Tin VIỆC LÀM KẾ TOÁN – TUYỂN DỤNG THÁNG 9 – PHỎNG VẤN ONLINE
Mô tả:
– Quản lý chung…
VIỆC LÀM KẾ TOÁN – TUYỂN DỤNG THÁNG 9 – PHỎNG VẤN ONLINE
Mô tả:
– Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài ch.ính kế toán.
– Tổ chức cải tiến, hoàn thiện chế độ hoạch toán kế toán theo quy định của Luật kế toán mới nhất.
– Quản lý, đào tạo, phân công công việc cho các kế toán viên để đảm bảo bộ máy kế toán hoạt động có hiệu quả
– Lập và trình bày báo cáo tài ch.ính hoặc báo cáo tình hình sản xuất, kinh d.oanh của d.oanh nghiệp theo từng thời điểm của d.oanh nghiệp.
– Thẩm định tính hiệu quả về mặt tài ch.ính đối với các hợp đồng kinh tế các khoản c.hi p.hí lớn và tham mưu cho BGĐ ra quyết định.
– Lập báo cáo tài ch.ính, báo cáo thu.ế và thực hiện quyết toán thu.ế với cơ quan thu.ế, hoàn thu.ế. Làm việc với các cơ quan thu.ế hoặc các cơ quan hữu quan khi đến làm việc với doanh nghiệp.
– Xử lý các báo cáo của kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý do.anh th.u, chi.
– Nghiên cứu tham mưu cho ban giám đốc để cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo
– Thống kê và tổng hợp, theo dõi số liệu kế toán khi có yêu cầu hoặc đưa ra các đề xuất nhằm quản lý chi p.hí.
– Kiểm soát các giao dịch ngân hàng, nhà cung cấp…
– Kiện toàn hệ thống sổ sách, cải tiến những điểm bất hợp lý trong công việc của bộ phận kế toán
– Các nhiệm vụ khác do BGĐ phân công
IB ĐỂ TRAO ĐỔI CÔNG VIỆC
CV GỬI VỀ MAIL [email protected]

241397693 928261444452947 7628208732056597820 n.jpg? nc cat=101&ccb=1 5& nc sid=825194& nc ohc=unNKNtRMmMgAX sgcA & nc oc=AQnjxzgpYyRI8hT1U ziL2Hf9GEKioCfk N5f9V96 Ybmp3yAKe1SGGPQmeJur1KS3E& nc ht=scontent sin6 4

575
|
Chia sẻ Tuyển Dụng Việc Làm Kế Toán Không kinh nghiệm , có kinh nghiệm lâu năm