Alo Bác Pham Len có thể update Blog Seo hem.

**Tính năng 1: **”Upload ảnh từ nguồn lech lên blogspot” ở tính năng đăng bài lên blogspot không ?
+ Hiện tại nó toàn lấy ảnh của bài lech không à, làm khó index quá
+ Mô tả chi tiết: Tải (1-2-3) ảnh từ nguồn lech về sau đó upload lên bài blogspot đó .

**Tính năng 2: **
– Thêm câu lệnh chèn ramdom link ảnh vào bài viết. nếu bài viết thiếu ảnh có thể sử dụng câu lệnh sau để chèn 1-5 ảnh vào bài viết.

Format={Content} {| | }


Source_#VFP_Pro_406603756168171_2010245719137292 _like_2_Share_0