Xin chào gia đình KCYD. E CHÀO THÀY LIÊU. XIN THÀY KHÁM, ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ ĐO CÁC CHỈ SỐ CHO VỢ EM: SN1985. TT 100/55/ 1524781784534050

Xin chào gia đình KCYD. E CHÀO THÀY LIÊU. XIN THÀY KHÁM, ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ ĐO CÁC CHỈ SỐ CHO VỢ EM: SN1985. TT 100/55/45; NHIỆT ĐỘ TT36,3. TP35,5. PH7. VỢ E THƯỜNG XUYÊN MỆT MỎI. NGỦ KHÓ DẬY. DA NHỢT NHẠT. NÓI HAY CỤT HƠI. XIN THÀY CHO BIẾT VỢ CON BỆNH GÌ VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỮA AH.

Nguồn Y_Họ_Bổ_Sung_Khí_Công_Y_Đạo#Xin #chào #gia #đình #KCYD #CHÀO #THÀY #LIÊU #XIN #THÀY #KHÁM #ĐÁNH #GIÁ #VỀ #KẾT #QUẢ #ĐO #CÁC #CHỈ #SỐ #CHO #VỢ #SN1985