Bộ Thông tin và Truyền Thông đề xuất siết hoạt động livestream, kiếm tiền trên Youtube, Facebook

Với các trang web, ứng dụng cung cấp dịch vụ nội dung có từ 100.000 người truy cập thường xuyên 1 tháng phải thông báo, xác nhận thông báo hoạt động với Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, các đơn vị này phải phối hợp với Bộ để xử lý thông tin vi phạm theo quy trình.

Các mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, Youtube phải yêu cầu các kênh, tài khoản tại Việt Nam có từ 10.000 người trở lên thông báo thông tin liên hệ với Bộ. Chỉ các kênh, tài khoản đã thông báo mới được livestream và cung cấp các dịch vụ có phát sinh doanh thu.

Nguồn: vnexpress
#7onez_share


Nguồn_#7onez_Nhận_thức_về_an_ninh_mạng_cùng_Hieupc_và_những_người_bạn_2762118607399849_2964199807191727 _like_13K_Share_29