Add duyệt sớm dùm e
Nick chính của e
Các a cho e hỏi.
Tự dưng máy của e vào FB thì báo thế này là sao a
Mes e vẫn vào đuocj và nhắn tin bình thường.
E lấy FB khác vào thì không thấy j bất thường.


Source_#VFP_Pro_406603756168171_2005915469570317 _like_0_Share_0