Bác nào fix dk dạng này SMS hoặc ngày sinh ko ib em


Source_#VFP_Pro_406603756168171_2011308049031059 _like_0_Share_0