Vào facebook bỗng nhiên gặp thông báo facebook bị khóa dang mới “ ….ơi, tài khoản của bạn đã bị khóa” Chúng tôi phát hiện hoạt động bất thường trên tài khoản của bạn, như vậy có nghĩa là ai đó đã sử dungjtaif khoản này mà bạn không biết. Để bảo vệ tài bạn, chúng tôi sẽ ẩn trang cá nhân của bạn với mọi người trên FB và bạn cũng không thể sử dụng tài khoản của mình – Tìm hiểu thêm
ơi tài khoản của bạn đã bị khóa

Cách mở tài khoản facebook dạng mới “…. ơi, tài khoản của bạn đã bị khóa “.

Tut mở dạng mới ( lượm của Member nào trên group ấy – đã thử và thành công)
Bước 1: Login vào safari, hoặc dùng user agent Iphone
Bước  2: Fake ip sang India, Thailand… đổi ngôn ngữ via theo IP
Bước 3: F5 lại sẽ hiện nút để kháng
Bước 4: Ấn kháng và gửi BLX hoặc Cmnd
Bước 5: Về trong giây phút… thôi nha.

Nếu có vấn đề gì cần trợ giúp đừng ngần ngại để lại bình luận nha.

Bạn vừa xem xong bài viết ” Bạn ơi, tài khoản của bạn đã bị khóa – Mở Facebook Dạng Mới “