Các vozer thông thiên văn tường địa lí cho e hỏi với ạ
 Tại sao con gà nó chỉ đi tới không đi lùi được.

1 chiếc review về cố nhân ( Cô gái người Huế và chàng trai người bắc nguxi ) Nếu như để mà nói thì em là 1 cô gái tuyệt

1 chiếc review về cố nhân ( Cô gái người Huế và chàng trai người bắc nguxi ) Nếu như để mà nói thì em là 1 cô gái tuyệt vời vì 1 chiếc lá rơi cũng khiến em phải thốt lên ” ịt con ẹ ày ” . Hôm nay book tô bún bò Huế mà lòng tôi man mác nhớ về kỷ niệm xưa....
Các vozer thông thiên văn tường địa lí cho e hỏi với ạ
 Tại sao con gà nó chỉ đi tới không đi lùi được.

Các bác cho e hỏi, lập cty mà làm ăn gian dối lừa đảo, pháp luật vào thì ăn mày luôn. Nhưng giờ e lập 1 cty, chức năng

Các bác cho e hỏi, lập cty mà làm ăn gian dối lừa đảo, pháp luật vào thì ăn mày luôn. Nhưng giờ e lập 1 cty, chức năng nhiệm vụ là đi lừa đảo, có hợp đồng đầy đủ, thì pháp luật vào e có bị phạt vì tội lừa đảo k? Ví dụ: bên A nhờ bên B( là e) lừa bán xe, hoặc cắm xe(...