Ai từng thi onl trên test portal cho em hỏi là nếu nó nhảy thông báo thì có bị bay màu luôn kh ạ, hay có giới hạn số lần chuyển tab ăn
Tks


Source_#group_voz_4663452077015228_4884128618280905 _like_2_Share_0