Các bác cho e hỏi là khi e hết hợp đồng đăng kí mạng vnpt thì nó có tự hủy đăng kí cho mình k ạ hay vẫn tiếp tục tự gia hạn ạ e c.ơn

Source_#group_voz_4663452077015228_4887683571258743 _like_0_Share_0