Các anh giúp em với ạ, em xóa cái này bao lần không được.
Em thấy từ lúc bị là máy em lag hẳn. Không biết nó là cái gì, nguyên nhân chắc là do em cài crack phần mềm adobe và mấy cái khác.
Em cảm ơn!!!
#7onez_software #7onez_security


Nguồn_#7onez_Nhận_thức_về_an_ninh_mạng_cùng_Hieupc_và_những_người_bạn_2762118607399849_2969933136618394 _like_107_Share_1