Hiện tại mình đang dùng mạng Vnpt và đang tính chuyển qua Fpt hoặc Viettel. Xin các bác cho e ý kiến nên chuyển sang cái nào đây ạ

Source_#group_voz_4663452077015228_4914597295234037 _like_45_Share_0