Các thầy cho con hỏi. Con bị dạ dầy trào ngược, viêm mũi dị ứng và tiểu đêm nhiều, nay con đun nước mía với gừng uống có 1527432347602327

Các thầy cho con hỏi. Con bị dạ dầy trào ngược, viêm mũi dị ứng và tiểu đêm nhiều, nay con đun nước mía với gừng uống có sao không ạ.

Author Y_Họ_Bổ_Sung_Khí_Công_Y_Đạo#Các #thầy #cho #con #hỏi #Con #bị #dạ #dầy #trào #ngược #viêm #mũi #dị #ứng #và #tiểu #đêm #nhiều #nay #con #đun #nước #mía #với #gừng #uống #có