Các tiền bối cho em hỏi Trường doanh nhân CEO này có phải lừa đato hay đa cấp gì không ạ
Em có thằng bạn đăng ký vào trường này tháng sau nó bắt đầu học


Source_#group_voz_4663452077015228_4879962372030863 _like_46_Share_2