Anh em cho hỏi giờ USB phát wifi nào xài ổn nhất, như cầu 1 USB gắn sim data Unlimit và phát cho 5-6 thiết bị khác. Lên Shopee đa dạng quá em Newbie nên không biết chọn loại nào. Thank anh em 😁

Source_#VFP_Pro_406603756168171_2006927169469147 _like_3_Share_0