Các vozer cho em hỏi có thể xem lại tin nhắn trên zalo mà tk người kia đã xoá không ạ?


Source_#group_voz_4663452077015228_4878003718893395 _like_6_Share_0