Mục lục bài viết

Thủ Thuật Hướng dẫn Vùng đứng vị trí số 1 toàn nước về sản lượng thủy sản là 2022

Cập Nhật: 2022-04-23 06:49:10,Quý khách Cần tương hỗ về Vùng đứng vị trí số 1 toàn nước về sản lượng thủy sản là. Bạn trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở phía dưới để Mình đc tương hỗ.

813

Hai vùng đứng vị trí số 1 toàn nước về sản lượng tôm nuôi là:

A.

Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Hai vùng đứng vị trí số 1 toàn nước về sản lượng tôm nuôi là:
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Một số yếu tố tăng trưởng và phân bổ nông nghiệp – Địa lý 12 – Đề số 1

B.

Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng.

C.

Đồng bằng sông Cửu Long và Duyên hải NamTrung Bộ.

D.

Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Một số yếu tố tăng trưởng và phân bổ nông nghiệp – Địa lý 12 – Đề số 1

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết thêm thêm chè được trồng nhiều ở những tỉnh nào tại đây?

 • Chuyển dịch cơ cấu tổ chức triển khai lãnh thổ trong nông nghiệp của việt nam lúc bấy giờ được biểu lộ ở việc:

 • Đặc điểm cơ bản của nền nông nghiệp tân tiến đang tăng trưởng ở việt nam lúc bấy giờ là:

 • Khó khăn đa phần của nền nông nghiệp sản xuất sản phẩm & hàng hóa ở việt nam lúc bấy giờ là:

 • Cho biểu đồ sau :

  DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – năm ngoái

  Căn cứ vào biểu đồ trên, hãy cho biết thêm thêm nhận xét nào tại đây không đúng về diện tích quy hoạnh s cây công nghiệp việt nam quá trình 2005 – năm ngoái ?

 • Cho bảng số liệu: SỐ LƯỢNG BÒ CỦA TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VÀ TÂY NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 2005 – năm trước (Đơn vị: Nghìn con)

  Năm

  2005

  2009

  2011

  năm trước

  Trung du và miền núi Bắc Bộ

  899,8

  1 057,7

  946,4

  926,7

  Tây Nguyên

  616,9

  716,9

  689,0

  673,7

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm ngoái, NXB Thống kê, năm nay)

  Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết thêm thêm nhận xét nào tại đây đúng về số lượng bò giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên, quá trình 2005 – năm trước?

 • Biết tổng diện tích quy hoạnh s của vùng Bắc Trung Bộ là 51,5 nghìn , độ che phủ rừng của vùng đứng thứ hai sau Tây Nguyên với 47,8% (2006). Vậy diện tích quy hoạnh s đất có rừng của vùng năm 2006 là:

 • Đặc điểm nào tại đây không đúng với nền nông nghiệp truyền thống việt nam?

 • Đây là một trong những điểm lưu ý đa phần của sản xuất lương thực việt nam trong thời hạn qua:

 • Kiểu rừng tiêu biểu vượt trội của việt nam là:

 • Ý nào sau không là Đk thuận tiện để tăng trưởng cây công nghiệp ở việt nam?

 • Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, trong cơ cấu tổ chức triển khai giá trị sản xuất ngành chăn nuôi của việt nam trong năm 2007, thứ tự từ nhỏ đến lớn lần lượt là:

 • Chuyển dịch cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính trong nội bộ ngành nông nghiệp theo nghĩa hẹp ở việt nam là:

 • Cây công nghiệp ở việt nam đa phần là:

 • Cho biểu đồ: BIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 -năm ngoái (Nguồn niên giám thống kê Việt Nam năm nay, NXB Thống kê,2017) Căn cứ vào biểu đồ, cho biết thêm thêm nhận xét nào tại đây không đúng về yếu tố thay đổi sản lượng thủy sản và giá trị xuất khẩu thủy sản của việt nam, quá trình 2010 – năm ngoái?

 • Vấn đề cần để ý thứ nhất trong việc tăng trưởng đàn gia súc ở việt nam lúc bấy giờ là:

 • Chăn nuôi lợn và gia cầm ở việt nam triệu tập nhiều nhất ở vùng nào?

 • Nền nông nghiệp nhiệt đới gió mùa tăng trưởng mạnh ở những nước Khu vực Đông Nam Á, đa phần là vì:

 • Trong phương hướng sử dụng hợp lý đất đai ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long có điểm chung là:

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết thêm thêm nhận định nào tại đâykhôngđúng về yếu tố phân bổ những cây công nghiệp ở việt nam?

 • Hai vùng đứng vị trí số 1 toàn nước về sản lượng tôm nuôi là:

 • Ý nào sau không là Đk thuận tiện để tăng trưởng cây công nghiệp ở việt nam ?

 • Trong ngành trồng trọt, xu thế chuyển dời lúc bấy giờ ở việt nam là:

 • Cho bảngsốliệu: DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA CẢ NƯỚC, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (Nguồn: NiêngiámthốngkêViệt Nam năm ngoái, NhàxuấtbảnThốngkê, năm nay)

  Vùng

  Din tích (nghìn ha)

  Sn lượng (nghìn tn)

  2000

  năm trước

  2000

  năm trước

  Đồng bằng sông Hồng

  1212,6

  1079,6

  6586,6

  6548,5

  Đồng bằng sông Cửu Long

  3945,8

  4249,5

  16702,7

  25245,6

  Cả nước

  7666,3

  7816,2

  32529,5

  44974,6

  Theo bảngsốliệutrên, năngsuấtlúacủacảnướcnăm năm trước là?

 • Cho bảng số liệu SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – năm ngoái

  Năm

  Tng s

  Chia ra

  Khai thác

  Nuôi trng

  2005

  3466,8

  1987,9

  1478,9

  2010

  5142,7

  2414,4

  2728,3

  2013

  6019,7

  2803,8

  3215,9

  năm ngoái

  6549,7

  3036,4

  3513,3

  Căn cứ vào bảng trên, hãy cho biết thêm thêm nhận xét nào tại đây đúng với bảng số liệu trên?

 • Một trong những biểu lộ về khai thác ngày càng có hiệu suất cao nền nông nghiệp nhiệt đới gió mùa của việt nam là?

 • Độ che phủ rừng là:

 • Chiếm 60% diện tích quy hoạnh s đất tự nhiên của việt nam là nhóm đất:

 • Cho bảng số liệu: Tình hình sản xuất lúa của việt nam trong quá trình 2005 – 2010.

  Năm

  Diện tích (Nghìn ha)

  Năng suất

  (Tạ/ha)

  Tổng số

  Lúa hè thu

  2005

  7329,2

  2349,3

  48,9

  2008

  7422,2

  2368,7

  52,3

  2009

  7437,5

  2358,4

  52,4

  2010

  7491,4

  2436,0

  53,4

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2012, Nhà xuất bản Thống kê, 2013)

  Nhận xét nào sau về tình hình sản xuất lúa của việt nam chưa đúng chuẩn?

 • Cho biểu đồ:

  Biểu đồ thể hiện nội dung nào tại đây?

 • Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa ẩm gió mùa ở việt nam tác động đến nhiều mặt của hoạt động giải trí và sinh hoạt sản xuất và đời sống, nhưng trực tiếp và rõ rệt nhất là:

 • Cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới là thành phầm trình độ hóa của vùng nông nghiệp :

 • Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết thêm thêm từ thời gian năm 2000 đến trong năm 2007, cơ cấu tổ chức triển khai giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản phân theo ngành thay đổi theo Xu thế nào?

 • Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết thêm thêm loại đất nào chiếm diện tích quy hoạnh s lớn số 1 việt nam?

 • Hiện nay, trở ngại lớn số 1 so với việc tăng trưởng cây cafe ở việt nam là:

 • Trong cơ cấu tổ chức triển khai sử dụng đất ở việt nam, loại đất có kĩ năng tăng liên tục là:

 • Hạn chế lớn số 1 của nền nông nghiệp nhiệt đới gió mùa của việt nam là:

 • Vấn đề có ýnghĩa số 1 trong việc tăng trưởng nông nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là:

 • Yếu tố nào tại đây tác động đa phần đến việc phong phú chủng loại của đối tượng người tiêu dùng thủy sản nuôi trồng ở việt nam lúc bấy giờ?

 • Một trong những đặc trưng khôngphải của nền nông nghiệp truyền thống là:

Một số vướng mắc khác trọn vẹn có thể bạn quan tâm.

 • Xét K=∫0π2esinx. cosx. dx ; nếu để t=sinx thì K=∫0π2esinx. cosx. dx bằng

 • Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang thực ra của giai cấp công nhân vì sao?

 • Tính Kết quả là ?

 • Mỗi người được tự do nghiên cứu và phân tích khoa học, tự do tìm tòi, tâm lý để lấy ra những ý tưởng sáng tạo, sáng tạo, sáng tạo độc lạ, tăng cấp cải tiến kĩ thuật, hợp lý hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ, mày mò khoa học để tạo ra những thành phầm, khu công trình xây dựng khoa học về những nghành của đời sống xã hội là nội dung của quyền nào tại đây?

 • Con người là chủ thể lịch sử dân tộc bản địa nên con người nên phải tôn trọng và đảm bảo những

 • Tòa án nhân dân thành phố H xét xử xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo V 5 năm tù giam về tội “Lợi dụng những quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, công dân” theo quy định tại Điều 258, khoản 2 – Bộ luật Hình sự. Trong trường hợp này, pháp lý đã thể hiện vai trò là phương tiện đi lại để Nhà nước

 • N tham gia góp ý dự thảo Hiến pháp là việc làm thể hiện dân chủ trong nghành nghề chính trị việc làm đó đảm bảo quyền nào tại đây?

 • Cho hỗn hợp những Ankan sau: pentan (tsôi=360C), hexan (tsôi=690C), octan (tsôi=1260C). Có thể tách riêng từng chất trên bằng phương pháp nào tại đây?

 • Trong một từ trường có chiều từ trong ra ngoài, một điện tích âm chuyển đồng theo phương ngang chiều từ trái sang phải. Nó chịu lực Lo – ren – xơ có chiều

 • Công dụng nhất định thỏa mãn thị hiếu nhu yếu nào đó của con người là

Reply
4
0
Chia sẻ

Review Share Link Download Vùng đứng vị trí số 1 toàn nước về sản lượng thủy sản là ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Vùng đứng vị trí số 1 toàn nước về sản lượng thủy sản là tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Vùng đứng vị trí số 1 toàn nước về sản lượng thủy sản là “.

Giải đáp vướng mắc về Vùng đứng vị trí số 1 toàn nước về sản lượng thủy sản là

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Vùng #dẫn #đầu #cả #nước #về #sản #lượng #thủy #sản #là Vùng đứng vị trí số 1 toàn nước về sản lượng thủy sản là