xin chào cả nhà, mình mở VFP ra báo lỗi này khắc phục như nào vậy ạ?


Source_#VFP_Pro_406603756168171_2018590368302827 _like_0_Share_0