Add Widget Comments New Blogger/Blospot Easy 2021-06-26 13:13:00

Bài viết lách này bản thân nối tiếp gửi cho tới bạn hữu kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng tạo nên Widget comments Gần phía trên tới Blogger/Blogspot khôn cùng dễ dàng và trông cực kì mách nước nhỏ nhau bảo nè
Cách Thực Hiện
Để trọn vẹn tuy rằng thế cho dù chèn được Widget nhiều nhiều bạn đọc cần vào Bố Cục -> Chọn thêm HTML/Javascript tiếp tiếp sau nhiều nhiều bạn đọc chèn mã code ngay sau này vào và ghi lại

Cảnh báo: Cách nhiều bạn đọc ko càng cần biên tập gì hơn nữa kia!
Kết Thúc

Cách nhiều bạn đọc ghi lại và hưởng thụ trọn thành trái thôi nà. Chúc nhiều nhiều bạn đọc thành tựu giỏi nhé

Source Add Widget Comments New Blogger/Blospot Easy

2021-06-26 13:13:00 #Add #Widget #Comments #BloggerBlospot #Easy