C. đạt tới trước cuộc chiến tranh toàn thế giới thứ hai.

D. tăng 73% so với trước Chiến tranh toàn thế giới thứ hai.

Câu 8. Thể chế chính trị của Liên bang Nga là

A. Cộng hòa.

B. Công hòa liên bang.

C. Quân chủ Lập hiến.

D. Liên bang xã hội chủ nghĩa.

II. Thông hiểu:

Câu 9. Thành tựu nào sẽ là quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được trong quá trình 1950 – 1973?

A. Chế tạo thành công xuất sắc bom nguyên tử.

B.  Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên toàn thế giới . 

C.  Là nước thứ nhất phóng thành công xuất sắc tàu vũ trụ có người lái. 

D Là nước thứ nhất phóng thành công xuất sắc vệ tinh tự tạo của Trái Đất.  

Câu 10. Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom nguyên tử có ý nghĩa ra làm thế nào?

A. Phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

B. Làm giảm uy tín của Mĩ trên trường toàn thế giới.

C. Buộc Mĩ phải tiến hành kế hoạch toàn thế giới.

D. làm Mĩ lo sợ và phát động “Chiến tranh lạnh” chống Liên Xô.

Câu 11. Nhiệm vụ trọng tâm của những kế hoạch 5 năm ở Liên Xô từ 1950 đến trong năm 1970 là

A. viện trợ cho những nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

B. tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

C. xây dựng khối chủ nghĩa xã hội vững mạnh, đối trọng với Mĩ và Tây Âu

D. xây dựng hợp tác hóa nông nghệp và quốc hữu hóa nền công nghiệp vương quốc.

Câu 12. Sự kiện nào tại đây trình làng vào năm  1991

A. trật tự hai cực Ianta sụp đổ.

B. trật tự hai cực Ianta bị xói mòn.

C. trật tự hai cực Ianta xích míc căng thẳng mệt mỏi.

D. trật tự hai cực Ianta có những cuộc gặp gỡ cấp cao.

Câu 13. Mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là nước

A. Mĩ

B. Liên Xô.

C. Trung Quốc.

D. Nhật Bản.

Câu 14. Liên Xô có tỉ lệ công nhân chiếm hơn 55% số người lao động trong toàn nước ( 1950 – 1970) đã chứng tỏ

A. Liên Xô trở thành cường quốc công nông nghiệp.

B. Liên Xô chuyển từ nền kinh tế thị trường tài chính nông nghiệp sang công nghiệp.

C. Liên Xô chuyển từ nền kinh tế thị trường tài chính công nghiệp sang nông nghiệp.

D. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai toàn thế giới (sau Mĩ).

Câu 15. Vị thế quốc tế của Liên Xô được nâng cao trên trương quốc tế trong

A. quá trình 1945 – 1950.

B. quá trình 1950 – 1973.

C. quá trình 1973 – 1991.

D. quá trình 1991 – 2000.

Câu 16Nổi bật nhất trong yếu tố đối nội ở Liên bang Nga (1991 – 2000) là

A. xung đột sắc tộc.

B. tranh chấp giữa những tôn giáo.

C. tranh chấp giữa những đảng phái.

D. chủ nghĩa khủng bố hoạt động giải trí và sinh hoạt mạnh.

III. Vận dụng.

Câu 17. Nhân tố quan trọng nào giúp Liên Xô hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế 1946 – 1950? 

A. Tinh thần tự lực tự cường.

B. Tài nguyên vạn vật thiên nhiên phong phú.

C. Những tiến bộ khoa học kĩ thuật.

D. Sự hợp tác giữa những nước XHCN

Câu 18. Nguyên nhân có tính chất quyết định hành động đến việc khủng hoảng cục bộ rủi ro đáng tiếc và sụp đổ của quyết sách XHCN và Liên Xô ở Đông Âu là

A. chậm sửa đổi trước những dịch chuyển của tình hình toàn thế giới.

B. xây dựng quy mô về chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn và chưa thích hợp.

C. hoạt động giải trí và sinh hoạt chống phá của những thế lực chống CNXH trong và ngoài nước. 

D. sự tha hoá về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng của một số trong những lãnh đạo.   Câu 19. Vai trò quốc tế của Liên bang Nga sau khoản thời hạn Liên Xô tan rã là gì?

A. Nga tiếp tục giữ vai trò là một đối trọng về quân sự chiến lược với Mĩ.

B. Ủy viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hệp quốc.

C. Nga giữ vai trò đa phần trong việc duy trì hòa bình và bảo mật thông tin an ninh toàn thế giới.

D. Nga tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong khối mạng lưới hệ thống những nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 20. Thắng lợi to lớn số 1 của Liên Xô trong công cuộckhôi phục kinh tế tài chính (1946 – 1950) là

A. sản xuất thành công xuất sắc bom nguyên tử.

B. tổng sản lượng công nghiệp tăng 73%.

C. Sản xuất nông nghiệp đạt tới trước cuộc chiến tranh

D. hoàn thành xong thắng lợi kế hoạch 5 năm Phục hồi kinh tế tài chính.

Câu 21. Để tăng trưởng giang sơn, Liên Xô chú trọng ngành công nghiệp nào sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai 

A. công nghiệp nhẹ.

B. công nghiệp nặng.

C. công nghiệp dịch vụ.

D. công nghiệp quốc phòng.

Câu 22. Mục tiêu lớn số 1 của Tổng thống Nga V. Putin khi lên cầm quyền là

A. Nâng cao vị trí của nước Nga ở châu Á.

B. Nâng cao mức tác động ở những nước Đông Âu

C. Nâng cao vị trí của nước Nga trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

D. Nâng cao vị trí của cường quốc Á – Âu trên trường chính trị toàn thế giới.

Câu 23. Từ năm 1950 đến giữa trong năm 70, công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô đã có ý nghĩa như thế nào?

A. Làm thất bại “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ.

B. Khẳng định sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin.

C. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản.

D. Làm cho phong trào cách mạng trên thế giới phát triển.

Câu 24. Theo hiến pháp Liên bang Nga, thì Tổng thống là vì

A. dân bầu ra.

B. Hạ viện bầu ra.

C.Thượng viện bầu ra.

D. đại biểu những bang bầu ra.

IV. Vận dụng cao

Câu 25. Bài học kinh nghiệm tay nghề mà Việt Nam rút ra được từ sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội của  Liên Xô và Đông Âu là 

A. Cải cách kinh tế tài chính triệt để.

B. Cải cách nông nghiêp.

C. Xóa bỏ cơ chế triệu tập quan liêu bao cấp.    

D. Thực hiện chính sách nhà nước nắm toàn bộ nền kinh tế thị trường tài chính

Câu 26. Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là 

A. sự sụp đổ của quy mô nhà nước dân người chủ dân.   

B. sự sụp đổ của quy mô nhà nước dân chủ tư sản.   

C. sự sụp đổ của hình thái kinh tế tài chính – xã hội xã hội chủ nghĩa.

                  D. sự sụp đổ của quy mô chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, chưa thích hợp.  

Câu 27. Để tránh sự sụp như Liên Xô và Đông Âu, Việt Nam nên phải tiến hành điều cơ bản nhất nào tại đây? 

B. Ngăn chặn diễn biến hòa bình.  

A. Bắt kịp sự tăng trưởng của khoa học – kĩ thuật.                                                 

C. Không được chủ quan, duy ý chí trong đường lối lãnh đạo.                           

D. Không được phạm sai lầm đáng tiếc trong quy trình cải cách kinh tế tài chính, chính trị.

Câu 28. Những thành tựu của Liên Xô sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai có tác động gì so với trào lưu giải phóng dân tộc bản địa  Việt Nam?

A. Được ủng hộ và cách mạng tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin.

B. Được ủng hộ và hoàn thành xong cuộc cách social chủ nghĩa.

C. Được ủng hộ và hoàn thành xong cuộc cách mạng tư sản dân quyền.

D. Được ủng hộ và vượt mặt Mĩ – Chính quyền Sài Gòn để thống nhất giang sơn.                                                                                                                                                                                                               

Câu 29. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu mà Việt Nam trọn vẹn có thể rút ra để tăng trưởng kinh tế tài chính lúc bấy giờ là 

A. xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính thị trường. 

B. xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính sản phẩm & hàng hóa nhiều thành phần.

C. xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính thị trường có kim chỉ nan xã hội chủ nghĩa.

D. xây dựng nển kinh tế tài chính thị trường có kim chỉ nan xã hội chủ nghĩa thích hợp.

Câu 30. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu mà Việt Nam trọn vẹn có thể rút ra để tăng cường sức mạnh mẽ của Nhà nước 

 • tăng cường quan hệ với những cường quốc.
 • mở rộng quan hệ đối ngoại với toàn bộ những nước.
 • tăng cường tính dân chủ trong nhân dân.
 • tăng cường tình đoàn kết trong đảng và trong nhân dân.
 • Sơ đồ tư duy lịch sử dân tộc bản địa 12 và Trắc nghiệm lịch sử dân tộc bản địa 12 từng bài có đáp án

  Bộ vướng mắc trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

  Team tôi chỉ tổng hợp và san sẻ tài liệu.
  Các admin không lý giải hay giải bài tập giúp nhé.
  Mong những bạn thông cảm nha.

  (Visited 93.560 times, 36 visits today)

  Reply
  9
  0
  Chia sẻ

  Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Tải Văn đề nào tại đây không được đưa ra bàn luận tại Hội nghị Ianta ?

  – Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Review Văn đề nào tại đây không được đưa ra bàn luận tại Hội nghị Ianta tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Cập nhật Văn đề nào tại đây không được đưa ra bàn luận tại Hội nghị Ianta “.

  Thảo Luận vướng mắc về Văn đề nào tại đây không được đưa ra bàn luận tại Hội nghị Ianta

  Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
  #Văn #đề #nào #dưới #đây #không #được #đưa #bàn #luận #tại #Hội #nghị #Ianta Văn đề nào tại đây không được đưa ra bàn luận tại Hội nghị Ianta