Bác nào đang học ngành kinh doanh cho e hỏi bài này làm như thế nào vậy ạ?
Đề:bạn hãy thiết lập 1 chương trình tuân thủ đạo đức về vấn đề hối lộ để lên chức?
Cám ơn các bác!

Source_#group_voz_4663452077015228_4861212373905863 _like_11_Share_0