Xin chào các thầy ạ
Hồi sáng chồng e ngủ dậy kêu đầu xoay xoay chóng mặt, rồi nôn ói 1 lúc , ói xong giờ nằm vẫn kêu 1524158051263090

Xin chào các thầy ạ
Hồi sáng chồng e ngủ dậy kêu đầu xoay xoay chóng mặt, rồi nôn ói 1 lúc , ói xong giờ nằm vẫn kêu chóng mặt, e mới đo huyết áp áp tay trái cho chồng thấy 130/100/67 chồng e 37 tuổi ạ
Các thầy giúp e với ạ

Tác giải Y_Họ_Bổ_Sung_Khí_Công_Y_Đạo#Xin #chào #các #thầy #ạ #Hồi #sáng #chồng #ngủ #dậy #kêu #đầu #xoay #xoay #chóng #mặt #rồi #nôn #ói #lúc #ói #xong #giờ #nằm #vẫn #kêu